Αυτό το τμήμα που διαθέτει ο ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα να συλλέγονται πληροφορίες κηπουρικής, συμβουλές κηπουρικής ή γνώσεις διά προϊόντα κήπου με αναζητήσεις κήπου αποκλειστικώς και μόνον εις όλον τον ιστότοπο ή εις όλα τα άρθρα κήπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, αρχιτεκτονική κήπων ή το αυτόματο πότισμα κήπου.

Με το πρώτο πλαίσιο αναζητήσεως μπορούν να αναζητηθούν δεδομένα και πληροφορίες για την κηποτεχνία και τα φυτά κήπου αποκλειστικώς και μόνο από το τμήμα της δημοσιευμένης βάσης δεδομένων η οποία αφορά στα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για τον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο. Και σε αυτή την περίπτωση, με απλό τρόπο, εντός του ελεύθερου πεδίου μπορούν να καταχωρηθούν τα στοιχεία ατ οποία αναζητάει κάποια φίλη ή κάποιος φίλος της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Προκειμένου να λειτουργεί με αρμονία η ανίχνευση, αλλά και για οικονομία του χώρου πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα στοιχεία του πεδίου να μην είναι λιγότερα από τέσσαρα (4), δηλαδή μία λέξη δεν πρέπει να έχει λιγότερα από τέσσαρα (4) γράμματα, καθώς και να μην υπερβαίνουν τους τριάντα έναν (31) χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των κενών αναμεταξύ τους. Οι λέξεις χρειάζεται να καταχωρούνται με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο και να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες στον αριθμό. Ομοίως, αυτές οι λέξεις πρέπει να είναι κανονικώς τονισμένες, να γράφονται τα ελληνικά με χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου, ενώ η μία λέξη μπορεί να διαχωρίζεται από την άλλη με το κενό ή το κόμμα. Διευκρινίζεται το ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η αναζήτηση των λέξεων στα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ γίνεται με πλήρη ακρίβεια αντιστοιχίας στη διατύπωσή τους εντός της βάσεως δεδομένων και προς τούτο απαιτείται ακρίβεια κατά τη διατύπωσή τους ή διαφορετικώς προτείνεται να γίνονται επαναλήψεις παραπλήσιων αναζητήσεων. Για παράδειγμα, όταν κάποια φίλη ή φίλος της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ θέλει να ψάξει εάν στα άρθρα κήπου γίνεται αναφορά στη λέξη "έδαφος", τότε θα πρέπει να καταχωρήσει τη λέξη "έδαφος" και όχι "εδάφη" ή "εδάφους", χωρίς τα εισαγωγικά, βεβαίως. Κατά ανάλογο τρόπο λίγο έως πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα θα έχει η αναζήτηση της φράσεως "ασθένεια γκαζόν" και "ασθένειες γκαζόν", χωρίς πάλι τα εισαγωγικά.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΟΝΟ ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ

Εισάγετε τα στοιχεία τα οποία επιθυμείτε να αναζητήσετε

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Με το δεύτερο πλαίσιο αναζητήσεως είναι εφικτή η αναζήτηση δεδομένων και πληροφοριών για την κηποτεχνία και τον κήπο από όλα ανεξαιρέτως τα τμήματα του ιστοτόπου. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της μηχανής αναζητήσεως Google, οπότε είναι ευνόητο το γεγονός ότι για ένα χρονικό διάστημα μετά τη δημοσίευση της νέας εκδόσεως του ιστοτόπου κατά πάσα πιθανότητα η συγκεκριμένη αναζήτηση μπορεί να υπολειτουργεί προσωρινώς, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό και η συγκεκριμένη δυσλειτουργία θα αποκατασταθεί πλήρως με φυσικό και ομαλό τρόπο με βάση τις λειτουργίες της Google. Με πολύ απλό τρόπο, εντός του ελευθέρου πεδίου μπορούν να καταχωρηθούν τα στοιχεία τα οποία αναζητάει κάποια φίλη ή κάποιος φίλος της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Για οικονομία του χώρου πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε τα στοιχεία του πεδίου να μην υπερβαίνουν τους τριάντα έναν (31) χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των κενών αναμεταξύ τους. Για καλύτερα αποτελέσματα κατά την αναζήτηση προτείνουμε οι λέξεις να καταχωρούνται με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο και να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες στον αριθμό. Ομοίως, οι λέξεις πρέπει να είναι κανονικώς τονισμένες και να γράφονται τα ελληνικά με χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου. Διά παράδειγμα, όταν κάποια φίλη ή φίλος της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ θέλει να ψάξει εάν στον ιστότοπο γίνεται αναφορά περί προβλημάτων τα οποία ταλαιπωρούν το γκαζόν μπορεί να καταχωρήσει στο πεδίο που επιθυμεί τη φράση "προβλήματα γκαζόν" χωρίς εισαγωγικά ή εάν ψάχνει για κάποιο πρόβλημα που άλλαξε το χρώμα του γκαζόν να γράψει "αποχρωματισμός γκαζόν", χωρίς τα εισαγωγικά, βεβαίως.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΕΣΩ Google

Εισάγετε τα στοιχεία τα οποία επιθυμείτε να αναζητήσετε

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Ιστότοπος και Πληροφορίες Κηπουρικής

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.