Ελληνική μυθολογία ή μύθοι με φυτά διά όργωμα γης, άροτρο με βόδια, ιεροί άροτροι και πρόσωπα ή θεοί ως είναι Βουζύγης, Τριπτόλεμος, Επιμενίδης, Ηρακλής, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Όσοι ασχολούνται με τη γεωργία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη σημασία την οποία έχει για την καλλιέργεια φυτών η διαδικασία και το αποτέλεσμα του οργώματος. Το όργωμα γης, που σήμερα γίνεται με τη βοήθεια ισχυρών μηχανοκίνητων εργαλείων, στην αρχαιότητα ελάμβανε χώρα με την αρωγή εργαλείων και την εφαρμογή μεθόδων οι οποίες βασίζονταν στη δύναμη των ζώων. Οι φίλες και οι φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ γνωρίζουν ότι το όργωμα μπορούσε να γίνει αποτελεσματικώς με το άροτρο ακόμα και μέχρι σχετικώς τα πρόσφατα χρόνια. Τα βόδια ή τα άλογα ήταν τα κατάλληλα ζώα για να υποστηρίξουν μία τέτοια εργασία. Ειδικώς τα βόδια, λόγω της δυνάμεως και της υπομονής τους, μπορούσαν να προσφέρουν εκπληκτικές υπηρεσίες στο γεωργό.

Το άροτρο είχε περιβληθεί με μυθικές διαστάσεις όσον αφορά στην καταγωγή του. Ακόμη και ο Ζευς είχε το προσωνύμιο "Ζύγιος". Ποικίλες ιστορίες στην ελληνική μυθολογία σχετίζονται με το όργωμα γης, καθώς και με ξακουστούς ήρωες, θεούς και ζώα. Μάλιστα, το βόδι ή ο βους, ήταν ένα εντυπωσιακό ζώο άμεσα συνδεδεμένο με αυτό το άκρως απαραίτητο εργαλείο. Για αυτό δεν είναι τυχαίο το ότι ενεφανίσθη στην ελληνική γλώσσα η λέξη "βουζύγης", ο "ζεύξας βουν", δηλαδή αυτός ο οποίος τοποθετεί το βόδι στο ζυγό για να οργώσει στη συνέχεια με το άροτρο. Ήδη σε άλλο κείμενο στα άρθρα κήπου από τη δημοσιευμένη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ έχουμε αναφερθεί στην περίπτωση του Τριπτόλεμου και των δώρων τα οποία έλαβε από τη θεά Δήμητρα.

Η λέξη "βουζύγης" έγινε ένα επίθετο το οποίο χαρακτήριζε μερικούς συγκεκριμένους ήρωες στην αρχαία Ελλάδα. Με αυτό προσδιορίζονταν ο Τριπτόλεμος, όπως προαναφέραμε, αλλά και ο ήρως Επιμενίδης, καθώς και ο φημισμένος Ηρακλής. Στην ελληνική μυθολογία φαίνεται το ότι αυτά τα τρία πρόσωπα σχετίζονται με την πρωτοκαθεδρία στην εύρεση και εφαρμογή τεχνικών ζεύξεως βοδιών αποσκοπώντας στο αναγκαστικό όργωμα γης. Όμως, τελικώς, το "Βουζύγης" μεταλλάχθηκε σε κύριο όνομα κυρίως στην περιοχή της πόλεως των Αθηνών.

Ειδικώς στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών οι αρχαίοι Έλληνες αποδεικνύεται το ότι περιέβαλαν με ιδιαιτέρα θέρμη και αφοσίωση το όργωμα γης, αλλά και τα συγγενή προς αυτό θέματα. Μάλιστα, τελούσαν τρεις εορτές σχετικώς με τα γεωργικά ήθη, που τις ονόμαζαν "ιεροί άροτροι". Την εποπτεία αυτών των εκδηλώσεων ασκούσε ένα πανάρχαιο και αξιοσέβαστο ιερατικό γένος, που έφερε το όνομα "Βουζύγες". Από αυτό πιθανώς να είχε καταγωγή και ο Περικλής.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Βουζύγης, Άροτρο και Ελληνική Μυθολογία

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.