Αυτό το τμήμα του ιστοτόπου περιέχει πίνακες κηποτεχνίας με ενδεικτικά στοιχεία διά τη βιολογική καταπολέμηση και τα παράσιτα φυτών εις τα φυτά κήπου κατά τις κηπουρικές εργασίες ή την αρχιτεκτονική, διαμόρφωση, κατασκευή, συντήρηση κήπων. Τα περιεχόμενα των πινάκων διαμορφώνονται με βάση τις εκτιμήσεις και εμπειρίες της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κατά την εκτέλεση των εργασιών της εις την Ελλάδα.

Πίνακας ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ: Ενδεικτικά στοιχεία για βιολογική καταπολέμηση παρασίτων σε φυτά (βλ. πηγές)

ΦΥΣΙΚΟΣ
ΕΧΘΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΙΤΟ
ΦΥΤΟΥ
Adalia bipunctata αφίδες
Amblyseius andersoni τετράνυχος
Amblyseius californicus τετράνυχος
Amblyseius cucumeris θρίπες
Amblyseius degenerans θρίπες
Amblyseius fallacis τετράνυχος
Aphelinus abdominalis αφίδες
Aphidius colemani αφίδες
Aphidius ervi αφίδες
Aphidius matricariae αφίδες
Aphidoletes aphidimyza αφίδες
Atheta coriaria θρίπες
Bacillus thuringiensis προνύμφες
Chrysopa carnea αφίδες
Cryptolaemus montrouzieri ψευδόκοκκοι
Cydia pomonella μηλοσκούληκο
Dacnusa sibirica λιριόμυζα
Diglyphus isaea λιριόμυζα
Encarsia formosa αλευρώδεις
Eretmocerus californicus αλευρώδεις
Eretmocerus eremicus αλευρώδεις
Eretmocerus mundus αλευρώδεις
Feltiella acarisuga τετράνυχος
Harmonia axyridis αφίδες
Heterorhabditis megidis (nematodes) οτιόρρυγχος
Hippodamia convergens αφίδες
Hypoaspis species σκιαριδόμυγα
Leptomastix dactylopii ψευδόκοκκοι
Macrolophus calignosus αλευρώδεις
Macrolophus pygmaeus αλευρώδεις
Nesidiocoris tenuis Τούτα ντομάτας
Orius species θρίπες
Paecilomyces fumosoroseus αλευρώδεις
Pharmarhabditis hermaphrodita (nematodes) γυμνοσιάλαγκες
Phytoseiulus persimilis τετράνυχος
Steinernema carpocapsae (nematodes) αγρότιδες
Steinernema carpocapsae (nematodes) σκαθάρι φοινίκων
Steinernema feltiae (nematodes) σκιαριδόμυγα
Steinernema feltiae (nematodes) θρίπες
Therodiplosis persicae τετράνυχος
Trichogramma species προνύμφες

©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ (ιστότοπος), Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Πίνακες Κηποτεχνίας, Βιολογική Καταπολέμηση

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.