Αυτό το τμήμα του ιστοτόπου μας αφορά εις τη νοοτροπία εργασίας μας σχετικώς με τις κηπουρικές εργασίες και τη διαμόρφωση κήπων ή τις εργασίες κήπου οι οποίες σχετίζονται με την αρχιτεκτονική κήπων ή εν γένει την κατασκευή κήπων και τη συντήρηση κήπων κατά την κηποποιία.

Η νοοτροπία εργασίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ βασίζεται στο πάθος των ανθρώπων της για την κατανόηση της ζωής των φυτών_Σχέδια κήπων για αρχιτεκτονική κήπων, κατασκευή κήπων, συντήρηση κήπων. και την πίστη τους στην αρμονική συνύπαρξη φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος. Η ελεύθερη γεωπονική υποστήριξη της εμπειρίας πολλών δεκαετιών όταν παρίσταται ανάγκη κατά τη διαμόρφωση κήπων ή τη συντήρηση κήπων, όπως η σχετική κατάρτιση γύρω από την κηποτεχνία και την εν γένει αρχιτεκτονική κήπου χαρτογραφούν την ταυτότητα προφίλ η οποία υποστηρίζει μία δυναμική δραστηριότητα γύρω από τη διαμόρφωση ή δημιουργία χώρων πρασίνου. Οι εργασίες κήπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ αποσκοπούν στο να προσφέρουν υπηρεσίες εκπονήσεως μελετών για την κατασκευή κήπων, αλλά και την κατά επιλογή συντήρηση κήπων με την προϋπόθεση ότι οι υπαίθριοι χώροι πρασίνου έχουν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο χαρακτήρα ανεξαρτήτως του εάν είναι οικιακού ή επαγγελματικού τύπου. Η βασική αρχή που διέπει τη σχέση ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ – κήποι κατά την αρχιτεκτονική κήπου η οποία_Πινακίδα για βελτίωση εδάφους. οδηγεί στη γένεση ενός νέου ιδιωτικού και ιδιόχρηστου χώρου πρασίνου στηρίζεται στη νοοτροπία εργασίας ότι αυτός ο χώρος πρασίνου καλύτερα να διαθέτει μία σχηματοποιημένη μορφή βάσει προτύπων κηποτεχνίας, όπως είναι για παράδειγμα αυτά των αρχαιοελληνικών, των ελληνορωμαϊκών ή των γνωστών παραδοσιακών αγγλοσαξονικών και γαλλικών σχηματοποιημένων κήπων, αλλά προσαρμοσμένων στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και παραδόσεις. Για αυτό, μία καινούργια διαμόρφωση ή κατασκευή κήπου ελκύει περισσότερο την επιχείρηση όταν ικανοποιείται αυτή την αρχή. Αντιθέτως, η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ ανέκαθεν δεν έδειχνε ενδιαφέρον για το να εντυπωσιάσει κάποιον δυνητικό πελάτη επιδεικνύοντας πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό ή εξεζητημένα σχέδια τα οποία αφορούν σε κήπο, παρ' όλο που έχουμε τα τεχνικά μέσα και τις γνώσεις για να το κάμνουμε. Επικεντρώνεται και ενδιαφέρεται αποκλειστικώς περί της ουσίας της δημιουργίας και της ουσιαστικής αμοιβαίας εμπιστοσύνης, που κατά την κρίση της δυσκόλως παρατηρείται στις επαγγελματικές σχέσεις, οπότε είναι ευνόητο το γιατί η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο συνεργατών με ιδιαίτερες γνώσεις γύρω από την κηποτεχνία. Εάν κάποιο άτομο επιθυμεί να βλέπει περίτεχνα στολίδια και γραφικά σύμβολα επάνω σε χαρτιά ή στις οθόνες υπολογιστών και τηλεοράσεων και όχι για τις ουσιαστικές συμβουλές της, ίσως θα ήταν προτιμότερο να μην αναζητήσει συνεργασία με την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Ο κήπος που γεννάται με βάση την αρχιτεκτονική κήπων και τη νοοτροπία κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ δεν αποτελεί_Ψεκασμός για φροντίδα γκαζόν. απλώς ένα προϊόν. Είναι το προσωπικό ιδιόκτητο μέσον άμεσης επαφής με το φυσικό περιβάλλον και την αρχέγονη ομορφιά της γης, ενώ βελτιώνει την ατομική ευεξία και μπορεί να γίνει το επίκεντρο κοινωνικών ή επαγγελματικών εκδηλώσεων. Σχεδιασμός και δημιουργία κήπων ακολουθούν τον απαράβατο κανόνα ότι πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατασκευή κήπων έχουν οι φυτικοί οργανισμοί οι οποίοι είναι ζωντανοί και υπόκεινται συνεχώς σε μεταβολές ή καταπονήσεις. Για αυτό ο κήπος απαιτεί ισόβιες δεσμεύσεις από τους ιδιοκτήτες του. Έτσι, η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ απευθύνεται σε άτομα τα οποία συνειδητά επιδιώκουν μία ιδιαιτέρα επαφή με το πράσινο διαθέτοντας κήπους κυρίως στην Αττική, ενώ η σχέση που επιδιώκει να καλλιεργεί η επιχείρηση με τους αξιόλογους αλλοδαπούς ή Έλληνες πελάτες της είναι προσωπική και_Κάκτος εχινόκακτος για τη διαμόρφωση χώρων πρασίνου. μακροχρόνια διότι η παραγωγική συντήρηση κήπων είναι μία ατέρμονη εργασία η οποία πρέπει υποχρεωτικώς να στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συχνή επικοινωνία και την ειλικρίνεια. Ο απλός και συνήθης χαρακτηρισμός "κηπουρός" δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες μας περί χαρακτηρισμού του ανθρωπίνου δυναμικού των εργασιών της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, ειδικά σε μία εποχή όπου αυτός ο όρος έχει υιοθετηθεί ασύστολα πολλές φορές όπου λαμβάνει χώρα κατασκευή και συντήρηση κήπων, ενώ η ατομική επιχείρηση υποστηρίζεται από πεπαιδευμένο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό επενδύοντας αενάως πόρους για περαιτέρω βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του.

