Εις το παρόν τμήμα του ιστοτόπου λαμβάνει χώρα αναφορά μίας ειδικής και κατά κάποιο τρόπο άτυπης υπηρεσίας κηποτεχνίας σχετικώς με το γραφείο συμβουλών διά συμβουλές κηπουρικής και διά προτάσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ γύρω από τη διακόσμηση ή τις ιδέες κήπου, τη διαμόρφωση ή αρχιτεκτονική κήπων, αλλά και τη συντήρηση, κατασκευή κήπων ή το αυτόματο πότισμα. Η συγκεκριμένη ενέργεια είναι μία διευκόλυνση προς τις φίλες και τους φίλους μας εις το προσωπικό επίπεδο επικοινωνίας και δεν αποτελεί κατά κανένα τρόπο μία πραγματική εμπορική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών όπου λαμβάνει χώρα με χρηματική συναλλαγή.

Είναι πλέον γεγονός το ότι η απροσδόκητα σταθερή και εντυπωσιακή επισκεψιμότητα του ιστοτόπου μας δημιούργησε και_Αφιδολέτης και αφίδες στα μικροσκόπια της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. εξακολουθεί να δημιουργεί την επιθυμία ή την ανάγκη σε ανέλπιστα πολλά πρόσωπα έτσι ώστε να θέλουν να εξασφαλίσουν μία πιο προσωπική επαφή με την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Χάρις εις αυτήν την επικοινωνία προσπαθούν είτε να αναζητήσουν συμβουλές κηπουρικής, είτε να γνωρίσουν ποικίλες προτάσεις κηποτεχνίας, είτε να υιοθετήσουν ρηξικέλευθες ιδέες κήπου, είτε ακόμα να εξασφαλίσουν βοήθεια από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για κηποτεχνικές εργασίες τις οποίες εκτελούν. Βεβαίως, όπως είναι ευνόητο, όλες αυτές οι προσπάθειες από τις φίλες και τους φίλους μας έχουν σαν τελικό στόχο να υλοποιήσουν μίαν κατασκευή κήπου με βάση τη διακριτή διαμόρφωση κήπων ή μία συντήρηση κήπου ή ενδεχομένως μία κατασκευή κήπου έχοντας σαν ακλόνητο θεμέλιο τις κηποτεχνικές συμβουλές και την εμπειρία της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Δυστυχώς, όμως, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις μας, όπως και άλλοι λόγοι, δεν επιτρέπουν την ικανοποίηση όλων των_Νύμφωση φυλλοκνίστη. προσώπων τα οποία μας εμπιστεύονται ή απευθύνονται προς την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Έτσι, λοιπόν, αποφασίσαμε να πρωτοτυπήσουμε για ακόμα μία φορά εγκαινιάζοντας σταδιακώς μία σειρά εξειδικευμένων ενεργειών για τις φίλες και τους φίλους μας. Το εναρκτήριο λάκτισμα πραγματοποιείται με την ενεργοποίηση χώρου της έδρας με σκοπό την αφιέρωσή του αποκλειστικώς στις κατ' ανάγκην επιλεγμένες επισκέψεις όλων εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι επιζητούν τη σοβαρή, παραδοσιακή, διαπροσωπική επαφή και όχι απλώς να αποσπάσουν κάποιες σποραδικές ελάσσονος σημασίας πληροφορίες τις οποίες αδυνατούν να αξιοποιήσουν πρακτικώς, αφού και ο ελεύθερος χρόνος μας είναι ιδιαιτέρως περιορισμένος. Ο συγκεκριμένος συμπαθητικός χώρος της επιχειρήσεως λειτουργεί κατά κάποιον τρόπον ωσάν προέκταση της επικοινωνίας διά μέσω του πασίγνωστου διαδικτυακού ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Είναι το μικρούλι γραφείο της έδρας μας για τις συμβουλευτικές προτάσεις και κηποτεχνικές ιδέες για τις φίλες και τους_Σχέδιο κήπου ΟΥΦΟ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. φίλους μας, όπου με βάση την αμοιβαία εμπιστευτικότητα και τον αλληλοσεβασμό διεξάγονται επιλεγμένες συναντήσεις με ανθρώπους οι οποίοι πρωταρχικώς σέβονται τις προσπάθειές μας, δεν υφαρπάζουν δεδομένα και πληροφορίες από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ με σκοπό να τις δημοσιεύσουν ή διανείμουν χωρίς τη σχετική άδειά μας, έχουν νοοτροπία κηποτεχνικής εργασίας παραπλήσια προς τη δική μας και ταυτοχρόνως διακατέχονται από ειλικρινείς προθέσεις προκειμένου να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν το φυσικό περιβάλλον τους, τον κήπο ή τον οποιονδήποτε ιδιωτικό και ιδιόχρηστο χώρο πρασίνου τον οποίο διαθέτουν. Είναι τόπος ο οποίος προσφέρεται για μία πιο φιλική επικοινωνία και συζήτηση, χωρίς να επισκιάζεται ο κάθε διάλογος από κωλύματα οικονομικής ή πάσης άλλης φύσεως.

