Διά φύτεμα φυτού στο έδαφος κατά τις κηπουρικές εργασίες, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Συμβουλές και γενικοί κανόνες φυτεύσεως στο έδαφος του κήπου για τις φίλες και τους φίλους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ:

 1. Αποφύγετε τη φύτευση στον κήπο μεγάλων και αναπτυγμένων φυτών για να περιοριστεί η πιθανότητα αστοχιών φυτεύσεως.
 2. Κάθε φυτό εγκαθίσταται με βάση τις θεωρητικές ανάγκες του σε συνδυασμό με το μικροπεριβάλλον του. Δεν πρέπει να φυτεύει κάποιος όπου θέλει και ό, τι θέλει.
 3. Εάν δεν υπάρχει η πρόθεση για άμεση φύτευση πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται η άρδευση και η αποφυγή καταπονήσεων στα φυτά στον τόπο που βρίσκονται πριν φυτευθούν.
 4. Εάν η κατασκευή κήπου περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός συνόλου από γυμνόρριζα φυτά πρέπει έως τη φύτευσή τους να προστατεύονται σε σκιερούς χώρους με τουλάχιστον ικανοποιητική ατμοσφαιρική σχετική υγρασία η οποία προτείνεται να είναι άνω του 50%. Κατά την εκτίμηση της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, ενδείκνυται η αγορά και φύτευση γυμνόρριζων φυτών να γίνεται αρχές Οκτωβρίου.
 5. Μην επιδιώκετε η φύτευση να γίνεται όταν ο καιρός είναι βροχερός ή όταν επικρατούν ακραίες κλιματολογικές συνθήκες λόγω εποχής (π.χ. έντονο κρύο, υπερβολική ζέστη και ηλιοφάνεια, σφοδροί άνεμοι κλπ).
 6. Δεν ενδείκνυται η φύτευση όταν τα φυτά ετοιμάζονται να προκαλέσουν την έκπτυξη των ενεργών οφθαλμών τους, δηλαδή να ανθοφορήσουν ή να αναπτυχθούν.
 7. Αποφύγετε να ενοχλείτε τα φυτά (π.χ. με κλαδέματα) κατά τη φύτευση ή τουλάχιστον για τρεις μήνες μετά, εκτός της περιπτώσεως κατά την οποία υπάρχει μεγάλη δυσαρμονία όσον αφορά στην ανάπτυξη του υπέργειου και υπόγειο τμήματος.
 8. Οι πιο κατάλληλες εποχές για φύτευση ειδικά στη νότιο Αττική είναι κατά κανόνα αναλόγως των κλιματολογικών συνθηκών από τα μέσα Οκτωβρίου έως τα μέσα Δεκεμβρίου και από το τέλος Φεβρουαρίου έως τα μέσα Απριλίου.
 9. Εάν γίνει εκτεταμένη φύτευση για κατασκευή κήπου θα ήταν καλό να προηγηθεί όργωμα και επεξεργασία εδάφους από τον εργολάβο που ασχολείται με την κατασκευή και συντήρηση κήπων. Η επεξεργασία εδάφους επιβάλλεται όταν πρόκειται να φιλοξενηθεί γκαζόν.
 10. Θα είναι κατά κανόνα προς όφελος των φυτών εάν το χώμα του κήπου εμπλουτιστεί ή υποστεί επεξεργασία και γίνει ζιζανιοκτονία με χειροβοτάνισμα ή με επίβλεψη γνώστη επαγγελματία με βάση την κείμενη νομοθεσία. Αποφύγετε τη χρήση γίδινης κοπριάς ή άλλης οργανικής ύλης η οποία δεν έχει υποστεί κατάλληλη επεξεργασία.
 11. Προτείνεται η δημιουργία ενός λάκκου με διάμετρο τουλάχιστον διπλάσια από αυτή της γλάστρας και βάθους αναλόγως της γλάστρας. Ομοίως, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε από το γόνιμο χώμα της εκσκαφής να διατηρείται μία ποσότητά του σε ένα μέρος υπό τη μορφή εφεδρείας διότι μπορεί να χρειαστεί προκειμένου να αντιμετωπισθούν αναμενόμενες μελλοντικές καθιζήσεις.
 12. Εάν γίνει εκσκαφή σε βάθος μεγαλύτερο των 40 εκ. τότε το επιπλέον χώμα από μεγαλύτερα βάθη πρέπει να διαχωρίζεται και να απομακρύνεται ή να εμπλουτίζεται υποχρεωτικώς προτού ξαναχρησιμοποιηθεί.
 13. Μην σκάβετε ενώ έχετε ποτίσει προηγουμένως ή αμέσως μετά από βροχή ή πλημμύρα.
 14. Εάν είναι δυνατόν μια φορά αμέσως πριν την φύτευση να πλημμυρήσει με νερό ο λάκκος ο οποίος θα υποδεχθεί το φυτό.
 15. Στον πυθμένα του λάκκου καλό θα ήταν να τοποθετηθεί λίγο αποστραγγιστικό υλικό και μετά εμπλουτισμένο χώμα ή λίπασμα με ενίσχυση σε κάλιο και φώσφορο.
 16. Κάθε φυτό τοποθετείται στο κέντρο κάθε λάκκου και εάν υπάρχει ανάγκη τοποθετείται κατάλληλη υποστήριξη προσέχοντας ώστε να αποφεύγεται διαρκώς ο τραυματισμός του. Για μεγάλα δέντρα η υποστήριξη απαιτεί εξειδικευμένη εργασία από έμπειρο εργολάβο.
 17. Να γίνεται προσπάθεια ώστε να επανατοποθετείται σταδιακά και συμμετρικά το χώμα στο λάκκο φυτεύσεως. Αποφύγετε να καλύψετε την επιφάνεια των ριζών με χώμα που υπερβαίνει το πολύ τα 10 εκ διότι αναλόγως του χώματος του κήπου μπορεί να προξενηθούν συνθήκες ασφυξίας μελλοντικά.
 18. Όταν ξαναγεμίσει ο λάκκος με χώμα πιέζεται η επιφάνεια περιμετρικώς του κεντρικού κορμού και δημιουργείται μία νοητή λεκάνη με κέντρο αυτόν τον κορμό. Θα ήταν πιο χρήσιμο όπου επιτρέπεται να γίνουν δύο ομόκεντρες λεκάνες ώστε να αποφεύγεται η επαφή του νερού αρδεύσεως με τον κορμό ειδικά κατά τους θερινούς μήνες. Το νερό θα πλημμυρίζει μόνο τον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ της μικρής και μεγάλης λεκάνης.
 19. Όταν ολοκληρωθεί η φύτευση ακολουθεί πλούσιο πότισμα. Ενδέχεται να παρατηρήσετε μία καθίζηση του εδάφους της λεκάνης ποτίσματος, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Με το χώμα της εφεδρείας και ένα επικουρικό πολύ προσεκτικό ή ευγενικό σκάλισμα μπορείτε να αντιμετωπίσετε το φαινόμενο το οποίο θα εξαφανισθεί φυσικά.
 20. Εάν υπάρχει ανάγκη λαμβάνεται μέριμνα ώστε να προστατεύονται τα νεοφυτεμένα φυτά όπως π.χ. οι φοίνικες με ειδικά προστατευτικά υλικά.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Φύτεμα Φυτού στο Έδαφος

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.