Εις αυτό το τμήμα του ιστοτόπου ενδεικτικώς προτείνονται διάφορα βιβλία κήπου σχετικώς με την αρχιτεκτονική κήπου, την κατασκευή και συντήρηση κήπου ή το αυτόματο πότισμα, αλλά και την κηποτεχνία εν γένει, όπως είναι διά παράδειγμα βιβλία με αντικείμενα γύρω από τη φυτοπαθολογία, τους μύκητες γκαζόν, τα έντομα ή τις ασθένειες φυτών. Σταδιακώς, τα προτεινόμενα βιβλία θα εμπλουτίζονται από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Οι φίλες και οι φίλοι μας μπορούν να τα προμηθευτούν από τα βιβλιοπωλεία και την εν γένει αγορά βιβλίου.

Βιβλία για την άρδευση και το αυτόματο πότισμα κήπου

_Βιβλίο για άρδευση.
ISBN: 0-9635096-0-8
_Βιβλίο για άρδευση.
ISBN: 978-0-89721-515-2
_Βιβλίο για άρδευση.
ISBN: 960-7013-29-8
_Βιβλίο για άρδευση.
ISBN: 960-351-481-0
_Βιβλίο για άρδευση.
Εκδ. ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ, ©1967
_Βιβλίο για άρδευση.
ISBN: 960-8301-14-9
_Βιβλίο για άρδευση.
ISBN: 960-8301-09-2
_Βιβλίο για άρδευση.
ISBN: 978-0-696-23031-8
_Βιβλίο για άρδευση.
Rain Bird, ©2000

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Βιβλία για το γκαζόν και τους χλοοτάπητες

_Βιβλίο για γκαζόν.
ISBN: 0-89054-330-5
_Βιβλίο για γκαζόν.
ISBN: 1-56158-520-3
_Βιβλίο για γκαζόν.
ISBN: 0-87371-999-9
_Βιβλίο για γκαζόν.
ISBN: 978-0-13-223616-8
_Βιβλίο για γκαζόν.
ISBN: 1-86126-790-8
_Βιβλίο για γκαζόν.
εκδ. Π. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Α.Ε.
_Βιβλίο για γκαζόν.
ISBN: 960-85224-7-1
_Βιβλίο για γκαζόν.
ISBN: 960-7177-00-2

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Βιβλία για τα δένδρα και τη δενδροκομία

_Βιβλίο για δενδροκομία.
Εκδ. ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ, ©1966

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Βιβλία για το έδαφος και το λίπασμα

_Βιβλίο για εδαφος.
ISBN: 960-7920-49-Χ
_Βιβλίο για εδαφος.
εκδ. ΓΙΑΧΟΥΔΗ, ©1991
_Βιβλίο για εδαφος.
ISBN: 978-960-262-084-7
_Βιβλίο για εδαφος.
εκδ. Σ. ΣΠΥΡΟΥ, ©1967
_Βιβλίο για εδαφος.
Εκδ. ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ, ©1967
_Βιβλίο για εδαφος.
ISBN: 960-8002-02-8

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Βιβλία για τα έντομα και την εντομολογία

_Βιβλίο για έντομα.
Εκδ. ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ, ©1962

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Βιβλία για την καλλιέργεια φυτών

_Βιβλίο για καλλιέργεια.
ISBN: 960-351-347-4
_Βιβλίο για καλλιέργεια.
ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΙΚΗ, ©1973
_Βιβλίο για καλλιέργεια.
ISBN: 960-7920-68-6
_Βιβλίο για καλλιέργεια.
REDA, ©1971

