Διά αλυσοπρίονα, εργαλεία κήπου και εργαλεία κηπουρικής, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Τα αλυσοπρίονα, είτε είναι βενζινοκίνητα, είτε ηλεκτρικά ή μπαταρίας, αποτελούν από τα πιο χρήσιμα και αναγκαία εργαλεία κήπου για τις κηπουρικές εργασίες κατά τη συντήρηση κήπων τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Είναι εργαλεία κηπουρικής τα οποία χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση τους, αλλά και διαρκή συντήρηση προκειμένου να είναι μακροχρονίως αποδοτικά ή κυρίως για να μην μετατρέπονται σε όργανα προκλήσεως σοβαρότατων τραυματισμών. Παρ' όλο που είναι αρκετά εύκολο το να αποκτήσει αλυσοπρίονο κάποια φίλη ή ένας φίλος της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ από την αγορά γεωργικών μηχανημάτων, δυστυχώς, στην πράξη αποδεικνύεται το γεγονός ότι δεν είναι καθόλου απλό και εύκολο το να λειτουργούν αποτελεσματικώς αυτά τα εργαλεία κήπου σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο χώρο πρασίνου, ιδιαιτέρως όταν η χρήση τους είναι ερασιτεχνική. Με το παρόν κείμενο από τη δημοσιοποιημένη βάση δεδομένων με τα άρθρα κήπου, η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ θα ενημερώσεις τις φίλες και τους φίλους της για τα αλυσοπρίονα, προσφέροντας κάποιες συνοπτικές συμβουλές χρήσεως των συγκεκριμένων εργαλείων με βάση την εμπειρία της και τις υποδείξεις των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων προς το καταναλωτικό κοινό. Χρειάζεται να τονίσουμε το ότι η χρήση του αλυσοπρίονου διέπεται από αυστηρούς κανόνες ασφαλείας και για αυτό πρέπει να τηρούνται απαρεγκλίτως οι οδηγίες των κατασκευαστών. Έτσι, λοιπόν, στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ επισημαίνουμε τα παρακάτω:

α΄) Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε αλυσοπρίονα όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα υγείας.

β΄) Ποτέ δεν πίνουμε, καπνίζουμε ή τρώμε κατά την εκτέλεση εργασιών με εργαλεία κήπου.

γ΄) Πάντοτε φοράμε ειδικά γυαλιά, ωτασπίδες, κράνος, γάντια, υποδήματα και εάν είναι δυνατόν την εξειδικευμένη στολή προστασίας η οποία μπλοκάρει την αλυσίδα κοπής εάν χάσουμε τον έλεγχο και μας ακουμπήσει εν κινήσει στο σώμα μας.

δ΄) Πάντοτε πριν χρησιμοποιήσουμε τα αλυσοπρίονα πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει τη δυνατότητα ταχείας προσβάσεως σε ιατροφαρμακευτικό υλικό πρώτων βοηθειών. Επίσης, πρέπει να είμαστε σίγουροι για το ότι μπορούμε να επικοινωνούμε αμέσως με κινητά τηλέφωνα ή άλλα μέσα με κάποιο ιατρικό κέντρο. Όταν χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία κήπου πρέπει να μας επιβλέπει από κατάλληλη θέση τουλάχιστον άλλο ένα άτομο για να μας καθοδηγεί ή για να ενεργήσει όταν ανακύψει πρόβλημα.

ε΄) Κατά τις συγκεκριμένες κηπουρικές εργασίες κανένας δεν πρέπει να μας πλησιάζει τουλάχιστον εγγύτερα των δέκα μέρων ή να βρίσκεται σε περιοχές όπου προβλέπεται πτώση φυτικών τμημάτων.

ς΄) Καλύτερα να φροντίζουμε για να αγοράζουμε αλυσοπρίονα με πρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, καθώς και από αναγνωρισμένες και αξιόπιστες κατασκευάστριες βιομηχανίες.

ζ΄) Εάν δεν γνωρίζουμε το πώς χρησιμοποιούνται τα αλυσοπρίονα πάντοτε ρωτάμε μόνο αρμόδιους, έμπειρους επαγγελματίες και πωλητές τέτοιων εργαλείων. Ποτέ δεν κάνουμε τυχαία πειράματα με τα αλυσοπρίονα. Δεν πρέπει να ενεργούμε χωρίς επίβλεψη, ειδικώς εάν είμαστε άπειροι, αφού ακόμα και ένα λάθος μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

η΄) Τα αλυσοπρίονα δεν είναι παιχνίδια ή μέσα επιδείξεως ανδρισμού. Είναι ισχυρά εργαλεία κηπουρικής τα οποία απαιτούν σεβασμό και σύνεση κατά τη χρήση τους, αλλιώς μπορεί να τραυματίσει ακόμα και θανάσιμα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο νοιώθουμε φόβο, τότε πρέπει να μην τα χρησιμοποιούμε.

