Αυτό αποτελεί το μόνο τμήμα του ιστοτόπου το οποίο θα τεθεί εις λειτουργία μόνον όταν κριθεί αναγκαίο από την επέκταση της δραστηριότητος της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Υφίσταται σε πειραματικό στάδιο και θα αφορά εις το οιονεί κατάστημα κήπου για τους μόνιμους πελάτες ή συνεργάτες της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ με κηποτεχνικά προϊόντα, φυτά, λιπάσματα, σκευάσματα για φυτοπροστασία για αρχιτεκτονική κήπων, υλικά για αυτόματο πότισμα, συντήρηση κήπων ή κατασκευή κήπων. Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ δεν εμπορεύεται προϊόντα για το κοινό. Σαν εργολήπτης κηποτεχνικών έργων ιδιωτικών και ιδιόχρηστων χώρων πρασίνου χρησιμοποιεί προϊόντα αυστηρώς εις το πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της και όχι με τη μορφή ανεξαρτήτου εμπορικής δραστηριότητος. Διά αυτό το λόγο προϊόντα χρησιμοποιούνται από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κατά το χρονικό διάστημα που ικανοποιείται η κηποτεχνική ανάγκη. Μέχρι στιγμής, το οιονεί κατάστημα δεν έχει υλοποιηθεί διά το καταναλωτικό κοινό, ενώ αυτό το τμήμα του ιστοτόπου προγραμματίστηκε για να φιλοξενήσει μελλοντικώς το πραγματικό κατάστημα της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ το οποίο εν ευθέτω χρόνω θα εγκαινιασθεί με την πλήρωση των αναγκαίων διαδικαστικών διαδικασιών διαθέτωντας προϊόντα προς όλες τις φίλες και τους φίλους της. Εις το τμήμα του ιστοτόπου με την ένδειξη "Νέα" ανακοινώνονται οι περιοχές της Αττικής με προνομιακή κοστολόγηση, που θα καλύπτονται από τις εν λόγω δραστηριότητές μας.

(ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ)

Εισάγετε τον διάφορο κλειδαριθμόφθογγο της εξουσιοδοτημένης προσβάσεως

Εισάγετε τον χαρακτήρα του κήπου είτε εις την Ελλάδα, είτε εις την αλλοδαπή

Οιονεί Κατάστημα Κήπου

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.