Διά προβλήματα γκαζόν με κοπή γκαζόν ή κούρεμα γκαζόν κατά τη συντήρηση χλοοτάπητα όταν λαμβάνει χώρα η αποφύλλωση ή εκδορά ή scalping γρασιδιού, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Η κοπή γκαζόν ή το κούρεμα γκαζόν, καθώς γνωρίζουν καλά οι φίλες και οι φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, είναι μία από τις πιο_Κακό κούρεμα γκαζόν και χορτολιβαδικής έκτασης. γνωστές και συνηθισμένες κηπουρικές εργασίες. Μπορεί να θεωρείται από κάποιος σαν μία από τις εύκολες δραστηριότητες, αλλά αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αρκετές φορές μέσα σε διάφορα κείμενά μας από τη δημοσιοποιημένη βάση δεδομένων με τα άρθρα κήπου, τονίζεται το ότι η κοπή γκαζόν κατά τη συντήρηση χλοοτάπητα μπορεί να επηρεάσει τις συνθήκες υγιεινής του γρασιδιού ή την υγεία του εν γένει. Δυστυχώς, όμως, αρκετά συχνά παρουσιάζονται ορισμένα φαινόμενα προβληματικής κοπής τα οποία προσδιορίζονται από ποικίλα δυσμενή συμπτώματα στην ανάπτυξη της χλόης. Θα εστιάσουμε στην περίπτωση η οποία αφορά στην προβληματική εκτέλεση της διαδικασίας κοπής γκαζόν σε υπερβολικώς χαμηλό ύψος. Το δυσάρεστο γεγονός έγκειται στην αδυναμία προσδιορισμού του σωστού ύψους κοπής με επίπτωση να αφαιρείται απαραδέκτως υπερβολική φυλλική επιφάνεια ή ακόμα σε ακραίες περιπτώσεις να αφαιρείται χόρτο μαζί με χώμα από την επιφάνεια του εδάφους.

Όταν κουρεύεται το πράσινο τμήμα του γρασιδιού πάρα πολύ κοντά στο έδαφος με τρόπο ο οποίος δεν ενδείκνυται και η_Κακό κούρεμα γκαζόν και επιπτώσεις scalping. επίπτωση είναι η χλόη να μοιάζει σαν κάποιος να την έχει ξυρίζει με λεπίδα, τότε ο χλοοτάπητας: α΄) Δεν μπορεί να υποστηρίξει τη φωτοσυνθετική λειτουργία του και γενικώς το μεταβολισμό του, β΄) Υφίσταται έντονη και απότομη δυσφορία από την απότομη αλλαγή του τοπικού μικροπεριβάλλοντος στην επιφάνεια του εδάφους, γ΄) Αδυνατεί να λάβει μέρος στη σωστή διαχείριση των αρδευόμενων όγκων ύδατος που δέχεται, δ΄) Εκτίθεται απροστάτευτος σε φυτοπαθολογικές προσβολές και στον ήλιο, ε΄) Βλάπτονται απαραίτητοι μεριστωματικοί ιστοί, ς΄) Υπάρχει δυσαρμονία αναπτύξεως ανάμεσα στο υπέργειο και υπόγειο τμήμα, και ζ΄) Στερείται της αισθητικής αξίας του. Το φαινόμενο της κοπής του γκαζόν σε ύψος το οποίο είναι λίγο έως πολύ χαμηλότερο του ελαχίστου επιτρεπτού ορίου, εάν δεν είναι προϊόν απρόβλεπτου ατυχήματος, εμφανίζεται εξ αιτίας λανθασμένων χειρισμών κατά τη φροντίδα του είτε με χλοοκοπτική μηχανή, είτε με άλλο μέσο κοπής. Επειδή το φαινόμενο μοιάζει με την ανατριχιαστική συνήθεια ή το πολεμικό τελετουργικό κάποιων ιθαγενών κατά το οποίο αφαιρείται με μαχαίρι από το θύμα ακόμα και εν ζωή το τριχωτό δέρμα του άνωθεν τμήματος της κεφαλής, δηλαδή μία ενέργεια η οποία στην αγγλική γλώσσα ονομάζεται "scalping", ο διεθνής χαρακτηρισμός αυτής τη προβληματικής κοπής γκαζόν η οποία καταλήγει στην αποφύλλωση γρασιδιού χαρακτηρίζεται με το όνομα "ξύρισμα γκαζόν" ή "εκδορά γκαζόν" ή "γδάρσιμο γκαζόν".

