Εις το παρόν τμήμα παρουσιάζονται οι ειδικές υπηρεσίες κηποτεχνίας σχετικά με τη συντήρηση κήπου, την κατασκευή κήπου, την αρχιτεκτονική κήπου και οι δυνατότητες για συμβουλές κηπουρικής ή εν γένει για συμβουλές κηποτεχνίας γύρω από διάφορες κηπουρικές εργασίες. Επίσης, δημοσιοποιούνται οι ενέργειες της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ οι οποίες επέχουν θέσιν υπηρεσιών, αλλά εις την πραγματικότητα δεν αποτελούν υπηρεσίες οι οποίες διεκπεραιώνονται με συναλλαγή, αλλά προσφέρονται προς τις φίλες και τους φίλους της εις ένα αυστηρώς διαπροσωπικό επίπεδο επικοινωνίας.

Με αυτό το μέρος του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ οι φίλες και οι φίλοι της μπορούν να ενημερώνονται για τις_Χελώνες στον Εθνικό Κήπο. επιπρόσθετες και πρωτότυπες πολύ ειδικές υπηρεσίες κηποτεχνίας ή άλλες συμβουλευτικές ενέργειες οι οποίες προσφέρονται ανά διαστήματα και αφορούν βεβαίως στο αντικείμενο των εν γένει εργασιών της. Χάρις εις αυτές τις υπηρεσίες μπορούν να εκτελούνται εξειδικευμένες κηπουρικές εργασίες και να οικοδομούνται πιο αποτελεσματικά οι συνεργασίες της, παρέχοντας ταυτοχρόνως με την κατάλληλη διαπροσωπική επικοινωνία τη δυνατότητα στους αξιόλογους επισκέπτες του ιστοτόπου της να βελτιώσουν τον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο τον οποίο διαθέτουν ή προγραμματίζουν να δημιουργήσουν. Χαρακτηρίζονται "ειδικές" διότι προσφέρονται κατ' εξαίρεσιν κατόπιν επιλογής από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ με σκοπό αφ' ενός να βοηθηθούν όσοι έχουν πραγματικά ανάγκη εκ της αρωγής της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ και αφ' ετέρου να μειωθεί κατά το δυνατόν το κόστος σχετικλως με τις υπηρεσίες κηποτεχνίας και τις εν γένει κηπουρικές εργασίες.

Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί το ότι οι ειδικές υπηρεσίες της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ απευθύνονται και προσφέρονται μόνον προς τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών και ιδιόχρηστων κήπων καθ' άπασαν την Ελλάδα, εκτός και εάν διευκρινίζεται διαφορετικώς κατά την ανάλυση και παρουσίασή τους προς τις φίλες και τους φίλους της.

Οι ειδικές υπηρεσίες κηποτεχνίας για τις φίλες και τους φίλους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ:

  1. Υπηρεσία η οποία αφορά στην ομαδοποίηση ιδιωτικών και ιδιόχρηστων κήπων για εργασίες κηποτεχνίας και κηπουρικές εργασίες με χαμηλότερο κόστος παροχής υπηρεσιών κηποτεχνίας οι οποίες ειδικά αποσκοπούν στην πιο φθηνή συντήρηση κήπου από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
  2. Λειτουργία οιονεί χώρου για συμβουλές κηποτεχνίας, έτσι ώστε να προσφέρει η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ εξειδικευμένες ή εξατομικευμένες πληροφορίες για κηπουρικές εργασίες ή κηποτεχνία, που αφορούν στην αρχιτεκτονική κήπων, κατασκευή κήπων, συντήρηση κήπων ή στο αυτόματο πότισμα κήπου.
  3. Ειδική εκπόνηση εργασιών από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ με βάση τις κηποτεχνικές μελέτες για την αρχιτεκτονική κήπων και τα σχέδια κήπων, αλλά με μία μακροχρόνια προοπτική υλοποιήσεως και αποπερατώσεως των έργων όσον αφορά στην κατασκευή κήπων ιδιωτικού και ιδιόχρηστου χαρακτήρος.

Ειδικές Υπηρεσίες Κηποτεχνίας

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.