Διά σκάσιμο καρπών και τα προβλήματα φρούτων στα καρποφόρα δέντρα, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Δεν είναι λίγες οι φορές κατά τις οποίες οι φίλες και οι φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, αλλά και διάφοροι άλλοι ιδιοκτήτες_Σκασμένο ρόδι. ιδιωτικών και ιδιόχρηστων χώρων πρασίνου, έρχονται αντιμέτωποι με ένα ιδιαιτέρως δυσάρεστο φαινόμενο στον κήπο τους. Παρατηρείται στα καρποφόρα φυτά κήπου όπου μετά την ανθοφορία τους ακολουθεί η καρποφορία με ένα πλήθος λαχταριστών καρπών τους οποίους αναμένουμε να απολαύσουμε όταν ωριμάσουν. Κάποιοι εξ αυτών των καρπών ενώ αρχικώς εξελίσσονται και μεγαλώνουν σωστά, τελικώς κατά τη διάρκεια της αναπτύξεώς τους κάποια στιγμή αρχίζουν να εμφανίζουν μικρά ή μεγάλα σκασίματα στην εξωτερική τους επιφάνεια. Το αποτέλεσμα είναι η αχρήστευσή τους. Δυστυχώς, αυτά τα προβλήματα φρούτων και συγκεκριμένα το σκάσιμο καρπών δεν είναι σπάνια και πάντοτε είναι απογοητευτικά. Το συγκεκριμένο φαινόμενο εκδηλώνεται συνήθως όταν διαταράσσεται η φυσιολογική ανάπτυξη των καρπών από διάφορες αιτίες και κυρίως από παράγοντες του περιβάλλοντος.

Το σκάσιμο καρπών είναι στην ουσία βλάβη της επιδερμίδος και των ανώτερων στρωμάτων της επιφανείας των φυτικών ιστών. Αυτά τα προβλήματα φρούτων συνήθως προκαλούνται εκ της ταχείας αυξήσεως των εσωτερικών ιστών προς την οποία δεν προλαβαίνουν να συμβαδίσουν οι επιφανειακοί εξωτερικοί ιστοί. Οι λόγοι που πυροδοτούν αυτό το ενοχλητικό φαινόμενο είναι πολλοί. Άλλοι είναι επιτυχώς εξακριβωμένοι, ενώ κάποιοι πιθανολογούνται ως υπαίτιοι και μερικοί παραμένουν άγνωστοι. Αδιαμφισβήτητο γεγονός παραμένει το ότι το σκάσιμο καρπών υποβαθμίζει την ποιοτική και αισθητική αξία των καρπών, ενώ παραλλήλως προσφέρει δευτερογενώς τη δυνατότητα της απρόσκοπτης εισόδου σε φυτοπαθογόνους οργανισμούς οι οποίοι αποτελειώνουν τα φρούτα. Κατά κανόνα κάθε προβληματικός καρπός καταλήγει να σαπίζει και φυσικώς, αυτό το σάπισμα καθιστά τους καρπούς ακατάλληλους προς βρώση, ενώ αποτελεί εστία περαιτέρω μολύνσεων για τα φυτά.

Οι πλέον γνωστές ή πιθανές αιτίες οι οποίες είναι εις θέσιν να συντελέσουν στην εκδήλωση του προβλήματος με το σκάσιμο καρπών δεν είναι ολιγάριθμες, ούτε ασήμαντες και η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ θα επισημάνει τις βασικότερες εξ αυτών. Έτσι, λοιπόν, τα συγκεκριμένα προβλήματα φρούτων μπορούν να οφείλονται:

α΄) Στις βεβαρυμμένες λιπάνσεις με αζωτούχα λιπάσματα υψηλής περιεκτικότητας αζώτου, όπως είναι η νιτρική αμμωνία με 34,5% Ν ή με λιπάσματα στα οποία η σχέση αναλογίας συγκεντρώσεως των περιεχομένων τους είναι αισθητώς υπέρ του αζώτου, όπως για παράδειγμα ισχύει σε ένα λίπασμα 20-5-8. Δυστυχώς, το πολύ άζωτο συντελεί στην αύξηση των εσωτερικών κυττάρων δυσανάλογα ταχύτερα από αυτή των εξωτερικών κυττάρων της επιδερμίδας με συνεπακόλουθη επίπτωση το σχίσιμο των καρπών. Για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης καταστάσεως συνιστάται να γίνεται ισορροπημένη λίπανση κυρίως μεταξύ αζώτου και καλίου όπου η τροφοδοσία σε κάλιο θα είναι διπλάσια έως τριπλάσια αυτής του αζώτου.

