Εις αυτό το τμήμα βρίσκονται τα άρθρα κήπου ή άρθρα κηποτεχνίας για αρχιτεκτονική κήπων, κατασκευή και συντήρηση κήπων, διαμόρφωση κήπου ή αυτόματο πότισμα κήπου, καθώς και συμβουλές κηπουρικής, ασθένειες φυτών ή προβλήματα γκαζόν με έντομα και μύκητες, πληροφορίες διά καλλωπιστικά φυτά, παιχνίδια, παραμύθια, βότανα ή ιδέες για κήπο. Τα κείμενα προέρχονται από τη δημοσιοποιημένη, αλλά ιδιωτικών συμφερόντων βάση δεδομένων "ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ" ή "άρθρα ανθάνασσα – articles anthanassa" διά τις φίλες και τους φίλους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ ή εν γένει τους κατόχους ιδιωτικών και ιδιόχρηστων κήπων. Διευκρινίζεται το γεγονός ότι ειδικώς με αυτή τη νέα έκδοση του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ άπαντα τα άρθρα προστατεύονται από την ισχύ ειδικού καθεστώτος μέτρων και όρων νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικών πράξεων, του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων, Ν. 3057/2002, Ν. 3183/2003, Ν. 3184/2003, Ν. 3524/2007, Ν. 3905/2010 μετά των νεωτέρων τροποποιήσεων αυτών, των σχετικών ΑΠ. Μον. Πρωτ. Αθ. και Τριμ. Εφ. Κακ. Αθ., και των σχετικών ΟΔ. ΕΚ και ΕΣυμ. κυρίως 96/9, 2001/29, 2001/84 και 2004/48. Σχετικώς μπορείτε να ενημερωθείτε εις το τμήμα με τους όρους χρήσεως του ιστοτόπου.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΗΠΟΥ ή ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ


Οι συνειδητοποιημένοι χρήστες του διαδικτύου με την άοκνη προσπάθεια τους να συλλέγουν διαρκώς συμβουλές κηπουρικής στον κυβερνοχώρο ή να αναζητούν διακαώς έγκυρες πληροφορίες περί της εν γένει κηποτεχνίας μέσα από άρθρα κηποτεχνίας ή άρθρα κήπου σχετικώς με την αρχιτεκτονική κήπων, αλλά και την κατασκευή και συντήρηση κήπων ή το αυτόματο πότισμα κήπου, έχουν δημιουργήσει ένα απροσδόκητα μεγάλο, σταθερό ρεύμα επισκεψιμότητος προς τον ιστότοπο της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, τόσο κυρίως από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό. Τα επίσημα και εγκεκριμένα λογισμικά επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων επισκεψιμότητος της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ προσδιορίζουν τόσο μεγάλα πλήθη ετησίων μοναδικών επισκεπτών ώστε αθροιστικώς δεν υπολογίζονται πλέον κατά δεκάδες χιλιάδες, αλλά κατά εκατοντάδες χιλιάδες, ενώ αντίστοιχα πολύ υψηλά ποσοστά ανήκουν στους επανερχόμενους και πιστούς φίλους μας. Κατά την κρίση μας, εκτιμούμε ότι είμαστε πλέον οι πρωταγωνιστές στη διαδικτυακή κατηγορία μας βάσει των στατιστικών πληροφοριών μας περί επισκεψιμότητος και περιηγήσεως από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και της επικοινωνίας μας με τους επισκέπτες του ιστοτόπου μας.

Εδώ και χρόνια, είναι ευκόλως αντιληπτό ότι κορωνίδα του ιστοτόπου μας ή ναυαρχίδα της προβολής μας στο διαδίκτυο, έγινε απροσδοκήτως και άθελά μας αυτό το συγκεκριμένο τμήμα όπου δημοσιεύουμε ένα μικρό αριθμό κειμένων από την απομονωμένη πια, δυστυχώς, λόγω προστασίας της και μεγάλη ιδιωτική μας βάση δεδομένων με τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Επειδή η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για στρατηγικούς λόγους εδώ και πολύ καιρό αποφεύγει να διαφημίζεται συστηματικώς χάρις εις την υψηλή αξία του κατοχυρωμένου διακριτικού ονόματός της με τη μορφή του "σήματος κατατεθέντος" ή "brand name", καθώς και εις τις συστάσεις των υπαρχόντων υψηλού επιπέδου συνεργασίας πελατών του χαρτοφυλακίου της, τόσο της ημεδαπής, όσο και της αλλοδαπής, είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητη όσον αφορά στην προστασία της πνευματικής της περιουσίας εντός του ανεξέλεγκτου, αυθαιρέτου και χαώδους διαδικτύου όπου ορισμένα άτομα έχουν την πεποίθηση ότι μπορούν να πράττουν κατά το δοκούν και χωρίς να σέβονται άγραφους και γραπτούς Κανόνες συμπεριφοράς. Εξ άλλου όλα αυτά τα χρόνια οι επισκέπτες, οι πελάτες και οι συνεργάτες της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ έχουν αντιληφθεί πλέον ότι ενεργούμε αποκλειστικώς ερειδόμενοι επί των απαρέγκλιτων Αρχών μας άνευ διαπραγματεύσεων και οι διαδικτυακοί χρήστες έχουν διαπιστώσει στην πράξη ότι άπαντες οι σύνδεσμοι των άρθρων μας ή του εν γένει ιστοτόπου είναι πραγματικοί και ενεργοί με παραπομπές προς αξιόλογο και υπαρκτό περιεχόμενο σχετικώς με την αρχιτεκτονική κήπων, κατασκευή και συντήρηση κήπων ή τις εργασίες κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, χωρίς να υφίστανται άνευ ουσίας απλώς για να προσελκύουν δολίως τις παγκόσμιες διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης και να παραπλανούν τα πρόσωπα τα οποία μας εμπιστεύονται ή μας τιμούν με την επιλογή τους.

Όπως συνέβαινε και στις προηγούμενες εκδόσεις του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και σε αυτήν την τελευταία έκδοση η οποία επιπροσθέτως τελεί υπό ξεκάθαρη νομική προστασία ενσωματώνοντας και την εμπορική κατοχύρωση ονομάτων ή σημάτων, όσον αφορά στα άρθρα κήπου και τα άρθρα κηποτεχνίας ή το οποιοδήποτε περιεχόμενό τους θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι άπαντα εξ αυτών δημιουργούνται, υπογράφονται επωνύμως, εγκρίνονται και δημοσιοποιούνται μόνον από τον επικεφαλής της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ όταν υπάρχει η σχετική ευχέρεια, ενώ ανήκουν αποκλειστικώς και κατοχυρωμένα στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ ως στοιχεία πνευματικής περιουσίας και προϊόντα διανοητικής ιδιοκτησίας με την κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ να διασφαλίζεται αενάως με νόμιμη πράξη συμβολαιογραφικής μορφής. Εμπεριέχουν τις εμπειρίες μας, τις προσωπικές μας απόψεις περί της κηποτεχνίας, τις γνώσεις και ιδέες μας, αλλά και πληροφορίες εκ των οποίων πολλές είναι δύσκολο έως αδύνατο να βρει κάποιος στο ελληνικό διαδίκτυο. Εξ άλλου δεν είναι τυχαίον ότι σε κάποιες περιπτώσεις εκτιμούμε ότι είμαστε η πρωτογενής πληροφοριακή πηγή, αφού η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ δεν μεταφέρει απλώς γνώση, αλλά προσπαθεί να προάγει την υπάρχουσα και να δημιουργεί νέα. Τα κείμενά μας, που διέπονται από τις προϋποθέσεις των όρων χρήσεως του ιστοτόπου, δεν εστιάζονται αποσπασματικώς μόνο σε ένα συγκεκριμένο τομέα κηποτεχνίας σχετικώς με την αρχιτεκτονική κήπων, την κατασκευή κήπων, τη συντήρηση κήπων ή το αυτόματο πότισμα κήπων. Το περιεχόμενό τους διαχέεται προς πολλές κατευθύνσεις σχετικώς με τους ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους, αλλά πάντοτε έχουν άμεση ή έμμεση σχέση προς τους φυτικούς οργανισμούς. Έτσι, κάποια φίλη ή ένας φίλος της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ είναι δυνατόν να διαβάσει δικά μας άρθρα κήπων τα οποία αναφέρονται στα καλλωπιστικά φυτά, τα βότανα ή μπορεί να μάθει συνταγές με φυτά, να αναπολήσει τα παιδικά χρόνια με διασκευασμένα από εμάς γνωστά ή άγνωστα παραμύθια με φυτά, να παίξει παιχνίδια με φυτά ή να ξαναθυμηθεί την αρχαία ελληνική μυθολογία σχετικώς με τα φυτά. Τέλος, είναι ανάγκη να διευκρινισθεί το γεγονός ότι τα κείμενα δεν έχουν διαμορφωθεί για να είναι εκτυπώσιμα, καθώς επίσης το ότι εντός των κειμένων με τα άρθρα κήπου, η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ συνειδητά και σκοπίμως δεν προσδιορίζει προς το ανειδίκευτο και ερασιτεχνικό κοινό διάφορα συγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα ή ακόμα και διάφορα άλλα σκευάσματα με την επωνυμία τους διά λόγους οι οποίοι άπτονται κανόνων ασφαλείας, όπως αυτοί επιβάλλονται εκ της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας, ενώ η καταχώρηση διαφόρων άρθρων επαναλαμβάνεται όταν κρίνεται σκόπιμο να είναι ταυτοχρόνως εντεταγμένα σε διαφορετικές ταξινομήσεις θεματολογίας προκειμένου να διευκολύνεται περαιτέρω ο εντοπισμός τους.

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

 1. Τα αλυσοπρίονα είναι από τα πιο σημαντικά εργαλεία κήπου τα οποία διευκολύνουν τις κηπουρικές εργασίες. Είτε είναι βενζινοκίνητα, είτε ηλεκτρικά ή μπαταρίας, παραμένουν εργαλεία κηπουρικής τα οποία χρειάζονται προσοχή και εμπειρία κατά τη χρήση τους, διαφορετικώς ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή προβλήματα. Χρήσιμες γενικές συμβουλές της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για τις φίλες και τους φίλους της.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΑΜΠΕΛΟΣ ή ΣΤΑΦΥΛΙ

 1. Το αμπέλι και η ανανέωση αμπελιού με βάση τον Θεόφραστο. Η καλλιέργεια αμπελιού υπήρξε ανέκαθεν ιδιαιτέρως σημαντική για τον άνθρωπο, οπότε έγιναν και εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα πολλές προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί παράταση της ζωής της αμπέλου και συνεχής βελτίωση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της σταφυλιών με την καρποφορία. Ο Θεόφραστος ενημερώνει για μία τεχνική γύρω από την καλλιέργεια αμπελιού και της ανανέωσης φυτού με βάση τις σχετικές πεποιθήσεις και πρακτικές στην αρχαία Ελλάδα.
 2. Το φύτεμα αμπελιού ή φύτευση αμπελιού είναι μία διαδικασία η οποία προαπαιτεί την καλή επεξεργασία του εδάφους όπου θα ριζοπιάσουν οι κληματαριές. Αυτό είναι γνωστό εδώ και πολλούς αιώνες και σχετικές πληροφορίες έχει καταγράψει ο Κασσιανός Βάσσος με βάση τα όσα πρέσβευε ο Σωτίων (επ/ψις).
 3. Ένα παιδικό παραμύθι με φυτά από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για τους μικρούς φίλους της ή τους μεγάλους σε ηλικία φίλους οι οποίοι ακόμα θέλουν να νοιώθουν παιδιά. Είναι μία δική μας διασκευή του μύθου "Η αλεπού και τα σταφύλια", που μας παρέδωσε ο Αίσωπος και επεξεργάστηκε αργότερα ο Βάβριος (επ/ψις).
 4. Η καταβολάδα αμπελιού με τη βοήθεια από τις κληματόβεργες είναι μία γνωστή τεχνική πολλαπλασιασμού εδώ και πάρα πολλούς αιώνες. Ο Ανατόλιος επισημαίνει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της, που καταγράφονται στα "Γεωπονικά" του Κασσιανού Βάσσου (επ/ψις).
 5. Τα σταφύλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί για προζύμι κατά την παρασκευή ψωμιού με βάση πολύ παλαιές ελληνικές συνταγές μαγειρικής (επ/ψις).
 6. Μερικές εκδοχές γύρω από την προέλευση της ονομασίας του καρπού της αμπέλου με βάση την ελληνική μυθολογία (επ/ψις).
 7. Τα σταφύλια συχνά δέχονται επίθεση από σφήκες. Αυτό ανέκαθεν ήταν πρόβλημα για τους καλλιεργητές, οπότε αναζητήθηκαν τρόποι για να επιλυθεί το θέμα (επ/ψις).
 8. Ο Άμπελος είναι ένας από τους απειράριθμους πρωταγωνιστές στην ελληνική μυθολογία. Κατά μία εκδοχή είναι αυτός χάρις εις τον οποίον το ομώνυμο φυτό έλαβε το όνομά του (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΑΝΕΜΟΣ

 1. Ο άνεμος μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα των καλλωπιστικών φυτών ενός ιδιωτικού και ιδιόχρηστου κήπου. Μερικές χρήσιμες συμβουλές από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για εξασφάλιση μεγαλύτερης ασφάλειας και προστασίας των φυτών.
 2. Ο Θεόφραστος επισήμανε κάποια ιδιαίτερα στοιχεία που σχετίζουν τα φυτά με τον αέρα. Εξ άλλου ο άνεμος ανέκαθεν προκαλούσε καταπονήσεις φυτών, οπότε θα ήταν μάλλον αδύνατο το να μην ασχοληθεί με αυτό το θέμα ο Θεόφραστος.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ

 1. Τί σημαίνει "ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ" (Ανθάνασσα) ή "ANTHANASSA": το σήμα και ο λογότυπος "ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ".
 2. Σχέδια κήπου και μακροχρόνια υλοποίηση. Μία από τις παλαιότερες ειδικές υπηρεσίες της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ η οποία αφορά σε κηπουρικές εργασίες ή την αρχιτεκτονική, κατασκευή και συντήρηση κήπων.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ

 1. Η διατήρηση ανθοδέσμης για περισσότερο χρονικό διάστημα αποτελούσε ανέκαθεν τον κρυφό πόθο όλων των ανθρώπων οι οποίοι λατρεύουν τα δρεπτά άνθη δοχείου. Τα κομμένα λουλούδια μπορούν να κρατήσουν περισσότερο μέσα στο βάζο εάν ακολουθηθούν κάποιοι κανόνες σχετικώς με τη διατήρησή τους. Χρήσιμες συμβουλές από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για αυτήν τη μορφή καλλωπισμού των χώρων μας και τη διακόσμησή τους με ανθοδέσμες.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΑΝΘΟΣ και ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ

 1. Τα άνθη και οι καρποί φυτών πάντοτε προσφέρουν απόλαυση και διεγείρουν τις ανθρώπινες αισθήσεις. Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις κατά τις οποίες εκδηλώνονται προβλήματα καρποφορίας φυτών ή προβλήματα ανθοφορίας φυτών κήπου. Χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για αυτές τις ανωμαλίες.
 2. Οι ανοιξιάτικοι βολβοί λουλουδιών και τα άνθη τους ανέκαθεν εντυπωσίαζαν τις ανθρώπινες αισθήσεις σε έναν κήπο. Μάλιστα, κάποιοι εξ αυτών μπορούν να προσφέρουν χρώμα στον κήπο ακόμα και όταν οι ξηροθερμικές συνθήκες αρχίζουν να επηρεάζουν δυσμενώς τις λειτουργίες άλλων φυτών (επ/ψις).
 3. Πληροφορίες για τη διατήρηση ανθοδέσμης και τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται τα λουλούδια ή τα δρεπτά άνθη τα οποία θα ομορφύνουν ένα γραφείο ή το σπίτι μας (επ/ψις).
 4. Δυσάρεστα φαινόμενα με πρόωρη απώλεια ανθέων και πτώση καρπών σε καρποφόρα φυτά κήπου. Επιγραμματικώς μερικές από τις βασικές αιτίες που προκαλούν αυτά τα προβλήματα φυτών.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΑΡΔΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ και ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ

 1. Αυτόματο πότισμα βεράντας και μπαλκονιού. Η έλλειψη ιδιωτικών και ιδιόχρηστων υπαίθρων χώρων πρασίνου στα αστικά κυρίως κέντρα έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στο να καλλιεργούν φυτά μέσα σε γλάστρες στον εξώστη, στο μπαλκόνι ή στη βεράντα του σπιτιού. Και αυτά τα φυτά, όπως συμβαίνει με όλους τους φυτικούς οργανισμούς στον υπαίθριο κήπο, χρειάζονται νερό. Μπορεί η τροφοδοσία ύδατος να γίνει με τη βοήθεια ενός αρδευτικού δικτύου για το αυτόματο πότισμα βεράντας, αλλά υπάρχουν κάποιες παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία του δικτύου. Χρήσιμες συμβουλές από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για τις φίλες και τους φίλους της.
 2. Το αρδευτικό νερό και το πότισμα κήπου. Απλές πληροφορίες για το νερό ποτίσματος κήπων, την ποιότητα και τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσματά του.
 3. Το αυτόματο πότισμα κήπου κατά τη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου χρησιμοποιεί νερό το οποίο προέρχεται είτε από το κοινόχρηστο δίκτυο για την ύδρευση των σπιτιών, είτε από κάποια άλλη πηγή νερού από όπου διοχετεύεται τελικώς στον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο με πιεστικά ή αντλίες νερού. Κάποιες φορές είναι διαθέσιμες και οι δύο μορφές τροφοδοσίας νερού. Όμως, κάθε μία έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.
 4. Οι εκτοξευτήρες ποτίσματος γκαζόν συνδέονται στους υπόγειους σωλήνες με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι η απ' ευθείας σύνδεση με σέλα, που έχει κάποια χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα. Μερικές χρήσιμες πληροφορίες από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
 5. Η στατική πίεση και πίεση λειτουργίας στα αρδευτικά δίκτυα για το αυτόματο πότισμα κήπου. Η πίεση είναι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά στοιχεία που χρειάζεται να λαμβάνουμε κατά νου όταν διαμορφώνουμε το αρδευτικό δίκτυο.
 6. Το πότισμα γκαζόν και η άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες ποτίσματος για τη συντήρηση γρασιδιού συνιστούν καίριας σημασίας κηπουρικές εργασίες προκειμένου να επιβιώσει η χλόη ιδιαιτέρως εξ αιτίας των καταπονήσεων τις οποίες υφίσταται όταν επικρατούν έντονες ξηροθερμικές συνθήκες. Ένας χλοοτάπητας σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο είτε αποτελείται από θερμόφιλα, είτε από ψυχρόφιλα είδη γκαζόν, έχει ανάγκη από μικρότερες ή μεγαλύτερες ποσότητες νερού προκειμένου να διατηρήσει ακμαίες τις λειτουργίες του και να ανταπεξέλθει των δυσκολιών οι οποίες ανακύπτουν εξ αιτίας διαφόρων φαινομένων, όπως είναι για παράδειγμα η εξατμισοδιαπνοή.
 7. Ηλεκτροβάνες ή ηλεκτροβαλβίδες νερού για το αυτόματο πότισμα κήπου είναι εξαρτήματα στα αρδευτικά δίκτυα με νευραλγική σημασία όσον αφορά στη λειτουργία των τελευταίων. Σήμερα, η άρδευση κήπου με αυτοματισμούς σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο χώρο πρασίνου δεν νοείται χωρίς την παρέμβαση έστω και μίας ηλεκτροβαλβίδας. Μερικές χρήσιμες πληροφορίες από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
 8. Άρδευση κήπου και αυτόματο πότισμα ιδιωτικών και ιδιόχρηστων χώρων πρασίνου. Μερικές χρήσιμες πληροφορίες από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
 9. Οι προγραμματιστές ποτίσματος αποτελούν τους ρυθμιστές της λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων κατά το αυτόματο πότισμα κήπου. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο χώρο πρασίνου δημιουργείται η ανάγκη για την ύπαρξη δύο ή περισσότερων τέτοιων μηχανημάτων. Έτσι, δεν αποκλείεται το να χρειάζεται να γίνει μία ειδική σύζευξη αυτών των προγραμματιστών.
 10. Οι εκτοξευτήρες νερού ή εκτοξευτήρες ποτίσματος για το αυτόματο πότισμα γκαζόν έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται στους σωλήνες με διάφορες μεθόδους. Δύο από τις πιο βασικές και χρήσιμες μεθόδους είναι εκείνες κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται οι αρθρωτοί βραχίονες ή swing joints και οι εύκαμπτοι σωλήνες ή flexible swing pipes.
 11. Οι εκτοξευτήρες νερού για το αυτόματο πότισμα γκαζόν κατά κανόνα εγκαθίστανται στο έδαφος. Όμως, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες μία αρχική προβληματική εγκατάσταση προκαλεί προβλήματα διαβροχής στο χλοοτάπητα. Τα πιο συνηθισμένα φαινόμενα σχετίζονται με τον υπερβολικό ενταφιασμό ή την υπερβολική ανύψωση αυτών των εξαρτημάτων για το αρδευτικό δίκτυο.
 12. Το αρδευτικό δίκτυο για το αυτόματο πότισμα γκαζόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διεξαχθεί μία ειδική τεχνική η οποία στοχεύει στο δροσισμό ή υδρόψυξη γκαζόν. Η υδρόψυξη χλοοτάπητα ή syringing δεν αποτελεί άρδευση, αλλά χρησιμοποιεί το νερό για το πότισμα με τη βοήθεια του αρδευτικού δικτύου (επ/ψις).
 13. Η άρδευση χλοοτάπητα είναι μία διαδικασία η οποία απαιτείται να επαναλαμβάνεται συχνά, ακόμα και την ίδια ημέρα, ειδικώς στις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες επικρατούν έντονες ξηροθερμικές συνθήκες. Ο προσδιορισμός των ημερήσιων επαναλήψεων των αρδευτικών κύκλων για το πότισμα γκαζόν είναι μία εργασία η οποία εξαρτάται από ποικίλες παραμέτρους και δεν διεξάγεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους.
 14. Ο εμπειρικός έλεγχος για τη διαβροχή γκαζόν κατά την άρδευση μπορεί να επιτευχθεί με μεγάλη ευκολία σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπου. Παρ' όλο που υπάρχουν εξειδικευμένα όργανα μετρήσεως, είναι δυνατόν με την προσωπική ενασχόλησή μας να αποκομίσουμε κάποιες σχετικές προσλαμβάνουσες παραστάσεις.
 15. Η μικροάρδευση στην άρδευση κήπου με τη βοήθεια που προσφέρουν οι μικροεκτοξευτήρες και οι σταλάκτες.
 16. Οι σταλάκτες για το αυτόματο πότισμα κήπου μπορεί να προσφέρουν αφάνταστη διευκόλυνση κατά την άρδευση κήπου, αλλά δεν είναι απαλλαγμένοι προβλημάτων. Από τα πιο συνηθισμένα είναι η έμφραξη η οποία δεν επιτρέπει στην εκροή του νερού να διενεργείται με ομαλό τρόπο.
 17. Συμβουλές ποτίσματος για άρδευση κήπου. Βασικοί κανόνες οι οποίοι διέπουν την άρδευση είτε αυτή γίνεται με το αυτόματο πότισμα κήπου, είτε με άλλον τρόπο και είναι απαραίτητη η γνώση τους για τις φίλες και τους φίλους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
 18. Ο χρόνος ποτίσματος με αυτόματο πότισμα κήπου ανέκαθεν απασχολούσε τους κατόχους των ιδιωτικών και ιδιόχρηστων χώρων πρασίνου. Όμως, το να αναζητάει κάποιος πληροφορίες σχετικώς με την άρδευση κήπου ή το πότισμα γκαζόν δεν είναι απλή διαδικασία, αφού ενδεχομένως μία απορία να μην έχει ουσιαστικό περιεχόμενο προκειμένου να διαλευκανθεί με σαφήνεια.
 19. Οι σωληνομαστοί είναι εξαρτήματα για το αρδευτικό δίκτυο τα οποία μπορούν να συνδεθούν με τους εκτοξευτήρες ποτίσματος για την άρδευση χλοοτάπητα. Προσφέρουν ικανοποιητική ανύψωση των στελεχών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανακύπτει σχετική ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου για το αυτόματο πότισμα γκαζόν.
 20. Εκτοξευτήρες ποτίσματος νερού και αυτόματο πότισμα γκαζόν. Οι εκτοξευτήρες για πότισμα γκαζόν ή sprinklers ή εκτοξευτήρες pop-up αποτελούν από τα πιο σημαντικά στοιχεία της δομής και λειτουργίας για τα αρδευτικά δίκτυα. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις κατά τις οποίες παρατηρείται συσσώρευση υδάτων πέριξ αυτών των εξαρτημάτων, ακόμα και όταν δεν λειτουργεί το αυτόματο πότισμα χλοοτάπητα. Χρήσιμες πληροφορίες από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
 21. Το υδραυλικό πλήγμα ή water hammer συνιστά ένα από τα σημαντικά και αρκετά συχνά αρδευτικά προβλήματα κατά το αυτόματο πότισμα κήπου. Χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
 22. Εκτοξευτήρες ποτίσματος και προβλήματα στη διαβροχή γκαζόν. Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις με δυσλειτουργίες εκτοξευτήρων εγκατεστημένων υπογείως σε έναν κήπο με γκαζόν.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΦΥΤΟΥ

 1. Η μανόλια μεγανθής ή Magnolia grandiflora, δηλαδή η μανώλια δέντρο που μπορεί να ευδοκιμήσει στην Ελλάδα, διαθέτει φανατικούς θαυμαστές ιδίως όσον αφορά στο γυναικείο πληθυσμό. Είναι ένα φυτό του οποίου το καλλωπιστικό στοιχείο προσδιορίζεται τόσο στην κόμη, όσο και στα άνθη του, Όμως, δεν είναι σπάνιο να εκδηλώνονται αντιαισθητικές κηλίδες φύλλων, γεγονός το οποίο ενδέχεται να οφείλεται στις ασθένειες μανόλιας ή μαγνώλιας.
 2. Αδρομύκωση, βερτισιλλίωση και φουζαρίωση. Μυκητολογικές ασθένειες των καλλωπιστικών φυτών, αλλά και των κηπευτικών τα οποία καλλιεργούνται στον κήπο. Μερικές χρήσιμες πληροφορίες από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα που εκδηλώνεται στους χώρους πρασίνου.
 3. Η κομμίωσή ή brown rot gummosis είναι μία από τις σοβαρές μυκητολογικές ασθένειες εσπεριδοειδών. Χαρακτηρίζεται από την αποβολή κόμμεως το οποίο παρατηρείται στην επιφάνεια των εσπεριδοειδών και σηματοδοτεί σοβαρά προβλήματα στην υγειά τους, που μπορούν να καταλήξουν ακόμα και στην καταστροφή των δέντρων.
 4. Η ριζοκτονία ή ριζοκτονίαση γκαζόν ή brown patch είναι υπεύθυνη για πάρα πολλές καταστροφές στους χλοοτάπητες σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Η σοβαρότητα της προσβολής, αλλά και η επικινδυνότητά της την καθιστούν ανάμεσα στις πιο τρομερές μυκητολογικές ασθένειες γκαζόν παγκοσμίως. Η καταπολέμησή της είναι ιδιαιτέρως δύσκολη μέσα σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο.
 5. Η φυματίωση ελιάς ή καρκίνωση ελιάς είναι μία συχνή, αλλά και σοβαρή ασθένεια για τα ελαιόδεντρα. Οφείλεται στη ζημιογόνο δράση το βακτηρίου Pseudomonas savastanoi, που προκαλεί χαρακτηριστικά ογκίδια στα προσβεβλημένα τμήματα. Μπορεί να προσβάλλει όλα τα ελαιόδεντρα, όπου και εάν καλλιεργούνται.
 6. Η σκληρωτινίαση ή σκληρωτίνια είναι μία από τις σοβαρές μυκητολογικές ασθένειες κηπευτικών η οποία οφείλεται στο μύκητα φυτών Sclerotinia sclerotiorum και είναι άκρως μεταδοτική. Στα κηπευτικά δεν εμφανίζεται σπάνια με επίπτωση να δημιουργούνται καταστροφές τόσο στα φυτά, όσο και στους καρπούς οι οποίοι αχρηστεύονται.
 7. Ασθένειες και προβλήματα γκαζόν από μύκητες. Η σκωρίαση γκαζόν ή rust είναι μία σχετικώς συχνή μυκητολογική ασθένεια η οποία εκδηλώνεται στους ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους. Υποβαθμίζει την ποιοτική υπόσταση του χλοοτάπητα και μπορεί να μεταδίδεται σε άλλα υγιή τμήματά του.
 8. Μυκητολογικές ασθένειες γκαζόν και πύθιο γκαζόν. Σοβαρά προβλήματα χλοοτάπητα κατά την περιποίηση ή συντήρηση γρασιδιού στον ελληνικό ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο από μύκητες γκαζόν. Πιθανώς, το πύθιο είναι το πιο συχνό σοβαρό πρόβλημα γκαζόν εξ αιτίας μυκήτων στον ελληνικό κήπο το οποίο οφείλεται σε μύκητες Pythium species. Είναι γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία σαν Lawn and Turf Pythium blight ή Cottony blight ή Spot blight ή Snow blight.
 9. Η κλαδοσπορίωση τομάτας ή κλαδοσπόριο είναι μία από τις πιο συχνές μυκητολογικές ασθένειες κηπευτικών φυτών. Ειδικά στη ντομάτα προκαλεί σοβαρά προβλήματα τα οποία επιδρούν δυσμενώς στην υγεία της φυλλικής επιφάνειας και κατά επέκταση στην ανάπτυξη και ευημερία όλου του φυτού. Αντιμετωπίζεται δύσκολα μέσα σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο.
 10. Ο περονόσπορος αποτελεί μία από τις πιο γνωστές ασθένειες κηπευτικών. Κατατάσσεται στις πιο επικίνδυνες μυκητολογικές ασθένειες κηπευτικών και οφείλεται στη δραστηριοποίηση του μύκητα Phytophthora infestans. Ο περονόσπορος έχει την εκπληκτική ικανότητα να μεταδίδεται ταχύτατα και να διασκορπίζεται σε μεγάλες εκτάσεις και αποστάσεις προκαλώντας ασύλληπτες καταστροφές στα κηπευτικά.
 11. Βοτρύτης ή φαιά σήψη ή τεφρά σήψη είναι μία μυκητολογική ασθένεια από την οποία υποφέρουν συχνά τα κηπευτικά τα οποία καλλιεργούμε στον κήπο. Οφείλεται στη δράση του μύκητα Botrytis cinerea και μπορεί να αχρηστεύσει τόσο τα φυτά, όσο και τους καρπούς. Εκδηλώνεται με επέκταση ενός φαιού επιχρίσματος και σήψη των προσβεβλημένων περιοχών.
 12. Η καλοκαιρινή κηλίδωση είναι μία από τις συχνές μυκητολογικές ασθένειες γκαζόν, που μπορούν να ταλαιπωρήσουν αρκετά και επί μακρόν το γρασίδι σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο. Εκδηλώνεται με μεγαλύτερη συχνότητα κατά τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες, αλλά τίποτα δεν αποκλείει το γεγονός να εκδηλωθεί και σε άλλες χρονικές περιόδους εφ' όσον οι κλιματολογικές συνθήκες το επιτρέπουν.
 13. Η καπνιά των ξινών ανήκει στις μυκητολογικές ασθένειες εσπεριδοειδών. Ένα μελανόχρωμο επίχρισμα, που δημιουργείται από διάφορους μύκητες φυτών, επικάθεται στα φύλλα, στους καρπούς, καθώς και σε άλλα μέρη των δένδρων. Επίπτωση αυτού είναι να δημιουργούνται προβλήματα στην υγιεινή, αλλά και να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη δευτερογενώς επιπρόσθετων φυτοπαθολογικών προβλημάτων.
 14. Το ωίδιο γκαζόν ή powdery mildew είναι από τις πιο συχνές μυκητολογικές ασθένειες γκαζόν, που οφείλεται στη δράση του μύκητα Blumeria graminis. Στους ελληνικούς ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους εκδηλώνεται σε όλα τα είδη γκαζόν, δείχνοντας μάλλον κάποια προτίμηση προς τα πλατύφυλλα.
 15. Η αλτερνάρια ή αλτερναρίωση είναι μία από τις μυκητολογικές ασθένειες οι οποίες προκαλούν δυσεπίλυτα προβλήματα στην υγεία των φυτών και την παραγωγή καρπών, ενώ οφείλεται στη δράση του μύκητα Alternaria solani. Μπορεί να εμφανισθεί με μεγάλη συχνότητα στα κηπευτικά ενός ιδιωτικού και ιδιόχρηστου κήπου. Η αλτερνάρια τομάτας είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις.
 16. Μελανή κηλίδωση και μυκητολογικές ασθένειες τριανταφυλλιάς στον κήπο. Ένα αρκετά συνηθισμένο πρόβλημα τριανταφυλλιάς το οποίο προκαλεί προβλήματα στην υγεία του συγκεκριμένου καλλωπιστικού θάμνου και οφείλεται στη δράση του μύκητα Diplocarpon rosae.
 17. Ωίδιο και μυκητολογικές ασθένειες τριανταφυλλιάς στον κήπο. Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα τριανταφυλλιάς το οποίο υποβαθμίζει την ποιότητα στα φύλλα και τα άνθη αυτού του ανθοφόρου θάμνου είναι η δράση του μύκητα Spaerotheca pannosa var. rosae, που προκαλεί το ωίδιο ή μπάστρα.
 18. Σκωρίαση και μυκητολογικές ασθένειες τριανταφυλλιάς στον κήπο. Ένα αρκετά συνηθισμένο πρόβλημα τριανταφυλλιάς το οποίο προκαλεί προβλήματα στην υγεία του συγκεκριμένου καλλωπιστικού θάμνου και οφείλεται στη δράση μυκήτων του Γένους Phragmidium.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 1. Όζον και φυτά. Το όζον δεν επηρεάζει μόνο τη ζωή των ανθρώπων, αλλά επιδρά και στις λειτουργίες των φυτών. Συχνά η δράση του είναι επιβλαβής, όπως είναι δύσκολο να προσδιοριστεί γρήγορα και με σαφήνεια η άμεση σχέση του όζοντος με φυτοπαθολογικά προβλήματα.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΑΦΡΟΔΙΣΙΑΚΟ ΦΥΤΟ

 1. Η ρόκα ή Eruca sativa ή εύζωμον το ήμερον αποτελεί ένα φυσικό αφροδισιακό. Όπως υποστηρίζει ο Γαληνός είναι μία από τις κατάλληλες αφροδισιακές τροφές. Σαν λαχανικό μπορεί να καλλιεργηθεί πολύ εύκολα στον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο, χωρίς να έχει πολλές απαιτήσεις.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 1. Η ανοχή και αντοχή παρασίτων σε φυτοφάρμακα αποτελεί ένα από τα αμυντικά όπλα τους για να προστατεύονται και να επιβιώνουν. Είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας ενός φυσικού και φυσιολογικού μηχανισμού αυτοπροστασίας με σκοπό να εξασφαλίσουν τη διαιώνισή τους. Ταυτοχρόνως, όμως, δημιουργεί σοβαρά κωλύματα κατά την εφαρμογή των φυτοφαρμάκων.
 2. Ο Θεόφραστος πραγματοποίησε ορισμένες επισημάνσεις οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη φυτών κατά τις διάφορες εποχές του έτους.
 3. Η βιολογία στο έδαφος κήπου είναι εντυπωσιακή και πολύπλοκη. Το έδαφος με το χώμα δεν είναι απλώς μία μάζα η οποία στηρίζει τα φυτά, αλλά διακρίνεται από μία πληθώρα ιδιοτήτων και γνωρισμάτων. Η βιολογία εδάφους προσδιορίζεται από αμέτρητους παράγοντες και έμβιους οργανισμούς.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΒΟΛΒΟΣ

 1. Ανοιξιάτικοι βολβοί λουλουδιών κηποτεχνίας. Μία πανέμορφη και έγχρωμη πινελιά στον καμβά της δημιουργίας κατά την κηποπλασία η οποία ανέκαθεν συνάρπαζε τους χρήστες μέσα σε ένα χώρο πρασίνου.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΒΟΤΑΝΟ, ΓΙΑΤΡΟΣΟΦΙ και ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 1. Το μελισσόχορτο ή Melissa officinalis είναι ένα από τα βότανα, που όπως το περιγράφει ο Διοσκουρίδης, χαρακτηρίζεται εκ της δυνατότητος χρήσεώς του σε ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων τα οποία ταλαιπωρούν τον άνθρωπο.
 2. Το αμυγδαλέλαιο ή αμυγδάλινο έλαιο ή μετώπιο, που παράγεται από πικραμύγδαλα, αποτελεί κατά τον Διοσκουρίδη ένα ιδιαιτέρως χρήσιμο υλικό στη βοτανοθεραπεία για την αντιμετώπιση ποικίλων προβλημάτων τα οποία ταλανίζουν τον άνθρωπο. Με τη μορφή του βοτάνου μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη της αντιμετωπίσεως ενός εκτεταμένου φάσματος δυσμενών καταστάσεων του οργανισμού.
 3. Η ρινορραγία με βάση τα όσα καταγράφει ο Αγάπιος Μοναχός ο Κρης, μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη βοτανοθεραπεία. Μία απλή συνταγή με κοινόχρηστα υλικά.
 4. Ο κυκεών ή κυκεώνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως τα βότανα, για βοτανοθεραπεία με βάση τις επισημάνσεις που πραγματοποιεί ο Ιπποκράτης.
 5. Η δυσκοιλιότητα είναι ένα πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρούσε και ταλαιπωρεί πάρα πολλούς ανθρώπους. Στον αγώνα για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο έχουν λάβει χώρα διάφορες προσπάθειες με τη βοήθεια βοτάνων. Με το συγκεκριμένο θέμα ασχολήθηκε και ο Ιπποκράτης.
 6. Το σουσάμι απασχόλησε τον Γαληνό, καθώς χρησίμευε τόσο στο ψωμί, όσο και στο παστέλι ή τις σησαμίδες. Δηλαδή, από την αρχαιότητα οι Έλληνες κατανάλωναν τροφές οι οποίες ακόμα και σήμερα διατηρούνται στο καθημερινό διαιτολόγιό τους.
 7. Ο Γαληνός για το πεπόνι και τα βότανα. Με βάση τον Γαληνό, ο καρπός της πεπονιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις για βοτανοθεραπείες, όπως στην περίπτωση της αντιμετωπίσεως προβλημάτων με φακίδες.
 8. Ο Ιπποκράτης για τη δυσεντερία. Το συγκεκριμένο πρόβλημα απασχολούσε και απασχολεί πολλούς ανθρώπους και προσπάθησαν αρκετοί να το αντιμετωπίσουν με διάφορους τρόπους. Ο μεγάλος Έλληνας της αρχαιότητος χρησιμοποίησε κοινά βότανα για βοτανοθεραπεία της δυσεντερίας.
 9. Το επιβλητικό κυπαρίσσι εκτός από εντυπωσιακό κωνοφόρο είναι και ένα εξαιρετικό βότανο στη βοτανοθεραπεία πολλών προβλημάτων τα οποία ταλαιπωρούν τον ανθρώπινο οργανισμό. Ο Διοσκουρίδης έχει καταγράψει αρκετές από τις πτυχές των θεραπευτικών ιδιοτήτων αυτού του κωνοφόρου.
 10. Ο Διοσκουρίδης παρέχει πληροφορίες για το ξιδόμελο ή οξύμελι ή οξύμελο γύρω από τον τρόπο παρασκευής του στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και γύρω από θέματα τα οποία σχετίζονται με τη δυνατότητα χρήσεώς του σε βοτανοθεραπείες (επ/ψις).
 11. Φακές και βοτανοθεραπεία. Οι φακές μπορεί να χρησιμοποιούνται κατά κόρον στη μεσογειακή δίαιτα, αλλά είναι δυνατό να αποτελέσουν βότανα για την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως τα περιγράφει ο Γαληνός.
 12. Οι μαύροι κύκλοι στα μάτια ή οι μελανιές και οι μώλωπες στα μάτια είναι θέματα τα οποία ανέκαθεν απασχολούσαν τους ανθρώπους. Ο σημαντικότερος φαρμακολόγος της αρχαιότητος, δηλαδή ο Διοσκουρίδης, ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο πρόβλημα με αποτέλεσμα να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα όσον αφορά στα βότανα και τη βοτανοθεραπεία, που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.
 13. Βοτανοθεραπεία και βότανα για το απόστημα ή εμπύημα. Ένα μείγμα το οποίο προτείνει ο Ιπποκράτης με βάση τη σκιλλοκρεμμύδα για να αντιμετωπιστούν σχετικά προβλήματα.
 14. Το κλείσιμο φωνής ή το βράχνιασμα είναι καταστάσεις ιδιαιτέρως ενοχλητικές για το πάσχον άτομο. Αυτά τα προβλήματα ταλαιπωρούσαν τους ανθρώπους στην αρχαιότητα και ο Διοσκουρίδης κατέγραψε κατάλληλες βοτανοθεραπείες προκειμένου να βοηθηθούν οι πάσχοντες.
 15. Στη λεύκανση δοντιών και την υγιεινή στόματος μπορεί να λάβει μέρος η βοτανοθεραπεία με βότανα, όπως είναι το δεντρολίβανο και με βάση τα όσα καταγράφει ο Αγάπιος Μοναχός ο Κρης.
 16. Η οδονταλγία ή πονόδοντος μπορεί να αντιμετωπισθεί με βότανα τα οποία μπορεί ο καθένας να αποκτήσει από την ελληνική χλωρίδα. Η βοτανοθεραπεία είναι απλή και η συνταγή της υλοποιείται εύκολα με βάση τις πληροφορίες που παρέχει ο Διοσκουρίδης.
 17. Το ξίδι ή ξύδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως τα βότανα για βοτανοθεραπεία, καθώς επισημαίνει ο Ιπποκράτης. Η εφαρμογή του είναι ευρεία προς όφελος του ανθρώπινου οργανισμού.
 18. Η πλάτανος ή το πλατάνι είναι ένα επιβλητικό και μακρόβιο δέντρο το οποίο εντός από την πολιτιστική αξία του μπορεί να διακριθεί στη βοτανοθεραπεία. Το δένδρο Platanus orientalis, όπως πληροφορεί ο Διοσκουρίδης, είναι ικανό να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις, καθώς συμβαίνει με άλλα βότανα.
 19. Η ρόκα ή Eruca sativa ή εύζωμον έχει καταταχθεί στις αφροδισιακές τροφές. Ο Γαληνός θεωρεί το ότι είναι ένα φυσικό αφροδισιακό. Σήμερα, μπορεί να καλλιεργηθεί με μεγάλη ευκολία στου ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους χώρους πρασίνου (επ/ψις).
 20. Το αδυνάτισμα μπορεί να έχει σχέση με το λεμόνι, αφού μπορεί να βοηθηθεί η συγκεκριμένη προσπάθεια είτε καταναλώνοντας απ' ευθείας τον καρπό, είτε πίνοντας το χυμό του. Σχετικές συμβουλές παρέχει ο Αγάπιος Μοναχός ο Κρης.
 21. Βότανα για την αιμορραγία η οποία ταλαιπωρεί τους ανθρώπους με βάση την Ιπποκρατική σχολή, που ίδρυσε ο Ιπποκράτης. Τα προβλήματα με το αίμα το οποίο εκρέει από τραύματα ή για άλλους λόγους απασχόλησε ιδιαιτέρως τους Ιπποκρατικούς.
 22. Το τσίμπημα μέλισσας ή τσίμπημα σφήκας είναι τσιμπήματα εντόμων τα οποία δημιουργούν ενοχλήσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Ο Διοσκουρίδης κατέγραψε επιγραμματικώς μερικά βότανα για βοτανοθεραπεία και αντιμετώπιση του προβλήματος.
 23. Η καταπολέμηση μυρμηγκιών μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση ποικίλων χημικών εντομοκτόνων. Όμως, με διάφορες άλλες πρακτικές οι οποίες είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον, όπως η χρήση βοτάνων, ενδεχομένως να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με αρκετά καλά αποτελέσματα. Τέτοιες συμβουλές μας παρέχει ο Κασσιανός Βάσσος, ο Πάξαμος και ο Σωτίων.
 24. Η καταπολέμηση μυγών αποτελεί μία εκνευριστική δραστηριότητα. Ανέκαθεν αυτά τα έντομα παρενοχλούσαν τους ανθρώπους με τη συμπεριφορά τους. Ο Αγάπιος Μοναχός ο Κρης μέσα από τα κείμενά του ενημερώνει για τη χρήση των βοτάνων στην προσπάθεια να απαλλαγεί κάποιος από τις μύγες.
 25. Τα δαμάσκηνα και η αξία τους σαν βότανα, όπως τα αξιολογεί ο μέγας ιατρός της αρχαιότητος, δηλαδή ο Γαληνός. Η αξιοποίηση τους προς όφελος της υγείας του ανθρώπου.
 26. Η αντιμετώπιση εγκαύματος ανέκαθεν απασχολούσε τους ανθρώπους, αφού αυτά τα τραύματα είναι συχνά. Ανάμεσα στις βοτανοθεραπείες οι οποίες σχετίζονται με το θέμα υπάρχουν αυτές τις οποίες καταγράφει ο Αγάπιος Μοναχός ο Κρης.
 27. Ο πονόδοντος, η οδονταλγία και η ευαισθησία ούλων είναι συχνά προβλήματα τα οποία ταλαιπωρούν πολλούς ανθρώπους. Το ίδιο συνέβαινε και στην αρχαία Ελλάδα, οπότε ο Γαληνός ασχολήθηκε με το θέμα και προσδιόρισε κατάλληλα βότανα για θεραπεία.
 28. Ο Γαληνός περιγράφει τα βατόμουρα σαν βότανα με ευρεία εφαρμογή στη βοτανοθεραπεία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως σε περιπτώσεις οι οποίες σχετίζονται με τις στομαχικές διαταραχές.
 29. Βότανα και βήχας. Μία απλή συνταγή για βοτανοθεραπεία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τον επίμονο βήχα, όπως την προσδιορίζει ο Διοσκουρίδης, χρησιμοποιώντας κύμινο, βούτυρο και μέλι.
 30. Τα στοματικά έλκη είναι ένα πρόβλημα με το οποίο ασχολήθηκε ο Διοσκουρίδης προσδιορίζοντας βότανα για βοτανοθεραπεία. Ειδικώς το φυτό πάπυρος ξεχωρίζει σε μία τέτοια προσπάθεια βοτανοθεραπείας.
 31. Η αντιμετώπιση κουνουπιών, όπως μας ενημερώνει ο Αγάπιος Μοναχός ο Κρης. Κατά τον Αγάπιο υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τα κουνούπια με τη βοήθεια βοτάνων.
 32. Ο Γαληνός προσδιόρισε το γεγονός ότι τα φιστίκια μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο σαν βότανα κατά τη βοτανοθεραπεία η οποία βοηθάει το συκώτι να διατηρείται σε καλή κατάσταση.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΓΚΑΖΟΝ ή ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

