Αυτό το τμήμα του ιστοτόπου περιέχει φωτογραφίες της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ από εικόνες μικροσκοπίου με ασθένειες φυτών, φυτοπαθολογικά προβλήματα, έντομα, παράσιτα ή μύκητες όπως παρατηρούνται κατά τις αναλύσεις κηποτεχνίας ή τη συντήρηση κήπων εις τα φυτά τα οποία μπορεί να διαθέτει ο κάθε ελληνικός κήπος. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα της μικροσκοπικής παρατηρήσεως συνδυασμένη με τις λοιπές τυπικές αναλύσεις τις οποίες πραγματοποιεί η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς διά την ολοκληρωμένη παροχή των κηποτεχνικών υπηρεσιών της. Η διενέργεια των οποιωνδήποτε αναλύσεων υλοποιείται από την ίδια την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ διά λογαριασμό αποκλειστικώς της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ προκειμένου να διεκπεραιώνει πιο αποτελεσματικώς τις υπηρεσιακές υποχρεώσεις της έναντι των μονίμων πελατών της. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες αποτελούν ένα μικρό δείγμα εκ του όγκου των σχετικών δραστηριοτήτων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ και προέρχονται από την απομονωμένη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Εφ' όσον κριθεί ότι μετά από αυτή τη νέα έκδοση του ιστοτόπου δεν παραβιάζονται πάλι οι όροι χρήσεως όπως συνέβαινε με την προηγούμενη έκδοσή του, τότε με την πάροδο του χρόνου θα προστίθενται νέες εικόνες προκειμένου να ενημερώνονται εκτός των συνεργατών ή μονίμων πελατών και όλοι οι χιλιάδες πραγματικοί φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Οι φωτογραφίες παρατίθενται αλφαβητικώς.

Εικόνες μικροσκοπίου με έντομα, παράσιτα σε φυτά κήπου και αποδεικτικά στοιχεία της παρουσίας τους

_Προνύμφη από αγρότιδα.
αγρότιδα
_Προνύμφη από αγρότιδα.
αγρότιδα
_Αυγά τα οποία έχουν εκκολαφθεί.
αυγά
_Αυγά τα οποία έχουν εκκολαφθεί.
αυγά
_Αφίδες σε φύλλο αγγουριάς.
αφίδες
_Αφίδες σε φύλλο αγγουριάς.
αφίδες
_Αφιδολέτης ή Aphidoletes aphidimyza.
αφιδολέτης
_Αφιδολέτης ή Aphidoletes aphidimyza.
αφιδολέτης
_Αφιδολέτης ή Aphidoletes aphidimyza.
αφιδολέτης
_Κηροπλάστης σε μυρτιά ταρεντίνα.
κηροπλάστης
_Κηροπλάστης σε μυρτιά ταρεντίνα.
κηροπλάστης
_Κηροπλάστης σε μυρτιά ταρεντίνα.
κηροπλάστης
_Κηροπλάστης σε μυρτιά ταρεντίνα.
κηροπλάστης
_Κηροπλάστης σε μυρτιά ταρεντίνα.
κηροπλάστης
_Κηροπλάστης σε μυρτιά ταρεντίνα.
κηροπλάστης
_Κηροπλάστης σε μυρτιά ταρεντίνα.
κηροπλάστης
_Κηροπλάστης σε μυρτιά ταρεντίνα.
κηροπλάστης
_Τετράνυχος σε φράουλα.
τετράνυχος
_Τετράνυχος σε φράουλα.
τετράνυχος
_Τετράνυχος σε φράουλα.
τετράνυχος
_Τετράνυχος σε φράουλα.
τετράνυχος
_Τετράνυχος σε φράουλα.
τετράνυχος
_Τίγρης αχλαδιάς σε φράουλα.
τίγρης αχλαδιάς
_Τίγρης αχλαδιάς σε φράουλα.
τίγρης αχλαδιάς
_Τίγρης αχλαδιάς σε φράουλα.
τίγρης αχλαδιάς
_Τίγρης αχλαδιάς σε φράουλα.
τίγρης αχλαδιάς
_Τίγρης αχλαδιάς σε φράουλα.
τίγρης αχλαδιάς
_Τίγρης αχλαδιάς σε φράουλα.
τίγρης αχλαδιάς
_Φυλλοκνίστης σε μανταρινιά Ενκόρ.
φυλλοκνίστης
_Φυλλοκνίστης σε μανταρινιά Ενκόρ.
φυλλοκνίστης
_Φυλλοκνίστης σε μανταρινιά Ενκόρ.
φυλλοκνίστης
_Φυλλοκνίστης σε μανταρινιά Ενκόρ.
φυλλοκνίστης
_Φυλλοκνίστης σε μανταρινιά Ενκόρ.
φυλλοκνίστης
_Ψευδόκοκκος με οπή από παράσιτο.
ψευδόκοκκος παρασιτισμένος
_Ψευδόκοκκος με οπή από παράσιτο.
ψευδόκοκκος παρασιτισμένος
_Ψώρα λευκή σε φύλλο από πικροδάφνη.
ψώρα λευκή
_Ψώρα λευκή σε φύλλο από πικροδάφνη.
ψώρα λευκή
_Ψώρα λευκή σε φύλλο από πικροδάφνη.
ψώρα λευκή
_Ψώρα λευκή σε φύλλο από πικροδάφνη.
ψώρα λευκή

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου ειδικά με μύκητες σε φυτά κήπου

_Αδρομύκωση σε βερικοκιά.
αδρομύκωση
_Πυρηνοχαίτη σε τομάτα.
πυρηνοχαίτη
_Πυρηνοχαίτη σε τομάτα.
πυρηνοχαίτη
_Πυρηνοχαίτη σε τομάτα.
πυρηνοχαίτη
_Πυρηνοχαίτη σε τομάτα.
πυρηνοχαίτη
_Σκληρωτίνια σε τομάτα.
σκληρωτίνια
_Σκληρωτίνια σε τομάτα.
σκληρωτίνια
_Σκληρωτίνια σε τομάτα.
σκληρωτίνια
_Σκληρωτίνια σε τομάτα.
σκληρωτίνια
_Ωίδιο σε φράουλα.
ωίδιο
_Ωίδιο σε φράουλα.
ωίδιο

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Κήπος, Φυτά και Εικόνες Μικροσκοπίου

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.