Διά εκτοξευτήρες νερού εις μία προβληματική εγκατάσταση διά το αυτόματο πότισμα γκαζόν ή την άρδευση χλοοτάπητα, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Άπαντες γνωρίζουν το γεγονός ότι ένα καλλωπιστικό γρασίδι έχει ανάγκη από άρδευση η οποία κατά κανόνα_Πότισμα γκαζόν με εκτοξευτήρες νερού. διεκπεραιώνεται με το αυτόματο πότισμα γκαζόν. Χάρις εις το χορηγούμενο νερό με την άρδευση χλοοτάπητα δημιουργούμε καλύτερες προϋποθέσεις έτσι ώστε να διατηρείται η καλή υγεία, η καλαισθησία και η ευημερία του. Στα διάφορα κείμενα από τη δημοσιοποιημένη βάση δεδομένων με τα άρθρα κήπου, η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ τονίζει διαρκώς στις φίλες και τους φίλους της το ότι το αρδευτικό δίκτυο για το αυτόματο πότισμα πρέπει να συγκροτείται βάσει κάποιων κατασκευαστικών κανόνων λαμβάνοντας υπ' όψιν τα χαρακτηριστικά ροής ύδατος, τις εδαφοκλιματικές συνθήκες οι οποίες υφίστανται στο χώρο του κήπου και βεβαίως, τις ανάγκες του γκαζόν. Οι κατασκευάστριες βιομηχανίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο των αρδευτικών συστημάτων διαθέτουν στην παγκόσμια αγορά ένα σύνολο ποικίλων προϊόντων των οποίων η εγκατάσταση και χρήση πρέπει να υπόκεινται σε κάποιες αρχές βάσει συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις καταστρατηγήσεως αυτών των αρχών είναι η αρχική θέση εγκαταστάσεως για τους εκτοξευτήρες νερού στην περιοχή του γκαζόν κατά την δημιουργία του συστήματος για το αυτόματο πότισμα χλοοτάπητα. Η τοποθέτησή τους, δυστυχώς, αρκετές φορές γίνεται με εσφαλμένο τρόπο τόσο όσον αφορά στη διάταξή τους στο χώρο, αλλά και όσον αφορά στην τοποθέτησή τους στο έδαφος.

Αυτό που θα ήθελε να επισημάνει η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ προς τις φίλες και τους φίλους της σχετικώς με την τοποθέτηση των_Αποδεκτή εγκατάσταση για εκτοξευτήρες νερού. εκτοξευτήρων έχει σχέση με την προβληματική θέση ως προς το επίπεδο της επιφανείας του χώματος. Είτε είναι γραναζωτοί, είτε στατικοί, είτε κρουστικού τύπου οι εκτοξευτήρες νερού πρέπει να μην δημιουργούν προβλήματα, αλλά και να μην τους δημιουργούμε προβλήματα κατά την συντήρηση του γρασιδιού μας. Επιπροσθέτως, δεν πρέπει να εμποδίζουν την κυκλοφορία ανθρώπων, αλλά και να είναι εις θέσιν να υφίστανται όσο το δυνατόν μικρότερη καταπόνηση από τις διάφορες ανθρωπογενείς δραστηριότητές. Έτσι, λοιπόν, αρχικώς θα διευκρινίσουμε το ότι όλοι οι εκτοξευτήρες νερού οι οποίοι προέρχονται από αξιόπιστες βιομηχανίες διαθέτουν κάποιες θεωρητικές ικανότητες διαβροχής, που με ιδανικές συνθήκες λειτουργίας προσδιορίζονται πάντοτε από αυτούς τους κατασκευαστές. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από την υποδειγματική εγκατάσταση και χρήση τους θα επηρεάζει δυσμενώς την προσδοκώμενη απόδοσή τους. Αυτό σημαίνει ότι η ακτίνα του εκτοξευόμενου ύδατος, η διαβροχή και η επίδραση εξωγενών παραγόντων, όπως είναι ο αέρας, θα είναι κατά κανόνα εκτός των αποδεκτών ορίων λειτουργίας. Άρα, λοιπόν, η κεφαλή του στελέχους που ανυψώνεται μέσα από το σταθερό σώμα του κάθε εκτοξευτήρα πρέπει να βρίσκεται σε συγκεκριμένο ύψος ως προς το επίπεδο του εδάφους το οποίο πρέπει να περιβάλλει τον συγκεκριμένο εξάρτημα για το αυτόματο πότισμα γκαζόν.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε κάτι το οποίο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό. Είναι αρκετά πιθανόν μετά από κάποιο_Προβληματική εγκατάσταση σε δημόσιο χώρο. χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του αρδευτικού δικτύου οι εκτοξευτήρες να μην παραμείνουν στο ύψος όπου τοποθετήθηκαν κατά την αρχική τους εγκατάσταση. Αυτό το διάστημα ποικίλλει και δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς εξ αρχής. Το φαινόμενο τούτο οφείλεται σε διάφορους λόγους και είναι, δυστυχώς, φυσιολογικό. Για παράδειγμα, η ελάχιστη περιοχή η οποία είναι κεκαλυμμένη με γκαζόν πέριξ του εκτοξευτήρος μπορεί να εμφανίσει μία μικρή καθίζηση εξ αιτίας της συμπιέσεως του εδάφους σε συνδυασμό με την εντονότερη δράση του νερού που εκρέει από τον εκτοξευτήρα όταν λειτουργεί με την μορφή απορροής κατά την απαρχή και λήξη της λειτουργίας του. Έτσι, είναι δυνατόν η κεφαλή του εκτοξευτήρος με την πάροδο του χρόνου να προεξέχει περισσότερο. Από την άλλη μεριά είναι επίσης φυσιολογικώς δυνατόν ο εκτοξευτήρας να καταλήξει να βυθιστεί περισσότερο στο χώμα εάν το επιτρέπει ο τρόπος συνδέσεώς του στο σωλήνα παροχής ύδατος για την άρδευση, κυρίως εξ αιτίας καταπονήσεων που δέχεται από φορτία.

