Ελληνική μυθολογία ή μύθοι με φυτά και πρόσωπα ή θεοί ως είναι Χλωρίς ή Χλωρίδα, Λητώ, Ζέφυρος, Περσεφόνη, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Οι φίλες και οι φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ συχνά ακούνε σε διάφορες συζητήσεις ή διαβάζουν για τη χλωρίδα ενός τόπου ως χαρακτηριστικού γνωρίσματος της φυσιογνωμίας και μοναδικότητός του. Σε αντιδιαστολή προς την πανίδα, η χλωρίδα αφορά στο Φυτικό Βασίλειο με έμφαση στους αυτοφυείς φυτικούς οργανισμούς οι οποίοι προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός συγκεκριμένου γεωγραφικού χώρου. Η ελληνική μυθολογία, με το τεράστιο εύρος του περιεχομένου της, συμπεριέλαβε στο πάνθεον των ηρώων της αυτήν τη χλωρίδα. Εξ άλλου, ακόμα και σήμερα, η ελληνική χλωρίδα είναι εντυπωσιακή και ξακουστή.

Όπως συμβαίνει συχνά, έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπάρχουν διάφοροι μύθοι οι οποίοι σχετίζονται με θέμα μας. Η Χλωρίς ή Χλωρίδα αποτελούσε το κύριο όνομα αρκετών μυθικών προσώπων, αλλά θα επικεντρωθούμε σε αυτήν την παραλλαγμένη εκδοχή η οποία σχετίζεται άμεσα με το Φυτικό Βασίλειο. Ειδικότερα, η Χλωρίς ήταν μάλλον κατωτέρα θεότητα με πρωταρχικώς χθόνια χαρακτηριστικά. Σχετιζόταν με τη βλάστηση ενός τόπου και καταγόταν από την Περσεφόνη. Επιπροσθέτως, είχε άρρηκτη σχέση με τον δυτικό άνεμο, που ήταν ο Ζέφυρος. Ο Ζέφυρος θεωρούσαν ότι συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής.

Τέλος, η Χλωρίς ή Χλωρίδα κατά τη λατρεία της είχε συνδεθεί με τη Λητώ σε διάφορες περιοχές.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Χλωρίς ή Χλωρίδα και Ελληνική Μυθολογία

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.