θ΄) Επιλέγουμε αλυσοπρίονα με ισχύ και μήκος στελέχους αλυσίδας τα οποία ανταποκρίνονται στις πρακτικές ανάγκες μας. Η υπερβολική ή η ανεπαρκής ισχύς είναι παράγοντες οι οποίοι ζημιώνουν το έργο ή την υγεία μας και καταπονούν τα μηχανήματα.

ι΄) Χρησιμοποιούμε πάντοτε τα καύσιμα και τα λιπαντικά τα οποία υποδεικνύει η κατασκευάστρια βιομηχανία.

ια΄) Συντηρούμε διαρκώς όλα τα εξαρτήματα του αλυσοπρίονου με βάση τις υποδείξεις τις κατασκευάστριας βιομηχανίας. Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε φθαρμένη αλυσίδα. Ποτέ δεν κάνουμε αυτοσχεδιασμούς προκειμένου να επέμβουμε στην απόδοση ή λειτουργία του.

ιβ΄) Εάν κόβουμε φοίνικες με αλυσοπρίονο πρέπει μετά από κάθε χρήση να καθαρίζουμε σχολαστικώς ιδιαίτερα τα μεταλλικά μέρη του μηχανήματος. Όμως, πάντοτε μετά από κάθε κοπή οποιουδήποτε φυτικού τμήματος συστήνουμε να καθαρίζονται καταλλήλως τα αλυσοπρίονα.

ιγ΄) Όταν ενεργοποιούμε τα αλυσοπρίονα ακολουθούμε τις οδηγίες χρήσεως. Πρέπει να είμαστε σίγουροι για το ότι βρίσκονται σε σταθερή οριζόντια θέση με ελεύθερο χώρο στην περιοχή της αλυσίδος. Η θέση που λαμβάνουμε ως προς τα αλυσοπρίονα καθορίζεται στα εγχειρίδια χρήσεως. Καλύτερα να μην εκκινούμε τον κινητήρα τοποθετώντας τα αλυσοπρίονα επάνω στους μηρούς μας ή κρατώντας αυτά τα εργαλεία κήπου στον αέρα.

ιδ΄) Τα αλυσοπρίονα δεν είναι αξεσουάρ, ούτε διακοσμητικά στοιχεία. Δεν τα μετακινούμε κατά το δοκούν όταν είναι σε λειτουργία ο κινητήρας τους, ούτε τα κρατάμε κοντά στο σώμα μας. Τα ενεργοποιούμε κοντά στα σημεία όπου θα εργαστούμε και τα απενεργοποιούμε όταν τα μεταφέρουμε μετά τη χρήση τους.

ιε΄) Κατά τη λειτουργία κρατάμε τα αλυσοπρίονα πάντοτε σθεναρά με τα δύο χέρια στις αντίστοιχες θέσεις χειρισμού.

ις΄) Ποτέ δεν σκύβουμε ή τεντωνόμαστε όταν λειτουργούν τα συγκεκριμένα εργαλεία κηπουρικής. Πάντοτε λυγίζουμε τα πόδια μας στα γόνατα όταν το απαιτεί η εργασία μας.

ιζ΄) Ποτέ δεν κρατάμε τα αλυσοπρίονα επάνω από το κεφάλι ή το ύψος των ώμων.

ιη΄) Εάν χρησιμοποιούμε σκάλα πρέπει να είναι σταθερή. Στη ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ συστήνουμε το να αποφεύγονται κατά το δυνατόν οι κηπουρικές εργασίες επάνω σε μεταφερόμενες σκάλες ή επισφαλείς θέσεις μέσα σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο χώρο πρασίνου.

ιθ΄) Δεν εργαζόμαστε κοντά σε δεξαμενές καυσίμων.

κ΄) Απαγορεύεται η αλυσίδα κοπής κατά την περιστροφή της να εφάπτεται του εδάφους ή να κόβει μέταλλα ή πέτρες.