 1. Η φεστούκα καλαμοειδής ή Festuca arundinacea και το ψυχρόφιλο γκαζόν. Ο χλοοτάπητας με τη συχνότερη παρουσία και πιθανώς, την πιο απαιτητική συντήρηση, στον ελληνικό ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο όπου υπάρχει ανάγκη για πράσινες εκτάσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, είναι αυτός ο οποίος απαρτίζεται στη σύνθεσή του από τη συγκεκριμένη ψυχρόφιλη φεστούκα. Η σύνθεση του γκαζόν μπορεί είτε να βασίζεται αποκλειστικώς στην εν λόγω φεστούκα, είτε να είναι αποτέλεσμα μείξεως σπόρων διαφορετικών ειδών, ακόμα και όταν αυτά είναι θερμόφιλα είδη χλόης. Μάλιστα, δεν είναι σπάνιο το γεγονός ένα γρασίδι να περιέχει δύο ή περισσότερες διαφορετικές ποικιλίες από φεστούκα αρουντινάτσεα με διάφορες αναλογίες σπόρων.
 2. Το thatch, το mulch και η άχρηστη οργανική ύλη στη συντήρηση γκαζόν. Η συσσωρευμένη άχρηστη οργανική ύλη η οποία εντοπίζεται στην επιφάνεια του εδάφους αποτελεί μία παράμετρο που ασκεί καταλυτική επίδραση στην υγεία του γκαζόν. Οι κηπουρικές εργασίες κατά την περιποίηση χλοοτάπητα χρειάζεται οπωσδήποτε να στοχεύουν στην απομάκρυνση του thatch με την αποβρύωση προκειμένου να εξασφαλίζονται κατάλληλες συνθήκες υγιεινής για το καλλωπιστικό γρασίδι. Δεν είναι καθόλου μία εύκολη διαδικασία η αποβρύωση ή dethatching lawn. Χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ γύρω από το thatch.
 3. Η ξηρά κηλίδωση ή dry patch συνδυασμένη με την υδροφοβία εδάφους ή hydrophobic soil αποτελούν χαρακτηριστικά προβλήματα γκαζόν κατά τις κηπουρικές εργασίες ειδικώς στις περιοχές οι οποίες πλήττονται από έντονες ξηροθερμικές συνθήκες. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι παρατηρούνται κυρίως κατά τους θερινούς μήνες δημιουργώντας αντιαισθητικούς ωχροκίτρινους μεταχρωματισμούς στο γρασίδι, υποβαθμίζοντας τόσο την καλλωπιστική αξία, όσο και τις παραμέτρους υγιεινής διαβίωσης του χλοοτάπητα. Είναι τρομακτικό πρόβλημα, που εξαπλώνεται ταχύτατα εξ αιτίας των εδαφοκλιματικών συνθηκών και χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
 4. Μύκητες στο γκαζόν προκαλούν μία γνωστή μυκητολογική ασθένεια η οποία είναι η σκωρίαση. Εμφανίζεται με σχετικώς αυξημένη συχνότητα, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικώς κατά τη συντήρηση κήπων με τις κατάλληλες φυτοπροστατευτικές επεμβάσεις (επ/ψις).
 5. Το πότισμα γκαζόν μπορεί να διενεργείται με επαναλαμβανόμενους κύκλους αρδεύσεως, ακόμα και κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας. Η επανάληψη αυτή επηρεάζεται από ορισμένες συνιστώσες οι οποίες διαφοροποιούνται αναλόγως των αναγκών που παρουσιάζονται σε κάθε ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο (επ/ψις).
 6. Η υδρόψυξη γκαζόν ή syringing κατά τη ζέστη ή τον καύσωνα, αποτελεί μία στρατηγικής σημασίας ενέργεια στη συντήρηση γκαζόν με σκοπό να τονωθεί η ικανότητά του να ανταπεξέρχεται έναντι προβλημάτων τα οποία προκαλεί η θερμική καταπόνηση. Το syringing δεν είναι άρδευση γρασιδιού και δεν πρέπει να συγχέεται με το πότισμα χλοοτάπητα, παρ' όλο που χρησιμοποιεί το αρδευτικό δίκτυο.
 7. Προβλήματα γκαζόν από χειμερινές βροχοπτώσεις μπορούν να παρατηρηθούν σε αρκετούς ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους. Συνήθως το ξέπλυμα εδάφους, αλλά και άλλες παράμετροι υποβαθμίζουν την ικανότητα που έχει η χλόη να επιτελεί φυσιολογικώς τις λειτουργίες της με επίπτωση να εκδηλώνονται προβλήματα, όπως ο μεταχρωματισμός γκαζόν.
 8. Τα μανιτάρια στο γκαζόν δεν είναι ένα γεγονός το οποίο πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Η παρουσία τους δεν αποκλείεται να σηματοδοτεί ή να είναι σύμπτωμα προβλημάτων και ασθενειών στο χλοοτάπητα.
 9. Παράσιτα έντομα γκαζόν υπάρχουν πολλά, αλλά οι καραφατμέ ή αγρότιδες ή κοφτοσκούληκα ή Agrotis species ανήκουν σε μία ιδιαίτερη κατηγορία επικινδυνότητας για τους ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους χώρους πρασίνου. Εξ αιτίας της συχνής παρουσίας τους στους χλοοτάπητες, αλλά και της επιβλαβούς δραστηριότητος την οποία εκδηλώνουν οι πολυάριθμες προνύμφες των εντόμων, οι φίλες και οι φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ είναι πάρα πολύ πιθανό κάποια στιγμή να έρθουν αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα (επ/ψις).
 10. Σε συνεκτικό έδαφος η βελτίωση ή ανανέωση γκαζόν είναι μία περίπλοκη και δύσκολη διαδικασία. Απαιτεί χρόνο, εμπειρία και υπομονή. Θεωρητικώς υπάρχουν διάφορες στρατηγικές οι οποίες είναι δυνατό να βοηθήσουν σε αυτό το έργο, αλλά στην πράξη δεν μπορούν να εφαρμοστούν όλες σε έναν ελληνικό ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο.
 11. Η κοπή γκαζόν ή το κούρεμα γκαζόν είναι μία από τις πιο συνηθισμένες κηπουρικές εργασίες. Μπορεί να θεωρείται από κάποιος σαν μία από τις εύκολες δραστηριότητες, αλλά αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μάλιστα, η κοπή γκαζόν κατά τη συντήρηση χλοοτάπητα μπορεί να επηρεάσει τις συνθήκες υγιεινής του γρασιδιού ή την υγεία του εν γένει. Για αυτό ένα από τα πιο συχνά προβλήματα γκαζόν είναι το φαινόμενο κακού κουρέματος το οποίο οδηγεί στην αποφύλλωση ή την εκδορά της χλόης ή αλλιώς, στο scalping.
 12. Ωίδιο γκαζόν ή powdery mildew είναι μία από τις μυκητολογικές ασθένειες χλοοτάπητα. Προκαλείται από τον μύκητα Blumeria graminis και δημιουργεί το χαρακτηριστικό λευκό επίχρισμα επάνω στα φύλλα (επ/ψις).
 13. Η επιφανειακή επιχωμάτωση γκαζόν ή surface top dressing ή skin deep top dressing ή καπάκι είναι μία από τις κηπουρικές εργασίες η οποία μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην υγεία και υγιεινή του χλοοτάπητα τόσο σε βραχυχρόνιο, όσο και σε μακροχρόνιο επίπεδο. Όμως, ειδικώς στους ελληνικούς ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους δεν είναι μία απλή εργασία, αφού απαιτεί κάποιες προϋποθέσεις για την επιτυχία της.
 14. Ανανέωση γκαζόν κατά την περιποίηση χλοοτάπητα. Οι κηπουρικές εργασίες οι οποίες αφορούν στη συντήρηση γκαζόν περιλαμβάνουν ένα αξιόλογο πλήθος δραστηριοτήτων. Από τις πιο δύσκολες εργασίες είναι η ανανέωση γκαζόν, που έχει υποστεί σοβαρή υποβάθμιση. Ενδεικτικές συμβουλές από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ με εικόνες από τις εργασίες της σε ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο των βορείων προαστίων της Αθήνας στην Αττική. Αναλόγως της περιπτώσεως, κατά την ανανέωση χλοοτάπητα διεκπεραιώνονται ποικίλες κηπουρικές εργασίες, όπως είναι για παράδειγμα η αποβρύωση γκαζόν, η επιχωμάτωση γρασιδιού ή top dressing, ο προληπτικός ψεκασμός για μυκητολογικές ασθένειες χλόης ή η ειδική λίπανση και ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας των φυτών.
 15. Θερινή ή καλοκαιρινή κηλίδωση ή summer patch είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο κατατάσσεται στις συχνές μυκητολογικές ασθένειες γκαζόν. Προκαλεί σοβαρά προβλήματα τόσο υγείας, όσο και αισθητικής στην καλλωπιστική χλόη με την εμφάνιση κηλίδων και ξηράνσεων, που οδηγούν στην εν γένει υποβάθμιση του χλοοτάπητα (επ/ψις).
 16. Τα ζιζάνια γκαζόν, όπως το αιματόχορτο, είναι ικανά να ταλαιπωρούν το χλοοτάπητα δημιουργώντας προβλήματα τόσο από άποψη αισθητικής, όσο και από άποψη υγιεινής.
 17. Κύπερη και ζιζάνια γκαζόν. Η κύπερη είναι ένα πολύ δύσκολο στην αντιμετώπισή του ζιζάνιο. Εμφανίζεται συχνά στα γκαζόν των ελληνικών ιδιωτικών και ιδιόχρηστων κήπων, ενώ οι συνθήκες αναπτύξεως του χλοοτάπητα είναι ιδανικές για την εξάπλωσή της (επ/ψις).
 18. Αυτόματο πότισμα γκαζόν και άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες ποτίσματος για τη συντήρηση γρασιδιού. Το πότισμα χλοοτάπητα ή άρδευση γκαζόν αποτελούν κηπουρικές εργασίες κατά τη συντήρηση κήπων οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευημερία του γρασιδιού σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο. Κυρίως κατά τους θερμούς μήνες του έτους οι ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, που προκαλούν έντονες θερμικές καταπονήσεις στο γκαζόν, επιβάλλουν τη χορήγηση σημαντικών όγκων ύδατος προκειμένου να επιβιώσουν τα γρασίδια διατηρώντας σε ικανοποιητικά επίπεδα την αισθητική και διακοσμητική αξία τους (επ/ψις).
 19. Η ριζοκτονία ή ριζοκτονίαση γκαζόν είναι από τις πιο σοβαρές και επικίνδυνες μυκητολογικές ασθένειες χλοοτάπητα σε όλον τον πλανήτη. Η εκδήλωσή της επιβάλλει την κατεπείγουσα καταπολέμησή της, γεγονός το οποίο σηματοδοτεί την απαρχή μίας μεγάλης και δύσκολης περιπέτειας κατά τη συντήρηση γρασιδιού (επ/ψις).
 20. Οι εκτοξευτήρες ποτίσματος γκαζόν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους σωλήνες με βάση τον τρόπο που έχουν συνδεθεί με αυτούς. Υπάρχουν διάφοροι τρόπου συνδεσμολογίας, αλλά δύο από τους πιο συνηθισμένους είναι όταν χρησιμοποιούνται αφ' ενός οι αρθρωτοί βραχίονες ή swing joints και αφ' ετέρου οι εύκαμπτοι σωλήνες ή flexible swing pipes (επ/ψις).
 21. Πύθιο χλοοτάπητα και μυκητολογικές ασθένειες γκαζόν. Από τα πιο σοβαρά και συνήθη προβλήματα χλοοτάπητα κατά την περιποίηση ή συντήρηση γρασιδιού στον ελληνικό ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο από μύκητες γκαζόν. Πιθανώς, το πύθιο είναι το πιο συχνό πρόβλημα γκαζόν εξ αιτίας μυκήτων στον ελληνικό κήπο το οποίο οφείλεται σε μύκητες Pythium species. Είναι γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία σαν Lawn and Turf Pythium blight ή Cottony blight ή Spot blight ή Snow blight (επ/ψις).
 22. Η φυτρωτική ικανότητα σπόρων γκαζόν και η βλαστική ικανότητα επηρεάζουν καθοριστικώς την εγκατάσταση ενός χλοοτάπητα από σπόρο, είτε είναι γρασίδι ψυχρής περιόδου, είτε θερμής περιόδου. Εμπειρικώς μπορούμε να εκτελέσουμε ένα απλό πείραμα με το οποίο θα μπορέσουμε να προσδιορίσουμε αυτά τα κρίσιμα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των σπόρων.
 23. Η ανάπτυξη γρασιδιού μπορεί να συνοδεύεται από ορισμένα περίεργα φαινόμενα όσον αφορά στην ομοιομορφία του. Συγκεκριμένα, υπάρχουν φορές κατά την περιποίηση χλόης που αυτό το γκαζόν εμφανίζει ανώμαλες αυξομειώσεις του ύψους του, αλλά και ανομοιομορφίες στην ευρωστία του.
 24. Το χώμα κήπου για γκαζόν ορισμένες φορές μπορεί να μεταφερθεί με διάφορες κατάλληλες ποσότητες μέσα σε φορτηγά ή σε σάκους. Υπάρχει η νοοτροπία βάσει της οποίας όταν μέσα σε αυτό το χώμα υπάρχουν πολλές ρίζες, τότε είναι γόνιμο και αξιόλογο, αλλά αυτό δεν ανταποκρίνεται πάντοτε στην πραγματικότητα. Χρήσιμες πληροφορίες από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ (επ/ψις).
 25. Το κούρεμα γκαζόν στην περιποίηση χλοοτάπητα. Η κοπή ή κούρεμα γκαζόν είναι η πιο συχνή φροντίδα η οποία προσφέρεται στο γρασίδι που διακοσμεί έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο με εξαίρεση ελάχιστα είδη χλόης. Σε έναν ελληνικό κήπο, αλλά και σε άλλες χώρες δεν νοείται να καλλιεργείται ένας καλλωπιστικός χλοοτάπητας χωρίς περιοδικώς να κουρεύεται με μία κατάλληλη χλοοκοπτική μηχανή ή αντίστοιχο εργαλείο.
 26. Οι εκτοξευτήρες νερού στο αυτόματο πότισμα χλοοτάπητα αποτελούν βασικό τμήμα του δικτύου για την άρδευση του γρασιδιού. Αυτά τα εξαρτήματα, που επίσης ονομάζονται "sprinklers" ή "εκτοξευτήρες pop-up", μπορεί να συγκεντρώνουν στην περιφέρειά τους κάποιους σημαντικούς όγκους νερού ακόμα και όταν δεν ποτίζεται η χλόη. Αυτό μπορεί να είναι χαρακτηριστικό σύμπτωμα από ένα πρόβλημα στο δίκτυο για το οποίο καλό θα ήταν να γνωρίζουν κάποιες πληροφορίες οι φίλες και οι φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ (επ/ψις).
 27. Παιδικά παιχνίδια με γκαζόν. Διακοσμητικές κούκλες για το σπίτι ή το γραφείο οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν με προσωπική δραστηριότητα ψυχαγωγίας.
 28. Το γκαζόν, οι σκύλοι και οι γάτες μπορούν να αναπτύξουν μία σχέση η οποία δύναται να προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες στους ιδιοκτήτες κήπων, διότι τα κατοικίδια ζώα ή τα αδέσποτα ζώα δεν αποκλείεται να ευθύνονται συχνά για σοβαρές φθορές όχι μόνο στο χλοοτάπητα, αλλά και σε άλλα τμήματα των χώρων πρασίνου. Πληροφορίες από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για το συγκεκριμένο θέμα.
 29. Η άρδευση χλοοτάπητα ή εν γένει το αυτόματο πότισμα κήπου είναι μία διαδικασία η οποία απαιτεί χρόνο. Αυτός ο χρόνος αρδεύσεως δεν μπορεί να είναι ίδιος σε κάθε ελληνικό ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο διότι προσδιορίζεται από τις ανάγκες του κήπου και την ικανότητα εκροής ύδατος του αρδευτικού δικτύου. Παρ' όλα αυτά διατυπώνονται σχετικές ερωτήσεις οι οποίες, δυστυχώς, δεν είναι εύκολο ή ακόμα και δυνατόν να απαντηθούν (επ/ψις).
 30. Εγκατάσταση και συντήρηση γκαζόν. Ο ενδοφυτικός εμβολιασμός γκαζόν για τον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο.
 31. Η επισπορά γκαζόν ή η σπορά γκαζόν πρέπει να διενεργούνται με κάποιες προϋποθέσεις έτσι ώστε η κατανομή των σπόρων στο έδαφος να είναι η δέουσα. Σε αντίθετη περίπτωση κατά την οποία παρατηρείται υπερβολική χρήση των σπόρων, τότε το γρασίδι θα οδηγηθεί στην υπερπύκνωση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γκαζόν το οποίο θα πρέπει να αποφεύγεται.
 32. Διλήμματα κατά την επιλογή γκαζόν και υποκειμενικές εκτιμήσεις. Θερμόφιλος χλοοτάπητας ή ψυχρόφιλο γκαζόν είναι οι βασικές συνιστώσες του προβληματισμού.
 33. Στη λίπανση γκαζόν υπολογίζονται πολλές συνιστώσες προκειμένου να εξασφαλίζονται όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα εφαρμογής. Ένα από αυτά είναι ο προσδιορισμός των επαναληπτικών εφαρμογών για το λίπασμα γκαζόν (επ/ψις).
 34. Οι πρασινίλες γκαζόν με άλγη ή βρύα, που εντοπίζονται κατά την περιποίηση χλοοτάπητα, είναι ένα αντιαισθητικό φαινόμενο, αλλά αποτελεί ταυτοχρόνως μία υπολογίσιμη απειλή για την περαιτέρω διατήρηση των υγιεινών συνθηκών κατά την ανάπτυξη της χλόης. Η συντήρηση γκαζόν πρέπει να λάβει τη δέουσα φροντίδα έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
 35. Χαλάζι στο γκαζόν. Προβλήματα και συντήρηση χλοοτάπητα ο οποίος υποφέρει μετά από χαλαζόπτωση. Ένα πρόβλημα που οφείλεται σε φυσικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να εκδηλωθεί σε διάφορες εποχές του έτους μετατρέποντας τη συντήρηση γκαζόν ή του κήπου σε ιδιαιτέρως δύσκολες κηπουρικές εργασίες.
 36. Η άρδευση χλοοτάπητα είναι μία εργασία η οποία επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους. Μία από τις πιο σημαντικές είναι η ικανότητα διαβροχής η οποία διακρίνει τους εκτοξευτήρες νερού. Μπορεί να υπολογιστεί με ειδικά επιστημονικά όργανα, αλλά για τις ανάγκες του ιδιωτικού και ιδιόχρηστου κήπου είναι δυνατή μία εμπειρική παρατήρηση της διαβροχής (επ/ψις).
 37. Ζιζάνια γκαζόν τα οποία επηρεάζουν την ανάπτυξή του. Η οξαλίδα είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα ζιζάνια κήπου το οποίο μπορεί να εμφανισθεί απότομα στο γκαζόν και να επεκταθεί ταχύτατα (επ/ψις).
 38. Περιποίηση γκαζόν και φροντίδα χλοοτάπητα. Ο εξαερισμός γκαζόν, η εξαραίωση γκαζόν, η αποβρύωση γκαζόν, ο αερισμός εδάφους και η κάθετη κοπή γκαζόν στη συντήρηση κήπου.
 39. Οι γεωσκώληκες και το γκαζόν του κήπου (επ/ψις).
 40. Ο παγετός, με τις διάφορες μορφές του, είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος μπορεί να επηρεάσει καταλυτικώς την ευημερία των καλλωπιστικών φυτών και ειδικώς του γκαζόν στον κήπο. Με αυτό το άρθρο ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ γίνεται συνοπτική αναφορά στον παγετό και τις μορφές του, καθώς επιπροσθέτως επισημαίνονται οι πιο χαρακτηριστικές επιπτώσεις του στα φυτά, αλλά και ποικιλόμορφα μέτρα προστασίας του κήπου (επ/ψις).
 41. Η αποβρύωση κατά τη συντήρηση γκαζόν στοχεύει στην απομάκρυνση της άχρηστης οργανικής ύλης ή thatch από την επιφάνεια του εδάφους. Παρ' όλο που κάποιος θα νόμιζε το ότι αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των εχθρών οι οποίοι είναι τα βρύα, στην πραγματικότητα η συλλογή και αποκομιδή τους αποτελεί ένα ελάχιστο τμήμα για τις κηπουρικές εργασίες κατά την αποβρύωση σε έναν ελληνικό ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο.
 42. Εγκατάσταση γκαζόν, καλλιέργεια και συντήρηση χλοοτάπητα. Γκαζόν και σκιά στον κήπο. Διάφορα προβλήματα που σχετίζονται με την καλλιέργεια γκαζόν στη σκιά και συμβουλές για να περιοριστεί το δυσμενές φαινόμενο.
 43. Το κούρεμα γκαζόν ολοκληρώνεται με χλοοκοπτικές μηχανές διαφόρων τύπων και μορφών. Όμως, για να είναι αυτή η κηπουρική εργασία αποτελεσματική θα πρέπει η χρήση αυτών των μηχανημάτων να διέπεται από κάποιους κανόνες (επ/ψις).
 44. Περιποίηση γκαζόν και φροντίδα χλοοτάπητα. Η αποβρύωση γκαζόν και ο αερισμός εδάφους στη συντήρηση κήπου.
 45. Το γκαζόν συχνά υποφέρει από ζιζάνια τα οποία εξολοθρεύονται με ζιζανιοκτόνα ή με χειροβοτάνισμα όταν είναι εφικτό. Δυστυχώς, η απομάκρυνσή τους από το γκαζόν ενδέχεται να γίνει επικίνδυνη για την υγεία του γκαζόν, αφού πολλά από αυτά είναι πάρα πολύ ανθεκτικά (επ/ψις).
 46. Η συντήρηση γρασιδιού πολύ συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα με επικίνδυνα παράσιτα έντομα φυτών, όπως είναι η καραφατμέ ή αγρότιδες ή Agrotis sp., κατά τις κηπουρικές εργασίες. Μία εμπειρική τεχνική για τον προσδιορισμό της επικινδυνότητος και της εκτάσεως της παρουσίας του εντόμου και ιδίως των προνυμφών μέσα το καλλωπιστικό γκαζόν (επ/ψις).
 47. Εγκατάσταση γκαζόν στον ελληνικό κήπο και συμβουλές κηποτεχνίας κατά την κηποπλασία. Η επιλογή χλοοτάπητα ως καλλωπιστικού στοιχείου του κήπου και οι μακροχρόνιες δεσμεύσεις των ιδιοκτητών του χώρου πρασίνου.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΓΛΑΣΤΡΑ

 1. Συμβουλές για την αγορά φυτών και τα φυτά γλάστρας.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΓΥΑΛΙ ή ΥΑΛΟΣ

 1. Το γυαλί και η ζημιογόνος επίδραση που ασκεί στο φυτικό ιστό των νεαρών βλαστών οι οποίοι είναι απ' ευθείας εκτεθειμένοι για πολλή ώρα στον ήλιο και την ηλιακή ακτινοβολία (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΔΙΕΦΕΝΜΠΑΧΙΑ

 1. Η διεφενμπάχια ή Dieffenbachia sp. και η διατήρησή της σε γλάστρα με νερό μέσα σε φωτεινό χώρο στο σπίτι ή το γραφείο.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΕΔΑΦΟΣ και ΧΩΜΑ

 1. Το χώμα κήπου και οι ρίζες οι οποίες ενδεχομένως υπάρχουν μέσα σε αυτό, μπορούν να μεταφερθούν με τη χρήση φορτηγών ή ειδικών σάκων των διαφόρων ποσοτήτων. Αυτοί οι όγκοι με το πρόσθετο χώμα θα αποτελέσουν τμήμα για το νέο έδαφος κήπου, επηρεάζοντας καθοριστικώς την μελλοντική ανάπτυξη των φυτών και ιδιαιτέρως του γκαζόν. Συχνά, η παρουσία των ριζών θεωρείται από πολλούς ιδιοκτήτες ιδιωτικών και ιδιόχρηστων χώρων πρασίνου ότι είναι ένα καλό δείγμα για τη γονιμότητά του, αλλά αυτή η αντίληψη δεν είναι πάντοτε σωστή.
 2. Χρήσιμες γενικές πληροφορίες για το έδαφος, την αλατότητα και το pH του, που μπορούν να βοηθήσουν στην περαιτέρω κατανόηση της ζωής και λειτουργίας ενός ιδιωτικού και ιδιόχρηστου κήπου.
 3. Ασβεστούχα εδάφη και βελτίωση εδάφους κήπου. Τα εδάφη σε πολλούς ελληνικούς κήπους, κυρίως στη νότια Ελλάδα, συχνώς δεν χαρακτηρίζονται από αρκετά γνωρίσματα αξιόλογης γονιμότητος και δομικής διαρθρώσεως ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις τις οποίες προβάλλει η κηποτεχνία για την εν γένει διατήρηση και ευημερία ενός κήπου. Το ασβέστιο και οι χημικές ενώσεις του είναι από τους συνήθεις υπευθύνους για τέτοιες προβληματικές καταστάσεις στα εδάφη των ιδιωτικών και ιδιόχρηστων κήπων.
 4. Το έδαφος με το χώμα κήπου επηρεάζει καθοριστικώς την ανάπτυξη και ευημερία των φυτικών οργανισμών. Έχουν διαμορφωθεί διάφορες εμπειρικές γνώμες γύρω από θέματα τα οποία άπτονται της κατηγοριοποιήσεως των εδαφών όσον αφορά στην καταλληλότητά τους για την καλλιέργεια φυτών. Χαρακτηριστικές πληροφορίες παρέχονται στα κείμενα τα οποία υπέγραψε ο Κασσιανός Βάσσος παραθέτοντας απόψεις που μετέφερε ο Βηρύτιος.
 5. Ξέπλυμα εδάφους είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα γκαζόν, μεταξύ άλλων, εξ αιτίας διατροφικών ανωμαλιών. Οι χειμερινές βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν ξέπλυμα εδάφους και για αυτό αρκετά γκαζόν δεν είναι σπάνιο να ταλαιπωρούνται και το χειμώνα με προβλήματα υγιεινής (επ/ψις).
 6. Η ζωική κοπριά είναι ένα χρήσιμο υλικό για τη βελτίωση εδάφους, αρκεί να χρησιμοποιείται και να εφαρμόζεται με προσοχή στον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο όταν υπάρχει σχετική ανάγκη. Χρήσιμες πληροφορίες περί των βασικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της (επ/ψις).
 7. Το όργωμα χωραφιού και η επεξεργασία εδάφους, όπως υποστηρίζει ο Θεόφραστος, επιβάλλεται να διενεργούνται προκειμένου να δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την καλύτερη παραγωγή και καλλιέργεια φυτών.
 8. Το συνεκτικό έδαφος αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για την υγιεινή και ανάπτυξη του γκαζόν. Η βελτίωση συνεκτικού εδάφους είναι μία δύσκολη εργασία, ενώ αρκετές φορές τα αποτελέσματα των προσπαθειών δεν είναι τα προσδοκώμενα (επ/ψις).
 9. Ο Ξενοφών αναφέρεται στα οφέλη από την καλλιέργεια γης και την ενασχόληση με τη γεωργία. Μέσα από ένα διάλογο στον οποίο συμμετέχουν ο Σωκράτης και ο Κριτόβουλος προσδιορίζεται η πολυδιάστατη ωφέλεια από την προσωπική ενασχόληση με τις γεωργικές δραστηριότητες.
 10. Όξινα εδάφη και βελτίωση εδάφους κήπου. Τα εδάφη των συνηθισμένων ελληνικών ιδιωτικών και ιδιόχρηστων κήπων δεν εμφανίζονται συχνά από χαμηλές τιμές pH, αλλά μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο ακόμα και από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Γενικές πληροφορίες από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
 11. Προβλήματα στον κήπο από το συνεκτικό έδαφος και την κακή αποστράγγιση. Ένας εμπειρικός τρόπος ή μία άτυπη, εμπειρική ανάλυση εδάφους για να εκτιμηθεί το φαινόμενο.
 12. Η επιφάνεια του εδάφους το οποίο φιλοξενεί το γκαζόν μπορεί να βελτιωθεί με την περιοδική προσθήκη κατάλληλων ποσοτήτων χωμάτινων όγκων. Αυτή η επιφανειακή επιχωμάτωση γκαζόν θα λειτουργήσει προς όφελος της υγείας του γκαζόν, ενώ ταυτοχρόνως θα βελτιώσει ποικιλοτρόπως τα επιφανειακά στρώματα του εδάφους (επ/ψις).
 13. Το έδαφος με το χώμα του προσφέρει το ενδιαίτημα για έναν απίστευτο αριθμό από οργανισμούς οι οποίοι αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον και φυσικώς, με τα φυτά κήπου. Η βιολογία στο έδαφος είναι πολύπλοκη και ευαίσθητη. Μερικές χρήσιμες πληροφορίες (επ/ψις).
 14. Το υδροφοβικό έδαφος ή η υδροφοβία εδάφους είναι ένα φαινόμενο το οποίο συνήθως δημιουργείται τεχνητά κατά την ανάπτυξη του γκαζόν σε περιοχές οι οποίες πλήττονται συχνά από ξηροθερμικές συνθήκες. Οι επιπτώσεις από την τεχνητή υδροφοβία μπορεί να είναι ολέθριες για το χλοοτάπητα. Εξ άλλου δεν είναι τυχαίο το ότι σχετίζεται με ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα γρασιδιού, δηλαδή την ξηρά κηλίδωση, που μαστίζει πολλούς ελληνικούς ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους (επ/ψις).
 15. Συμβουλές κηπουρικής για το έδαφος κήπου και το φύτεμα φυτού σε αυτό.
 16. Η γονιμότητα εδάφους ήταν ένα θέμα το οποίο ανέκαθεν απασχολούσε τους ανθρώπους, αφού επηρεάζει τη φυσιολογική εξέλιξη οποιασδήποτε καλλιέργειας. Από την αρχαιότητα διαμορφώθηκαν διάφορες εμπειρικές μέθοδοι για την αξιολόγηση της γονιμότητας. Ο Κασσιανός Βάσσος παραθέτει τις θέσεις τις οποίες είχαν ο Διοφάνης και ο Ανατόλιος γύρω από αυτό το θέμα.
 17. Οι γεωσκώληκες κήπου ή earthworms και η δράση τους στο χώμα για τη βελτίωση εδάφους.
 18. Ο εξαερισμός γκαζόν και ο αερισμός εδάφους με οπές στην περιποίηση γκαζόν (επ/ψις).
 19. Το όργωμα και η καλλιέργεια γης υπήρξαν θέματα τα οποία απασχόλησαν αρκετά συχνά την ελληνική μυθολογία. Διάφοροι ήρωες και ξακουστοί θεοί συσχετίστηκαν με την επεξεργασία εδάφους, αλλά και τις εν γένει γεωργικές εργασίες, όπως είναι για παράδειγμα η θεά Δήμητρα και ο Τριπτόλεμος (επ/ψις).
 20. Ο αερισμός εδάφους στη φροντίδα γκαζόν (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΕΛΑΙΑ ή ΕΛΙΑ