Η παραγωγή βιώσιμων σχηματοποιημένων χώρων πρασίνου ή η συντήρηση κήπων για λογαριασμό αξιόπιστων πελατών και_Εργαλεία κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. συνεργατών απαιτεί πολλές γνώσεις, συχνά απρόβλεπτες δεξιότητες, πνευματική διαύγεια, σκληρή σωματική εργασία, επιμονή, υπομονή και φυσικά χρόνο. Προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγίστη αξιοπιστία και εχεμύθεια η εκτέλεση έργων πρασίνου επιτελείται από τον συγκεκριμένο έμπειρο και ανεξάρτητο επαγγελματία – εργολάβο, επικεφαλής της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, ο οποίος διαδοχικά αναλαμβάνει να ολοκληρώσει ή να προσδιορίσει με ίδιες δυνάμεις τη φυτοτεχνική μελέτη, την αρδευτική πληρότητα γα το αυτόματο πότισμα και τη διεξαγωγή των εργασιών λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις μικροπεριβαλλοντικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και τα κατάλληλα δεδομένα των τόπων υλοποιήσεως των εργασιών. Για λόγους ασφαλείας των οικιακών ή επαγγελματικών εγκαταστάσεων η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ έχει σαν πολιτική εκτός των στιγμιότυπων εκ των τρισδιάστατων ψηφιακών απεικονίσεων να μη δημοσιοποιεί ή διατηρεί φωτογραφίες και στοιχεία πραγματικών χώρων άνευ αδείας ή τροποποιήσεως και ενημερώσεως των ιδιοκτητών των συγκεκριμένων χώρων πρασίνου. Οι εργασίες για την αρχιτεκτονική κήπων, την κατασκευή κήπων, τη συντήρηση κήπων και το αυτόματο πότισμα εκτελούνται ώστε να συμβαδίζουν όσο είναι δυνατόν με τους νομικούς, φυτοτεχνικούς ή πολεοδομικούς κανόνες ασφαλείας, αλλά και με τις προδιαγραφές λειτουργίας των υλικών που καθορίζουν οι ηγέτιδες βιομηχανίες για τα προϊόντα τους ή τις οδηγίες αρμόδιων Οργανισμών και κορυφαίων, αναγνωρισμένων σχετικών Εταιρειών κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και την Ευρώπη. Επίσης, η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ όταν εκτελεί ένα έργο εφαρμόζει μία απαράβατο αρχή της βάσει της οποίας δεν επιτρέπεται να επηρεάζει ή να αναδιαμορφώνει με οποιονδήποτε τρόπο εσωτερικά ή εξωτερικά τμήματα οικοδομής και σταθερούς όγκους κτηρίων, αλλά διαμορφώνει μόνο τους υπάρχοντες υποψηφίους χώρους πρασίνου, διότι δεν επεμβαίνει στο έργο τρίτων και κατά τον ίδιο τρόπο δεν ανέχεται επέμβαση στο έργο της από τρίτους.

Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ ασκεί μία δραστηριότητα που μακροχρόνια αποφέρει στους πελάτες και συνεργάτες της οφέλη τα οποία σχετίζονται με την καθαρόαιμη φυσική ομορφιά, τη βελτίωση της ψυχικής υγείας, την οικογενειακή γαλήνη, την αύξηση_Μυρτιά ταρεντίνα για κήπο. της αξίας των ακινήτων ή ενδεχομένως των εσόδων της επιχειρήσεώς τους λόγω της δυναμικής βελτιώσεως των συνιστωσών αποδοχής από το κοινό τους. Η νοοτροπία εργασίας της επιχειρήσεως προσδιορίζει ότι οι κηποτεχνικές εργασίες και η κηποποιία πρέπει να γίνονται πάντοτε με γνώμονα την ικανοποίηση της υγείας και καλαισθησίας πρωτίστως των φυτικών οργανισμών και όχι με βάση τις παρορμητικές διαθέσεις των ανθρώπων, ιδίως εάν είναι άκαιρες, άσκοπες ή ακατάλληλες. Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ δεν πραγματοποιεί εκπτώσεις συνειδήσεως με την άσκηση της πολιτικής εργασιών κήπου κατά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της, ώστε να ικανοποιεί το θυμικό των ανθρωπίνων συναισθημάτων, αλλά παραμένει απαρεγκλίτως προσηλωμένη στις ιδεολογικές Αρχές της. Για αυτό η κύρια δεξαμενή του χαρτοφυλακίου των μονίμων και μακροχρονίων πελατών της οι οποίοι είναι και η κορωνίδα των συνεργατών της, παραμένει διαχρονικώς σταθερή και κορυφαίου ποιοτικού διαπροσωπικού επικοινωνιακού επιπέδου χάρις στη μέθοδο της συστάσεως λόγω της αναγνωρισμένης αξιοπιστίας της. Μπορεί να θεωρείται αυστηρή ιδιωτική επιχείρηση κατά την εκτέλεση των έργων της, όσον αφορά στις επιλογές και τις σχέσεις της, αλλά η αυστηρότητα εκπορεύεται εκ της πρακτικής εμπειρίας σε συνδυασμό με μία αντίληψη διαπροσωπικής επικοινωνίας η οποία ερείδεται επί της ειλικρινείας. Στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ δίδεται έμφαση όχι σε άψυχα υλικά, αλλά κατά προτεραιότητα στο ίδιο το φυτό το οποίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του καμβά της δημιουργίας και διαμορφώνει κήπους με προοπτική ζωής πάρα πολλών ετών για όσους αξιολογεί ότι θα γίνουν μακροχρόνιοι συνεργάτες της. Επιπροσθέτως, είναι χαρακτηριστικό εργολαβίας της κάθε δημιουργία κήπου να εμπλουτίζεται έστω κατά το ελάχιστο δυνατό με συγκεκριμένα στοιχεία κλασσικής αρχαιοελληνικής ταυτότητος, όπως είναι τα αγάλματα ή κεραμικά. Ομοίως, διευκρινίζεται με πάσα δυνατή σαφήνεια ότι η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ δεν έχει και ούτε πρόκειται ποτέ να αναλάβει οποιεσδήποτε εργολαβίες οι οποίες περιλαμβάνουν ή έχουν σκοπό την εκτέλεση έργων τα οποία στοχεύουν στην εγκατάσταση οποιουδήποτε έμβιου όντος υπό καθεστώτος αιχμαλωσίας. Επομένως, εάν κάποιο άτομο σκοπεύει να προβεί στην κατασκευή ή συντήρηση κήπου ώστε να εγκαταστήσει για παράδειγμα πτηνά σε κλουβιά ή ψάρια σε δημιουργίες νερού, καλύτερα να μην επιδιώξει συνεργασία με την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Από την πιο απλή δημιουργία κηποποιία, όπως ένας μικρός βραχόκηπος, έως την πιο πολύπλοκη εργολαβία για την αρχιτεκτονική κήπων ή κατασκευή και συντήρηση κήπων ή το αυτόματο πότισμα, επιδιώκεται ο κήπος να είναι όσον το δυνατόν πιο κοντά στη φύση απαλλαγμένος από αδρανή υλικά τα οποία πολλές φορές ενδεχομένως βραχυχρόνια να καλύπτουν κατασκευαστικές ή δημιουργικές υστερήσεις και αδυναμίες. Οι επιμέρους κατασκευές, όπως τα σιντριβάνια ή άλλες κατασκευές νερού, υποστηρίζουν το ζωντανό δημιούργημα των φυτών σαν ένα αλληλένδετο σύνολον.

Τόσο ο επικεφαλής της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, όσο και όλοι όσοι ενδεχομένως συνεπικουρούν κατά την εκτέλεση των έργων_Προγραμματιστής Rain Bird για το αυτόματο πότισμα κήπου. προκειμένου να ολοκληρωθεί μία δημιουργία, πιστεύουν ακραδάντως ότι η πραγματική αξία και η εν γένει αξιοπιστία αποδεικνύεται και πιστοποιείται μόνο από τη μακροβιότητα των ορθολογικώς συντηρούμενων έργων τα οποία επιθυμούν να διεκπεραιώνουν απερισπάστως, αλλά και από την παρεπόμενη συνέπεια των λόγων τους. Για αυτό η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ δεν αναλαμβάνει ποτέ εργολαβίες οι οποίες κρίνεται ότι στοχεύουν περισσότερο εις το να ικανοποιούν ανθρώπινες παρορμητικές διαθέσεις ερειδόμενες ακόμα και επί της άγνοιας περί κηποτεχνικών θεμάτων, αρχιτεκτονικών ή κατασκευαστικών λεπτομερειών.

Ταυτότητα και Νοοτροπία Εργασίας, Κηποποιία

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.