Αυτό το τμήμα του ιστοτόπου περιέχει πίνακες κηποτεχνίας με φυτά κήπου και διά κηπουρικές εργασίες ή εν γένει εργασίες κηποτεχνίας σχετικά με τη διαμόρφωση κήπων, κατασκευή κήπων, συντήρηση κήπων και το αυτόματο πότισμα κήπων. Τα περιεχόμενα των πινάκων διαμορφώνονται με βάση τις εκτιμήσεις και εμπειρίες της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ εις την Ελλάδα. Όπως συμβαίνει και με άλλα τμήματα του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και εδώ το περιεχόμενο περιστασιακώς θα εμπλουτίζεται.

Πίνακες κηποτεχνίας για φυτά κήπου κατά την αρχιτεκτονική, κατασκευή και συντήρηση κήπων

  1. Πίνακας κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ με ενδεικτικά φυτά κήπου και τις απαιτήσεις τους σε έδαφος, θερμοκρασία, περιβάλλον, υγρασία, φως ή pH.
  2. Πίνακας κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ με ενδεικτικά φυτά κήπου τα οποία εκδηλώνουν σχετικώς ικανοποιητική συμπεριφορά μετά την εγκατάσταση σε σκιερές ή ημισκιερές θέσεις.
  3. Πίνακας κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ με ενδεικτικά φυτά κήπου τα οποία εκδηλώνουν σχετικώς ικανοποιητική συμπεριφορά ή αντοχή σε καταπονήσεις εξ αιτίας ισχυρών ανέμων.
  4. Πίνακας κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ με ενδεικτικά φυτά κήπου τα οποία εκδηλώνουν σχετικώς ικανοποιητική συμπεριφορά ή αντοχή κατά την καλλιέργειά τους σε τόπους πλησίον της θαλάσσης.
  5. Πίνακας κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ με ενδεικτικά φυτά κήπου τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με σχετικώς ικανοποιητική συμπεριφορά προκειμένου να δημιουργηθούν διακοσμητικοί φράκτες.
  6. Πίνακας κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ με ένα ενδεικτικό πλήθος από συμμάχους για τη βιολογική καταπολέμηση παρασίτων σε φυτά κήπου κατά τη συντήρηση ιδιωτικών και ιδιόχρηστων κήπων.

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Πίνακες Κηποτεχνίας για Φυτά Κήπου

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.