Διά άρδευση κήπου με αυτόματο πότισμα γκαζόν, ενώ συνδυάζεται ο χρόνος ποτίσματος με την άρδευση χλοοτάπητα, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Αρκετές φίλες, αλλά και πολλοί φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ εκφράζουν συχνά διάφορες απορίες σχετικώς με τη φροντίδα_Αυτόματο πότισμα γκαζόν με εκτοξευτήρες. κήπου επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους συνήθως στην άρδευση κήπου ή το αυτόματο πότισμα γκαζόν. Ο χρόνος ποτίσματος είναι το βασικό θέμα το οποίο τους απασχολεί, ενώ το σχετικό ερώτημα επαναλαμβάνεται ακόμα και μονότονα. Παρ’ όλο που σε διάφορα άλλα δημοσιοποιημένα άρθρα της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ έχουμε αναφερθεί κατά κόρον στο αυτόματο πότισμα, διαφαίνεται από την απορία αυτή ότι στην συνείδηση μερικών κατόχων ιδιωτικών και ιδιόχρηστων χώρων πρασίνου δεν έχει γίνει σαφές το ότι η άρδευση δεν είναι μία απλή διαδικασία η οποία επιτυγχάνεται χάρις εις την ενεργοποίηση κάποιου ηλεκτρονικού προγραμματιστή, αλλά συνιστά μίας νευραλγικής σημασίας υποστηρικτική πράξη η οποία αφορά στην ευημερία των φυτών του κήπου. Οι απαντήσεις τις οποίες αναζητούν, αρκετές φορές δεν είναι δυνατό να διατυπωθούν. Αυτό είναι απόρροια του γεγονότος ότι δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιος τις ανάγκες ενός κήπου χωρίς να έχει έρθει σε προσωπική επαφή με αυτόν το χώρο, έτσι ώστε να γνωρίσει τις συνιστώσες οι οποίες επηρεάζουν τη ζωή του.

Κανένας σώφρων δημιουργός ο οποίος δραστηριοποιείται με υπευθυνότητα στον χώρο της κηποτεχνίας και επιθυμεί να διατηρήσει ακέραια την καλή φήμη του δεν μπορεί να απαντήσει ριψοκίνδυνα ή αόριστα σε ερωτήματα για το αυτόματο πότισμα της μορφής «πέντε ή οκτώ λεπτά πότισμα είναι καλά για το γκαζόν;», χωρίς να υπάρχουν στη σκέψη του διαθέσιμα κάποια συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να τα επεξεργαστεί για να αποφανθεί. Όταν διατυπώνονται τέτοια ερωτήματα, δυστυχώς, καταφανώς δεν έχει κατανοηθεί ο τρόπος λειτουργίας του αρδευτικού συστήματος και κυρίως αποδεικνύουν ότι υπάρχει άγνοια ή ημιμάθεια γύρω από τη λειτουργία των αρδευτικών δικτύων για το αυτόματο πότισμα ή τη φυσιολογία καταπονήσεως των καλλωπιστικών φυτών που διακοσμούν τον κήπο. Η τεχνητή άρδευση των φυτικών οργανισμών και κυρίως η άρδευση χλοοτάπητα, προσδιορίζονται από παραμέτρους οι οποίες ερείδονται κυρίως επί των εδαφοκλιματικών συνθηκών του χώρου πρασίνου, των ειδών και της υγείας των φυτών, των λιπάνσεων, των φυτοπροστατευτικών δράσεων και τέλος επί των ικανοτήτων εκροής ή διαβροχής του αρδευτικού δικτύου.

Ορισμένοι άνθρωποι έχοντας όλη την καλή πρόθεση και διάθεση για να ασχοληθούν με τον κήπο τους, λαμβάνουν αυθαιρέτως κάποιες ολέθριες αποφάσεις ως προς την άρδευση και ειδικότερα το πότισμα γκαζόν. Αυτό όταν συμβαίνει είτε στερούνται στοιχειωδών γνώσεων αρδεύσεως, είτε ενεργούν βασισμένοι σε πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από αναξιόπιστες πηγές ως προς την χρηστικότητά τους, όπως όταν μιμούνται κάποιον άλλον γείτονά τους, είτε πρακτικώς συνειδητοποιούν σε ακατάλληλη στιγμή ότι τελικώς η άρδευση μπορεί να είναι οικονομικώς επαχθής εάν η κατασκευή του κήπου στερείται επαγγελματικής τεχνικής ή συμβουλής, οπότε μειώνουν αυθαιρέτως το χρόνο ποτίσματος. Το πρώτο μεγάλο θύμα της προβληματικής αρδεύσεως είναι κατά κανόνα το γκαζόν το οποίο παρακμάζει τόσο όσον αφορά στην αισθητική του, όσο και στην υγεία του, καταλήγοντας να γίνεται μία έκταση η οποία δεν ικανοποιεί τις ανθρώπινες προσδοκίες, ενώ για να επιδιορθωθεί θα χρειαστεί τεράστιο κόπο και χρηματικό κόστος, εάν βεβαίως επιδέχεται επιδιορθώσεως.

Το πόση ώρα και κάθε πότε θα λειτουργεί το αρδευτικό δίκτυο είναι η καταληκτική συμπερασματική διαπίστωση της επεξεργασίας των προγραφέντων παραμέτρων και της εξοικειώσεως του επικεφαλής διαχειριστού ατόμου με τον υπό συντήρηση χώρο πρασίνου. Ο χρόνος ποτίσματος δεν χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες σταθερές τιμές οι οποίες εφαρμόζονται σε όλους τους κήπους. Για αυτόν το λόγο επαναλαμβάνουμε και σε αυτό το άρθρο το ότι η δημιουργία ενός αρδευτικού δικτύου για τον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο πρέπει να γίνεται με ιδιαιτέρα προσοχή ακολουθώντας τουλάχιστον κάποιες βασικές αρχές όπως τις έχουμε παρουσιάσει σε άλλα δημοσιοποιημένα άρθρα κήπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Προτείνουμε και επιμένουμε ότι είναι πιο σώφρον να επενδύονται εξ αρχής κάποια κεφάλαια για την ανάπτυξη ενός καλύτερου δικτύου, παρά να δίδεται από την αρχή έμφαση σε λεπτομέρειες οι οποίες μπορεί υποκειμενικώς από τους κατόχους των χώρων πρασίνου να μην αξιολογούνται ως επουσιώδεις για την αισθητική του κήπου, αλλά αντικειμενικώς είναι υποδεεστέρας σημασίας για την τεχνική αρτιότητα μίας κηποποιίας. Η καλύτερη τεχνική υποστήριξη ενός αρδευτικού δικτύου όχι μόνο θα εξασφαλίζει διαρκώς καλύτερη απόδοση κατά το αυτόματο πότισμα, αλλά και θα απαλλάξει διά παντός τους ιδιοκτήτες από το ψυχοφθόρο άγχος για τη συντήρηση κήπων και των ποικίλων επιδιορθώσεων.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Χρόνος Ποτίσματος με Αυτόματο Πότισμα Κήπου

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.