Το scalping γκαζόν εκτιμούμε στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ το ότι μπορεί να οφείλεται σε τέσσαρες λόγους. Ο πρώτος εξ αυτών έχει να κάμνει με κάποιο ατύχημα. Μπορεί για παράδειγμα να εκδηλωθεί μία μηχανική βλάβη της χλοοκοπτικής ή του εργαλείου κοπής ή το άτομο το οποίο κουρεύει το γκαζόν να χάσει την ισορροπία του και κατά συνέπεια να απολέσει τον έλεγχο του εργαλείου το οποίο χειρίζεται. Σε αυτήν την περίπτωση οι εργασίες πρέπει να σταματούν αμέσως για να διαπιστωθεί το τί ακριβώς έχει προκαλέσει την προβληματική κοπή και να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα. Ευτυχώς, είναι η πιο σπάνια περίπτωση.

Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται πολλές φορές με την αδιαφορία ή την αδυναμία ή την έλλειψη γνώσεων του ατόμου που διενεργεί την κοπή γκαζόν. Η χλοοκοπτική μηχανή ευθύνεται συνήθως για το scalping , καθώς και τα χλοοκοπτικά πετονιάς. Η μεν χλοοκοπτική ρυθμίζεται σε ακατάλληλο ύψος κοπής συναρτήσει του γκαζόν το οποίο πρέπει να κουρέψει, ενώ οι μηχανές πετονιάς καθίστανται πολλές φορές δύσχρηστες σε άπειρα χέρια με επίπτωση να κινούνται με λάθος γωνίες και σε λάθος ύψη, οπότε καταστρέφουν το γκαζόν. Επιπροσθέτως, scalping παρατηρείται συχνά σε σημεία όπου ο χλοοτάπητας συνορεύει με σταθερούς όγκους, όπως είναι τα σκαλοπάτια, τα πεζοδρόμια, οι διάδρομοι ή τα διακοσμητικά στοιχεία κήπου, διότι καταβάλλεται λανθασμένα προσπάθεια και χωρίς ρύθμιση του ύψους των τροχών της χλοοκοπτικής, να κουρευτεί το γρασίδι διατηρώντας άλλους τροχούς στο σταθερό υπερυψωμένο τμήμα του σταθερού όγκου, ενώ τους υπόλοιπους στο υποκείμενο χορτάρι. Οι άκρες του γκαζόν πρέπει να κουρεύονται με ειδικό τρόπο εάν υπάρχει πρόβλημα υψομετρικών διαφορών με εμπόδια.

Ο τρίτος λόγος ο οποίος σχετίζεται με τον προηγούμενο, έχει σχέση με τις κλίσεις των επιπέδων του εδάφους επί του_Κακό κούρεμα γκαζόν σε έδαφος με κλίση. οποίου έχει εγκατασταθεί ο χλοοτάπητας. Εάν το έδαφος δεν είναι στο ίδιο επίπεδο καθ' όλη την έκταση της επιφάνείας του έτσι ώστε η χλοοκοπτική να κινείται πάντοτε παραλλήλως προς αυτό, τότε υπάρχει πρόβλημα στις περιοχές όπου δημιουργούνται απότομες κλίσεις και χρειάζεται να μεταβεί το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε τμήμα του εδάφους το οποίο βρίσκεται σε επίπεδο διαφορετικό από το προηγούμενο. Συνήθως, στις ανηφοριές και τις κατηφοριές ή στα σημεία στροφής της χλοοκοπτικής μηχανής σε εδάφη με κλίση παρατηρούνται εκδορές του χλοοτάπητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ωθούμε τη μηχανή με μικρή ταχύτητα και εάν είναι δυνατό απομονώνοντας κατά το δυνατό την αυτοπροώθησή της εάν αυτή είναι τεχνικώς διαθέσιμη. Επιπροσθέτως, σε εδάφη με κλίση ή στις απότομες αλλαγές επιπέδων εδάφους αποφεύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το να ωθούμε το χλοοκοπτικό κατά μήκος της κλίσεως, αλλά κινούμαστε πάντα καθέτως ως προς αυτή. Έτσι, περιορίζουμε τον κίνδυνο ατυχήματος από απώλεια ελέγχου της χλοοκοπτικής και ταυτοχρόνως χρησιμοποιούμε προς όφελός μας την κατά μήκος και κατά πλάτος γεωμετρική διάταξη του νοητού παραλληλογράμμου που σχηματίζουν οι πρόσθιοι και οπίσθιοι τροχοί. Χρειάζεται να διευκρινίσουμε για τις φίλες και τους φίλους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ το γεγονός ότι στο παρόν κείμενο αναφερόμαστε μόνο στις χλοοκοπτικές μηχανές με περιστρεφόμενη λεπίδα και τέσσαρες τροχούς, διότι αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα στους ελληνικούς ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους.

