Αυτό το τμήμα του ιστοτόπου αφιερώνεται εις τα δείγματα με φωτογραφίες κήπων όπου έγιναν κηπουρικές εργασίες ή εν γένει εργασίες κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ σχετικώς με τη διαμόρφωση κήπων, κατασκευή κήπων ή συντήρηση κήπων. Όπως συμβαίνει και με άλλα τμήματα του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και εδώ το περιεχόμενο περιστασιακώς θα εμπλουτίζεται.

Καθώς έχει σαφώς προσδιορισθεί εις το τμήμα με την ένδειξη "Ταυτότητα", αλλά και εις τους όρους χρήσεως του ιστοτόπου, η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ δημοσιεύει περιορισμένο πλήθος από επεξεργασμένες φωτογραφίες πραγματικών ιδιωτικών και ιδιόχρηστων κήπων μόνο υπό συγκεκριμένες και ειδικές προϋποθέσεις. Διά αυτό το λόγο και κατόπιν απαιτήσεως των πελατών και συνεργατών της, εις το παρόν τμήμα της νέας εκδόσεως του ιστοτόπου οι εικόνες κήπων που παρουσιάζονται θα είναι επίσης περιορισμένες εις τον αριθμό. Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ είναι εξαναγκασμένη να υπακούσει προς τη συγκεκριμένη απαίτηση, γεγονός που δεν της επιτρέπει, δυστυχώς, να δείξει πανοραμικές απεικονίσεις όπου φανερώνονται οι λεπτομέρειες των κήπων.

Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ υποχρεούται να επισημάνει το γεγονός ότι οι φωτογραφίες κήπων που έπονται: α΄) Δημοσιεύονται κατόπιν ελέγχου και εγκρίσεως των ίδιων των ιδιοκτητών των χώρων πρασίνου κατά το παρελθόν, β΄) Έχουν υποστεί ψηφιακή επεξεργασία για να εξαλειφθουν οι λεπτομέρειες οι οποίες ενδεχομένως θίγουν την ασφάλεια των κτηριακών εγκαταστάσεων, γ΄) Δεν απεικονίζουν τους κήπους με ευκόλως αναγνωρίσιμα ή πολυτελή χαρακτηριστικά, και δ΄) Δεν απεικονίζουν εκτεταμένες εκτάσεις με διακριτικές λεπτομέρειες κήπων ή αναπεπταμένα πεδία.

Εγκεκριμένα δείγματα από φωτογραφίες κήπων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ

_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων
_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι.
εικόνες κήπων

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Φωτογραφίες Κήπων από Κηποτεχνικές Εργασίες

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.