Διά εκτοξευτήρες ποτίσματος με προβλήματα στη διαβροχή γκαζόν ή το αυτόματο πότισμα, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Σε αυτό το άρθρο ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ θα παρουσιάσουμε τις πιο συχνές και σημαντικές δυσλειτουργίες που εμφανίζουν οι_Εκτοξευτήρες RAIN BIRD 3500 Series. εκτοξευτήρες ποτίσματος με προβλήματα στη διαβροχή γκαζόν ή το αυτόματο πότισμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα εν λόγω προβλήματα έχουν τεχνηέντως δημιουργηθεί με ελεγχόμενη παρέμβαση στη λειτουργία του δικτύου προκειμένου να παρουσιαστούν μερικά φαινόμενα δυσλειτουργιών στις φίλες και τους φίλους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το συγκεκριμένο αρδευτικό δίκτυο, που ανήκει σε ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο του οποίου το γκαζόν επιμελείται η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, είναι ένα αρκετά απλό στη δομή δίκτυο και τροφοδοτείται με νερό αρδεύσεως από το κοινόχρηστο δίκτυο υδρεύσεως χωρίς να διαθέτει σύστημα αντλίας και πιεστικού ή αυτομάτου λιπάνσεως. Τέλος, οι εκτοξευτήρες ποτίσματος είναι οι γραναζωτοί 3500 Series SAM PRS της RAIN BIRD.

1.) Πρώτη γενική περίπτωση δυσλειτουργίας εκτοξευτήρων ποτίσματος: ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Η υπολειτουργία των εκτοξευτήρων όλων των τύπων οφείλεται κατά κανόνα σε ασυμβατότητα των τεχνικών χαρακτηριστικών λειτουργίας τους με τα γνωρίσματα της ροής νερού τα οποία ισχύουν κατά τη φάση λειτουργίας του συστήματος, σε φθορές του δικτύου, σε ανωμαλίες στην τροφοδοσία ύδατος και σε λάθος ρυθμίσεις του συστήματος του αρδευτικού δικτύου, όπως είναι για παράδειγμα αυτές που συμβαίνουν στις ηλεκτροβαλβίδες, στα ακροφύσια των κεφαλών ή στην αντλία εάν υπάρχει. Τέτοιες ασυμβατότητες έχουν συνήθως μία ιδιαιτέρως σοβαρή άμεση επίπτωση και συγκεκριμένα στα ακροφύσια των κεφαλών των εκτοξευτήρων ποτίσματος οι τιμές των χαρακτηριστικών ροής του εκτοξευομένου ύδατος είναι μικρότερες από τις προβλεπόμενες, οπότε δεν μπορεί το γκαζόν να διαβραχεί όπως απαιτείται για να ικανοποιούνται οι ανάγκες του. Όταν παρατηρηθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα επιβάλλεται άμεση επέμβαση οπωσδήποτε. Εκτιμούμε ότι είναι η χειρότερη μορφή δυσλειτουργίας και διακρίνουμε τρεις υποκατηγορίες στα συμπτώματα που εμφανίζουν οι εκτοξευτήρες.

1. α΄) Αδυναμία ανυψώσεως ή ελαχίστη προβληματική ανύψωση των στελεχών εκτοξευτήρων και πλημμυρίδα πέριξ της κεφαλής εκροής νερού.

_Εκτοξευτήρες RAIN BIRD 3500 Series και αδυναμία ανυψώσεως. _Εκτοξευτήρες RAIN BIRD 3500 Series και αδυναμία ανυψώσεως.

1. β΄) Ανεπαρκής ανύψωση μερικών ή όλων των στελεχών εκτοξευτήρων της ίδιας στάσεως ή ζώνης.

_Εκτοξευτήρες RAIN BIRD 3500 Series και ανεπαρκής ανύψωση. _Εκτοξευτήρες RAIN BIRD 3500 Series και ανεπαρκής ανύψωση.

1. γ') Κανονική ανύψωση των στελεχών εκτοξευτήρων, αλλά αδυναμία καλύψεως των προβλεπομένων ακτινών διαβροχής ή αδυναμία σωστής διαβροχής.

_Εκτοξευτήρες RAIN BIRD 3500 Series και προβληματική διαβροχή. _Εκτοξευτήρες RAIN BIRD 3500 Series και προβληματική διαβροχή.

2.) Δευτέρα γενική περίπτωση δυσλειτουργίας εκτοξευτήρων ποτίσματος: ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Οι ερμηνείες που προσδιορίζουν τα αίτια για την εκδήλωση του φαινομένου της υπερλειτουργίας εκτοξευτήρων ποτίσματος είναι ίδιες με αυτές της υπολειτουργίας. Όμως, σε αυτή την περίπτωση κατά κανόνα στα ακροφύσια των κεφαλών των εκτοξευτήρων οι τιμές των χαρακτηριστικών ροής του εκτοξευομένου ύδατος είναι μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες. Είναι μία μορφή δυσλειτουργίας η οποία αντιμετωπίζεται σχετικώς εύκολα αναλόγως της αιτίας που την προκαλεί και διακρίνουμε δύο υποκατηγορίες στα συμπτώματα που εμφανίζουν οι εκτοξευτήρες.