Ο τέταρτος λόγος ο οποίος επίσης μπορεί να συνδέεται με τους προηγούμενους συσχετίζεται με το επίπεδο της ποιότητος και υγιεινής του γκαζόν. Εάν ένας καλλωπιστικός χλοοτάπητας σε ιδιωτικό και ιδιόχρηστο χώρο πρασίνου κουρεύεται από κατωτέρας ποιότητος ή ασυντήρητα χλοοκοπτικά μηχανήματα και δεν καθαρίζεται από άχρηστα υλικά, τότε σταδιακώς συσσωρεύει άχρηστη οργανική ύλη και μάλιστα με ανομοιόμορφο τρόπο. Αυτή η ακατάλληλη παρουσία τέτοιας ύλης επηρεάζει δυσμενώς είτε συνεχώς, είτε κατά τόπους τη σωστή ή σταθερή πρόσφυση των τροχών με επίπτωση η ταχύτατα περιστρεφόμενη λεπίδα να μην κινείται πάντοτε παραλλήλως προς το έδαφος. Κατά συνέπεια, αλλού κόβει υψηλότερα και αλλού έως απαραδέκτως χαμηλότερα. Στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ έχουμε την πεποίθηση ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο παρατηρείται εντονότερα όταν η χλοοκοπτική μηχανή είναι μικρή και ελαφριά.

Το scalping όπως προσημειώσαμε μπορεί να δημιουργήσει πολυποίκιλα προβλήματα γκαζόν με πιο σύνηθες και οφθαλμοφανές εκείνο της αισθητικής υποβαθμίσεως του χώρου, αφού η πράσινη φυλλική επιφάνεια περιορίζεται. Είναι ένα από τα ελάχιστα προβλήματα στη συντήρηση κήπων το οποίο εάν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, δηλαδή στην ουσία όταν η κοπή γίνεται με γνώση και ευσυνειδησία, τότε πρακτικώς δεν απασχολεί κανέναν γιατί δεν εκδηλώνεται. Εάν, όμως, παρουσιαστεί κατά το κούρεμα γκαζόν τότε καλό θα ήταν να ακολουθήσει αμέσως μία επέμβαση με εγκεκριμένο πολυδύναμο μυκητοκτόνο και οι πάσχουσες περιοχές να μην δέχονται μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων μέχρι να αναρρώσουν, οπότε πιθανώς το ταλαιπωρημένο γρασίδι θα επανέλθει σε πιο ομαλή κατάσταση, αλλά πιθανώς να είναι λίγο πιο αραιό. Η άρδευση, δυστυχώς, θα πρέπει να ενταθεί σε συχνότητα, αλλά με πρόγραμμα, μέχρι να αναβλαστήσει το γκαζόν. Η ένταση και συχνότητα της αρδεύσεως θα καθοριστεί κατ' εκτίμησιν του προβλήματος συναρτήσει των ευρύτερων αναγκών του χλοοτάπητα. Τέλος, εάν η εκδορά είναι βαρείας μορφής και το γρασίδι δεν ανακάμψει, τότε θα πρέπει να ακολουθήσει διαδικασία επισποράς.

Η εκδορά γκαζόν κατά την περιποίηση χλοοτάπητα όταν λαμβάνει χώρα η κοπή γκαζόν είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι εύκολο να αποφευχθεί επιτυχώς. Το μόνο που χρειάζεται είναι το διενεργείται η διαδικασία του κουρέματος με μέτρο και προσοχή.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Κοπή Γκαζόν και Προβλήματα Γκαζόν με Εκδορά

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.