Διά εργασίες κήπου που απαιτεί ο μήνας Σεπτέμβριος, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Ακολουθούν ενδεικτικές προτεινόμενες εργασίες κήπου για τον μήνα Σεπτέμβριο:

 1. Από τα μέσα του μηνός μπορούν να ξεκινήσουν τα αναγκαία κλαδέματα.
 2. Οι κλιματολογικές συνθήκες σταδιακώς μεταβάλλονται και περιορίζουν τα ξηροθερμικά χαρακτηριστικά τους. Σταδιακώς μπορούν να εντατικοποιούνται οι εργασίες σχετικώς με την κατασκευή, αλλά και συντήρηση κήπων.
 3. Όσοι διαθέτουν κατασκευές νερού (πχ λιμνούλες ή ρυάκια) καλό είναι να προσέχουν για αλλαγές συντηρήσεως από τη μείωση της εντάσεως της ζέστης, όπως η ταχεία συσσώρευση αντιαισθητικών πρασινίλων ή η μεταβολή του ρυθμού αναπληρώσεως υδάτων λόγω εξατμίσεως.
 4. Το γκαζόν εν γένει ψυχρόφιλων ειδών προτείνεται να μην κουρεύεται σε ύψος κάτω από τέσσαρα εκατοστά (4 cm).
 5. Η λίπανση αναπροσαρμόζεται συναρτήσει της νέας αναπτύξεως των φυτών. Προτείνεται η λελογισμένη ενίσχυση περισσότερο της αζωτούχου λιπάνσεως και δευτερευόντως της καλιούχου. Προσοχή στα καρποφόρα φυτά τα οποία φέρουν καρπούς προκειμένου να μην διαταραχθεί η ανάπτυξη των καρπών.
 6. Συνεχής προσοχή και παρατήρηση των φοινικοειδών για προσβολές από τον κάνθαρο Rhynchophorus ferrugineus, την πεταλούδα Paysandisia archon ή άλλων παθογόνων, αλλά και των λοιπών φυτών (κυρίως Λέιλαντ και Γκολντ Κρεστ) για φυτοπαθολογικά προβλήματα ή προβλήματα σταθερότητας στο χώμα ιδίως όπου οι βροχές συνδυάζονται με ανέμους. Απαγορεύεται το κλάδεμα των φοινικοειδών για λόγους μέτρων προστασίας.
 7. Τα κωνοφόρα και τα εσπεριδοειδή, κυρίως οι λεμονιές, καλό θα ήταν να υφίστανται προληπτικό ψεκασμό με κατάλληλα κατά περίπτωση μυκητοκτόνα (πχ χαλκούχα).
 8. Τα κηπευτικά να καθαρίζονται και να αραιώνονται.
 9. Συνεχίζεται η φύτευση ή σπορά κηπευτικών (πχ σπανάκι, λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο, αντίδι κλπ) για χειμερινή ή ανοιξιάτικη παραγωγή.
 10. Οι έτοιμοι καρποί μπορούν να αφαιρούνται από τα φυτά, ενώ εκείνοι οι καρποί οι οποίοι πέφτουν στο έδαφος να απομακρύνονται. Τα κηπευτικά από τα οποία έχουν παραληφθεί οι αναμενόμενοι καρποί καλύτερα να απομακρύνονται από τον κήπο και να καταστρέφονται.
 11. Οι μεταφυτεύσεις γυμνόρριζων καλύτερα να μην διενεργούνται ακόμα, ενώ οι φυτεύσεις φυτών με ικανοποιητικό ριζικό σύστημα ή βολβών μπορούν σταδιακώς να εντατικοποιούνται.
 12. Από τα μέσα του μηνός μπορούν να ξεκινήσουν οι αφαιρέσεις μοσχευμάτων προκειμένου να διενεργηθεί πολλαπλασιασμός.
 13. Η άρδευση θα αρχίσει να βαίνει μειούμενη αναπροσαρμόζοντας τους αρδευτικούς κύκλους, αλλά το πότισμα θα καθοριστεί από την ένταση και το είδος των κλιματολογικών συνθηκών. Προσοχή στο πότισμα των γλαστρών όπου οι απώλειες ύδατος λόγω καιρού θα αρχίσουν να περιορίζονται. Επίσης προσοχή στην άρδευση των καρποφόρων φυτών τα οποία φέρουν καρπούς προκειμένου αυτοί να μην σκάσουν.
 14. Οι διαδικασίες περιποιήσεως χλοοτάπητος, όπως η αποβρύωση και ο αερισμός εδάφους (βλ. σχετικά άρθρα της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για το γκαζόν κήπου) μπορούν να ξεκινήσουν από τα μέσα Σεπτεμβρίου.
 15. Εάν είναι απαραίτητο από τα μέσα Σεπτεμβρίου μπορεί να ξεκινήσουν οι διαδικασίες επιφανειακής επιχωματώσεως του γκαζόν, δηλαδή surface or skin-deep top dressing (βλ. το σχετικό άρθρο της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για το γκαζόν).
 16. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου μπορεί να ξεκινήσει η σπορά ψυχρόφιλων ειδών γκαζόν (πχ ποικιλίες Festuca arundinacea), αλλά και η εγκατάσταση έτοιμων χλοοταπήτων. Εάν οι κλιματολογικές συνθήκες το επιτρέπουν μπορεί κατ’ εξαίρεση να παραταθεί λίγο η σπορά θερμόφιλων ειδών. Επίσης, το ίδιο διάστημα προσφέρεται για την επισπορά ή επανασπορά γκαζόν.
 17. Η φροντίδα των παγετόπληκτων φυτών πρέπει να συνεχίζεται όπου και όταν χρειάζεται.
 18. Προτείνεται η συνέχιση της εγκαταστάσεως εντομοπαγίδων.
 19. Συνεχίζεται με ιδιαίτερη προσοχή η καταστροφή των ζιζανίων με σκαλίσματα ή χειροβοτανίσματα.
 20. Εάν τα καρποφόρα φυτά έχουν επιτυχή καρπόδεση και διαθέτουν καρπούς πρέπει να παρατηρούνται για προσβολές των καρπών από παράσιτα τα οποία είναι σε θέση ακόμα και να τους αχρηστεύσουν εάν αφεθούν ανεξέλεγκτα (πχ δάκος, καρπόκαψα κλπ).
 21. Πρέπει να καταπολεμούνται εντατικώς τα παθογόνα. Ομοίως, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τον περιορισμό άλλων φυτοπαθογόνων όπως ο τετράνυχος, το ωίδιο, ο βοτρύτης κλπ.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Μήνας Σεπτέμβριος και Εργασίες Κήπου

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.