Ο εν λόγω χώρος χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των φίλων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ και εντοπίζεται, βεβαίως, στη διεύθυνση η_Επιφανειακές ρίζες. οποία μπορεί να βρεθεί στο σχετικό τμήμα του ιστοτόπου με τις πληροφορίες για την επικοινωνία με την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Όπως είναι κατανοητό με βάση τα προαναφερόμενα, εντός αυτού γίνεται προσπάθεια για να προσφέρονται πλέον σε αυστηρώς προσωπικό, εμπιστευτικό και μη εμπορικό επίπεδο οι συμβουλές κηπουρικής ή οι προτάσεις κηποτεχνίας μας γύρω από θέματα τα οποία αφορούν στον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο. Οι φίλες και οι φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ θα πρέπει να γνωρίζουν το ότι για να υλοποιηθεί μία τέτοια επίσκεψη χρειάζεται να συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι σχετικώς με κηποτεχνικά θέματα, αφού θα εξαναγκαστούμε να δεσμεύσουμε πολύτιμο προσωπικό χρόνο, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. Δεν είναι εύκολο για εμάς το να τροποποιούμε αιφνιδιαστικώς το πρόγραμμά μας, όσο και εάν θέλουμε να βοηθήσουμε τις φίλες και τους φίλους μας, αφού δεσμευόμαστε από τις υποχρεώσεις μας έναντι των πελατών μας. Κατά τη λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου, διευκρινίζεται το γεγονός ότι η ελεύθερη κυκλοφορία στους υπόλοιπους χώρους όπου δραστηριοποιείται η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ δεν επιτρέπεται στο κοινό για κανένα λόγο εξ αιτίας εφαρμοζόμενων μέτρων ασφαλείας και αποτροπής επικίνδυνων πράξεων οι οποίες ενδεχομένως να προκαλέσουν φθορές ή τραυματισμούς.

Τονίζεται μετ' επιτάσεως το ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία μας απευθύνεται αποκλειστικώς και μόνο προς όλα εκείνα τα_Ψηφιακή εικόνα με ηλεκτρονικό υπολογιστή από κήπο ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. πρόσωπα τα οποία δεν είναι επαγγελματίες στον τομέα της κατασκευής και συντηρήσεως κήπων, αλλά είναι ιδιοκτήτες ιδιωτικών και ιδιόχρηστων, οικιακών ή επαγγελματικών, χώρων πρασίνου και φυσικά, έχουν πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ αυστηρώς βάσει των όρων χρήσεως που σαφώς προσδιορίζονται. Επιπροσθέτως, όπως διασαφηνίζεται σε αυτούς τους συγκεκριμένους όρους χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, για κανένα λόγο οι απόψεις της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ δεν υποκαθιστούν ή αντικαθιστούν αλλότριες επαγγελματικές συμβουλές, ενώ η παρουσία κάθε προσώπου αυτομάτως συνεπάγεται ότι έχει προηγουμένως αναγνώσει και αποδεχθεί αυτούς τους κανόνες στο διαδίκτυο. Άλλωστε, η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ έχει το θάρρος της γνώμης της και εκφράζεται εκπροσωπώντας μόνο το όνομά της επιδιώκοντας πάντοτε το να προασπίζει τα συμφέροντα των προσώπων που την εμπιστεύονται, χωρίς να θίγονται, όμως, αλλότρια ως προς αυτήν συμφέροντα ή χωρίς να επεμβαίνει στο έργο τρίτων ακριβώς, όπως απαιτεί να μην επεμβαίνουν άλλοι στο έργο της.

