Αυτό το τμήμα του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ απευθύνεται προς τις φίλες και τους φίλους ιδιοκτήτες χώρων πρασίνου περιλαμβάνοντας ένα αντιπροσωπευτικό πλήθος από ενδεικτικές τιμές εργασιών στους υπαίθριους ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους, έτσι ώστε να προσδιοριστεί ένα αντίστοιχο ενδεικτικό κόστος υπηρεσιών κατά την αρχιτεκτονική κήπων, την κατασκευή και συντήρηση κήπων, τη διαμόρφωση κήπου, τη δραστηριότητα για τη διάρθρωση και λειτουργία των αρδευτικών δικτύων για το αυτόματο πότισμα κήπου και τις κηπουρικές εργασίες εν γένει κατά την κηποτεχνία. Έκαστος χώρος πρασίνου χρειάζεται να έχει ενιαία έκταση τουλάχιστον εκατό τετραγωνικών μέτρων και να μην απαρτίζεται από μικρές πρασιές ή παρτέρια, ενώ όλες οι εργασίες κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ συνοδεύονται πάντοτε εκ των νομίμων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών. Όπως προαναφέρθηκε, οι αναγραφόμενες τιμές είναι ενδεικτικές, μη δεσμευτικές και ενδέχεται να υφίστανται απροειδοποίητη αναπροσαρμογή λόγω ανωτέρας βίας. Το συγκεκριμένο ύψος των ενδεικτικών τιμών ανταποκρίνεται στα θεωρητικώς κατώτερα όριά τους κατά την υποκειμενική εκτίμηση της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, χωρίς να συνυπολογίζεται η απόσταση της θέσεως του κήπου από την έδρα της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, οπότε είναι αυτονόητο το γεγονός ότι προκειμένου να προσδιοριστεί επακριβώς ένα κοστολόγιο χρειάζεται οπωσδήποτε η επιτόπια παρουσία στο χώρο πρασίνου και η διαπροσωπική επικοινωνία. Όμως, δεν αποκλείεται αυτό το τελικό κοστολόγιο να διαμορφωθεί σε ακόμα χαμηλότερα ύψη. Τέλος, όλες οι παρακάτω τιμές συμπεριλαμβάνουν το φόρο προστιθεμένης αξίας ή ΦΠΑ.

Ενδεικτικές τιμές υπηρεσιών σχετικώς με το αρδευτικό δίκτυο για το αυτόματο πότισμα κήπου 100 τ.μ.

_Ακροφύσιο εκτοξευτήρα.
απλός έλεγχος δικτύου από € 28,29
_Ακροφύσια εκτοξευτήρων.
επισταμένη συντήρηση από € 55,35
_Ανοιγμένη ηλεκτροβαλβίδα μπαταρίας.
επιδιορθώσεις υλικών από € 18,45
_Εκτοξευτήρας κοινός και εκτοξευτήρας με βαλβίδες.
αντικαταστάσεις υλικών από € 30,75
_Αρθρωτός βραχίονας RAIN BIRD.
επεκτάσεις δικτύου από € 36,90
_Προβληματική εγκατάσταση εκτοξευτήρων.
ανακατασκευή δικτύου από € 184,50
_Αυλακωτήρας για εγκατάσταση σωλήνων.
κατασκευή δικτύου από € 369,60
_Σύζευξη προγραμματιστών.
συμβουλές μελέτης δικτύου από € 12,30

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Ενδεικτικές τιμές υπηρεσιών σχετικώς με την εγκατάσταση, περιποίηση ή συντήρηση γκαζόν 100 τ.μ.