κα΄) Εάν χρησιμοποιούμε τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα, τότε πιθανώς να κουραζόμαστε περισσότερο κατά την εργασία και ίσως να απαιτείται η χρήση ειδικής ζώνης συγκρατήσεως των εργαλείων. Ποτέ δεν τα κρατάμε σε κατακόρυφη θέση αυτά τα αλυσοπρίονα.

κβ΄) Πάντοτε σταματάμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να ξεκουράζονται τα χέρια και ο οργανισμός μας εν γένει.

κγ΄) Ποτέ δεν κόβουμε με το καμπυλωτό πρόσθιο άνω τμήμα του στελέχους της αλυσίδος κοπής. Είναι η επικίνδυνη περιοχή ανακρούσεως ή κλοτσήματος, που μπορεί να παγιδεύσει το ξύλο και να μεταφέρει την ισχύ της περιστροφής στα χέρια μας, οπότε ενδέχεται να τραυματιστούμε ή να μας πέσει το μηχάνημα.

κδ΄) Αποφεύγουμε να κόβουμε με αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως είναι για παράδειγμα ο υπερβολικός αέρας, η βροχή ή το εκτυφλωτικό φως.

κε΄) Πάντοτε ελέγχουμε, ασφαλίζουμε και προστατεύουμε τα σημεία πτώσεως των κομμένων ξύλων για να μην προκαλούνται ζημίες.

κς΄) Πάντοτε φροντίζουμε να έχουμε άνετο χώρο και ευχέρεια κινήσεων κατά τη δραστηριότητά μας.

κζ΄) Εάν πρέπει να κόψουμε μεγάλου μήκους κλαδιά καλύτερα να τα τεμαχίζουμε κατά τμήματα ξεκινώντας από τα ακρότατα σημεία τους.

κη΄) Με φορά από επάνω προς τα κάτω κόβουμε με το κάτω τμήμα της αλυσίδας προσπαθώντας να κρατάμε τα αλυσοπρίονα σθεναρά με λυγισμένους αγκώνες σε οριζόντια θέση ή με ελαφρά κλίση του στελέχους της αλυσίδος κοπής προς τα άνω. Γενικώς, τα πόδια μας πρέπει να είναι ανοικτά όσο είναι οι ώμοι μας και να πατάνε γερά στο έδαφος, αλλά και να είναι το αριστερό πόδι πιο μπροστά από το δεξί προκειμένου να κρατάμε καλά το αλυσοπρίονό μας, εάν είμαστε δεξιόχειρες. Οι αριστερόχειρες διαμορφώνουν αντιστοίχως τη θέση τους.

κθ΄) Εάν πρέπει να κόψουμε ένα οριζόντιο ξύλο με κατακόρυφη φορά, τότε πρώτα πραγματοποιούμε μία τομή η οποία αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο της συνολικής διαμέτρου στην πλευρά που προβλέπεται ότι θα δέχεται τη συμπίεση από τα δύο εκατέρωθεν της τομής τμήματα του ξύλου και στη συνέχεια κόβουμε από την ακριβώς αντίθετη πλευρά.

λ΄) Όταν υπάρχει κίνδυνος να μετακινηθεί απότομα κάποιο φρεσκοκομμένο ξύλο ή να κατρακυλήσει σε κατηφόρα, τότε ποτέ δεν καθόμαστε απρόσεκτα κοντά του ή στο επίπεδο το οποίο βρίσκεται σε επικίνδυνο κατώτερο σημείο της κατηφόρας.

λα΄) Όταν κόβουμε μπορούμε να κάμνουμε απαλές, καμπυλωτές, παλινδρομικές κινήσεις ασκώντας ευγενικά μικρή πίεση στην τομή.

λβ΄) Αποφεύγουμε να κόβουμε ξύλα με τα αλυσοπρίονα τα οποία στέκονται κατακορύφως και έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από το μήκος των στελεχών των αλυσίδων κοπής των εργαλείων που διαθέτουμε. Αντιθέτως, εάν υπάρχει ανάγκη να γίνει κοπή οριζόντιου ως προς το έδαφος ξύλου, αλλά με διάμετρο λίγο μεγαλύτερη από το μήκος του στελέχους της αλυσίδος κοπής, τότε κόβουμε πρώτα από το πίσω τμήμα με φορά προς τα άνω σχηματίζοντας ένα νοητό σχήμα σαν το γράμμα "γάμα" στην περίμετρο του ξύλου σε βάθος όσο είναι το πλάτος του στελέχους της αλυσίδας. Κατόπιν κόβουμε πολύ προσεκτικώς την κάτω μεριά του ανέπαφου ξύλου με το επάνω τμήμα της αλυσίδας σε βάθος όσο είναι το ένα τρίτο της συνολικής διαμέτρου αυτού του ξύλου και τελειώνουμε την κοπή κόβοντας από το υπόλοιπο άνω τμήμα του ξύλου με φορά από επάνω προς τα κάτω.

