Διά αγορά φυτών και φυτά γλάστρας, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό καθεστώτος νομικής προστασίας και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και εποπτείας βάσει του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Ένα άτομο χωρίς να διαθέτει φυτοτεχνικές γνώσεις αγοράζοντας κάποιο φυτό σε γλάστρα είτε για την προσωπική του ψυχαγωγία, είτε διότι επιθυμεί να προσφέρει ένα όμορφο δώρο, κατά κανόνα προσέχει πόσο όμορφο φαίνεται αυτό το φυτό με βάση την οπτική εντύπωση που του προκαλεί. Όμως, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία πρέπει να συνοδεύουν όλα τα φυτά που προορίζονται για απλή οικιακή ή ευρύτερη κηποτεχνική χρήση. Αυτά τα γνωρίσματα η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ έχει διαπιστώσει κατά την εκτέλεση των εργολαβιών της ότι πολύ συχνά δεν παρατηρούνται όπως πρέπει στην Ελλάδα και τα πιο συχνά προβλήματα έχουν να κάνουν με τις ρίζες μέσα στις γλάστρες, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολο ή ακόμα και αδιανόητο τον εντοπισμό τους.

Πολλά φυτά που προσφέρονται στο εμπόριο έχουν αρχικώς αναπτυχθεί σε κάποιο έδαφος ή σε ειδικές παραγωγικές μονάδες υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Όταν κριθεί σκόπιμο διατίθενται στο καταναλωτικό κοινό, ενώ όταν απαιτηθεί μεταφυτεύονται προηγουμένως σε γλάστρες, κάτι που φυσιολογικώς διαταράσσει τις λειτουργίες τους προξενώντας ενδεχομένως κάποιες φορές ακόμα και αστοχίες φυτεύσεως κατά την κατασκευή κήπων ή μελλοντικές μαράνσεις. Λαμβάνοντας κατά νου ακόμα και τα Προσχέδια των Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες καλό θα ήταν εάν και εφ' όσον υπάρχει η δυνατότης να ελέγχονται από τον τελικό καταναλωτή όταν προβαίνει στην αγορά κάποιου φυτού σε γλάστρα. Συγκεκριμένα, η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ θα συνιστούσε προς τις φίλες και τους φίλους της τα παρακάτω:

 1. Αποφύγετε φυτά με προβλήματα στη φυλλική επιφάνεια όπως είναι τα αφύσικα κιτρινίσματα και κοψίματα, τα αφύσικα ποικιλόχρωμα στίγματα, τα ορατά παράσιτα, οι συστροφές, το υπερβολικό πλήθος φύλλων ή το πολύ μικρό πλήθος φύλλων. Επίσης, αποφύγετε την αγορά φυτών των οποίων η παρουσία ή η απουσία φυλλικής επιφανείας δεν συμβαδίζει με την εποχή, δηλαδή για παράδειγμα, φυλλοβόλα δέντδρα να είναι πράσινα όταν δεν πρέπει.
 2. Απορρίπτετε φυτά με προβλήματα στο σκελετό τους όπως είναι τραυματισμοί, υπερβολικά πολλά κλαδιά, προσβεβλημένα τμήματα, παραμορφώσεις και ογκίδια ή η προβληματική διακλάδωση. Προτιμήστε αυτά που δείχνουν ευθυτενή και ο κεντρικός κορμός τους είναι γερός και ξυλοποιημένος, ακόμα και όταν δεν έχουν πολλά εντυπωσιακά κλαδιά, αρκεί να είναι συμμετρικώς αναπτυγμένα και σε αποστάσεις συνήθως περίπου 10 έως 20 εκ. το ένα κλαδί από το άλλο.
 3. Κατά κανόνα αποφεύγετε φυτά των οποίων η μπάλα χώματος στη γλάστρα δεν είναι συμπαγής, αλλά αποχωρίζεται εύκολα από τις όποιες υπάρχουσες ρίζες.
 4. Μην προτιμάτε φυτά τα οποία όταν σκαλίσετε το επιφανειακό χώμα με το δάκτυλο διαπιστώνετε ότι είναι τοποθετημένα βαθειά στη γλάστρα.
 5. Μην εντυπωσιάζεστε από τις πολλές επιφανειακές ρίζες οι οποίες είναι εκτεθειμένες. Κατά πάσα πιθανότητα το υπόγειο τμήμα του φυτού τελεί σε δυσαρμονία προς το υπέργειο τμήμα.
 6. Να προβληματίζεστε όταν βλέπετε μία γλάστρα στην οποία έχουν φυτρώσει πολλά ενοχλητικά ζιζάνια. Μην προσπαθήσετε να τα εξοντώσετε με προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα, αλλά προτιμήστε το χειροβοτάνισμα. Η παρουσία πολλών ζιζανίων δεν αποτελεί πάντοτε καθοριστική αιτία απορρίψεως ενός φυτού, αλλά είναι μία όχι ενθαρρυντική ένδειξη περί του περιβάλλοντος και των συνθηκών υπό τις οποίες ζούσε.
 7. Μην εντυπωσιάζεστε από ένα υπερβολικά πυκνό δίκτυο ριζών που εφάπτεται των εσωτερικών τοιχωμάτων της γλάστρας και δείχνει να συστρέφεται σαν κουλούρα. Επιπροσθέτως, μην δείχνετε προτίμηση προς φυτά τα οποία έχουν ελάχιστες ρίζες μέσα στο χώμα της γλάστρας.
 8. Απορρίπτετε φυτά που δείχνουν να έχουν πολλές ρίζες γύρω από τη νοητή προέκταση του κεντρικού κορμού. Ιδιαιτέρως, εάν υπάρχουν ξυλοποιημένες ρίζες οι οποίες περισφίγγουν τον κορμό.
 9. Απορρίπτετε φυτά που έχουν αναπτύξει δυσανάλογα προς το πάχος του κεντρικού κορμού πολύ χονδρές ρίζες κατά κανόνα αμέσως κάτω από την επιφάνεια του χώματος κοντά στη νοητή προέκταση του κορμού.
 10. Κατά κανόνα αποφύγετε την αγορά ενός φυτού το οποίο διαθέτει μικρές διαστάσεις, αλλά μεγάλη γλάστρα ή συνηθέστερα έχει μεγάλες διαστάσεις και βρίσκεται σε μικρή γλάστρα, εφ' όσον κάτι τέτοιο δεν επιβάλλει η φυσική ανάπτυξη του είδους του συγκεκριμένου φυτού.
 11. Σταθεροποιήστε καλά τη γλάστρα με τα πόδια σας και κουνήστε απαλά και ευγενικά τον κεντρικό κορμό. Εάν νοιώσετε ότι ο κορμός δεν έχει την τάση να καμφθεί, δηλαδή ωσάν να μοιάζει αγκυρομένος στη γλάστρα, αλλά ταλαντεύεται εύκολα και παρασέρνει το χώμα πέριξ αυτού, καλύτερα να αναζητήσετε άλλο φυτό.
 12. Ελέγξτε κατά το δυνατόν τον τρόπο δημιουργίας του φυτού που σας ενδιαφέρει και το βαθμό που έχει ριζοπιάσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η προέλευση από εμβόλιο, μόσχευμα ή σπόρο.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Συμβουλές για Αγορά Φυτών και Φυτά Γλάστρας

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.