 1. Η ελιά στις συνταγές μαγειρικής. Πρόταση δημιουργίας φαγητού με φαγώσιμες ελιές (επ/ψις).
 2. Η ελιά αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα με τη βαμβακάδα ή Euphyllura olivina, που είναι ένα παράσιτο έντομο το οποίο δημιουργεί τη χαρακτηριστική βαμβακώδους υφής επικάλυψη στη φυλλική επιφάνεια του δέντρου (επ/ψις).
 3. Ο δάκος ελιάς και η καταπολέμηση του εντόμου είναι αρκετές φορές συνυφασμένες με την παρουσία των ελαιοδέντρων μέσα στους ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους. Είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα φυτοπαθογόνα παράσιτα έντομα ελιάς, που δραστηριοποιείται εντόνως στην Ελλάδα (επ/ψις).
 4. Οι ασθένειες ελιάς είναι πολυάριθμες. Από τις πιο γνωστές είναι η φυματίωση ελιάς ή καρκίνωση ελιάς η οποία προκαλείται από ένα φυτοπαθογόνο βακτήριο. Μερικές χρήσιμες πληροφορίες από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ (επ/ψις).
 5. Το ελαιόλαδο φαγητού και η ποιότητα ελαιολάδου απασχολούν συχνά το ελληνικό νοικοκυριό. Μερικές χρήσιμες πληροφορίες για την ποιοτική κατηγοριοποίηση του λαδιού το οποίο παράγει ο καρπός ελιάς (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΕΝΤΟΜΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΟΝΟ και ΠΑΡΑΣΙΤΟ

 1. Ο φυλλοκνίστης εσπεριδοειδών ή Phyllocnistis citrella συνιστά ένα φυτοπαθογόνο παράσιτο με ιδιαιτέρως συχνή παρουσία στους ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους στην Ελλάδα. Η ικανότητά του να επιτίθεται με μεγάλη ευκολία και ταχύτητα στη νεαρά βλάστηση και φυλλική επιφάνεια σε συνδυασμό με εσφαλμένες καλλιεργητικές τακτικές ή ακατάλληλες εγκαταστάσεις εσπεριδοειδών στον κήπο, καθιστούν το έντομο έναν πολύ ενοχλητικό εχθρό. Μάλιστα, δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες οι προνύμφες φυλλοκνίστη υποβαθμίζουν κατακορύφως όχι μόνο την αισθητική αξία των δέντρων, αλλά και τις συνθήκες αναπτύξεώς τους.
 2. Το κόκκινο σκαθάρι φοίνικα ή φυτοπαθογόνο έντομο Rhynchophorus ferrugineus έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα φοινικοειδών στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες όπου καλλιεργούνται φοινικοειδή είτε με τη μορφή των καλλωπιστικών φυτών, είτε σε μεγάλες εκτάσεις με τη μορφή παραγωγικών δέντρων με μεγάλη οικονομική σημασία. Είναι γεγονός το ότι αρκετοί κήποι όπου περιέχονται φοίνικες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας των φοινίκων εξ αιτίας της δραστηριότητος αυτού του εντόμου.
 3. Η τούτα ή φυλλορύκτης ντομάτας ή Tuta absoluta είναι ένα ιδιαιτέρως καταστροφικό παράσιτο έντομο για τα κηπευτικά στον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο. Προκαλεί σοβαρότατες ζημίες τόσο στα φυτά, όσο και στους καρπούς. Δυστυχώς, η δράση της τούτα δεν περιορίζεται μόνο στις ντοματιές, αλλά επεκτείνεται και σε άλλα κηπευτικά τα οποία καλλιεργούνται στο χώρο πρασίνου. Μερικές χρήσιμες συμβουλές κηπουρικές από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
 4. Οι καραφατμέ ή αγρότιδες ή κοφτοσκούληκα ή Agrotis species συνιστούν παράσιτα έντομα φυτών με αρκετά επιβλαβή παρουσία στο γκαζόν. Είναι νυκτόβια έντομα των οποίων οι πολυάριθμες προνύμφες καταβροχθίζουν με λαιμαργία τους φυτικούς ιστούς. Κατατάσσονται στα φυτοπαθογόνα έντομα με την πιο συχνή επιζήμια δράση στον καλλωπιστικό χλοοτάπητα των ιδιωτικών και ιδιόχρηστων κήπων.
 5. Παθογόνα έντομα και παράσιτα σε δέντρα κήπου υπάρχουν πάρα πολλά. Οι επιθέσεις εντόμων στοχεύουν σε ένα ευρύ φάσμα καλλωπιστικών φυτών στους ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους χώρους πρασίνου, μεταξύ των οποίων είναι και η συκιά. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των εντόμων Buprestidae (Dicerca) στις συκιές.
 6. Ο δάκος ελιάς ή Bactrocera oleae είναι ένα από τα πιο γνωστά φυτοπαθογόνα παράσιτα έντομα ελιάς. Προκαλεί σημαντικές καταστροφές στους καρπούς, αφού επηρεάζει δυσμενώς την ποιοτική και ποσοτική παραγωγή των ελαιοδέντρων. Σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο η δραστηριότητά του υποβαθμίζει την αισθητική αξία της ελιάς και συνήθως η καταπολέμηση του εντόμου είναι δύσκολη μέσα σε αυτούς τους χώρους πρασίνου.
 7. Ο τίγρης αχλαδιάς ή απιδιάς ή Stephanitis pyri, είναι ένα από τα επίμονα φυτοπαθογόνα παράσιτα έντομα κήπου. Επιτίθεται σε καλλωπιστικά φυτά ή οπωροφόρα δέντρα, προκαλώντας συνήθως προβλήματα φυτών τα οποία γίνονται αισθητά στα φύλλα. Εμφανίζεται συχνά στους ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους χώρους πρασίνου στην Ελλάδα, με επίπτωση να συμβάλλει στην αισθητική υποβάθμιση του κήπου, αλλά και στην εκδήλωση επιπρόσθετων φυτοπαθολογικών προβλημάτων.
 8. Η ισέρυα ή Icerya purchasi είναι ένα από τα παράσιτα έντομα με την πιο συχνή παρουσία στους ελληνικούς ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους. Τόσο οι προνύμφες της, όσο και το μελιτώδες έκκριμά της, προκαλούν σημαντικές φθορές στα καλλωπιστικά φυτά, όπως τα εσπεριδοειδή. Μάλιστα, αυτή η κηρώδης ουσία μπορεί πολύ εύκολα να αποτελέσει το υπόστρωμα για δευτερογενείς μυκητολογικές ασθένειες.
 9. Η βαμβακάδα ελιάς ή Euphyllura olivina είναι ένα από εκείνα τα φυτοπαθογόνα παράσιτα έντομα φυτών τα οποία δραστηριοποιούνται πολύ έντονα στους ελληνικούς ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους χώρους πρασίνου. Προκαλεί φυτοπαθολογικά προβλήματα στην ελιά, ενώ η χαρακτηριστική επικάλυψη που δημιουργεί, υποβαθμίζει την καλλωπιστική αξία του δέντρου.
 10. Καταπολέμηση αφίδων και μελίγκρα ή φυτόψειρα. Η μελίγκρα είναι ένα φυτοπαθογόνο έντομο το οποίο συναντάται σχεδόν σε όλους τους ελληνικούς κήπους. Με τη μορφή του παρασίτου εντοπίζεται σε πάρα πολλά είδη από καλλωπιστικά φυτά. Η ταχύτατη αναπαραγωγή της συμβάλλει στην ευρεία διάδοσή της και μπορεί να αντιμετωπιστεί τόσο με χημικές, όσο και με πιο φυσικές μεθόδους.
 11. Ο βλαστορύκτης τριανταφυλλιάς ή τα είδη Ardis brunniventris, Ardis sulcata και Monophadnus elongatulus, ευθύνονται για σοβαρά προβλήματα τριανταφυλλιάς τα οποία ζημιώνουν τους βλαστούς και την υγεία του φυτού. Σε εκτεταμένη προσβολή η τριανταφυλλιές δεν αποκλείεται να καταρρεύσουν και να καταστραφούν. Είναι από τα πιο συχνά προβλήματα τριανταφυλλιάς τα οποία εντοπίζονται στους ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους.
 12. Οι αγρότιδες ή καραφατμέ ή κοφτοσκούληκα ή Agrotis sp. είναι παράσιτα έντομα γκαζόν τα οποία μπορούν να προκαλέσουν τρομακτικές καταστροφές στο γρασίδι. Οι κηπουρικές εργασίες κατά τη συντήρηση γκαζόν για την αντιμετώπισή τους μπορεί να είναι δύσκολες και ενδεχομένως, να απαιτήσουν χρόνο. Σε όλον τον κόσμο υπάρχουν διάφορες εμπειρικές τεχνικές με βάση τις οποίες μπορεί κάποιο άτομο να διαπιστώσει την έκταση της παρουσίας στο γκαζόν της καραφατμέ και κυρίως των προνυμφών της. Μία τέτοια απλή τεχνική παρουσιάζει η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
 13. Οι εντομοπαγίδες μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό όπλο στον πόλεμο κατά των παρασίτων εντόμων τα οποία μπορούν να ταλαιπωρήσουν τα εσπεριδοειδή δέντρα σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο (επ/ψις).
 14. Οι φυτοπαθογόνοι νηματώδεις ή κομβονηματώδεις είναι σκουλήκια με ιδιαιτέρως επιζήμια δράση στα κηπευτικά φυτά ενός ιδιωτικού και ιδιόχρηστου κήπου. Οι κομβονηματώδεις προσβάλλουν το ριζικό σύστημα και είναι πολύ δύσκολο να εξοντωθούν ακόμα και με νηματωδοκτόνα φυτοφάρμακα.
 15. Οι σφήκες συχνά δημιουργούν προβλήματα σε καρπούς με τις επιθέσεις τους. Μία απλή και ακίνδυνη μέθοδος προστασίας των καρπών, όπως την κατέγραψε ο Κασσιανός Βάσσος (επ/ψις).
 16. Ο ονίσκος ή Oniscus asellus είναι ένα συμπαθητικό παράσιτο το οποίο δραστηριοποιείται σε πάρα πολλούς ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους. Το ιδιαίτερο παρουσιαστικό του, αλλά και η δυνατότητά του να μετατρέπεται σε σφαίρα όταν αμύνεται, τον έχουν καταστήσει προσφιλή στα παιδιά. Μερικές χρήσιμες πληροφορίες από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΕΝΤΟΜΟ ΩΦΕΛΙΜΟ

 1. Ο χρύσωπας και τα ωφέλιμα έντομα κήπου. Το έντομο Chrysoperla carnea είναι ένα από τα πιο ωφέλιμα έντομα τα οποία μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο με σκοπό να επιτεθούν σε φυτοπαθογόνα παράσιτα, όπως είναι οι μελίγκρες.
 2. Οι άνθρωποι θεωρούν το ότι η μέλισσα είναι ένα από τα πιο εκπληκτικά και ωφέλιμα έντομα. Είναι γεγονός ότι η μέλισσα έχει αποτελέσει αφορμή για την εμφάνιση πολλών ιστοριών και μύθων, που γοητεύουν μικρούς και μεγάλους. Ειδικώς η ελληνική μυθολογία της επιφύλαξε μία ιδιαίτερη θέση στο πάνθεον των ιστοριών της (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ή ΧΗΜΙΚΟ

 1. Τα εντομοκτόνα, όπως και όλα τα χημικά φυτοφάρμακα, χρειάζεται να εφαρμόζονται με προσοχή σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο διότι, εκτός των άλλων, συμβάλλουν στη ταχύτερη ανοχή ή αντοχή παρασίτων στις δραστικές τους ουσίες (επ/ψις).
 2. Είναι δυνατό να αναρτηθούν εντομοπαγίδες στα εσπεριδοειδή δέντρα με τη μορφή εντομοκτόνου προκειμένου να τα προστατεύουν από τις επιθέσεις φυτοπαθογόνων παρασίτων εντόμων (επ/ψις).
 3. Ο Αγάπιος ενημερώνει για βότανα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατά των κουνουπιών. Από τα κείμενά του μπορούμε να αντλήσουμε διάφορες σχετικές πληροφορίες για αυτά τα φυσικά εντομοκτόνα (επ/ψις).
 4. Εντομοκτόνο σαπούνι για καταπολέμηση εντόμων στα καλλωπιστικά φυτά κήπου, αλλά και για μέσα στο σπίτι. Το εντομοκτόνο από σαπούνι δημιουργείται με τη χρήση υλικών καθημερινής οικιακής χρήσεως. Ο τρόπος παρασκευής του είναι απλός και η εφαρμογή του παραμένει αρκετά ασφαλής όσον αφορά στις ενδεχόμενες επιπτώσεις τον άνθρωπο. Όμως, δεν παύει να είναι ένα εντομοκτόνο, που υποκαθιστά τις δραστικές ουσίες άλλων χημικών εντομοκτόνων, οπότε είναι ευνόητο το ότι πάσα εσφαλμένη ή μη λελογισμένη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα τόσο στα φυτά, όσο και στους ανθρώπους.
 5. Χημικά εντομοκτόνα και φυτοπροστασία στους ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους χώρους πρασίνου. Η εφαρμογή χημικών εντομοκτόνων, όπως συμβαίνει με κάθε μία από τις κατηγορίες φυτοφαρμάκων, υπόκειται σε κάποιους κανόνες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία των υπόλοιπων οργανισμών. Οι βασικές μορφές εντομοκτόνων χημικής προελεύσεως.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΗΠΟΥ

 1. Το χλοοκοπτικό μηχάνημα προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίας, αλλά δεν παύει να είναι ένα από τα εργαλεία κήπου τα οποία χρειάζονται κατάλληλη φροντίδα και συντήρηση, ενώ για να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητά του πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες χρήσεως (επ/ψις).
 2. Ανάμεσα στα πιο σημαντικά εργαλεία κήπου συγκαταλέγονται τα αλυσοπρίονα. Ανεξαρτήτως του βενζινοκίνητου κινητήρα ή της πηγής ηλεκτρικής τροφοδοσίας τους, παραμένουν χρήσιμα εργαλεία κηπουρικής τα οποία χρειάζονται εμπειρία κατά τη λειτουργία τους (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΕΣ ΔΕΝΤΡΟ ή ΞΙΝΟ

 1. Τα εσπεριδοειδή δέντρα, όπως η λεμονιά, διακοσμούν πάρα πολλούς ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους. Όπως, όλα συμβαίνει με όλα τα καλλωπιστικά τα φυτά, έτσι και αυτά χρειάζονται φροντίδα ή περιποίηση. Ειδικώς η λεμονιά, επειδή για την ελληνική κηποτεχνία είναι ο γίγαντας των εσπεριδοειδών, χρειάζεται ειδική φροντίδα για το κλάδεμα. Το κλάδεμα λεμονιάς δεν είνια μία απλή υπόθεση και παρουσιάζει ορισμένες ξεχωριστές ιδιαιτερότητες έναντι των άλλων εσπεριδοειδών (επ/ψις).
 2. Τα εσπεριδοειδή υφίστανται ασθένειες οι οποίες συχνά προκαλούνται από φυτοπαθογόνους μύκητες φυτών. Από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις με αυτές τις μυκητολογικές ασθένειες εσπεριδοειδών είναι η κομμίωση (επ/ψις).
 3. Το λεμόνι έχει σχέση με τη βοτανοθεραπεία για το αδυνάτισμα σώματος. Ο συγκεκριμένος καρπός, που προσφέρει το αγαπημένο εσπεριδοειδές δέντρο της λεμονιάς, είναι κατάλληλη βρώσιμη ύλη σε μία δίαιτα για το αδυνάτισμα, όπως συμβουλεύει ο Αγάπιος Μοναχός ο Κρης (επ/ψις).
 4. Οι καρποί εσπεριδοειδών δεν είναι σπάνιο να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εξ αιτίας πάγου ή ψύξης, που μπορούν ακόμα και να τους αχρηστεύσουν (επ/ψις).
 5. Εχθροί εσπεριδοειδών υπάρχουν πολλοί. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει ο φυλλοκνίστης εσπεριδοειδών ή Phyllocnistis citrella. Κυρίως εξ αιτίας της δράσεως των προνυμφών του εντόμου προκαλούνται σοβαρότατες ζημίες στο φύλλωμα και την πρόσφατη, τρυφηλή βλάστηση των εν λόγω δέντρων. Τόσο οι ανεξέλεγκτες λιπάνσεις, όσο και οι εσφαλμένες εγκαταστάσεις των ξινών δέντρων αποτελούν συνιστώσες με καταλυτικώς ευεργετική επίδραση για τη δράση του εντόμου(επ/ψις).
 6. Τα εσπεριδοειδή συχνά υποφέρουν από καπνιά η οποία επικαλύπτει φύλλα και καρπούς υποβαθμίζοντας την αισθητική αξία των δέντρων, αλλά προκαλώντας προβλήματα στις ομαλές συνθήκες υγιεινής των φυτών (επ/ψις).
 7. Στα εσπεριδοειδή δέντρα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν εντομοπαγίδες. Αυτές συμβάλλουν στη φυτοπροστασία των φυτών και μπορούν είτε να αγορασθούν έτοιμες από την αγορά γεωργικών προϊόντων ή να κατασκευασθούν σε ερασιτεχνικό επίπεδο, αλλά με προσοχή γιατί δεν παύουν να είναι φυτοπροστατευτικά μέσα (επ/ψις).
 8. Τα εσπεριδοειδή δέντρα στους χώρους πρασίνου, που υποφέρουν από τραύματα εξ αιτίας της εμφανίσεως φαινομένων παγετού, έχουν υποστεί έντονες καταπονήσεις οι οποίες επηρεάζουν δυσμενώς τη φυσιολογική εκδήλωση των λειτουργιών τους και την ευημερία τους. Επειδή κοσμούν τους κήπους, αλλά και σαν καρποφόρα δέντρα προσφέρουν λαχταριστούς καρπούς, χρειάζονται μία προσεκτική φροντίδα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις φθορές τους. Είναι ευαίσθητα στο φαινόμενο του παγετού, οπότε δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στην τύχη τους (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΖΑΜΙΟΚΟΥΛΚΑΣ

 1. Ζαμιοκούλκας ή Zamioculcas zamiifolia είναι ένα εξωτικό φυτό με μεγάλο καλλιεργητικό ενδιαφέρον. Θεωρητικώς θα μπορούσε να διακοσμήσει εσωτερικούς χώρους με ανεπάρκεια φωτισμού, αλλά σε αυτές τις συνθήκες η διατήρησή του δεν είναι τόσο απλή διαδικασία. Το φυτό ζαμιοκούλκας χαρακτηρίζεται από ορισμένα καλλιεργητικά, που κατά πάσα πιθανότητα να μην είναι ευρέως γνωστά.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΖΙΖΑΝΙΟ

 1. Τα ζιζάνια αντιμετωπίζονται με ζιζανιοκτόνα ή με χειροβοτάνισμα όταν είναι δυνατόν. Η απαλλαγή του χώρου πρασίνου από αυτά δεν είναι μία από τις εύκολες κηπουρικές εργασίες και συχνά η διαδικασία μπορεί να απαιτεί πολύ χρόνο (επ/ψις).
 2. Η κύπερη ή Cyperus species ή purple και yellow nutsedge είναι από τα πιο σημαντικά ζιζάνια γκαζόν. Η εξόντωσή της είναι ιδιαιτέρως δύσκολη, απαιτεί ευαίσθητους χειρισμούς και μεγάλη υπομονή.
 3. Το ζιζάνιο αιματόχορτο ή Digitaria sanguinalis ή hairy crabgrass παρουσιάζεται πολύ συχνά στους ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους και ειδικά μέσα στο γκαζόν. Είναι ένα πολύ δυναμικό φυτό και αρκετά συχνά δυσδιάκριτο.
 4. Η οξαλίδα και τα ζιζάνια κήπου και γκαζόν. Ένα από τα πιο συνηθισμένα ζιζάνια στους ελληνικούς κήπου, που μπορεί να φύεται στο έδαφος και τις γλάστρες με μεγάλη ευκολία.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ή ΧΗΜΙΚΟ

 1. Καταπολέμηση ζιζανίων και ζιζανιοκτόνα φυτοφάρμακα. Τα ζιζάνια ή weeds είναι παρείσακτοι οι οποίοι εισβάλλουν απρόσκλητοι στον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο και καταλαμβάνουν ζωτικό χώρο εδάφους εις βάρος άλλων φυτών, όπως το γκαζόν. Η εξόντωσή τους με ζιζανιοκτόνα ή herbicides δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση, αφού κάποια από αυτά είναι πάρα πολύ ανθεκτικά.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΖΩΟ και ΦΥΤΟ ΚΗΠΟΥ