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Βιβλία για την κηποτεχνία

_Βιβλίο για κηποτεχνία.
ISBN: 960-7013-20-4
_Βιβλίο για κηποτεχνία.
ISBN: 3-8228-5141-8
_Βιβλίο για κηποτεχνία.
ISBN: 978-88-544-0375-8
_Βιβλίο για κηποτεχνία.
ISBN: 978-3-625-11274-7
_Βιβλίο για κηποτεχνία.
ISBN: 960-7920-82-1
_Βιβλίο για κηποτεχνία.
ISBN: 960-7920-02-3
_Βιβλίο για κηποτεχνία.
ISBN: 1-84091-253-7
_Βιβλίο για κηποτεχνία.
ISBN: 978-1-4053-1286-8
_Βιβλίο για κηποτεχνία.
ISBN: 960-8350-37-9
_Βιβλίο για κηποτεχνία.
ISBN: 978-3-8331-3501-9
_Βιβλίο για κηποτεχνία.
ISBN: 978-0-600-61649-8
_Βιβλίο για κηποτεχνία.
ISBN: 960-06-1137-8
_Βιβλίο για κηποτεχνία.
ΟΕΔΒ, ©2003
_Βιβλίο για κηποτεχνία.
ISBN: 1-85974-622-5
_Βιβλίο για κηποτεχνία.
ISBN: 1-85974-442-7
_Βιβλίο για κηποτεχνία.
ISBN: 0-7537-1353-5
_Βιβλίο για κηποτεχνία.
ISBN: 0-7537-1351-9
_Βιβλίο για κηποτεχνία.
ISBN: 978-1-8589-4368-8
_Βιβλίο για κηποτεχνία.
ISBN: 978-960-7926-67-8
_Βιβλίο για κηποτεχνία.
ISBN: 960-7926-55-2
_Βιβλίο για κηποτεχνία.
ISBN: 978-0-7548-1676-8
_Βιβλίο για κηποτεχνία.
ISBN: 978-1-84400-483-6
_Βιβλίο για κηποτεχνία.
ISBN: 978-2-0803-0512-1
_Βιβλίο για κηποτεχνία.
ISBN: 978-3936761115

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Βιβλία για το κλάδεμα

_Βιβλίο για κλάδεμα.
ISBN: 960-411-133-7
_Βιβλίο για κλάδεμα.
Husqvarna, ©2006
_Βιβλίο για κλάδεμα.
ISBN: 960-7920-27-9
_Βιβλίο για κλάδεμα.
ISBN: 1-84330-544-5

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Βιβλία για τη λίπανση και τα λιπάσματα

_Βιβλίο για λίπανση.
CTIFL, ©1982

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Βιβλία για τα φυτά και τα άνθη

_Βιβλίο για φυτά και άνθη.
ISBN: 978-1-4053-3296-5
_Βιβλίο για φυτά και άνθη.
ISBN: 1-84330-313-2
_Βιβλίο για φυτά και άνθη.
Εκδ. ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ, ©1959
_Βιβλίο για φυτά και άνθη.
BASF, ©1982
_Βιβλίο για φυτά και άνθη.
ISBN: 0-7153-2188-9
_Βιβλίο για φυτά και άνθη.
ISBN: 978-960-461-120-1
_Βιβλίο για φυτά και άνθη.
ISBN: 9608227-71-2
_Βιβλίο για φυτά και άνθη.
ISBN: 960-7920-75-9
_Book for plants and flowers.
ISBN: 978-960-89619-0-6

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Βιβλία για τη φυτοπαθολογία, τις ασθένειες και τη ζωή των φυτών

_Βιβλίο για φυτοπαθολογία.
Εκδ. ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ, ©1964
_Βιβλίο για φυτοπαθολογία.
VEB GFVJ, ©1986
_Βιβλίο για φυτοπαθολογία.
ISBN: 0-11-240805-2
_Βιβλίο για φυτοπαθολογία.
Εκδ. ΨΥΧΑΛΟΣ, ©1996
_Βιβλίο για φυτοπαθολογία.
ISBN: 960-8002-14-1
_Βιβλίο για φυτοπαθολογία.
Υπ. Γεωργίας, ©1955
_Βιβλίο για φυτοπαθολογία.
ISBN: 960-351-424-1
_Βιβλίο για φυτοπαθολογία.
ISBN: 960-7577-18-3
_Βιβλίο για φυτοπαθολογία.
Γ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ©2004
_Βιβλίο για φυτοπαθολογία.
ISBN: 0-00-719682-2
_Βιβλίο για φυτοπαθολογία.
ISBN: 90-220-0737-5
_Βιβλίο για φυτοπαθολογία.
ISBN: 88-206-0869-3
_Βιβλίο για φυτοπαθολογία.
ISBN: 88-206-2755-8
_Βιβλίο για φυτοπαθολογία.
CIBA-GEIGY S.p.A., ©1992
_Βιβλίο για φυτοπαθολογία.
ISBN: 2-7380-0311-7

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Βιβλία για τα φυτοφάρμακα

_Βιβλίο για φυτοφάρμακα.
ISBN: 960-7667-23-9

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Χρήσιμα Βιβλία Κήπου και Κηποτεχνίας

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.