Αυτό το τμήμα του ιστοτόπου παρέχει τη δυνατότητα να συλλέγονται πληροφορίες κηπουρικής, συμβουλές κήπου και κηποτεχνίας ή γνώσεις διά προϊόντα κήπου με μηχανές αναζήτησης εις το διαδίκτυο διά την αρχιτεκτονική κήπων, κατασκευή και συντήρηση κήπων ή το αυτόματο πότισμα κήπου. Η συλλογή αυτή μπορεί να γίνει με τη βοήθεια της Google, της Yahoo!, της Bing και της AOL. Μελλοντικώς, προβλέπεται να επεκταθεί η δυνατότητα αναζητήσεως.

Με πολύ απλό τρόπο, εντός κάθε ελεύθερου πεδίου μπορούν να καταχωρηθούν τα στοιχεία που αναζητάει κάποιος ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που καταχωρούνται εις την οποιαδήποτε μηχανή αναζητήσεως. Διά οικονομία του χώρου πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα στοιχεία εκάστου πεδίου να μην υπερβαίνουν τους πενήντα οκτώ (58) χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των κενών αναμεταξύ τους.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ Google

Εισάγετε τα στοιχεία τα οποία επιθυμείτε να αναζητήσετε

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ Yahoo!

Εισάγετε τα στοιχεία τα οποία επιθυμείτε να αναζητήσετε

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ Bing

Εισάγετε τα στοιχεία τα οποία επιθυμείτε να αναζητήσετε

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ AOL

Εισάγετε τα στοιχεία τα οποία επιθυμείτε να αναζητήσετε

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Μηχανές Αναζήτησης, Διαδίκτυο και Κήπος

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.