 1. Τα κατοικίδια ζώα στον κήπο και οι επιπτώσεις που ενδεχομένως μπορεί να επιφέρει ένας τραυματισμός από αιχμηρά τμήματα φυτών, όπως είναι τα αγκάθια στους βλαστούς. Η εκδήλωση που χαρακτηρίζει τη σποροτρίχωση στον ανθρώπινο οργανισμό και τον οργανισμό από τα κατοικίδια ζώα (επ/ψις).
 2. Οι γάτες, είτε είναι αδέσποτες, είτε κατοικίδια ζώα, μπορούν να κυκλοφορούν στον κήπο και ανάμεσα στα φυτά με χαρακτηριστική ευχέρεια. Όμως, δεν είναι σπάνιο το να προκαλούν εγκαύματα φυτών και τοξικότητες, απλώς και μόνο στην προσπάθειά τους να σημαδεύουν την περιοχή τους.
 3. Κατοικίδια ζώα και γκαζόν είναι ένας εκρηκτικός συνδυασμός ο οποίος μπορεί να οδηγήσει τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών και ιδιόχρηστων κήπων στα έσχατα όρια της αντοχής τους. Τα προβλήματα μπορούν να γίνουν ακόμα μεγαλύτερα από τη δράση των αδέσποτων ζώων, όπως είναι κυρίως οι γάτες. Μερικές χρήσιμες συμβουλές από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για τις φίλες και τους φίλους της.
 4. Το ειδικό γρασίδι για γάτες είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αποσπάσει το ενδιαφέρον από αυτά τα κατοικίδια ζώα μακριά από τα φυτά, αλλά και να τις βοηθήσει στις βιολογικές τους λειτουργίες εφ' όσον υπάρχει η σχετική άδεια από τον αρμόδιο κτηνίατρο.
 5. Η ζωική κοπριά ως υλικού χρήσεως στον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο. Λίγες πληροφορίες και συμβουλές για την κοπριά ζώων η οποία μπορεί να έχει ποικίλα αποτελέσματα στο χώρο πρασίνου (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΗΛΙΟΣ, ΣΚΙΑ και ΦΩΣ, ΖΕΣΤΗ και ΚΡΥΟ

 1. Ο κήπος στη σκιά. Όταν αναπτύσσονται φυτά στη σκιά η οποία είναι υπερβολική βάσει των απαιτήσεών τους προκειμένου να διατηρούν την ευρυθμία των λειτουργιών τους, τότε εκδηλώνονται διάφορα προβλήματα. Η σκιά έχει διάφορες μορφές και αναλόγως της εντάσεώς της ή της μορφής της ασκεί διαφορετική επίδραση στους φυτικούς οργανισμούς. Η ακατάλληλη σκίαση σε έναν ελληνικό κήπο, που μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους, είναι ένα αρκετά συχνό πρόβλημα κατά τη συντήρηση κήπων.
 2. Εγκαύματα φυτών από τον ήλιο. Προβλήματα φυτών που βρίσκονται κάτω από γυαλί ενώ δέχονται παρατεταμένα και απ' ευθείας την ηλιακή ακτινοβολία με επίπτωση να τραυματίζονται οι τρυφεροί βλαστοί τους.
 3. Προβλήματα φυτών μπορούν να ανακύψουν από τη ζέστη όταν αυτή είναι παρατεταμένη ή υπερβολική. Η ακατάλληλη ζέστη επηρεάζει τις φυσιολογικές λειτουργίες των φυτών, γεγονός το οποίο επιβαρύνει τη θερμική καταπόνηση των φυτικών οργανισμών.
 4. Η σκίαση στο γκαζόν. Προβλήματα και συμβουλές για την προστασία χλοοτάπητα (επ/ψις).
 5. Η ζέστη επηρεάζει δυσμενώς την ευημερία του γκαζόν το οποίο εξ αιτίας της μπορεί να υποστεί σημαντική θερμική καταπόνηση. Προκειμένου να βοηθηθεί το γρασίδι κατά τις κηπουρικές εργασίες για την περιποίηση χλοοτάπητα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της ζέστης, είναι δυνατό να εφαρμοσθεί ειδική διαδικασία για το δροσισμό ή υδρόψυξη γκαζόν (επ/ψις).
 6. Το ηλιακό φως επηρεάζει τα φυτά κήπου με ποικίλους τρόπους. Μπορεί να τα ευεργετεί, αλλά μπορεί να φθάσει ακόμα και να τα βλάπτει. Οι ελληνικές φυσικές κλιματικές συνθήκες ευνοούν την έντονη φωτεινότητα, αλλά αρκετές φορές εντοπίζονται προβλήματα φυτών εξ αιτίας της.
 7. Έντονοι και εκτεταμένοι αποχρωματισμοί στα φύλλα τσίκας. Η επίδραση του ήλιου ανεξαρτήτως ηλικίας του φυτού (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΘΑΜΝΟΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΣ

 1. Ο όσμανθος εύοσμος ή Osmanthus fragrans είναι αειθαλής, καλλωπιστικός και ανθοφόρος θάμνος με ιδιαιτέρως εύοσμα άνθη. Αυτά τα άνθη έχουν χαρίσει μία μοναδικότητα στον όσμανθο και για αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η οσμή τους αποτελεί πηγή εμπνεύσεως για την παραγωγή πολύ ακριβών αρωμάτων στην αρωματοποιία. Επιπροσθέτως, στην Άπω Ανατολή έχουν ειδικές χρήσεις σε ροφήματα (επ/ψις).
 2. Ο σαρκοκόκκα και συγκεκριμένα ο Sarcococca confusa είναι ένας καλλωπιστικός θάμνος, που δεν είναι ιδιαιτέρως γνωστός στην Ελλάδα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τη βάση δέντρων και σε μέρη όπου η φωτεινότητα είναι περιορισμένη (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΚΑΚΤΟΣ και ΠΑΧΥΦΥΤΟ

 1. Το παχυπόδιο ή Pachypodium lamerei είναι ένα εντυπωσιακό φυτό το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία όπου ανήκουν οι κάκτοι και παχύφυτα. Έχοντας εξωτική καταγωγή μπορεί να διακοσμήσει κυρίως φωτεινούς και ευάερους χώρους μέσα σε γλάστρες, ακόμα και στο εσωτερικό των κτηρίων εάν το επιτρέπει το μικροπεριβάλλον.
 2. Κάκτοι και παχύφυτα. Νοπαλξόχια, δισόκακτος, Disocactus phyllanthoides ή Nopalxochia phyllanthoides είναι το όνομα ενός κακτώδους φυτού το οποίο διακρίνεται για τα πολύ όμορφα άνθη του. Μπορεί να καλλιεργηθεί κατά κανόνα σε γλάστρες, που θα πλαισιώνουν ή θα διακοσμούν έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο. Δεν είναι αδύνατο να διατηρηθεί ακόμα και σε εσωτερικούς χώρους, αλλά χρειάζεται να είναι ευάεροι και ευήλιοι (επ/ψις).
 3. Η μπουκαρνέα κυρτόφυλλος ή Beaucarnea recurvata συμπεριφέρεται σαν παχύφυτο και είναι από τα πιο αξιόπιστα φυτά εσωτερικού χώρου. Δεν καταναλώνει πολύ από το χρόνο ενός πολυάσχολου ανθρώπου και ταυτοχρόνως διακοσμεί το χώρο χωρίς να απαιτεί πολλές και ιδιαίτερες φροντίδες (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΚΑΜΕΛΙΑ

 1. Η καμέλια είναι από τα πιο όμορφα ανθοφόρα φυτά. Τα άνθη της ανέκαθεν σαγήνευαν τους ανθρώπους σε όλες τις χώρες και για αυτό δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πάρα πολλοί προσπαθούν να επιτύχουν τον πολλαπλασιασμό καμέλιας με μοσχεύματα (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΚΑΡΠΟΣ και ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ

 1. Σκάσιμο καρπών επάνω στα καρποφόρα δέντρα κήπου. Ένα σοβαρό και αρκετά συχνό από τα προβλήματα φρούτων το οποίο απογοητεύει τους κατόχους κήπων. Αναφορά των πιο συνηθισμένων αιτιών που προκαλούν αυτά τα σκασίματα για να προστατευθούν οι καρποί και οι χώροι πρασίνου.
 2. Οι καρποί λεμονιάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δίαιτα κατά την προσπάθεια για το αδυνάτισμα σώματος, όπως γράφει στα κείμενά του ο Αγάπιος Μοναχός ο Κρης (επ/ψις).
 3. Ο Θεόφραστος καταγράφει μία τεχνική για τη βελτίωση ή παράταση της καρποφορίας του γηρασμένου ή ταλαιπωρημένου αμπελιού. Αυτή η τεχνική ελάμβανε χώρα από πολλούς αρχαίους Έλληνες καλλιεργητές (επ/ψις).
 4. Τα τεχνητά σχήματα καρπών δεν είναι μία νέα ιδέα η οποία εμφανίστηκε ξαφνικώς τη σύγχρονη εποχή. Το θέμα ήταν γνωστό εδώ και πάρα πολλούς αιώνες. Η δυνατότητα για τη δημιουργία καρπών με τεχνητά σχήματα περιγράφεται στα γεωπονικά κείμενα τα οποία φέρεται να υπογράφει ο Κασσιανός Βάσσος με σκοπό να τα αποκτήσει ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, που ήθελε να ανασυστήσει το Πανδιδακτήριο στην Κωνσταντινούπολη.
 5. Η υπερβολική αύξηση του πλήθους των φύλλων, δηλαδή η φυλλομανία, ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στην ποσοτική παραγωγή των καρπών. Με αυτό το πρόβλημα στην καρποφορία ασχολήθηκε ο Θεόφραστος ο οποίος κατάγραψε μερικές ενδιαφέρουσες απόψεις.
 6. Προβλήματα καρπών από ψύξη και πάγο τα οποία υποβαθμίζουν την ποιότητα ή προκαλούν ολοκληρωτικές καταστροφές στα φρούτα που περιμένουν να συλλέξουμε σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο.
 7. Ο καρπός της ροδιάς είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά δείγματα προϊόντων της Φύσεως τα οποία σαγηνεύουν τη φαντασία των ανθρώπων. Τόσο οι αρχαίοι Έλληνες, όσο και άλλοι λαοί έχουν αφιερώσει στη ροδιά και το ρόδο ιστορίες οι οποίες ανέκαθεν διέγειραν τη φαντασία (επ/ψις).
 8. Η υπερπληθώρα καρπών μπορεί να ενθουσιάζει τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών και ιδιόχρηστων χώρων πρασίνου, αλλά δεν αποτελεί πάντοτε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Μάλιστα, με αυτό το θέμα ασχολήθηκε ακόμα και ο Θεόφραστος.
 9. Τόσο οι καρποί, όσο και τα άνθη φυτών είναι εις θέσιν να αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία επηρεάζουν δυσμενώς την καρποφορία και την ανθοφορία. Μερικές περιεκτικές συμβουλές κηποτεχνίας και πληροφορίες κηπουρικής για αυτά τα θέματα από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ (επ/ψις).
 10. Καρπόδεση ντομάτας και καλλιέργεια τομάτας στον κήπο. Πώς πραγματοποιείται η δημιουργία των καρπών με πολύ απλά λόγια (επ/ψις).
 11. Οι καρποί των φυτών, όπως είναι τα σταφύλια, συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα από τις επιθέσεις εντόμων. Οι σφήκες είναι τέτοια έντομα και έγιναν προσπάθειες να αντιμετωπιστούν. Ο Δημόκριτος, καθώς επισημαίνει ο Κασσιανός Βάσσος, προσδιόρισε μία απλή και ακίνδυνη μέθοδο προστασίας τους.
 12. Ο καρπός της πεπονιάς, δηλαδή το πεπόνι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βότανο κατά τον Γαληνό. Αρκετές βοτανοθεραπείες παρέχουν τη δυνατότητα αξιοποιήσεώς του, όπως είναι αυτή η οποία αφορά στις φακίδες (επ/ψις).
 13. Ο καρπός της ελιάς παράγει το ωφέλιμο ελαιόλαδο το οποίο χρησιμοποιείται σε κάθε σπίτι. Η ποιότητα ελαιολάδου διαφοροποιείται λόγω διαφόρων παραμέτρων. Χρήσιμες γνώσεις περί του θέματος από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ (επ/ψις).
 14. Ο καρπός της ελιάς και η υλοποίηση συνταγής μαγειρικής για φαγώσιμες ελιές (επ/ψις).
 15. Η παρενιαυτοφορία στη συντήρηση κήπων. Φαινόμενα που επιδρούν στην παραγωγή καρπών των καρποφόρων δέντρων και φυτών (επ/ψις).
 16. Ανωμαλίες στις λειτουργίες φυτών οι οποίες οδηγούν σε άκαιρη πτώση καρπών και απώλειες σε άνθη. Συνοπτικές επισημάνσεις βασικών αιτιών για αυτά τα θέματα (επ/ψις).
 17. Οι καρποί κηπευτικών μπορούν να εμφανίσουν συμπτώματα από ξηρή κορυφή ή τάπωμα ή blossom end rot. Μεγαλύτερη ευπάθεια στο πρόβλημα, που σχετίζεται ιδίως με την τροφοπενία ασβεστίου, φαίνεται ότι έχουν ορισμένα κηπευτικά στον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο, όπως είναι η ντομάτα, η πιπεριά και η μελιτζάνα (επ/ψις).
 18. Ο καρπός του αμπελιού, δηλαδή το σταφύλι, έχει αποκτήσει το όνομά του από τον Στάφυλο, όπως προσδιορίζει η ελληνική μυθολογία (επ/ψις).
 19. Οι παραγόμενοι καρποί των φυτών κήπου σχετίζονται με μερικές από τις πιο βασικές λειτουργίες φυτών. Μία επιγραμματική επισήμανση αυτών των βασικών λειτουργιών (επ/ψις).
 20. Οι καρποί της λεμονιάς μπορούν να αποτελέσουν τη θαυμάσια πρώτη ύλη για τη δημιουργία ενός δροσιστικού αναψυκτικού ιδίως κατά τις καλοκαιρινές ημέρες (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

 1. Το καρπούζι ή υδροπέπων ή Κίτρουλλος εριώδης ή Citrullus lanatus είναι από τα πιο απολαυστικά και δροσιστικά φρούτα του καλοκαιριού. Ο καρπός της καρπουζιάς μπορεί να αποκτηθεί με την ανάλογη καλλιέργεια σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο, αλλά αυτή η καλλιέργεια δεν θα είναι απαλλαγμένη από προβλήματα. Μάλιστα, ένα από τα βασικότερα φυτοπαθολογικά προβλήματα της καρπουζιάς οδήγησε στην τακτική του εμβολιασμού.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ή ΖΑΡΖΑΒΑΤΙΚΟ

 1. Τα κηπευτικά φυτά είναι δυνατό να υποφέρουν πάρα πολύ από ορισμένους φυτοπαθογόνους νηματώδεις και ειδικά τους κομβονηματώδεις. Αυτά τα σκουλήκια είναι ιδιαιτέρως ανθεκτικά ακόμα και όταν καταπολεμούνται με νηματωδοκτόνα φυτοφάρμακα (επ/ψις).
 2. Η τροφοπενία καλίου στα κηπευτικά επηρεάζει ποικιλοτρόπως την ανάπτυξη και τελικώς την καρποφορία. Είναι μία διατροφική ανωμαλία με σχετικώς συχνή εμφάνιση στους ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους (επ/ψις).
 3. Τα κηπευτικά όταν υποφέρουν από περονόσπορο, αντιμετωπίζουν μία εξαιρετικώς επικίνδυνη μυκητολογική ασθένεια. Αυτή η προσβολή, που εξαπλώνεται ταχύτατα, μπορεί να τα καταστρέψει ολοσχερώς (επ/ψις).
 4. Ένα απλό σπιτικό φαγητό με κηπευτικά φυτά που μπορούμε να καλλιεργούμε στον κήπο μας. Μία παλιά ελληνική συνταγή μαγειρικής για πιτάκια από μπρόκολο, κουνουπίδι ή λάχανο (επ/ψις).
 5. Από τα κηπευτικά φυτά η τομάτα φαίνεται να καλλιεργείται με ιδιαίτερο πάθος στους ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους χώρους πρασίνου. Όμως, συχνά αντιμετωπίζει σοβαρά φυτοπαθολογικά προβλήματα μυκητολογικής προελεύσεως, όπως είναι η κλαδοσπορίωση τομάτας (επ/ψις).
 6. Το ραδίκι witloof από τα κηπευτικά είναι ένα ιδιαίτερο λαχανικό που μπορεί να καλλιεργηθεί στον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο. Όμως, η καλλιέργειά του δεν είναι μία απλή υπόθεση, αφού χρειάζεται μεταξύ άλλων υπομονή και επιμονή (επ/ψις).
 7. Από τα κηπευτικά η φράουλα ξεχωρίζει ιδιαιτέρως λόγω της προτιμήσεως την οποία δείχνουν προς αυτήν οι άνθρωποι για τους ζουμερούς καρπούς της. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε έναν χώρο πρασίνου και μάλιστα να γίνει ένα από τα φυτά εδαφοκάλυψης για μικρές εκτάσεις (επ/ψις).
 8. Από τα κηπευτικά τα οποία μπορούν να καλλιεργηθούν στον κήπο ξεχωρίζει η ντομάτα. Η καλλιέργεια ντομάτας είναι ιδιαιτέρως αρεστή σε πολλούς κατόχων ιδιωτικών και ιδιόχρηστων χώρων πρασίνου, κυρίως για το γεγονός ότι μπορεί να προσφέρει τους πολυπόθητους και ζουμερούς καρπούς, που χρησιμοποιούνται πάρα πολύ συχνά στο ελληνικό τραπέζι και σε συνταγές μαγειρικής (επ/ψις).
 9. Από τα κηπευτικά φυτά κήπου τα λάχανα είναι ιδιαιτέρως αγαπητά στους ιδιοκτήτες αρκετών ιδιωτικών και ιδιόχρηστων κήπων. Ο Δίδυμος επισημαίνει το γεγονός ότι μπορούν να λιπανθούν με κοπριά για να μπορέσουν να αναπτυχθούν ιδιαιτέρως ικανοποιητικά. Μάλιστα, αναφέρεται σε διάφορα είδη κοπριάς (επ/ψις).
 10. Μία από τις συχνές τροφοπενίες κηπευτικών είναι η τροφοπενία μαγνησίου η οποία είναι ικανή να προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα στα φυτά. Το μαγνήσιο μπορεί να μην κατατάσσεται στα βασικά στοιχεία, αλλά είναι απολύτως απαραίτητο στα φυτά, αφού συμμετέχει καθοριστικώς στη διαμόρφωση της χλωροφύλλης (επ/ψις).
 11. Τα κηπευτικά μπορούν να υποφέρουν από σκληρωτινίαση ή σκληρωτίνια. Είναι μία μυκητολογική ασθένεια, που μεταδίδεται πολύ εύκολα και μπορεί να προκαλέσει μεγάλες καταστροφές στα κηπευτικά του ιδιωτικού και ιδιόχρηστου χώρου πρασίνου (επ/ψις).
 12. Αρκετές μυκητολογικές ασθένειες ταλαιπωρούν τα κηπευτικά. Μία από αυτές είναι η αλτερναρίωση, που προσβάλλει συχνά την ντομάτα. Τα κηπευτικά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας από τη δράση του μύκητα, με επίπτωση να απειλείται ακόμα και η ζωή τους (επ/ψις).
 13. Τα κηπευτικά φυτά δεν αποκλείεται να αντιμετωπίζουν διατροφική ανωμαλία η οποία σχετίζεται με το άζωτο. Η τροφοπενία αζώτου ή nitrogen deficiency είναι πρόβλημα το οποίο αφορά στην πρόσληψη ή αξιοποίηση του βασικού στοιχείου του αζώτου. Αυτό το φαινόμενο είναι δυνατό να εκδηλώνεται όχι μόνο στα κηπευτικά, αλλά σε όλα τα καλλωπιστικά φυτά ενός ιδιωτικού και ιδιόχρηστου κήπου (επ/ψις).
 14. Πάρα πολλά κηπευτικά είναι δυνατό ακόμα και να καταστραφούν από την τούτα ή Tuta absoluta. Αυτή η τούτα είναι ένα έντομο το οποίο προκαλεί φθορές τόσο στους καρπούς, όσο και στους βλαστούς των κηπευτικών. Η καταπολέμησή της είναι μία πραγματικά δύσκολη κηπουρική εργασία κατά τη συντήρηση κήπων (επ/ψις).
 15. Τα κηπευτικά τα οποία καλλιεργούνται σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο μπορεί να προσφέρουν τους λαχταριστούς καρπούς τους, αλλά τίποτα δεν αποκλείει το γεγονός να αντιμετωπίσουν κάποια σοβαρά προβλήματα υγείας κατά την ανάπτυξή τους. Από τα σημαντικά θέματα τα οποία απασχολούν τον καλλιεργητή είναι αυτά τα οποία αφορούν στις τροφοπενίες φυτών. Μία από τις πιο επικίνδυνες είναι η ένδεια ή τροφοπενία φωσφόρου (επ/ψις).
 16. Τα κηπευτικά συχνά υποφέρουν από τροφοπενία σιδήρου ή iron deficiency, όπως συμβαίνει με διάφορα διακοσμητικά και καλλωπιστικά φυτά στους χώρους πρασίνου. Επίπτωση είναι να παρατηρούνται, μεταξύ άλλων, προβλήματα στη φυλλική επιφάνεια και την ανθοφορία τους (επ/ψις).
 17. Τα κηπευτικά συχνά υποφέρουν από το μύκητα βοτρύτη ο οποίος προκαλεί την ομώνυμη μυκητολογική ασθένεια. Τα κηπευτικά φυτά, τα φυτάρια και οι καρποί σαπίζουν, ενώ οι πάσχουσες περιοχές παρουσιάζουν μία επικάλυψη φαιού επιχρίσματος. Χρήσιμες πληροφορίες από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ (επ/ψις).
 18. Ανάμεσα στα κηπευτικά τα οποία μπορούν να καλλιεργηθούν στον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο χώρο πρασίνου συγκαταλέγεται η καρπουζιά. Αυτό το φυτό προσφέρει το απολαυστικό καρπούζι, δηλαδή έναν ζουμερό καρπό ο οποίος δεσπόζει στις προτιμήσεις πολλών ανθρώπων κατά τους θερινούς μήνες (επ/ψις).
 19. Στα κηπευτικά η διατροφική διαταραχή σε σχέση με το βόριο δεν είναι ιδιαιτέρως συνηθισμένη, αλλά δεν είναι και σπάνια περίπτωση. Όμως, η τροφοπενία βορίου είναι μία δυσεπίλυτη περίπτωση από τις τροφοπενίες φυτών στους ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους χώρους πρασίνου τόσο εξ αιτίας των προβλημάτων που δημιουργεί, όσο και λόγω της δύσκολης αντιμετωπίσεώς της (επ/ψις).
 20. Τάπωμα ή ξηρή κορυφή στα κηπευτικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο σχετίζεται κυρίως με την τροφοπενία ασβεστίου και εκδηλώνεται στους καρπούς (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ

 1. Η σχέση ανάμεσα στον χλοοτάπητα και την κηποτεχνία συναρτήσει των ελληνικών εδαφοκλιματικών συνθηκών και των αναγκών για συντήρηση γκαζόν (επ/ψις).
 2. Η κηποτεχνία είναι μία μορφή τέχνης η οποία δεν παρουσιάστηκε ξαφνικώς κατά το πρόσφατο παρελθόν. Από γραπτά κείμενα της αρχαιότητας, όπως αυτά που κληροδότησε ο Ξενοφών, διαφαίνεται το γεγονός ότι η δημιουργία κήπων και μάλιστα σχηματοποιημένης μορφής, υπήρχε στη νοοτροπία των ανθρώπων.
 3. Οι ανοιξιάτικοι βολβοί λουλουδιών στην κηποτεχνία ιδιωτικών και ιδιόχρηστων κήπων. Μία σχετικώς φθηνή, αλλά πανέμορφη προσθήκη στον κήπο για απόλαυση των χρωμάτων και των εξαιρετικών οσμών (επ/ψις).
 4. Ενδεικτικές προτεινόμενες εργασίες κήπου που προσδιορίζει ο μήνας Ιανουάριος (χειμώνας).
 5. Ενδεικτικές προτεινόμενες εργασίες κήπου που προσδιορίζει ο μήνας Φεβρουάριος (χειμώνας).
 6. Ενδεικτικές προτεινόμενες εργασίες κήπου που προσδιορίζει ο μήνας Μάρτιος (άνοιξη).
 7. Ενδεικτικές προτεινόμενες εργασίες κήπου που προσδιορίζει ο μήνας Απρίλιος (άνοιξη).
 8. Ενδεικτικές προτεινόμενες εργασίες κήπου που προσδιορίζει ο μήνας Μάιος (άνοιξη).
 9. Ενδεικτικές προτεινόμενες εργασίες κήπου που προσδιορίζει ο μήνας Ιούνιος (καλοκαίρι).
 10. Ενδεικτικές προτεινόμενες εργασίες κήπου που προσδιορίζει ο μήνας Ιούλιος (καλοκαίρι).
 11. Ενδεικτικές προτεινόμενες εργασίες κήπου που προσδιορίζει ο μήνας Αύγουστος (καλοκαίρι).
 12. Ενδεικτικές προτεινόμενες εργασίες κήπου που προσδιορίζει ο μήνας Σεπτέμβριος (φθινόπωρο).
 13. Ενδεικτικές προτεινόμενες εργασίες κήπου που προσδιορίζει ο μήνας Οκτώβριος (φθινόπωρο).
 14. Ενδεικτικές προτεινόμενες εργασίες κήπου που προσδιορίζει ο μήνας Νοέμβριος (φθινόπωρο).
 15. Ενδεικτικές προτεινόμενες εργασίες κήπου που προσδιορίζει ο μήνας Δεκέμβριος (χειμώνας).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΚΛΑΔΕΜΑ

 1. Κλάδεμα λεμονιάς σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο. Η λεμονιά, που είναι κατά πάσα πιθανότητα εκείνο το εσπεριδοειδές από τα καρποφόρα δέντρα με τη συχνότερη χρήση στους κήπους, χρειάζεται ειδική φροντίδα για το κλάδεμα με σκοπό να διατηρηθεί η εύρωστη κόμη της, αλλά και για να παράγονται όμορφοι καρποί. Χρήσιμες συμβουλές για το κλάδεμα λεμονιάς από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ προς τις φίλες και τους φίλους της.
 2. Σωστό κλάδεμα φυτών κήπου με βάση τις υποδείξεις τις οποίες γνωστοποιεί ο Θεόφραστος. Κλάδεμα φυτών δεν είναι μία από τις κηπουρικές εργασίες κατά τις οποίες με ένα κατάλληλο εργαλείο αφαιρούμε ό, τι θέλουμε και με όποιον τρόπο θέλουμε από τα φυτά.
 3. Το κλάδεμα λεβάντας αποτελεί μία από τις κηπουρικές εργασίες σε έναν κήπο η οποία εξασφαλίζει τη μακροβιότητα ταυτοχρόνως με την ευμορφία του συγκεκριμένου θάμνου. Με έξυπνες τακτικές είναι ιδιαιτέρως εύκολη η διατήρηση ενός αρωματικού φυτού με τις προϋποθέσεις που θέλουμε προκειμένου να απολαμβάνουμε για πάρα πολλά χρόνια τόσο τα άνθη του, όσο και την επιβλητική παρουσία του.
 4. Κούρεμα γκαζόν και κλάδεμα φυτών κατά τη φροντίδα γκαζόν ή τη συντήρηση κήπων είναι κηπουρικές εργασίες κηποτεχνίας οι οποίες ουσιαστικώς προσφέρουν σχεδόν τις ίδιες υπηρεσίες στα καλλωπιστικά φυτά κήπου. Και με τα δύο αφαιρούνται άχρηστα, νεκρά ή υπερβολικώς αναπτυγμένα φυτικά τμήματα, ενώ χρειάζεται να διενεργούνται με κάποια περιοδικότητα προσαρμοσμένες στις εποχικές συνθήκες και τις ανάγκες των φυτικών οργανισμών. Ταυτοχρόνως, εσφαλμένες ενέργειες και στις δύο περιπτώσεις είναι επιζήμιες (επ/ψις).
 5. Το κλάδεμα κωνοφόρων είναι μία πολύ ιδιαίτερη κηπουρική εργασία και ενδεχομένως να μην ενδείκνυται να γίνεται με την ένταση ή τη συχνότητα που έχουμε κατά νου. Ειδικώς η υψηλή καρατόμηση κωνοφόρων, δηλαδή η αποκοπή του ανώτερου τμήματος του κεντρικού κορμού ενδεχομένως να αποβεί μοιραία για την επιβίωσή τους, καθώς μας ενημερώνει ο Θεόφραστος. Αντιθέτως, σε ειδικές περιπτώσεις σπασίματος του κορμού σε χαμηλό ύψος, όπως συμβαίνει με την ελάτη, μπορεί να εκδηλωθούν κάποια ιδιαίτερα φαινόμενα.
 6. Το κλάδεμα ορτανσίας είναι μία κηπουρική εργασία η οποία δεν είναι τόσο απλή, όσο κάποιος θα νόμιζε. Υπάρχουν κάποια μυστικά και τεχνικές οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικώς την όλη διαδικασία, ιδίως όταν το φυτό είναι ταλαιπωρημένο ή εγκαταλελειμμένο.
 7. Κλάδεμα κωνοφόρων δέντρων τα οποία κοσμούν τον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο. Μία συνοπτική προσέγγιση για τις συγκεκριμένες κηπουρικές εργασίες και την εκτέλεσή τους με βάση τις πεποιθήσεις της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
 8. Το κλάδεμα φυτών κήπου ή pruning. Γενικές συμβουλές και πληροφορίες για τη διατήρηση της υγείας των φυτών που φιλοξενεί ένας ιδιωτικός και ιδιόχρηστος κήπος.
 9. Το κλάδεμα ριζών του γηρασμένου ή ταλαιπωρημένου αμπελιού με ειδικό τρόπο καταγράφει ο Θεόφραστος σαν μία επιτυχή τεχνική των αρχαίων Ελλήνων καλλιεργητών προκειμένου να επιτύχουν ανανέωση και βελτίωση του φυτού (επ/ψις).
 10. Το κλάδεμα φυτών δεν πρέπει να διενεργείται τυχαίως, αλλά να διέπεται από κάποιες αρχές ή κανόνες κλαδέματος. Έτσι, θα είναι περισσότερο αποδοτικό και δεν θα μεγιστοποιεί την καταπόνηση την οποία υφίστανται τα φυτά. Μερικές ωφέλιμες συμβουλές για το κλάδεμα φυτών.
 11. Το κλάδεμα σε παγετόπληκτα εσπεριδοειδή δέντρα τα οποία υποφέρουν εξ αιτίας της εκδηλώσεως παγετού δεν είναι μία από τις εύκολες κηπουρικές εργασίες. Σχετική ενημέρωση από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΚΩΝΟΦΟΡΟ

 1. Χρήσιμες γενικές πληροφορίες για να διενεργήσει ένα άτομο το κλάδεμα κωνοφόρων δένδρων ενός ιδιωτικού και ιδιόχρηστου κήπου χωρίς αυτά τα φυτά να είναι σχηματοποιημένα, δηλαδή topiary (επ/ψις).
 2. Η υψηλή καρατόμηση κωνοφόρων κατά το κλάδεμα δέντρων, ουσιαστικώς απομακρύνει το ανώτατο τμήμα του κεντρικού κορμού. Αυτή η ενέργεια, όπως επισημαίνει ο Θεόφραστος, δεν είναι κάτι το οποίο ενδείκνυται για να εξασφαλιστεί η υγεία τους, αφού μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στο θάνατό τους (επ/ψις)
 3. Οι μύθοι με τα κωνοφόρα φυτά, όπως είναι το κυπαρίσσι ή κυπάρισσος, ανέκαθεν γοήτευαν τη φαντασία του ανθρώπου. Παρουσιάζουμε μία διασκευή από την ελληνική μυθολογία για τον Κυπάρισσο (επ/ψις).
 4. Τα κωνοφόρα έχουν κατ' επανάληψη πρωταγωνιστήσει σε πολλούς μύθους. Μία τέτοια περίπτωση είναι ο μύθος του Αισώπου για το έλατο και το βάτο, με την οποία ασχολήθηκε και ο Βάβριος. Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ τη διασκεύασε για τους μικρούς και μεγάλους φίλους της (επ/ψις).
 5. Το πεύκο και το έλατο είναι δύο από τα πιο εντυπωσιακά και χαρακτηριστικά κωνοφόρα στα ελληνικά βουνά. Η ελληνική μυθολογία ασχολήθηκε μαζί τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της νύμφης με το όνομα Πίτυς (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΛΕΒΑΝΤΑ

 1. Η λεβάντα ή Lavandula species είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αρωματικά φυτά της ελληνικής χλωρίδας. Το κλάδεμα λεβάντας παρέχει τη δυνατότητα για να διατηρείται επί μακρόν ακμαίο το φυτό. Δεν είναι μία δύσκολη διαδικασία, αλλά απαιτεί στρατηγική για να είναι αποδοτική (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΛΕΜΟΝΙΑ και ΛΕΜΟΝΙ

 1. Η λεμονιά και το κλάδεμα λεμονιάς η οποία κοσμεί τον κήπο. Σχετικές πληροφορίες κηποτεχνίας από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για καλύτερα αποτελέσματα κατά τη συντήρηση κήπων όταν εκτελούνται οι σχετικές κηπουρικές εργασίες (επ/ψις).
 2. Η λεμονιά είναι ένα δέντρο το οποίο παράγει τα λεμόνια, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το αδυνάτισμα. Σχετικές υποδείξεις περί του θέματος πραγματοποιεί ο Αγάπιος Μοναχός ο Κρης (επ/ψις).
 3. Τα λεμόνια που συλλέγονται από τις λεμονιές στον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση μίας απλής συνταγής για τη δημιουργία ενός απολαυστικού και δροσιστικού αναψυκτικού (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΛΙΠΑΣΜΑ και ΛΙΠΑΝΣΗ

 1. Χημικά λιπάσματα και αριθμοί συσκευασίας. Χρήσιμες γενικές πληροφορίες για το χημικό λίπασμα φυτών κήπου και τον τρόπο με τον οποίον ερμηνεύονται οι αριθμοί συσκευασίας του για τα βασικά χημικά στοιχεία.
 2. Λίπανση, τοξικότητα και τροφοπενίες σε καλλωπιστικά φυτά κήπου. Μερικές χρήσιμες γενικές πληροφορίες από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ γύρω από αυτά τα σοβαρά θέματα, που σχετίζονται με την ευημερία των χώρων πρασίνου και επηρεάζουν τη συντήρηση κήπων.
 3. Η ζωική κοπριά είναι από τα παλαιότερα φυσικά λιπάσματα που χρησιμοποιήθηκαν στη γεωργία. Μερικές βασικές και χρήσιμες πληροφορίες για τη χρήση αυτής της κοπριάς στη λίπανση φυτών ή τη βελτίωση εδάφους ενός κήπου με οργανικά λιπάσματα.
 4. Η λίπανση γκαζόν προσδιορίζεται από πολλές παραμέτρους. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμά της το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν κατά την περιποίηση χλοοτάπητα είναι η συχνότητα με την οποία θα επαναλαμβάνεται, ιδίως τις εποχές κατά τις οποίες το γκαζόν διακρίνεται για την έντονη βλαστική δυναμικότητα.
 5. Τα λάχανα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κοπριά σαν λίπασμα, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ανάπτυξη και παραγωγή τους. Υπάρχουν διάφορα είδη κοπριάς για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια και με το θέμα ασχολήθηκε ο Δίδυμος, όπως το καταγράφει ο Κασσιανός Βάσσος.
 6. Η διαφυλλική λίπανση και η υδρολίπανση αποτελούν δύο μορφές λιπάνσεως οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο χώρο πρασίνου, εφ' όσον συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις και υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα.
 7. Η λίπανση κήπου με φυσικά, βιολογικά σκευάσματα ανέκαθεν απασχολούσε τους καλλιεργητές. Η εμπειρική γεωργική δραστηριότητα δημιούργησε μία αντίστοιχη δεξαμενή εμπειρικής γνώσεως η οποία ακόμα και σήμερα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τα φυσικά λιπάσματα. Με αυτό το αντικείμενο ασχολήθηκε ο Δημόκριτος και τις απόψεις του κατέγραψε ο Κασσιανός Βάσσος.
 8. Λίπασμα Complesal supra 12-12-17. Η σειρά Complesal της COMPO για τα λιπάσματα φυτών αποτελείται από τα πιο ενδιαφέροντα λιπάσματα για τον κήπο, ακόμα και για ερασιτεχνική χρήση, με την προϋπόθεση της σωστής εφαρμογής τους. Ειδικώς το παραδοσιακό λίπασμα Complesal supra 12-12-17 με τους γαλάζιους κόκκους υπήρξε σημείο αναφοράς για πολλούς ιδιοκτήτες ιδιωτικών και ιδιόχρηστων κήπων, αλλά και πρότυπο αντιγραφής.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΛΩΤΟΣ

 1. Ο λωτός Diospyros kaki είναι ένα από τα καρποφόρα δέντρα τα οποία μπορούν να διακοσμήσουν έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο χώρο πρασίνου. Καλλιεργείται κυρίως για τους ώριμους και σαρκώδεις καρπούς του.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΜΑΝΙΤΑΡΙ

 1. Συχνά στο γρασίδι παρουσιάζονται μανιτάρια. Άλλοτε ο αριθμός τους είναι μεγάλος και άλλοτε περιορισμένος. Η εμφάνισή τους μπορεί να σηματοδοτεί την απαρχή κάποιων προβλημάτων χλοοτάπητα και δεν πρέπει να αγνοείται στους ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους χώρους πρασίνου (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΜΑΝΟΛΙΑ ή ΜΑΓΝΩΛΙΑ

 1. Η μαγνώλια ή μανόλια μεγανθής, δηλαδή η μανόλια δέντρο ή Magnolia grandiflora, που κοσμεί αρκετούς ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους, αρκετές φορές εμφανίζει κάποιες κηλίδες φύλλων. Αυτό μπορεί να είναι σύμπτωμα από ασθένειες μανόλιας με ποικίλες αιτίες. Μερικές χρήσιμες συμβουλές από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΜΕΝΤΙΝΙΛΛΑ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ

 1. Μεντινίλλα μεγαλοπρεπής ή Medinilla magnifica ονομάζεται ένα ιδιαιτέρως εντυπωσιακό ανθοφόρο και εξωτικό φυτό, που μπορεί να διακοσμήσει επάξια τους κατάλληλους εσωτερικούς χώρους στην Ελλάδα. Λόγω του εντυπωσιακού φυλλώματος, αλλά ιδίως χάρις εις την ανθοφορία της, η μεντινίλλα είνια αδύνατο να μην αποσπάσει την προσοχή των επισκεπτών.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΦΥΤΟ

 1. Ένα από τα πιο απλά μουσικά όργανα το οποίο φημίζεται για την αισθαντικότητα των ήχων και την αρμονία του ηχοχρώματος είναι η σύριγγα του Πανός. Σαν μουσικό όργανο είναι γνωστό σε όλους τους φιλόμουσους και όχι μόνο ανθρώπους. Όμως, η καταγωγή του είναι ελληνική και η ελληνική μυθολογία το έχει περιβάλλει με όμορφες ιστορίες (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΜΠΟΥΚΑΡΝΕΑ ΚΥΡΤΟΦΥΛΛΟΣ

 1. Μπουκαρνέα κυρτόφυλλος ή Beaucarnea recurvata είναι ένα από τα πιο ανθεκτικά φυτά εσωτερικού χώρου. Χρειάζεται ελάχιστη φροντίδα, ενώ η γλάστρα της καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο, ακόμα και για μεγάλης ηλικίας φυτά. Επίσης, δεν παύει να είναι ένα εντυπωσιακό φυτό το οποίο έχει μία εξωτική αύρα.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ και ΜΥΘΟΙ με ΦΥΤΑ

 1. Ο Άδωνις είναι το κεντρικό πρόσωπο ενός πολύ όμορφου και ξακουστού μύθου. Ο μύθος του Άδωνη έχει συνεπάρει τη φαντασία πολλών ανθρώπων. Η τραγική φυσιογνωμία του Αδώνιδος συνδυασμένη με την μοναδική ιστορία η οποία περιβάλλει την παρουσία του, υπήρξε αφορμή και εξακολουθεί να διεγείρει το καλλιτεχνικό ένστικτο. Ο συμβολισμός του μύθου, η σύνδεσή του με τη Φύση, το τριαντάφυλλο, τη θεά του έρωτα, αλλά και η διευρυμένη αποδοχή του περιεχομένου του στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, σίγουρα εξασφάλισαν διαχρονικότητα και διασημότητα στο όνομα Άδωνις.
 2. Πάρα πολύ συχνά στην ελληνική μυθολογία λαμβάνουν χώρα αναφορές σε διάφορες οντότητες, που προσδιορίζονται με το χαρακτηρισμό "Νύμφες". Τέτοιες οντότητες ήταν οι Δρυάδες και οι Αμαδρυάδες οι οποίες αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής υπαίθρου, των βουνών, των υδάτων και της Φύσεως εν γένει.
 3. Η χελώνα και η ελληνική μυθολογία. Το συγκεκριμένο συμπαθητικό και ιδιαιτέρως αγαπητό ζώο στα παιδιά, έγινε η αφορμή ώστε η ελληνική μυθολογία να διαμορφώσει έναν απολαυστικό μύθο. Μία παρουσίαση αυτής της ιστορίας με το βλέμμα της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για να μάθουμε την αιτία η οποία έκαμνε τη χελώνα να μοιάζει όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, φιλοξενώντας την συχνά στους ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους.
 4. Η αμυγδαλιά στην ελληνική μυθολογία. Μία ενδιαφέρουσα και συγκινητική μυθιστορία η οποία εμπλέκει πολλά πρόσωπα στη Θράκη, όπως είναι για παράδειγμα η Φυλλίς, ο Δημοφών και ο Σίθων. Παρέχει μία ερμηνεία για τη δημιουργία του δέντρου, το οποίο εντυπωσιάζει με την ανθοφορία του και δημιουργεί έντονα συναισθήματα.
 5. Η καλλιέργεια γης συνδέθηκε με πολλούς μύθους στην ελληνική μυθολογία. Από τις πιο σημαντικές περιπτώσεις είναι η ιστορία κατά την οποία η Δήμητρα μεσολάβησε για να αποκτήσει ο Τριπτόλεμος τις κατάλληλες σχετικές γνώσεις στην Ελευσίνα και στη συνέχεια να τις μεταλαμπαδεύσει στους ανθρώπους.
 6. Η άμπελος έχει υμνηθεί από τη λογοτεχνία όσο ελάχιστα άλλα φυτά. Η σχέση αυτού του φυτού με την ελληνική παράδοση, τα ήθη και έθιμα είναι πασίγνωστη. Στην ελληνική μυθολογία συναντάται πάρα πολύ συχνά στη διάρθρωση των μύθων. Μία τέτοια περίπτωση αφορά στον ήρωα με το όνομα Άμπελος.
 7. Ο Υάκινθος στην ελληνική μυθολογία. Ο εντυπωσιακός μύθος του Υάκινθου με τις ποικίλες μεταφορές νοημάτων, εμπλέκει πρόσωπα και θεούς στη Σπάρτη, όπως είναι ο Απόλλων, οι Λάκωνες, ο Αμύκλας, ο Ζέφυρος και ο Βοριάς. Το όνομα του νεαρού άνδρα έγινε η αφορμή για να ονοματίσουμε ένα πασίγνωστο εύοσμο, ανθοφόρο, βολβώδες φυτό το οποίο μπορεί να διακοσμήσει τους χώρους πρασίνου ή ακόμα και εσωτερικούς χώρους μέσα σε γλάστρες ή υδροδοχεία.
 8. Ο Νάρκισσος στην ελληνική μυθολογία. Μία από τις πιο σημαντικές εκδοχές του μύθου είναι αυτός με την Ηχώ και την αγάπη της προς τον όμορφο νέο. Η συγκεκριμένη ιστορία, αλλά και εν γένει οι ιστορίες για τον Νάρκισσο και η ιδέα για το ναρκισσισμό, ανέκαθεν γοήτευαν τους καλλιτέχνες ή τους λογοτέχνες.
 9. Η μέλισσα θεωρείται ότι είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά πλάσματα στη Φύση. Εντυπωσιάζει τους ανθρώπους εδώ και χιλιάδες χρόνια, με αποτέλεσμα να τη χρησιμοποιούν ακόμα και σαν σύμβολο. Η ελληνική μυθολογία ασχολήθηκε μαζί της διαμορφώνοντας όμορφους μύθους.
 10. Η Σμύρνα ή Μύρρα είναι η πρωταγωνίστρια ενός ιδιαιτέρως τραγικού μύθου με συγκλονιστική υπόθεση. Η ιστορία της προσδιορίζει τη γένεση του ομώνυμου φυτού.
 11. Η φιλύρα, η δρυς, η Βαυκίς και ο Φιλήμων εμπλέκονται σε μία ιδιαιτέρως συγκινητική ιστορία από την ελληνική μυθολογία. Με αυτήν τη διασκευή της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ θα μάθουμε τον τρόπο με τον οποίο δύο πανέμορφα δέντρα της ελληνικής χλωρίδας, μεταξύ των οποίων είναι η δρυς η οποία έχει εξέχουσα σημασία στην ελληνική παράδοση, συνδέθηκαν με το γάμο, καθώς και την αιώνια πίστη και αγάπη.
 12. Συχνά αναφερόμαστε στη χλωρίδα ενός τόπου. Όμως ποία είναι η Χλωρίδα ή Χλωρίς στην ελληνική μυθολογία; Μερικές πληροφορίες για τις φίλες και τους φίλους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
 13. Η σύριγγα του Πανός είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά εμβλήματα στην ελληνική μυθολογία, αλλά και ένα σημαντικό μουσικό όργανο. Η εμφάνισή της προσδιορίζεται στις ιστορίες οι οποίες κατακλύζουν την ελληνική μυθολογία.
 14. Βουζύγης ήταν ο χαρακτηρισμός ο οποίος προσδιόριζε συγκεκριμένους ήρωες της ελληνικής μυθολογίας, ως ήταν ο Τριπτόλεμος, ο Επιμενίδης και ο Ηρακλής, αλλά εξελίχθηκε σε κύριο όνομα στην περιοχή των Αθηνών. Έχει άμεση σχέση με το άροτρο και το όργωμα γης στο οποίο απέδιδαν μεγάλη σημασία οι αρχαίοι Έλληνες.
 15. Η μηλιά και το μήλο στην ελληνική μυθολογία διαδραματίζουν συχνά σπουδαίο ρόλο στη διάρθρωση των εντυπωσιακών ιστοριών. Η ερμηνεία της ονομασίας του δέντρου της μηλιάς και η εμφάνιση του μήλου είναι συγκινητική και αποδίδεται σε έναν από τους εκπληκτικούς μύθους μας.
 16. Το χιόνι αποτέλεσε αφορμή για το μύθο με τη Χιόνη και το γεωργό. Καθώς φαίνεται η ελληνική μυθολογία για ακόμα μία φορά ασχολήθηκε με τον ιδιαίτερο τρόπο της με ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο επηρεάζει τους γεωργούς.
 17. Η πεύκη ή πεύκο και η ελάτη ή έλατο αποτελούν χαρακτηριστικά κωνοφόρα δέντρα στην ελληνική χλωρίδα. Η μυθολογία τα σχετίζει με μία νύμφη, που ήταν η Πίτυς. Ο μύθος της είναι ιδιαιτέρως συγκινητικός.
 18. Μύθοι με φυτά, όπως το κυπαρίσσι, υπάρχουν πολλοί στις κοινωνίες και είναι ιδιαιτέρως απολαυστικοί. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση κατά την οποία αναφέρεται ο Κυπάρισσος στην ελληνική μυθολογία. Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ διαμορφώνει μία διασκευή του μύθου για τις φίλες και τους φίλους της ανεξαρτήτως ηλικίας.
 19. Η ροδιά και ο καρπός της το ρόδι είναι από τα πιο εντυπωσιακά φυτά τα οποία μπορεί να συναντήσει κάποιος στην ελληνική μυθολογία. Αρκετοί μύθοι έχουν αφιερωθεί σε αυτόν τον καρπό με πιο σημαντικό αυτόν της αρπαγής της Περσεφόνης από τον Άδη. Όμως, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι εκτός από τους Έλληνες υπάρχουν πλήθη άλλων λαών οι οποίοι αφιέρωσαν στη ροδιά ανάλογες ιστορίες. Αυτό αποδεικνύει το ενδιαφέρον τους για το εν λόγω φυτό, αλλά κα τη σημασία την οποία είχε αποκτήσει.
 20. Η ελληνική μυθολογία για τη δάφνη. Η ιστορία η οποία αναφέρεται στη Δάφνη και τον έρωτα που έτρεφε για αυτήν ο θεός Απόλλων. Ένας από τους πιο ξακουστούς μύθους ο οποίος αποτέλεσε αφορμή για έμπνευση σε πολλές εκφάνσεις της τέχνης.
 21. Ο Άλθηπος και η Ληΐδα είναι δύο πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας των οποίων η παρουσία επιβεβαιώνει την άμεση σχέση ανάμεσα στη γόνιμη γη και την καρποφορία φυτών.
 22. Ένας άλλος μύθος ο οποίος αναφέρεται στη λεύκα είναι αυτός ο οποίος αφορά στη Δρυόπη, μία όμορφη νύμφη η οποία θάμπωσε με το κάλλος της τον Απόλλωνα.
 23. Το σταφύλι στην ελληνική μυθολογία. Μερικές χρήσιμες πληροφορίες από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ προς τις φίλες και τους φίλους της γύρω από τον Στάφυλο και τη σχέση του με το κρασί.
 24. Η βελανιδιά ή δρυς ήταν ένα από τα ιερά δέντρα το οποίο δέσποζε στο χώρο όπου εκτεινόταν το ιερό Δωδώνης στην αρχαία Ελλάδα.
 25. Η Γαία στην αρχαία Ελλάδα. Μία αρχέγονη, πανάρχαια θεότητα, που επηρέασε ποικιλοτρόπως την ελληνική μυθολογία. Συνδυάστηκε το όνομά της με πλήθη από μυθολογικές οντότητες οι οποίες πρωταγωνίστησαν σε μερικούς από τους πιο εντυπωσιακούς μύθους.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΜΥΚΗΤΑΣ, ΒΑΚΤΗΡΙΟ και ΙΟΣ ΦΥΤΟΥ