2. α') Η εκροή νερού γίνεται εντόνως με επίπτωση μεγάλος όγκος του ύδατος αρδεύσεως να αποκτάει στον αέρα τη μορφή πολύ μικρών σταγονιδίων. Είναι το φαινόμενο της ομιχλοποιήσεως το οποίον όχι μόνο δεν εξασφαλίζει σωστή διαβροχή, αλλά προξενεί τρομακτικές απώλειες πολύτιμου νερού και δημιουργεί ενδεχομένως τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη φυτοπαθολογικών προβλημάτων στο γρασίδι. Επίσης, κατά αυτήν την περίπτωση είναι δυνατόν στους γραναζωτούς εκτοξευτήρες να αποσυντονίζονται οι σωστοί ρυθμοί περιστροφής των κεφαλών διαβροχής. Αντιθέτως, οι κρουστικού τύπου εκτοξευτήρες ποτίσματος εμφανίζουν μία σχετικώς μεγαλύτερη ανοχή στο φαινόμενο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η λειτουργία τους είναι κανονική.

_Εκτοξευτήρες RAIN BIRD 3500 Series και διαβροχή με ομιχλοποίηση. _Εκτοξευτήρες RAIN BIRD 3500 Series και διαβροχή με ομιχλοποίηση. _Εκτοξευτήρες RAIN BIRD 3500 Series και διαβροχή με ομιχλοποίηση. _Εκτοξευτήρες RAIN BIRD 3500 Series και διαβροχή με ομιχλοποίηση.

2. β') Η εκροή νερού υπερβαίνει τόσο πολύ τα όρια ώστε το σύστημα που συγκροτεί τους εκτοξευτήρες ακόμα και με ενσωματωμένο ρυθμιστή πιέσεως αδυνατεί να ανταπεξέλθει των υποχρεώσεών του και μπορεί να βρίσκεται ακόμα και στα πρόθυρα της καταρρεύσεως. Δεν είναι σπάνιο σε αυτήν την περίπτωση να παρατηρούνται ακόμα και απώλειες των χαλαρώς συνδεδεμένων ακροφυσίων, σπασίματα ή ρωγμές των εκτοξευτήρων, επιπτώσεις στη δυναμική ενέργεια των ελατηρίων των στελεχών εκτοξευτήρων, απορρυθμίσεις των γωνιών και ρυθμών διαβροχής, προβλήματα στις συνδέσεις του δικτύου αρδεύσεως και ενοχλητικώς επικίνδυνα φαινόμενα στο δίκτυο αρδεύσεως, όπως για παράδειγμα είναι τα συχνά και έντονα υδραυλικά πλήγματα. Για ευνόητους λόγους σε αυτήν την κατηγορία η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ δεν είναι αδύνατο να παραθέσει φωτογραφικό υλικό.

Όταν το σύστημα για το αυτόματο πότισμα λειτουργεί ομαλώς και στα πλαίσια των τεχνικών προδιαγραφών που_Εκτοξευτήρες RAIN BIRD 3500 Series και κανονική διαβροχή. προσδιορίζουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες των αξιόπιστων κατασκευαστριών βιομηχανιών, τότε είναι ευνόητο ότι το αυτόματο πότισμα του γκαζόν θα είναι αποδοτικό και μακρόβιο. Επίσης, δεν θα παρατηρούνται πολλές απώλειες νερού εξ αιτίας της ομιχλοποιήσεως, ενώ η συντήρηση του αρδευτικού δικτύου, που πρέπει να γίνεται τη χρονική περίοδο που απαιτείται, θα είναι μία αρκετά πιο απλή υπόθεση. Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ προτείνει στις φίλες και τους φίλους της, που διαθέτουν ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους στην Ελλάδα και ειδικώς το νότιο και νησιωτικό της τμήμα, να δίδουν ιδιαιτέρα έμφαση στην επιλογή, συγκρότηση και δημιουργία του αρδευτικού δικτύου για το αυτόματο πότισμα επειδή, καθώς φαίνεται, όσο περνάνε τα χρόνια οι ξηροθερμικές και δυσμενείς εδαφοκλιματικές συνθήκες θα γίνονται όλο και πιο έντονες καθ' άπασα την επικράτεια. Ένα εύρυθμο στη λειτουργία ποτιστικό σύστημα ήταν, παραμένει και θα είναι νευραλγικής σημασίας για την καλή ζωή του κήπου κατά τις περιόδους που ο κήπος θα έχει τη μεγίστη ανάγκη σε τροφοδοσία ύδατος αρδεύσεως, οπότε δεν χρειάζεται να καταφεύγει κάποιος σε λύσεις δικτύων με υλικά των οποίων η αξιοπιστία και λειτουργία είναι επισφαλείς έχοντας μόνο σαν κριτήριο τη χρηματική δαπάνη. Εξ άλλου οποιαδήποτε προβληματική κατάσταση στην άρδευση θέτει σε κίνδυνο όλον το κήπο, ενώ οι επιδιορθώσεις προβληματικών δικτύων, όταν είναι εφικτές, μπορεί να γίνουν πάρα πολύ ακριβές.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Εκτοξευτήρες Ποτίσματος και Προβλήματα

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.