Διά εργασίες κήπου που απαιτεί ο μήνας Ιανουάριος, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Ακολουθούν ενδεικτικές προτεινόμενες εργασίες κήπου για τον μήνα Ιανουάριο:

 1. Εάν δεν βρέχει ή δεν κάνει υπερβολικό κρύο φυτεύονται τα γυμνόρριζα φυτά.
 2. Καταστρέφονται με ιδιαίτερη προσοχή τα εναπομείναντα ζιζάνια.
 3. Αποφεύγονται τα βαθειά οργώματα, ειδικώς όπου υπάρχουν εσπεριδοειδή και κυρίως λεμονιές.
 4. Εάν προβλέπεται οποιαδήποτε μορφή παγετού προστατεύονται όσο είναι δυνατόν τα ευπαθή δένδρα και τα λοιπά φυτά με ειδικές καλύψεις, όπως πλαστικά στη φυλλική επιφάνεια ή οργανική ύλη (π.χ. υγιή φύλλα) στο χώμα. Λαμβάνονται ανά περίπτωση ειδικά μέτρα αρδεύσεως.
 5. Τα παγετόπληκτα φυτά ψεκάζονται με χαλκούχα σκευάσματα ή κατάλληλα μυκητοκτόνα και απαγορεύεται αυστηρώς να κλαδεύονται.
 6. Καλό είναι στα οπωροφόρα να γίνει προληπτικός ψεκασμός με χαλκούχα σκευάσματα.
 7. Ελέγχουμε το πότισμα αναλόγως των καιρικών και κλιματολογικών συνθηκών και όχι με βάση την εποχή.
 8. Κατά κανόνα αποφεύγονται τα αναγκαστικά κλαδέματα από άπειρο άτομο.
 9. Πρέπει συνεχώς να απομακρύνονται τα φερτά υλικά (π.χ. πευκοβελόνες) από το γκαζόν.
 10. Συνεχής προσοχή και παρατήρηση των φοινίκων για προσβολές από τον κόκκινο ρυγχωτό κάνθαρο ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα έχει ατονήσει τη δραστηριότητά του του λόγω εποχής. Τώρα κλαδεύονται οι φοίνικες με βάση ειδικές οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου.
 11. Αφαιρούνται ή προστατεύονται τα ευπαθή στο κρύο τμήματα των αρδευτικών δικτύων και συντηρούνται όλες οι ζώνες για το αυτόματο πότισμα. Συντηρούνται καταλλήλως όλες οι κατασκευές νερού.
 12. Ενισχύονται οι λιπάνσεις με βάση το κάλιο και περιορίζονται δραστικά οι αζωτούχες.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Μήνας Ιανουάριος και Εργασίες Κήπου

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.