 1. Αδρομύκωση από γένη μυκήτων Fusarium και Verticillium. Δύο μύκητες οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν τεράστιες ζημιές στα φυτά κήπου, τόσο όσον αφορά στην αισθητική πλευρά, όσο και στην υγεία τους (επ/ψις).
 2. Το πύθιο στο γκαζόν εντάσσεται στις μυκητολογικές ασθένειες γκαζόν. Οφείλεται σε μύκητες Pythium species και είναι ένα πρόβλημα χλοοτάπητα γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία σαν Lawn and Turf Pythium blight ή Cottony blight ή Spot blight ή Snow blight. Για την ελληνική κηποτεχνία κατά τη διαχείριση ή συντήρηση κήπων το πύθιο είναι μία από τις πιο συχνές και σοβαρές ασθένειες γκαζόν (επ/ψις).
 3. Μύκητες φυτόφθορας ή Phytophthora species ευθύνονται για μία από τις πιο σοβαρές μυκητολογικές ασθένειες εσπεριδοειδών. Αυτή είναι η κομμίωση ή brown rot gummosis η οποία μπορεί ακόμα και να καταστρέψει τα δέντρα που διακοσμούν τον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο (επ/ψις).
 4. Ο μύκητας Blumeria graminis ευθύνεται για το ωίδιο γκαζόν, δηλαδή μία από τις γνωστές μυκητολογικές ασθένειες γρασιδιού. Επιτίθεται σε όλα τα είδη τα οποία χρησιμοποιούνται για καλλωπιστικό γκαζόν, αλλά ίσως δείχνει περισσότερη προτίμηση στα πλατύφυλλα (επ/ψις).
 5. Η σκωρίαση είναι μία από τις μυκητολογικές ασθένειες γκαζόν η οποία προκαλείται από τη δράση φυτοπαθογόνων μυκήτων Puccinia και Uromyces species. Μπορεί να προκαλέσει αντιαισθητικά προβλήματα, καθώς και προβλήματα υγιεινής, αλλά η αντιμετώπισή της είναι δυνατή (επ/ψις).
 6. Ο μύκητας Cladosporium fulvum ευθύνεται για μία από τις σοβαρές μυκητολογικές ασθένειες κηπευτικών και ειδικά στη ντομάτα. Συγκεκριμένα, προκαλεί την κλαδοσπορίωση τομάτας ή κλαδοσπόριο, που ευθύνεται για πολύ σοβαρά καλλιεργητικά προβλήματα στον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο χώρο πρασίνου (επ/ψις).
 7. Ο μύκητας Alternaria solani ευθύνεται για την αλτερναρίωση ή αλτερνάρια τομάτας. Είναι μία αρκετά σοβαρή ασθένεια η οποία επηρεάζει δυσμενώς τόσο τους καρπούς, όσο και το ίδιο το φυτό (επ/ψις).
 8. Ο μύκητας Magnaporthe poae προκαλεί την καλοκαιρινή κηλίδωση στο χλοοτάπητα. Είναι μία από τις συχνά εμφανιζόμενες μυκητολογικές ασθένειες γκαζόν, που προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγιεινής και αισθητικής στο γρασίδι (επ/ψις).
 9. Οι μύκητες Rhizoctonia species είναι υπεύθυνοι για τη ριζοκτονίαση ή ριζοκτονία ή brown patch, δηλαδή μία από τις σοβαρότερες μυκητολογικές ασθένειες γκαζόν. Είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη και για αυτό έχει απασχολήσει πάρα πολύ τη φυτοπαθολογία (επ/ψις).
 10. Ο μύκητας φυτών Sclerotinia sclerotiorum ευθύνεται για τη σκληρωτινίαση. Είναι μία σημαντική μυκητολογική ασθένεια η οποία ταλαιπωρεί τα κηπευτικά, προκαλώντας πολύ σημαντικές καταστροφές (επ/ψις).
 11. Ο μύκητας βοτρύτης ή Botrytis cinerea προκαλεί την ομώνυμη ασθένεια στα κηπευτικά του ιδιωτικού και ιδιόχρηστου κήπου, που μπορεί να αχρηστεύσει αυτά τα φυτά, αλλά και τους καρπούς τους. Μερικές επιγραμματικές πληροφορίες από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ (επ/ψις).
 12. Ένα πλήθος από μύκητες που παρασιτούν στα εσπεριδοειδή μπορούν να προκαλέσουν την καπνιά. Από τους συνηθέστερους είναι αυτοί του γένους Capnodium. Η καπνιά είναι ικανή να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για δευτερογενείς προσβολές (επ/ψις).
 13. Ο μύκητας Phytophthora infestans ευθύνεται για μία ιδιαιτέρως σοβαρή μυκητολογική ασθένεια κηπευτικών. Είναι ο περονόσπορος, που έχει την ικανότητα να καταστρέφει πολύ γρήγορα τα κηπευτικά όχι μόνο μέσα σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο, αλλά και στις μεγάλες παραγωγικές καλλιέργειες (επ/ψις).
 14. Το βακτήριο Pseudomonas savastanoi προκαλεί τη φυματίωση ελιάς ή καρκίνωση ελιάς. Είναι μία ασθένεια η οποία προσδιορίζεται από τα χαρακτηριστικά ογκίδια που αναπτύσσονται επάνω στα ελαιόδεντρα (επ/ψις).
 15. Η μελανή κηλίδωση είναι μία μυκητολογική ασθένεια τριανταφυλλιάς η οποία προκαλείται από τον μύκητα Diplocarpon rosae. Ο συγκεκριμένος μύκητας έχει την ικανότητα να επιτίθεται κυρίως στα φύλλα, αλλά μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και στα υπόλοιπα υπέργεια τμήματα της τριανταφυλλιάς προκαλώντας αλλοίωση των χαρακτηριστικών της και υποβάθμιση της αισθητικής αξίας της (επ/ψις).
 16. Το ωίδιο είναι μία μυκητολογική ασθένεια τριανταφυλλιάς η οποία προκαλείται από τον μύκητα Spaerotheca pannosa var. rosae. Ο συγκεκριμένος μύκητας μπορεί να επιτεθεί σε διάφορα υπέργεια τμήματα του ρόδου προκαλώντας σημαντική υποβάθμιση στην υγεία και αισθητική του φυτού (επ/ψις).
 17. Η σκωρίαση τριανταφυλλιάς είναι μία μυκητολογική ασθένεια τριανταφυλλιάς η οποία προκαλείται από μύκητες του Γένους Phragmidium. Εκδηλώνεται κυρίως στα φύλλα, αλλά μπορεί να προσβάλλει και άλλα υπέργεια τμήματα του φυτού (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ή ΧΗΜΙΚΟ

 1. Τα μυκητοκτόνα είναι φυτοφάρμακα τα οποία στοχεύουν στην απαλλαγή των φυτικών οργανισμών από φυτοπαθογόνα παράσιτα. Όμως, η εφαρμογή τους και ιδιαιτέρως η κατάχρησή τους ενδέχεται να δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα στον καλλιεργητή. Αυτό δεν θα οφείλεται μόνο στην πιθανή εκδήλωση φυτοτοξικότητας, αλλά και στην ανάπτυξη γνωρισμάτων ανοχής ή αντοχής των παρασίτων, όπως είναι φυτοπαθογόνοι μύκητες, έναντι αυτών των φυτοφαρμάκων (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΝΑΝΟ ΦΥΤΟ

 1. Νάνα φυτά ή νανώδη φυτά ή νανάκια είναι μία ιδιαίτερη κατηγορία φυτών κηποτεχνίας η οποία περιλαμβάνει φυτά με περιορισμένο μέγεθος. Τα νάνα καρποφόρα δέντρα πλεονεκτούν έναντι των αντίστοιχων συμβατικών διότι μπορούν να καλλιεργηθούν σε ολιγότερο ελεύθερους χώρους πρασίνου. Όλα τα νάνα δέντρα προσφέρουν μία ιδιαίτερη χροιά στον κήπο και ταυτοχρόνως, αποτελούν αντικείμενα λατρείας τόσο για τα μικρά παιδιά, όσο και για τους ανυποψίαστους επισκέπτες.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΝΟΠΑΛΞΟΧΙΑ

 1. H νοπαλξόχια, δισόκακτος, Disocactus phyllanthoides ή Nopalxochia phyllanthoides είναι ένα κακτώδες ανθοφόρο φυτό το οποίο μπορεί να καλλιεργηθεί κατά κανόνα σε γλάστρες. Είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακό και σίγουρα δίνει ένα εξωτικό τόνο στο χώρο όπου βρίσκεται.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΟΠΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ

 1. Το φλογοβόλο και οπλικά συστήματα με φυτά στην αρχαία Ελλάδα. Εκπληκτικές πληροφορίες τις οποίες παρέχει ο Θουκυδίδης για τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων των αρχαίων Ελλήνων κατά τις οποίες χρησιμοποιούσαν όπλα από φυτά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Πελοποννησιακός Πόλεμος είχε οδηγήσει μία πολιορκία στο Δήλιο να λήξει υπέρ των πολιορκητών, που ήταν οι Βοιωτοί, χάρις εις τη χρήση τέτοιων όπλων.
 2. Ο Παν ή Πάνας και ο Διόνυσος έχουν άμεση σχέση με την αγροτική και γεωργική ζωή. Από την αρχαιότητα το όνομά τους έχει συνδεθεί με την ύπαιθρο. Όμως, ο Πολύαινος παρέχει κάποιες πιο ειδικές πληροφορίες για αυτούς, που εξηγούν πολλά γνωρίσματα ή ιδιότητές τους. αυτές σχετίζονται όχι με τη γεωργία, αλλά τις πολεμικές επιχειρήσεις.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΟΡΤΑΝΣΙΑ ή ΥΔΡΑΓΓΕΙΑ

 1. Η ορτανσία ή υδράγγεια μπορεί να υποστεί κλάδεμα, τόσο για την ανανέωσή της, όσο και για τη βελτίωση της εμφανίσεώς της. Αυτή η διαδικασία δεν είναι μία απλή ενέργεια διότι υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες η οποίες θα καθορίσουν την πορεία της.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΟΣΜΑΝΘΟΣ

 1. Όσμανθος εύοσμος ή Osmanthus fragrans είναι ένα φυτό με εύοσμα άνθη όσο ελάχιστοι καλλωπιστικοί ανθοφόροι θάμνοι. Μπορεί να καλλιεργηθεί με κάποια σχετική δυσκολία τόσο σε γλάστρες, όσο και στο έδαφος εάν το επιτρέπει η γονιμότητά του στους ελληνικούς ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους. Στην κηποτεχνία ο συγκεκριμένος αειθαλής όσμανθος διατηρεί εξέχουσα θέση, αφού υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τον θεωρούν σαν ένα φυτό πολυτελείας, κυρίως λόγω της ευωδιάς των ανθέων του. Δεν είναι τυχαίο το ότι αποτελεί πρότυπο για παραγωγή πανάκριβων αρωμάτων, ακόμα και με αφροδισιακή χροιά.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΠΑΓΕΤΟΣ

 1. Παγετός και φυτά κήπου. Ένα από τα άρθρα κήπου το οποίο αναφέρεται στις μορφές παγετού οι οποίες επηρεάζουν τον κήπο και προκαλούν προβλήματα φυτών, γκαζόν ή καρπών, όπως είναι τα εγκαύματα των φυτικών ιστών. Προσδιορίζονται συνοπτικά ο παγετός και οι μορφές παγετού οι οποίες ενδιαφέρουν τη γεωργία, δηλαδή ο ολικός παγετός, ο φερτός παγετός, ο παγετός ακτινοβολίας ή ο παγετός εξατμίσεως. Επίσης, αναφέρονται ορισμένα μέτρα προστασίας φυτών ή αντιμετωπίσεως παγετού.
 2. Τα εσπεριδοειδή παγετόπληκτα δέντρα κήπου, όπως και όλα τα υπόλοιπα καλλωπιστικά φυτά στους χώρους πρασίνου τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα εξ αιτίας της εκδηλώσεως παγετού, δύναται να υποστούν σημαντικές ζημίες και τραυματισμούς. Η περιποίηση και φροντίδα τους είναι απαραίτητη και επηρεάζει όλες τις σχετικές κηπουρικές εργασίες κηποτεχνίας από το κλάδεμα έως τη λίπανση. Χρήσιμες συμβουλές από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
 3. Ζημιές φρούτων μπορούν να προκληθούν εύκολα εξ αιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών, του πάγου και της ψύξης. Αυτές οι φθορές μπορούν να αχρηστεύσουν τους καρπούς και να δημιουργήσουν απογοητεύσεις στους κατόχους ιδιωτικών και ιδιόχρηστων κήπων (επ/ψις).
 4. Παγετός και αντιπαγετική προστασία για φυτά κήπου. Μερικές απλές συμβουλές κηπουρικής.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΠΑΙΓΝΙΔΙ με ΦΥΤΟ

 1. Τα παιχνίδια με φυτά ανέκαθεν ήταν απολαυστικά για τους μικρούς και τους μεγάλους. Ένα από τα παλαιότερα παιχνίδια, που διασκέδασε πολλές γενεές, είναι το περιδέραιο με πευκοβελόνες και άνθη.
 2. Παιδικά παιχνίδια ή διακοσμητικές κούκλες ή πλαγγόνες με φυτά. Μία πρόταση για την προσωπική συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής εντυπωσιακών δημιουργιών. Παιχνίδια με φυτά και γκαζόν για ψυχαγωγία και διακόσμηση.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΠΑΡΑΜΥΘΙ με ΦΥΤΟ

 1. Παραμύθι με φυτά βασισμένο στους μύθους του Αισώπου και τα κείμενα που συνέταξε ο Βάβριος. Η διδακτική ιστορία για το έλατο και το βάτο έχει διασκευασθεί από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για να την απολαύσουν οι φίλες και οι φίλοι της.
 2. Παιδικά παραμύθια με φυτά για τις μικρές φίλες και τους μικρούς φίλους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Διασκευάζουμε τον απολαυστικό μύθο του Αισώπου με το όνομα "Η αλεπού και τα σταφύλια", λαμβάνοντας υπ' όψιν και τις σχετικές λογοτεχνικές επεμβάσεις τις οποίες πραγματοποίηση ο Βάβριος.
 3. Παιδικά παραμύθια με φυτά σε διασκευή από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Ένα πολύ παλαιό παραμύθι των παππούδων και των γιαγιάδων μας στο οποίο εμπλέκονται το φασόλι, το κάρβουνο και το άχυρο. Επίσης, με αυτό παρέχεται η εξήγηση για τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκαν τα μαυρομάτικα φασόλια.
 4. Παιδικά παραμύθια με φυτά σε διασκευή από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, όπως τα διαμόρφωσε ο Βάβριος με βάση τις συμβουλές που παρέχουν οι μύθοι Αισώπου. Το συγκεκριμένο αναφέρεται στο πεύκο, τις σφήνες και στις εργασίες που κάμνουν οι υλοτόμοι.
 5. Παραμύθια με φυτά για ψυχαγωγία στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Μία διασκευή από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ της ιστορίας η οποία εξηγεί την αντιπαράθεση που υπάρχει ανάμεσα στο σκύλο και τη γάτα. Πράγματι, ο παραμυθένιος κόσμος εξηγεί γιατί ο σκύλος και η γάτα με αφορμή ένα αμπέλι και κάποιες κάλτσες, κατέληξαν να έχουν αναπτύξει αισθήματα τα οποία κάθε άλλο παρά φιλικά είναι.
 6. Μύθοι του Αισώπου και παιδικά παραμύθια με φυτά σε διασκευή από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για τον ελεύθερο χρόνο των μικρών μας φίλων. Η ιστορία με τα παθήματα της αλεπούς όταν έπεσε στο βάτο.
 7. Παραμύθια με φυτά σε διασκευή της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ με βάση τους μύθους του Αισώπου και τον Βάβριο. Η ιστορία για τη σχέση ανάμεσα στη βελανιδιά και την καλαμιά.
 8. Παιδικά παραμύθια με φυτά σε διασκευή της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Ο μύθος του Αισώπου στον οποίο εμπλέκεται η μηλιά, η ροδιά και ο βάτος.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΟΥ

 1. Πολλαπλασιασμός καμέλιας με μοσχεύματα. Είναι γνωστή η λατρεία πολλών ανθρώπων προς την καμέλια ιαπωνική ή Camellia japonica τόσο λόγω της εμφανίσεως του όμορφου θάμνου, όσο κυρίως λόγω της ανθοφορίας του φυτού.
 2. Οι δύο συνηθισμένοι μέθοδοι στις οποίες μπορεί να καταφύγει κάποιος ερασιτέχνης προκειμένου να αποκτήσει ένα νέο φυτό τσίκας, εφ' όσον τον ενδιαφέρει ο πολλαπλασιασμός τσίκας ή τσύκας ή κύκας που ήδη διαθέτει στον κήπο (επ/ψις).
 3. Ο πολλαπλασιασμός αμπελιού με καταβολάδα είναι μία τεχνική πολλαπλασιασμού καρποφόρου φυτού η οποία είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Επισημάνσεις περί αυτής προσδιορίζει ο Ανατόλιος, καθώς τονίζει ο Κασσιανός Βάσσος.
 4. Πολλαπλασιασμός φυτών με μοσχεύματα. Η μέθοδος πολλαπλασιασμού φυτών κήπου με μοσχεύματα είναι από τις πιο απλές και ανέξοδες για τους ιδιοκτήτες ενός ιδιωτικού και ιδιόχρηστου χώρου πρασίνου, που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν ερασιτεχνικώς με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΡΑΔΙΚΙ

 1. Το ραδίκι witloof ή βελγικό ραδίκι είναι ένα λαχανικό το οποίο συναντάται σπανίως στην Ελλάδα. Η καλλιέργεια ραδικιού witloof απαιτεί εμπειρία και υπομονή, αλλά το τελικό προϊόν είναι ιδιαίτερο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μία ειδική και θρεπτική σαλάτα, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα στη γεύση.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΣΑΡΚΟΚΟΚΚΑ

 1. Ο σαρκοκόκκα ή Sarcococca confusa, μπορεί να καταταχθεί στα φυτά σκιάς τα οποία θα μπορούσαν να καλύψουν τη βάση δέντρων με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Αποτελεί έναν καλλωπιστικό και αρωματικό θάμνο, που δεν είναι πολύ γνωστός στην Ελλάδα, αλλά μπορεί να διακοσμήσει έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο χώρο πρασίνου. Επιπλέον, έχει το πλεονέκτημα ότι ανθοφορεί με αρωματικά άνθη μέσα στο χειμώνα.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ και ΓΡΙΦΟΣ με ΦΥΤΑ

 1. Σπαζοκεφαλιές με φυτά ή γρίφοι με γεωργικά και αγροτικά θέματα για ψυχαγωγία. Η μετακίνηση με βάρκα του πολυμήχανου γεωργού και του φίλου του, της αλεπούς, του καλαμποκιού, των ορνίθων και της πάπιας.
 2. Σπαζοκεφαλιές με φυτά κα γρίφοι για τις φίλες και τους φίλους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Διασκευάζουμε μία παλαιά, αλλά κλασσική μαθηματική σπαζοκεφαλιά. Αυτή αφορά στα γεωργικά δοχεία.
 3. Γρίφοι με φυτά ή σπαζοκεφαλιές για τις φίλες και τους φίλους μας, έτσι ώστε να χαλαρώνουν με δημιουργικό τρόπο. Μία περίπλοκη διασκευή της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ με τις καρύδες και το μαγικό φίλτρο.
 4. Σπαζοκεφαλιές με φυτά για ψυχαγωγία και χαλάρωση. Το σαλιγκάρι το οποίο κατόρθωσε να ξεφύγει από το διώκτη του και στο τέλος έγινε αναρριχητής για να επιβιώσει.
 5. Σπαζοκεφαλιές με φυτά. Τα λάχανα του Πυθαγόρα. Γρίφοι με φυτά ή σπαζοκεφαλιές για ψυχαγωγία από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Τα λάχανα και το πρόβλημα γεωμετρίας το οποίο έπρεπε να επιλύσει ο Πυθαγόρας. Διασκευή μίας αρκετά παλιάς, αλλά πασίγνωστης μαθηματικής και γεωμετρικής σπαζοκεφαλιάς.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΣΤΡΕΛΙΤΖΙΑ

 1. Η στρελίτσια βασιλίσσης ή Strelitzia reginae ή πουλί του παραδείσου θεωρείται ότι είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά από τα καλλωπιστικά ανθοφόρα φυτά. Τόσο όσον αφορά στη φυλλική επιφάνειά της, όσο και στα εκπληκτικά άνθη της, η στρελίτσια δημιουργεί την αίσθηση μίας εξωτικής παρουσίας η οποία δεν είναι κάτι το συνηθισμένο στους ελληνικούς ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους χώρους πρασίνου. Εξ άλλου δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το συγκεκριμένο φυτό χαίρει σεβασμού σε πάρα πολλές χώρες όπου ασκείται η τέχνη της κηποποιίας.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΣΥΚΙΑ ή ΣΥΚΕΑ ή ΣΥΚΗ

 1. Παράσιτα έντομα συκιάς. Ζημιές βλαστών και προβλήματα στη συκιά από επιθέσεις εντόμων Buprestidae (Dicerca). Οι καταστροφές με τις στοές που διανοίγουν οι προνύμφες εντόμου και οι ενοχλητικές απώλειες καρπών (επ/ψις).
 2. Τα σύκα της συκιάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη βοτανοθεραπεία για την αντιμετώπιση προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με τη δυσκοιλιότητα (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΣΥΝΤΑΓΗ για ΓΛΥΚΙΣΜΑ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ και ΠΟΤΟ

 1. Το ποτό λικέρ βερίκοκο αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα λικέρ, που μπορούν να δημιουργηθούν με βάση παραδοσιακές σπιτικές συνταγές ποτών.
 2. Φαγώσιμες ελιές με συνταγές μαγειρικής από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για τις φίλες και τους φίλους της. Δημιουργία ενός υγιεινούς φαγητού από φυτά τα οποία καλλιεργούμε ακόμα και στον κήπο μας, όπως είναι οι ελιές.
 3. Ο κυκεών ή κυκεώνας ήταν ένα από τα αρχαιοελληνικά δυναμωτικά φαγητά τα οποία περιγράφει ο Όμηρος στην Ιλιάδα.
 4. Ο φάρος ήταν ένα φαγητό με φυτά του οποίου τη συνταγή μαγειρικής διέσωσε ο Κασσιανός Βάσσος. Φτιάχνεται με κριθάρι ή σιτάρι και μπορεί να διατηρηθεί επί μακρόν.
 5. Το οξύμελι ή ξιδόμελο ή οξύμελο είναι ένα φαγητό με βάση τις αρχαιοελληνικές συνταγές μαγειρικής. Πληροφορίες για αυτό παρέχει ο Διοσκουρίδης, που πληροφορεί επίσης για το γεγονός ότι το οξύμελι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βοτανοθεραπεία.
 6. Οι συνταγές γλυκισμάτων για μαρμελάδες και γλυκά κουταλιού μπορούν να χρησιμοποιούν σαν βασικές πρώτες ύλες τους καρπούς διαφόρων φυτών, που ενδεχομένως να καλλιεργούμε μέσα στον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο χώρο πρασίνου. Μία τέτοια συνταγή είναι αυτή για να παρασκευαστεί μαρμελάδα κορόμηλο.
 7. Παρασκευή ψωμιού με σταφύλια αντί για προζύμι. Μια παλιά ελληνική συνταγή που καταγράφει ο Κασσιανός Βάσσος με βάση τις πληροφορίες που άφησε ο Δίδυμος.
 8. Το αναψυκτικό λεμόνι είναι ένα δροσιστικό ποτό χωρίς αλκοόλ, που μπορεί να καταναλωθεί οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και ιδίως κατά τους ζεστούς, θερινούς μήνες.
 9. Ένα γλύκισμα από μπαγιάτικο ψωμί, γάλα, γλυκαντικές ουσίες και κανέλα είναι ιδανικό για μικρούς και μεγάλους οι οποίοι θέλουν να απολαύσουν ένα σπιτικό γλυκό φτιαγμένο με μια γρήγορη στην εκτέλεσή της συνταγή.
 10. Τα αβγά από πτηνά ανέκαθεν αποτελούσαν αξιόλογη πηγή τροφής για τον άνθρωπο. Διακρίνονται για τη διατροφική αξία τους και για αυτό ασχολήθηκε μαζί τους ο Γαληνός, που διατύπωσε τις απόψεις του γύρω από τη θρεπτική σημασία τους, αλλά και παρέδωσε πληροφορίες για φαγητά με αβγά.
 11. Πιτάκια και συνταγές μαγειρικής με φυτά. Πώς να δημιουργήσουμε πιτάκια από μπρόκολο, κουνουπίδι ή λάχανο τα οποία καλλιεργούμε στον κήπο μας. Ένα απλό, θρεπτικό και υγιεινό φαγητό ακόμα και για τα ταξίδια ή για να απολαμβάνουν τα παιδιά στο σχολείο.
 12. Μαγειρική και ποιότητα ελαιολάδου. Το λάδι φαγητού, που προσφέρει ο καρπός ελιάς, υπήρξε και παραμένει ένα από τα βασικότερα συστατικά στις διάφορες συνταγές μαγειρικής για την ελληνική μεσογειακή διατροφή ή δίαιτα. Η ποιότητα ελαιολάδου, όμως, δεν είναι πάντοτε η ίδια, αλλά διαφοροποιείται βάσει ποικίλων κριτηρίων. Μία χρήσιμη γρήγορη προσέγγιση από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στις βασικές κατηγορίες των συγκεκριμένων διαφοροποιήσεων.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΤΟΜΑΤΑ ή ΝΤΟΜΑΤΑ