β΄) Στις υπερβολικές αρδεύσεις και τις απότομες διαταραχές υδατικής ισορροπίας οι οποίες εκδηλώνονται μετά από πολλές βροχοπτώσεις ή μετά από έντονα ποτίσματα τα οποία διαδέχονται παρατεταμένη ξηρασία ή έντονη δίψα των φυτών κήπου. Η απότομη απορρόφηση ύδατος από τα φυτά και τους καρπούς προκαλεί απρόσμενη διόγκωση των εσωτερικών κυττάρων της επιδερμίδας των καρπών την οποία αδυνατούν να ακολουθήσουν τα εξωτερικά κύτταρα. Το πρόβλημα αυτό είναι πιο έντονο σε περισσότερο φυτά με απώλειες φυλλώματος.

γ΄) Στην έλλειψη καλίου και περίσσεια φωσφόρου. Όταν υπάρχει σχετική ανάγκη συνιστάται να χρησιμοποιούνται λιπάσματα πλούσια σε κάλιο και ολιγότερος φώσφορος.

δ΄) Στις αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαιτέρως όταν αυτές συνοδεύονται από υψηλή σχετική ατμοσφαιρική υγρασία και μειωμένη ηλιοφάνεια. Ανάλογα συμπτώματα παρατηρούνται όταν εκδηλώνονται σημαντικές και ταχείες μεταβολές στη θερμοκρασία.

ε΄) Στην προβληματική γονιμοποίηση των ανθέων, οπότε καλό θα ήταν να μην δυσχεραίνεται η δράση των φυσικών επικονιαστών, όπως μπορεί να συμβαίνει με την αλόγιστη χρήση εντομοκτόνων σκευασμάτων.

ς΄) Στις φυτοπαθογόνες προσβολές και κυρίως τις ιώσεις. Το σκάσιμο καρπών μπορεί να είναι εκδήλωση του συμπτώματος τέτοιας ασθενείας. Επιπροσθέτως, υπάρχουν φυλές μυζητικών εντόμων, όπως για παράδειγμα είναι οι μελίγκρες, που μπορούν να γίνουν φορείς σχετικών ιώσεων.

ζ΄) Στη μεγάλη ηλικία του φυτού, την ασθενική του κατάσταση ή το προβληματικό ριζικό σύστημα, που επιδεινώνουν το πρόβλημα. Η διατήρηση της καλής υγείας των φυτών του κήπου και η σωστή συντήρηση με βάση τις ανάγκες τους πρέπει να είναι κύριο μέλημα.

η΄) Στην ποικιλία του φυτού. Δυστυχώς, μπορεί να υπάρχουν ποικιλίες με φυσική προδιάθεση ή να είναι πιο ευπαθείς στο συγκεκριμένο από τα προβλήματα φρούτων.

θ΄) Στις τροφοπενίες οι οποίες μπορούν να συντελέσουν καθοριστικώς στην ανάπτυξη προβληματικών καρπών. Μία από τις σημαντικότερες τροφοπενίες, που πιθανώς συνδέεται με το φαινόμενο για παράδειγμα στη ροδιά ή την αχλαδιά, είναι αυτή του βορίου η οποία θεραπεύεται με τη χορήγηση βόρακος στο έδαφος μετά από την άνθιση του φυτού και για λίγες εβδομάδες αργότερα. Πρέπει να τονισθεί το ότι η χρήση του βόρακος επιβάλλεται να γίνεται με εξαιρετική προσοχή στη δοσολογία διότι ακόμα και μικρή υπέρβασή της ενδέχεται να προξενήσει πολύ σοβαρή τοξικότητα.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Σκάσιμο Καρπών και Προβλήματα Φρούτων

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.