Προκειμένου να κατασταθεί εφικτή κάποια επίσκεψη πρέπει υποχρεωτικώς να έχει προηγηθεί τηλεφωνική άμεση_Ελιές σε δοχείο. επικοινωνία για να διευκρινισθεί αμέσως εάν όντως υπάρχει ουσιαστική ανάγκη ή δυνατότητα επισκέψεως και στη συνέχεια να προσδιοριστεί ο συγκεκριμένος χρόνος της επιλεγμένης συναντήσεως. Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ αντιλαμβάνεται το πάθος ή την ανάγκη των φίλων της για να γνωρίσουν καλύτερα τα θέματα κήπου και για να αντιμετωπίσουν διάφορες καταστάσεις οι οποίες ταλανίζουν τους χώρους πρασίνου, αλλά ουδείς πρέπει να λησμονεί το γεγονός ότι η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ είναι ιδιωτική ατομική επιχείρηση και όχι δημόσιο κοινωφελές ίδρυμα, οπότε όλες οι περιπτώσεις αξιολογούνται βάσει υποκειμενικών κριτηρίων προτού καθορισθεί μία επίσκεψη. Επιπροσθέτως, δεν ενδείκνυται για συναντήσεις στο γραφείο να καλείται από τις φίλες και τους φίλους μας το σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, αφού αυτό δεν διατίθεται για τις ανάγκες επικοινωνίας του κοινού ή ακόμα να στέλνονται σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρειάζεται απλώς και μόνο να γίνεται χρήση του κινητού τηλεφώνου το οποίο αναφέρεται στο σχετικό χώρο επικοινωνίας του διαδικτυακού τόπου μας.

Όταν βρεθείτε στη διεύθυνσή μας για προκαθορισμένη επίσκεψη κτυπήστε απλώς το ξύλινο κουδούνι και παρακαλούμε,_Αρθρωτός βραχίονας Rain Bird Swing Joint. αναμείνατε έτσι ώστε για λόγους ασφαλείας του χώρου, προστασίας των τυχόν κεκαλυμμένων ηλεκτρονικών μηχανημάτων παρακολουθήσεως φυτών κήπου, αλλά και για τη δική σας ασφάλεια λόγω αυτοπροστασίας του κτηρίου, να σας υποδεχθεί και ποδηγετήσει κάποιος υπεύθυνος. Τονίζουμε το ότι η άφιξη των επισκεπτών πρέπει να γίνεται κατά το δυνατόν με χρονική ακρίβεια, διότι μετά την παρέλευση ημιώρου η μη διεξαχθείσα συνάντηση χαρακτηρίζεται άκυρη πλέον και δεν διεξάγεται. Από την άλλη μεριά, χάρις εις την ιδιαιτέρα εμπειρία που αποκομίσαμε από τις συναντήσεις μας, θα παρακαλούσαμε τις φίλες και τους φίλους μας η επίσκεψη να πραγματοποιείται οπωσδήποτε μόνο από ένα πρόσωπο κάθε φορά, διότι ο χώρος για το γραφείο συμβουλών δεν προορίζεται για τη συγκέντρωση περισσότερων προσώπων, αφού δεν δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό.

Τέλος, ο ιδιωτικός κήπος του κτηρίου είναι πειραματικός και πεδίο προσωπικής ερευνητικής μελέτης της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ με_Ένα από τα σκυλιά ασφαλείας ροτβάιλερ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. σεβασμό προς τον περιβάλλοντα χώρο, προκειμένου εδώ και χρόνια να συλλέγεται ιδιωτικό φωτογραφικό υλικό περί της ζωής των φυτικών οργανισμών και να προσδιορίζονται διαρκώς δεδομένα για την άντληση πληροφοριών ή δεδομένων περί της αναπτύξεως των καλλωπιστικών φυτών αστικού περιβάλλοντος. Διευκρινίζεται το γεγονός ότι δεν πρέπει να λαμβάνεται σαν ένα υπόδειγμα για την αρχιτεκτονική, κατασκευή και συντήρηση κήπων, καθώς και να μην τραυματίζονται φυτικά τμήματα ή ακόμα να μην παρενοχλούνται ευαίσθητα ηλεκτρονικά όργανα και ζώα. Κλείνοντας, παρακαλούμε εάν κάποιο άτομο το οποίο επισκέπτεται το εν λόγω γραφείο θέλει να περιηγηθεί στο χώρο των πειραμάτων για την ανάπτυξη και συμπεριφορά φυτών, καθώς και των παρατηρήσεων της αντιδράσεως των φυτικών οργανισμών, τότε να μην ενεργεί αυτοβούλως, όπως επίσης να μην κυκλοφορεί στον κήπο χωρίς τη συνοδεία ή άδειά μας επειδή η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ μπορεί να διαθέτει μικρά ή μεγάλα ζώα ευχάριστης συντροφιάς, αλλά ταυτοχρόνως μπορεί να εποπτεύουν και ειδικά ζώα προστασίας τα οποία επιτηρούν διαρκώς τους χώρους μαζί με άλλα μέτρα ασφαλείας και ποτέ δεν αναγνωρίζουν επισκέπτες προκειμένου να επιτελούν το έργο τους.

Γραφείο Συμβουλών για Συμβουλές Κηπουρικής

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.