Εις αυτό το τμήμα του ιστοτόπου γνωστοποιεί η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ τις κενές θέσεις εργασίας εις την επιχείρηση οι οποίες εν συνόλω προβλέπεται να δημιουργηθούν κατά τη μελλοντική επέκτασή της διά όλες τις εσωτερικές ή εξωτερικές υπηρεσίες κήπου, τις κηποτεχνικές εργασίες διά τη συντήρηση κήπων, κατασκευή κήπων, αρχιτεκτονική κήπων ή το αυτόματο πότισμα κήπου, καθώς και τις κενές θέσεις εργασίας συνεργαζομένων, ανεξάρτητων επιχειρήσεων εις την Ελλάδα, εφ' όσον το επιθυμούν. Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ παρακαλεί τις φίλες και τους φίλους της να μην παρουσιάζονται απρόσκλητοι και κατά το δοκούν εις την έδρα της με σκοπό την παράδοση βιογραφικών εντύπων ή τη διεξαγωγή επαγγελματικών συναντήσεων διότι δεν θα γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε αίτημά τους.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ (ΔΔ)

Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων Κηποτεχνίας (ΔΕΕΚ)

Τομεύς Γεωτεχνίας, Κηποτεχνίας και Σχεδιασμού (ΓΚΣ)

Τμήμα Δυναμικού Χειρωνακτικών Εργασιών (ΔΧΕ)

Τμήμα Επικουρικών Εργαστηριακών Αναλύσεων και Μικροσκοπίων (ΕΕΑΜ)

Τμήμα Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως (ΕΕ)

Τμήμα Γραμματειακής Υποστηρίξεως και Διεκπεραιώσεως Γραφειοκρατικών Υποθέσεων (ΓΥΔΓΥ)

Γραφείον Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεματικής (ΠΣΤ)

Τομεύς Προϊόντων Διεκπεραιώσεως Παρεχομένων Υπηρεσιών (ΠΔΠΥ)

ανεξάρτητον – Γραφείον Νομικών Υποθέσεων (α – ΝΥ)

ανεξάρτητον – Γραφείον Οικονομικών Υποθέσεων (α – ΟΥ)

ανεξάρτητον – Γραφείον Συμβολαιογραφικών Υποθέσεων (α – ΣΥ)

Θέσεις Εργασίας για τις Υπηρεσίες Κήπου

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.