Εις αυτό το τμήμα του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ περιλαμβάνονται οι ανακοινώσεις σχετικώς με διάφορες ενδεχόμενες μελλοντικές εκδηλώσεις κηποτεχνίας διά την αρχιτεκτονική κήπου, κατασκευή και συντήρηση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου προς εξυπηρέτηση πελατών και ενημέρωση με κηποτεχνικές πληροφορίες γύρω από το αντικείμενο "κήπος". Στις εκδηλώσεις αυτές είτε συμμετέχει η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, είτε αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για την πραγματοποίησή τους. Όσον αφορά στις πρωτοβουλίες της ΑΝΘΑΝΑΣΑ χρειάζεται να διευκρινιστεί το ότι κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών δεν ασκείται κάποια αμειβόμενη επαγγελματική δραστηριότητα και η επικοινωνία λαμβάνει χώρα σε αυστηρώς προσωπικό επίπεδο για ενημέρωση περί των λεπτομερειών, αφού προηγουμένως η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ έχει ενημερώσει και λάβει σχετική άδεια από τους δυνητικώς ενδιαφερόμενους. Για αυτό οι εν λόγω εκδηλώσεις απευθύνονται μόνο προς τους συνεργάτες και τους μακροχρόνιους πελάτες της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Όλα τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να λαμβάνουν μέρος ειδοποιούνται εγκαίρως και καταλλήλως, οπότε και προσδιορίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες περί αυτών των δραστηριοτήτων. Εάν κάποια από τις προηγούμενες λεπτομέρειες υποστεί τροποποίηση για κάποια εκδήλωση, τότε θα δημοσιοποιηθεί σαφώς και η ανάλογη επισήμανση.

Εκδηλώσεις κηποτεχνίας που προγραμματίζει η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ και ενημερώσεις γενικής φύσεως

Εκδρομές και περίπατοι μελέτης της τοπικής χλωρίδος, ανάλυση κήπων, ζωγραφική τοπίων

Πληροφορίες για τις κηπουρικές εργασίες και την περιποίηση κήπων

Εκδηλώσεις Κηποτεχνίας, Εξυπηρέτηση Πελατών

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.