 1. Καλλιέργεια ντομάτας στον κήπο. Από τα κηπευτικά τα οποία μπορούν να καλλιεργηθούν σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο, κατά πάσα πιθανότητα η ντομάτα ή τομάτα είναι εκείνο με τη μεγαλύτερη προτίμηση. Οι καρποί της ντοματιάς διακρίνονται από τη δυνατότητα της ευρείας χρήσεώς τους σε συνταγές μαγειρικής, αλλά και για τα οφέλη που μπορούν να προσφέρουν στον ανθρώπινο οργανισμό. Η καλλιέργεια της ντομάτας μπορεί να φαίνεται ότι είναι μία απλή διαδικασία, αλλά στην πράξη ενδέχεται να αποδειχθεί μία αρκετά επίπονη εργασία η οποία, όμως, αποζημιώνει στο τέλος του ιδιοκτήτες των χώρων πρασίνου με την καρποφορία.
 2. Η αλτερνάρια τομάτας ή αλτερναρίωση είναι μία μυκητολογική ασθένεια η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα τόσο στους καρπούς της ντομάτας, όσο και στο ίδιο το φυτό. Εμφανίζεται σχετικώς συχνά στους ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους, ενώ η θεραπείας της είναι αρκετά δύσκολη (επ/ψις).
 3. Καρπόδεση ντομάτας και καλλιέργεια τομάτας στον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο. Ο ρόλος των φυσικών ορμονών καρπόδεσης και η παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη γύρη κατά τη διαδικασία παραγωγής καρπών με πάρα πολύ απλά λόγια. Πώς καταλήγει η ντοματιά ή τοματιά να σχηματίζει λαχταριστές ντομάτες.
 4. Το τάπωμα ή ξηρή κορυφή ντομάτας είναι ένα πρόβλημα το οποίο σχετίζεται κυρίως με την τροφοπενία ασβεστίου. Εκτός από τη ντομάτα πλήττει και άλλα κηπευτικά, αλλά τα συμπτώματα στη ντομάτα είναι ιδιαιτέρως χαρακτηριστικά (επ/ψις).
 5. Η ντομάτα και η τούτα. Αδιαμφισβητήτως, οι ντοματιές είναι από τα πιο προσφιλή κηπευτικά φυτά τα οποία μπορούν να καλλιεργηθούν μέσα σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο. Όμως, τόσο αυτές, όσο και άλλα κηπευτικά μπορούν να υποφέρουν αφάνταστα από τις επιθέσεις ενός παράσιτου εντόμου, δηλαδή της τούτα. Χρήσιμες συμβουλές κήπου από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ (επ/ψις).
 6. Η ντομάτες είναι από τα πιο προσφιλή κηπευτικά στον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο, αλλά είναι δυνατό ταλαιπωρούνται από αρκετά φυτοπαθολογικά προβλήματα κατά την καλλιέργειά τους, όπως είναι οι μυκητολογικές ασθένειες. Από τις πιο συνηθισμένες, αλλά και καταστροφικές είναι η κλαδοσπορίωση (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ και ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΤΟΥ

 1. Προβλήματα φυτών και τραυματισμοί τους στον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο. Διάφορες αιτίες, όπως η προβληματική στήριξη φυτών, προκαλούν τραύματα σε διάφορα τμήματα των φυτικών οργανισμών.
 2. Τραύματα φυτών στους τρυφερούς βλαστούς από την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο κάτω από γυαλί και την επίδραση που ασκεί η έντονη ηλιακή ακτινοβολία (επ/ψις).
 3. Συνοπτική παρουσίαση ενός γνωστού μετεωρολογικού φαινομένου, όπως είναι ο παγετός, το οποίο επηρεάζει τον κήπο και μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα φυτών με ακραίες καταπονήσεις. Ταυτοχρόνως, γίνεται επιγραμματική αναφορά σε απλές ή περισσότερο πολύπλοκες μεθόδους προστασίας από την επίδραση του παγετού. Τραυματισμοί φυτών, εγκαύματα ψύχους ή ακόμα και ολοκληρωτική καταστροφή κάποιων εξ αυτών των καλλωπιστικών φυτών ενδέχεται να συνοδεύουν τις διάφορες μορφές παγετού οι οποίες ενδιαφέρουν τη γεωργία (επ/ψις).
 4. Τα εσπεριδοειδή δέντρα τα οποία έχουν υποστεί τραυματισμούς εξ αιτίας παγετού, χρειάζονται περαιτέρω φροντίδα και περιποίηση. Ειδικές πληροφορίες για το θέμα (επ/ψις).
 5. Συχνά τραύματα φυτών είναι τα σκασίματα καρπών τα οποία παρατηρούνται όταν οι καρποί βρίσκονται ακόμα επάνω στα καρποφόρα φυτά και ιδίως τα καρποφόρα δέντρα. Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ παρουσιάζει τις βασικότερες από τις γνωστές αιτίες αυτών των τραυμάτων τα οποία παρατηρούνται στους κήπους (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ή ΡΟΔΟ

 1. Προβλήματα και ασθένειες τριανταφυλλιάς στον κήπο με μελανή κηλίδωση. Ο μύκητας Diplocarpon rosae προκαλεί την εκδήλωση μίας μυκητολογικής προσβολής της τριανταφυλλιάς, που προκαλεί αρκετές ζημίες στο συγκεκριμένο καλλωπιστικό φυτό. Χρήσιμες πληροφορίες από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ (επ/ψις).
 2. Προβλήματα και ασθένειες τριανταφυλλιάς στον κήπο με ωίδιο. Ο μύκητας Spaerotheca pannosa var. rosae προκαλεί την εκδήλωση πιθανώς της πιο συνηθισμένης μυκητολογικής προσβολής της τριανταφυλλιάς, που είναι γνωστή και σαν μπάστρα. Χρήσιμες πληροφορίες από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ (επ/ψις).
 3. Τα είδη Ardis brunniventris, Ardis sulcata και Monophadnus elongatulus είναι υπεύθυνα για σοβαρά προβλήματα τριανταφυλλιάς τα οποία σχετίζονται με την υγεία των βλαστών της. Οι προνύμφες τους, που είναι μικρά σκουλήκια, ανοίγουν τρύπες και στοές στους βλαστούς κατατρώγοντας το εσωτερικό τους (επ/ψις).
 4. Προβλήματα και ασθένειες τριανταφυλλιάς στον κήπο με σκωρίαση τριανταφυλλιάς. Οι μύκητες του Γένους Phragmidium προκαλούν την εκδήλωση αυτής της μυκητολογικής προσβολής στην τριανταφυλλιά. Χρήσιμες πληροφορίες από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑ ή ΕΝΔΕΙΑ

 1. Η τροφοπενία σιδήρου ή iron deficiency σε κηπευτικά ή καλλωπιστικά φυτά είναι μία διατροφική ανωμαλία η οποία εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά στους ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους. Ακόμα και τα φυτά στις γλάστρες δεν μπορούν να γλιτώσουν από αυτό το πρόβλημα, που φαίνεται ότι ταλαιπωρεί αρκετά τα οξύφιλα φυτά. Χρήσιμες συμβουλές από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για την αντιμετώπιση αυτής της φυτοπαθολογικής κατάστασης.
 2. Τροφοπενία αζώτου ή nitrogen deficiency στα κηπευτικά ή στα διακοσμητικά φυτά κήπου είναι ένα πρόβλημα θρέψεως το οποίο σχετίζεται με την πρόσληψη ή αξιοποίηση του αζώτου. Το άζωτο είναι ένα από τα βασικά στοιχεία και η παρουσία του κατά τη διεξαγωγή σημαντικών φυτικών λειτουργιών είναι καθοριστικής σημασίας για την υγεία αυτών των φυτικών οργανισμών.
 3. Οι τροφοπενίες φυτών κήπου είναι διατροφικές ανωμαλίες οι οποίες επιδρούν στη φυσιολογική εκδήλωση των λειτουργιών τους. Μία τροφοπενία ή ένδεια ή νηστεία θρεπτικού στοιχείου δεν σημαίνει πάντοτε το ότι απουσιάζει αυτό το στοιχείο, συνήθως, από το έδαφος, αφού μπορεί να εκδηλώνεται και για άλλους λόγους. Οι αιτίες οι οποίες είναι ικανές να προκαλέσουν τροφοπενίες φυτών δεν είναι λίγες και η έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων καθορίζει τόσο την αντιμετώπισή τους, όσο και την πορεία της υγείας των φυτών.
 4. Τροφοπενία, λίπανση και τοξικότητα των φυτών είναι πολύ σημαντικές έννοιες οι οποίες άπτονται της φυσιολογικής ζωής του κήπου και επηρεάζουν τις κηπουρικές εργασίες γύρω από τη συντήρηση χώρων πρασίνου. Σχετίζονται με όλα τα καλλωπιστικά φυτά και επιδρούν τόσο στην αισθητική τους, όσο και στην υγεία τους (επ/ψις).
 5. Η ξηρή κορυφή ή τάπωμα καρπών ή blossom end rot είναι ένα φυτοπαθολογικό πρόβλημα το οποίο εκδηλώνεται στα κηπευτικά ενός ιδιωτικού και ιδιόχρηστου κήπου. Συνδέεται κυρίως με την τροφοπενία ασβεστίου ή calcium deficiency και δείχνει να ταλαιπωρεί πιο συχνά τη ντομάτα, την πιπεριά και τη μελιτζάνα.
 6. Η τροφοπενία μαγνησίου ή magnesium deficiency μπορεί να εντοπιστεί στα κηπευτικά προκαλώντας σημαντικές καταστροφές. Παρ' όλο που το μαγνήσιο συμμετέχει καθοριστικώς στη διαμόρφωση της χλωροφύλλης και εκδηλώνεται σχετικώς συχνά στα κηπευτικά επιτυγχάνοντας σοβαρές επιπτώσεις, υπάρχουν αρκετοί κάτοχοι ιδιωτικών και ιδιόχρηστων χώρων πρασίνου που αγνοούν την τροφοπενία μαγνησίου.
 7. Η τροφοπενία καλίου ή potassium deficiency σε κηπευτικά, αλλά και διάφορα καλλωπιστικά φυτά, είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται στον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο όταν υπάρχει πρόβλημα με την πρόσληψη ή αξιοποίηση του καλίου. Αποτελεί μία διατροφική ανωμαλία που είναι σχετικώς συχνή, ιδιαιτέρως σε συγκεκριμένους χώρους πρασίνου. Σχετικές πληροφορίες από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
 8. Τροφοπενία βορίου στα κηπευτικά φυτά ή boron deficiency, δυστυχώς, αποτελεί μία διατροφική διαταραχή η οποία αντιμετωπίζεται με εξαιρετική δυσκολία σε έναν κήπο. Παρ' όλο που το βόριο δεν ανήκει στα κύρια στοιχεία, αλλά στα δευτερεύοντα, όταν απουσιάζει από τα κηπευτικά εκδηλώνονται συμπτώματα και φυτοπαθολογικές καταστάσεις, που είναι ιδιαιτέρως δύσκολο να διορθωθούν.
 9. Η τροφοπενία φωσφόρου σε κηπευτικά ή phosphorus deficiency είναι μία διατροφική ανωμαλία η οποία είναι δυνατό να εκδηλωθεί σε πλήθος κηπευτικών φυτών τα οποία καλλιεργούνται σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο. Επειδή ο φώσφορος είναι ένα από τα βασικά στοιχεία, όταν δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από τα φυτά δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα. Για αυτό η τροφοπενία ή ένδεια φωσφόρου είναι από τις σοβαρές τροφοπενίες φυτών.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΤΣΙΚΑΣ ή ΤΣΥΚΑΣ ή ΚΥΚΑΣ

 1. Ήλιος και προβλήματα τσίκας. Αποχρωματισμοί στα φύλλα του φυτού τσίκας ή τσύκας ή κύκας εξ αιτίας της ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά και της ανωμαλίας τροφοδοσίας του με νερό από το έδαφος.
 2. Πολλαπλασιασμός τσίκας. Οι δύο συνηθισμένοι τρόποι πολλαπλασιασμού τσίκας ή τσύκας ή κύκας από τον άνθρωπο.
 3. Προβλήματα φύλλων σε τσίκας. Περίεργες κηλίδες στα φύλλα του φυτού τσίκας ή τσύκας ή κύκας με ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις και μόνιμα στίγματα στην επιφάνειά τους. Μερικές απλές και χρήσιμες πληροφορίες για το όμορφο φυτό.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΥΓΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ και ΖΩΟΥ

 1. Προβλήματα υγείας και φυτά. Η σποροτρίχωση και η εκδήλωσή της στο ανθρώπινο σώμα, καθώς επιβαρύνει την ανθρώπινη υγεία, αλλά και την υγεία η οποία σχετίζεται με τα κατοικίδια ζώα. Ο τραυματισμός από αιχμηρά φυτικά τμήματα στον κήπο, όπως τα αγκάθια φυτών, μπορεί να μετατραπεί σε επικίνδυνη κατάσταση για τον οργανισμό.
 2. Περπάτημα ή περίπατος στον κήπο και Ιπποκράτης. Μία προσέγγιση για την ωφέλεια του περπατήματος σε χώρους κοντά στη Φύση από τον ίδιο τον Ιπποκράτη. Ακόμα και ο Αριστοτέλης ίδρυσε την περίφημη "Περιπατητική Σχολή", αναγνωρίζοντας τη σημασία του περπατήματος για την υγεία του οργανισμού και του μυαλού.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΦΙΚΟΣ

 1. Ο φίκος Άμστελ κινγκ ή Ficus maclellandii Amstel King είναι ένα εύρωστο δένδρο το οποίο μπορεί να διακοσμήσει ένα μεγάλο κήπο. Επίσης, σε νεαρά ηλικία και για όσο διατηρεί μικρές διαστάσεις θα μπορούσε να καλλωπίσει προσωρινώς εσωτερικούς χώρους. Μερικές πληροφορίες από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΦΟΙΝΙΞ ή ΦΟΙΝΙΚΑΣ

 1. Κόκκινο σκαθάρι φοινίκων και προβλήματα φοινικοειδών ειδικώς στη νότια Ελλάδα και την Αττική. Το φυτοπαθογόνο έντομο Rhynchophorus ferrugineus ή ρυγχοφόρος ή ρυγχωτός κάνθαρος διακρίνεται για την ιδιαιτέρως καταστροφική δράση του η οποία καταλήγει στην εξολόθρευση πολλών καλλωπιστικών φοινίκων που καλλιεργούνται σε ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους. Χρήσιμες πληροφορίες από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για τις φίλες και τους φίλους της (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΦΡΑΟΥΛΑ

 1. Η φράουλα ή χαμαικέρασος ή fragaria είναι ένα καρποφόρο κηπευτικό που προσφέρει έναν από τους πιο απολαυστικούς καρπούς ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα σε πολλές συνταγές μαγειρικής. Είναι ιδιαιτέρως αγαπητή στα παιδιά, ακόμα και όταν διακοσμεί γλυκά. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο ή ακόμα και μέσα σε γλάστρες.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΦΥΤΕΥΣΗ

 1. Συμβουλές για το φύτεμα φυτού στο έδαφος κήπου (επ/ψις).
 2. Το φύτεμα δέντρων και ειδικώς των καρποφόρων δέντρων ανέκαθεν απασχολούσε τους καλλιεργητές. Έχουν γίνει αρκετά πειράματα και έχουν γραφθεί πολλά κείμενα αναζητώντας τις ιδανικές συνθήκες και μεθόδους για το φύτεμα ήδη από την αρχαιότητα. Ο Ξενοφών, μάλιστα, έχει ασχοληθεί με το φύτεμα δέντρων εντάσσοντας το θέμα στο διάλογο που είχε ο Σωκράτης με τον Ισχόμαχο.
 3. Η φύτευση αμπελιού ή φύτεμα αμπελιού, όπως το κατέγραψε ο Κασσιανός Βάσσος με βάση τα όσα υποστήριξε ο Σωτίων, είναι μία δύσκολη γεωργική εργασία. Προαπαιτεί καλή επεξεργασία στο έδαφος με σκοπό να ριζοπιάσει καλά η κάθε κληματαριά και να μπορέσει να παράγει διαρκώς και επί μακρόν νόστιμα σταφύλια.
 4. Το φύτεμα και η φύτευση διαφόρων φυτών με βάση τις υποδείξεις που κατέγραψε ο Θεόφραστος και τις γενικές αντιλήψεις των Ελλήνων καλλιεργητών στην αρχαία Ελλάδα.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΦΥΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΦΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

 1. Φίκος Άμστελ κινγκ ή Ficus maclellandii Amstel King είναι ένα είδος φίκου το οποίο παρουσιάζει αξιοσημείωτη αντοχή για καλλιέργεια σε εσωτερικούς χώρους. Είναι, όμως, ταχυαυξές, ενώ λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις. Χρειάζεται ευρυχωρία και κατά πάσα πιθανότητα κάποια στιγμή θα απαιτηθεί η μεταφύτευσή του στον κήπο (επ/ψις).
 2. Το ζαμιοκούλκας ή Zamioculcas zamiifolia είναι ένα πολύ ιδιαίτερο φυτό εσωτερικού χώρου, που μπορεί να διακοσμήσει δωμάτια με περιορισμένη φωτεινότητα. Όμως, η διατήρηση και μακροχρόνια επιβίωσή του ενδεχομένως να μην είναι τόσο απλή υπόθεση (επ/ψις).
 3. Σαν φυτό εσωτερικού χώρου μπορεί να αξιοποιηθεί το παχυπόδιο ή Pachypodium lamerei. Με εξωτική εμφάνιση και καταγωγή μπορεί να διακοσμήσεις τους κατάλληλους χώρους χωρίς να έχει πολλές απαιτήσεις για τη φροντίδα του (επ/ψις).
 4. Η διεφενμπάχια ή Dieffenbachia sp. ή διεφφενμπάχια και τα φυτά εσωτερικού χώρου για το σπίτι ή το γραφείο. Ένας ιδιαίτερος τρόπος καλλιέργειας με νερό και διατήρησης αυτού του όμορφου φυτού (επ/ψις).
 5. Από τα πιο ανθεκτικά φυτά εσωτερικού χώρου είναι η μπουκαρνέα κυρτόφυλλος ή Beaucarnea recurvata. Χαρακτηρίζεται από ελάχιστες απαιτήσεις στη φροντίδα της και διακοσμεί το χώρο χωρίς να δημιουργεί προβλήματα (επ/ψις).
 6. Η μεντινίλλα μεγαλοπρεπής ή Medinilla magnifica στην Ελλάδα αποτελεί φυτό εσωτερικού χώρου. Είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακή όσον αφορά στην εμφάνισή της, αλλά η μεγαλοπρέπειά της ξεδιπλώνεται κατά την περίοδο της ανθοφορίας της. Προσδίδει μία εξωτική πινελιά με την παρουσία της και σίγουρα, δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη. Η μακροχρόνια συντήρηση και διατήρησή της δεν είναι εύκολη υπόθεση με βάση τις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες (επ/ψις).

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΦΥΤΟ ΣΚΙΑΣ

 1. Φυτά σε σκιά και αουκούμπα η ιαπωνική ή Aucuba japonica. Τα φυτά σκιάς για καλλωπιστική χρήση ανέκαθεν αποτελούσαν μία δύσκολη επιλογή κατά τη διαμόρφωση των ελληνικών ιδιωτικών και ιδιόχρηστων χώρων πρασίνου, όπου υπάρχει η επιθυμία για τη μακροχρόνια ευημερία τους. Όμως, καθώς φαίνεται, η ανάγκη για την αξιοποίησή τους στους κήπους διαρκώς μεγαλώνει.
 2. Επιλογή και εγκατάσταση γκαζόν σκιάς. Προβλήματα με σκιά στο γρασίδι του κήπου (επ/ψις).
 3. Τα φυτά σκιάς, όπως ο σαρκοκόκκα ή Sarcococca confusa, βοηθάνε στον καλλωπισμό των ιδιωτικών και ιδιόχρηστων κήπων στα σημεία όπου παρατηρούνται προβλήματα με την επάρκεια της φωτεινότητας. Ο σαρκοκόκκα είναι ένας καλλωπιστικός και αρωματικός θάμνος, που μπορεί να καλύψει τη βάση δέντρων, αλλά και να προσφέρει ευωδιές μέσα στο χειμώνα (επ/ψις).
 4. Φυτά σκιάς και κλίβια ή Clivia miniata. Το χαριτωμένο φυτό κλίβια μπορεί με άνεση να διακοσμήσει έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπου σε περιοχές όπου ο φωτισμός είναι περιορισμένος. Εκτός από το όμορφο φύλλωμά της, η κλίβια εντυπωσιάζει τόσο με τα άνθη της, όσο και με τους καρπούς της.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΦΥΤΟΛΟΓΙΑ

 1. Η παρενιαυτοφορία φυτών και καρποί. Πληροφορίες για την καρποφορία φυτών που κοσμούν τον κήπο.
 2. Επιγραμματική αναφορά στις αναγνωρισμένες και πιο αξιόλογες βασικές λειτουργίες φυτών κήπου, όπως είναι η φωτοσύνθεση, η αναπνοή, η διαπνοή φυτών, η γονιμοποίηση ανθέων και οι παραγόμενοι καρποί.
 3. Η αλληλοπάθεια φυτών ή allelopathy. Οι μηχανισμοί άμυνας για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού φυτών.
 4. Η αλλαγή του χρώματος σε φύλλα φυτών με ποικιλοχρωμία, όπως είναι για παράδειγμα οι πανασέ θάμνοι, αποτελεί κατά κανόνα ένα περίεργο, αλλά φυσιολογικό φαινόμενο. Σπανίως μπορεί να οφείλεται σε φυτοπαθολογικές καταστάσεις. Αυτό το φαινόμενο είναι η επαναφορά σε επικρατούντα χαρακτηριστικά εμφανίσεως ή reversion και δεν πρέπει να ανησυχεί τις φίλες και τους φίλους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, παρά μόνο εάν θέλουν να διατηρήσουν τους αρχικούς χρωματισμούς.
 5. Η εαρινοποίηση φυτών ή vernalization. Οι μηχανισμοί επιδράσεως στο φύτρωμα των σπόρων, φυταρίων και της καρποφορίας φυτών.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΟ ΓΕΝΙΚΩΣ

 1. Τα φυτοφάρμακα προσδιορίζονται από τις εμπεριεχόμενες δραστικές ουσίες τους οι οποίες διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην καταπολέμηση των παρασίτων. Αλλά η άσκοπη εφαρμογή ή κατάχρησή τους ενδέχεται, εκτός των άλλων επιπτώσεων, να οδηγήσει αυτά τα παράσιτα στο να αναπτύξουν φυσική ανοχή ή αντοχή σε αυτά τα φάρμακα. Χρήσιμες επισημάνσεις από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ (επ/ψις).
 2. Το θειάφι ή θείο είναι ένα από τα φυσικά φυτοφάρμακα με ευρύ πεδίο εφαρμογής. Κατά τη συντήρηση κήπων η χρήση του μπορεί να ενδείκνυται για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους εναντίον φυτοπαθογόνων παρασίτων, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επεμβάσεις στο έδαφος προκειμένου να επηρεαστεί η οξύτητά του.
 3. Οι εντομοπαγίδες για φυτοπροστασία εσπεριδοειδών είναι κατασκευές οι οποίες μπορούν να προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες κατά τη συντήρηση κήπων. Είναι δυνατό να αποκτηθούν από την αγορά ή να δημιουργηθούν ακόμα και από τους κατόχους των χώρων πρασίνου, εφ' όσον επιδεικνύεται η δέουσα προσοχή για την ασφάλεια των χρηστών αυτών των χώρων.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ή ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ

 1. Οι χλοοκοπτικές μηχανές είναι εργαλεία κήπου τα οποία προσφέρουν πάρα πολύ χρήσιμες υπηρεσίες στους χειριστές τους, τόσο διότι περιορίζουν το χρόνο ή τον κόπο της εργασίας, όσο και επειδή το κούρεμα γκαζόν γίνεται με πιο αποδοτικό τρόπο. Όμως, αυτά τα εργαλεία είναι μηχανήματα τα οποία χρειάζονται φροντίδα και να λειτουργούν βάσει κάποιων κανόνων.

(επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

Άρθρα Κήπου και Συμβουλές Κηπουρικής

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.