λγ΄) Εάν θέλουμε να κόψουμε κάποιο οριζόντιο ξύλο καλό είναι να φροντίζουμε να τοποθετούμε κατάλληλα υποστηρίγματα σε θέσεις όπου όταν κόβουμε η συμπίεση στο σημείο της τομής να εξαλείφεται από την έλξη της βαρύτητας στα άκρα του ξύλου. Εάν εκτιμούμε το ότι η συμπίεση θα μεταφερθεί στο σημείο της τομής με επίπτωση την αιχμαλωσία του αλυσοπρίονου, τότε πρώτα κόβουμε το ένα τρίτο της διαμέτρου του ξύλου από το τμήμα που εκτιμούμε ότι θα λάβει χώρα η συμπίεση και στη συνέχεια κόβουμε από το αντίθετο τμήμα μέχρι να συναντηθούν οι τομές ή να σπάσει το ξύλο. Πρέπει να προσέχουμε γιατί τα κομμένα ξύλα μπορούν να τιναχθούν ή να μετακινηθούν απότομα.

λδ΄) Εάν θέλουμε να κόψουμε κάποιο ξύλο ή κλαδί το οποίο έχει εγκλωβισθεί ή έχει συμπιεστεί σχηματίζοντας καμπύλη με τη νοητή μορφή που έχει το γράμμα ύψιλον, αλλά στην πραγματικότητα προσπαθεί να τεντωθεί, τότε πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αρχικώς, κάμνουμε στο εσωτερικό της καμπύλης πολλές παράλληλες τομές με βάθος όσο το ένα τρίτο της διαμέτρου του κλαδιού και στη συνέχεια κόβουμε αργά και πολύ προσεκτικά από το εξωτερικό τμήμα της καμπύλης μέχρι να γίνει ρήξη του ξύλου.

λε΄) Ποτέ δεν κόβουμε ξεριζωμένα δένδρα ξεκινώντας από την περιοχή των ξεφυτρωμένων ριζών.

λς΄) Όταν κόβονται με αλυσοπρίονα ξύλα ή δένδρα μεγάλης διαμέτρου, τουλάχιστον διπλάσιας από το μήκος του στελέχους της αλυσίδος, καθώς και όταν υπάρχουν προεξέχουσες ρίζες ή είναι μεγάλης αντοχής ιδίως στο εσωτερικό τους, τότε ακολουθούμε ειδικές τεχνικές πλάγιας σφηνοειδούς κοπής και αφαιρέσεως της καρδιάς του κορμού τις οποίες δεν θα περιγράψουμε διότι απαιτούν μεγάλη επαγγελματική εμπειρία ξεφεύγοντας από το απλό συμβουλευτικό πλαίσιο του παρόντος κειμένου.

λζ΄) Η κατευθυνόμενη ρίψη των κορμών κατά την κοπή γίνεται με τη μέθοδο της κατευθυντήριας ή αντιστρόφου κατευθυντήριας σφηνοειδούς τομής. Απαιτεί εμπειρία και γνώση της κοπής των δένδρων, αλλιώς μία λάθος εκτίμηση του κέντρου βάρους μπορεί να έχει τραγικά αποτελέσματα. Εξαρτάται η τεχνική της από την κλίση του εδάφους, αλλά και το είδος ή μέγεθος του δένδρου. Επιγραμματικώς μπορούμε να αναφέρουμε το ότι αφαιρούμε από τον κορμό του δένδρου προς τη φορά ρίψεως ένα κατάλληλο τριγωνικό τμήμα όσο το δυνατόν πιο κοντά στο έδαφος και στη συνέχεια τέμνουμε εγκάρσια τον κορμό από την αντίθετη πλευρά με φορά προς την κορυφή ή προς την περιοχή της κορυφής του τριγώνου που αφαιρέσαμε. Δεν είναι εύκολη μέθοδος και πρέπει να διενεργείται μόνο από έμπειρα και εξειδικευμένα άτομα.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Εργαλεία Κήπου και Αλυσοπρίονα

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.