Εις το παρόν τμήμα του ιστοτόπου λαμβάνει χώρα αναφορά επιπλέον μίας ειδικής υπηρεσίας κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ σχετικώς με συντήρηση κήπων ή διαμόρφωση κήπων διά διευκόλυνση πελατών με χαμηλό κόστος ή οικονομία χρημάτων, που περιλαμβάνουν τις απαραίτητες κηπουρικές εργασίες ή εργασίες κηποτεχνίας τις οποίες χρειάζονται οι μικροί κήποι.

Η πέραν κάθε προσδοκίας καθημερινή αθρόα εισροή επισκεπτών στον ιστότοπο της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ φυσιολογικά μάς φέρνει_Μηχάνημα καθέτου κοπής γκαζόν της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. εις επαφή με ένα τεράστιο πλήθος προσώπων που κατέχουν ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους, αλλά στο παρελθόν δεν αποτελούσαν αντικείμενο εκτεταμένης επιλογής του χαρτοφυλακίου εργασιών μας κατά κανόνα εξ αιτίας της μικρής επιφανείας των χώρων πρασίνου που διαθέτουν. Η σχεδόν καθημερινή ένθερμος και οργιώδης διαδικτυακή επικοινωνία με τις φίλες και τους φίλους μας δημιούργησε επιπρόσθετα δεδομένα όσον αφορά στα αιτήματα συνεργασίας που δέχεται η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ αναφορικώς με κηπουρικές εργασίες, διαμόρφωση κήπων και κυρίως συντήρηση κήπων. Αυτές μπορεί να είναι χαρακτηριστικές εργασίες κηποτεχνίας, αλλά για πολλές φίλες και φίλους μας ίσως χρειάζεται να αξιολογούνται με πιο χαμηλό κόστος εκπονήσεως συγκρινόμενες ως προς τις αντίστοιχες παραδοσιακές εργολαβίες της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ τις οποίες συνήθως αναλαμβάνει με τη μέθοδο της συστάσεως εκ των προϋπαρχόντων πελατών και συνεργατών της. Μετά από πολλά αιτήματα καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι θα είναι χρήσιμο να επεκταθεί επιλεκτικώς περαιτέρω αυτό το χαρτοφυλάκιο με τις εργασίες κηποτεχνίας και κηπουρικής, θέτοντας εις εφαρμογή μίαν ακόμα νέα υπηρεσία κήπου σχετικά με τη συντήρηση κήπων η οποία απευθύνεται πάντοτε προς τους κατόχους ιδιωτικών και ιδιόχρηστων κήπων με απώτερο στόχο να μειωθεί κυρίως το κόστος για τη συντήρηση των συγκεκριμένων χώρων πρασίνου.

Γνωρίζουμε ότι είναι δυνατόν μικροί κήποι, που βρίσκονται οπωσδήποτε πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον, να_Λίπανση γκαζόν με ειδικό λίπασμα. ομαδοποιηθούν ώστε κατά το δυνατόν να κατορθώσει η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ να μειώσει το μηνιαίον κόστος συντηρήσεως και λειτουργικής υποστηρίξεώς τους. Προτείνεται προς τις φίλες και τους φίλους μας αυτή η τακτική διότι εμπειρικώς έχει διαπιστωθεί ότι συμβάλλει με αξιοπρόσεκτη ένταση στο να διευκολυνθεί η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ αρκετά για να προσφέρει τις υπηρεσίες της προς ένα πιο ευρύ κοινό το οποίον, όμως, διαθέτει την ίδια με αυτήν κηποτεχνική νοοτροπία όσον αφορά στην ανάγκη κατασκευής και συντηρήσεως κήπων και ταυτοχρόνως την τιμάει με την εμπιστοσύνη του. Η εν λόγω ομαδοποίηση αφορά οπωσδήποτε σε υπαίθριους κήπους στην περιοχή της Αττικής οι οποίοι διαθέτουν έκταση τουλάχιστον εξήντα τετραγωνικών μέτρων έκαστος και δεν περιλαμβάνουν ή αποτελούνται από πρασιές (παρτέρια). Επίσης, κάθε ομάδα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις κήπους. Το μέγιστο πλήθος κήπων μίας ομάδος θα προσδιορίζεται εκ των αναγκών συντηρήσεως αυτών των χώρων πρασίνου.

Είναι μία κατάλληλη ευκαιρία για τους ιδιοκτήτες τουλάχιστον τριών ιδιωτικών και ιδιόχρηστων κήπων που γειτνιάζουν, να συνεννοηθούν μεταξύ τους ώστε εάν κριθεί δέον να ξεκινήσει μία συνεργασία αμοιβαίου οφέλους χάριν της φροντίδος και συντηρήσεως αυτών των χώρων, ιδίως εάν είναι παραθεριστικές ή εξοχικές κατοικίες. Εξυπακούεται ότι κάθε κήπος θα αντιμετωπίζεται και θα συντηρείται σαν αυτόνομη οντότητα όντας ανεξάρτητος από τους άλλους, γεγονός που αποτρέπει την ενδεχομένη εκδήλωση πάσης φύσεως κωλυμάτων όσον αφορά στους ιδιοκτήτες τους. Τέλος, προκειμένου να διευκολυνθεί η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στην ταχύτερη κατανομή και κατάταξη των εργασιών συντηρήσεως ομαδοποιημένων κήπων ανά γεωγραφική περιοχή είναι χρήσιμο κατά την επικοινωνία μαζί της απλώς να γνωρίζετε τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής σας.

Συντήρηση Κήπων για Οικονομία Χρημάτων

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.