_Κούρεμα γκαζόν.
μηνιαία συντήρηση γκαζόν από € 55,35
_Φυτοπροστασία γκαζόν.
φυτοπροστασία γκαζόν από € 49,20
_Λίπανση γκαζόν.
λίπανση γκαζόν από € 30,75
_Απλό κούρεμα γκαζόν.
απλό κούρεμα γκαζόν από € 24,60
_Ζιζανιοκτονία γκαζόν.
ζιζανιοκτονία γκαζόν από € 38,13
_Αποβρύωση γκαζόν.
αποβρύωση γκαζόν από € 73,80
_Εξαραίωση γκαζόν.
εξαραίωση γκαζόν από € 73,80
_Αερισμός εδάφους γκαζόν.
αερισμός εδάφους γκαζόν από € 492,00
_Πρόσκαιρη καταπολέμηση υδροφοβίας εδάφους γκαζόν.
βελτίωση υδροφοβίας από € 51,66
_Μακροχρόνια καταπολέμηση υδροφοβίας εδάφους γκαζόν.
αντιμετώπιση υδροφοβίας από € 492,00
_Διεγέρτης γκαζόν.
μεταφυτρωτική ενίσχυση από € 33,21
_Επαναφορά προβληματικού γκαζόν.
επαναφορά γκαζόν από € 159,90
_Επισπορά γκαζόν.
επισπορά γκαζόν από € 82,41
_Επιφανειακή επιχωμάτωση γκαζόν.
επιφανειακή επιχωμάτωση από € 137,76
_Άχρηστη οργανική ύλη σε γκαζόν.
αλλαγή είδους γκαζόν από € 199,26
_Σπορά θερμόφιλου γκαζόν.
σπορά θερμόφιλου γκαζόν από € 258,30
_Σπορά ψυχρόφιλου γκαζόν.
σπορά ψυχρόφιλου γκαζόν από € 184,50
_Εγκατάσταση έτοιμου θερμόφιλου γκαζόν.
έτοιμο θερμόφιλο γκαζόν από € 1107,00
_Εγκατάσταση έτοιμου ψυχρόφιλου γκαζόν.
έτοιμο ψυχρόφιλο γκαζόν από € 676,50
_Ρίζες γκαζόν.
συμβουλές μελέτης γκαζόν από € 12,30

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Ενδεικτικές τιμές υπηρεσιών σχετικώς με τη βασική επεξεργασία εδάφους κήπου 100 τ.μ.

_Μερικά μηχανήματα της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
αρχικό φρεζάρισμα από € 49,20
_Αναμόχλευση εδάφους.
αρχικός εμπλουτισμός από € 135,30
_Ακατάλληλο έδαφος.
βελτίωση εδάφους από € 116,85
_Επιφανειακός εμπλουτισμός εδάφους.
εμπλουτισμός επιφανείας από € 43,05
_Πρασινίλες σε επιφάνεια εδάφους.
επαναφορά χρηστικότητος από € 98,40
_Άγονο και αργιλώδες έδαφος.
απλή επιχωμάτωση από € 159,90
_Έδαφος με πρόβλημα από επιφανειακές ρίζες.
πλήρης επιχωμάτωση από € 430,50
_Σύζευξη προγραμματιστών.
συμβουλές μελέτης εδάφους από € 12,30

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Ενδεικτικές τιμές υπηρεσιών σχετικώς με τη συντήρηση κήπου 100 τ.μ.

_Αγαλματίδιο λέοντος σε κήπο.
μηνιαία συντήρηση κήπου από € 61,50
_Εσωτερικό κόμης εσπεριδοειδούς.
κλάδεμα ξινών από € 30,75
_Φράκτης με φυτά.
κλάδεμα φρακτών από € 36,90
_Εντομοκτόνο.
φυτοπροστασία από € 31,98
_Λίπασμα ακόμα και για υδρολίπανση.
λίπανση κήπου από € 30,75
_Διακοσμητικά υλικά κήπου.
επιδιορθώσεις υλικών από € 63,96
_Γεωσκώληκες.
κομποστοποίηση από € 116,85
_Σιντριβάνι σε κήπο.
συμβουλές συντήρησης από € 12,30

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Ενδεικτικές τιμές υπηρεσιών σχετικώς με την κατασκευή, διαμόρφωση κήπου 100 τ.μ.

_Σχέδιο κήπου.
(μόνο με επιλογή) σχέδια από € 24,60
_Κατασκευή κήπων.
κηποποιία από € 861,00
_Αναδιαμόρφωση κήπων.
αναδιαμόρφωση κήπων από € 393,60
_Στιγμιότυπο από ψηφιακή απεικόνιση κήπου.
συμβουλές κατασκευής από € 12,30

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Ενδεικτικές Τιμές Υπηρεσιών ή Κόστος Εργασιών

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.