Πέρα, όμως, από την φυσιολογική μεταβολή της θέσεως υπάρχει και η προβληματική αρχική εγκατάσταση η οποία δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που κάποιος ανυποψίαστος εκτιμάει. Αυτό το ζήτημα εστιάζεται στην υπερβολική ανύψωση και στον υπερβολικό ενταφιασμό για τους εκτοξευτήρες νερού.

Κατά την υπερβολική ανύψωση ο εκτοξευτήρας προεξέχει υπέρ το δέον από το έδαφος. Κάτι τέτοιο δημιουργεί ανωμαλία_Υπερβολική ανύψωση για εκτοξευτήρες ποτίσματος γκαζόν. στην διαβροχή χλοοτάπητα γιατί εξαναγκάζει το εκτοξευόμενο νερό να εκρέει σε ανώμαλη μέγιστη ακτίνα δημιουργώντας προβληματικώς αρδευόμενες εστίες ιδιαιτέρως πιο κοντά στους εκτοξευτήρες νερού. Από την άλλη μεριά όταν φυσάει αέρας ή υπάρχει κάποια μικρή ομιχλοποίηση κατά την εκροή παρατηρούνται περισσότερες απώλειες πολύτιμων υδάτινων πόρων, αφού το νερό διασπείρεται και διαχέεται σε μη προβλεπόμενα ύψη. Επιπροσθέτως, είναι ευνόητο στις φίλες και τους φίλους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ το ότι μία υπερβολική ανύψωση των εκτοξευτήρων καθιστά πιο δυσμενή ή επικίνδυνη την κοπή του γκαζόν, την κυκλοφορία των ανθρώπων, την ομαλή κίνηση των τροχών ή την περιστροφή των λεπίδων της χλοοκοπτικής μηχανής, αλλά και τη χρήση ειδικών μηχανημάτων για την περιποίηση του γρασιδιού, όπως είναι αυτά της καθέτου κοπής ή ο αποβρυωτής. Τέλος, ειδικώς στους πολύ εκτεθειμένους χώρους πρασίνου, ένας ιδιαιτέρως ορατός εκτοξευτήρας μπορεί ευκόλως να αποτελέσει στόχο βανδαλισμού, ακόμα και εάν διαθέτει προσαρτημένο στην κορυφή του προστατευτικό κάλυμμα το οποίο μοιάζει με χλοοτάπητα.

Στη διαμετρικώς αντίθετη περίπτωση προβληματικής εγκαταστάσεως για εκτοξευτήρες νερού βρίσκεται ο υπερβολικός_Υπερβολικός ενταφιασμός για εκτοξευτήρες ποτίσματος χλοοτάπητα. ενταφιασμός τους μέσα στο έδαφος. Οι εκτοξευτήρες ποτίσματος γκαζόν τοποθετούνται ολόκληροι μέσα στο έδαφος ή καλύπτονται με ανεπίτρεπτες επιχωματώσεις. Με αυτόν τον τρόπο η μεγίστη ακτίνα εκροής μειώνεται και κάποιες περιοχές πιο κοντά σε κάθε εκτοξευτήρα ενδέχεται να δέχονται υψηλότερα από τα προσδοκώμενα ποσοστά διαβροχής ή να μαστιγώνονται υπερβολικώς με ισχυρότερες ριπές ύδατος, ειδικώς εάν ο εκτοξευτήρας είναι ισχυρός και μεγάλης αποδόσεως. Επίσης, μπορεί να δημιουργούνται ανεπιθύμητες βοθριώσεις ή επικίνδυνοι για το γκαζόν νερόλακκοι πέριξ της κεφαλής του συγκεκριμένου εξαρτήματος. Αυτό, όμως, που προκαλεί ύπουλα ο ανώμαλος ενταφιασμός είναι η σταδιακή μείωση της αποδοτικότητος και του προσδοκίμου ζωής του κάθε εκτοξευτήρα νερού. Δυστυχώς, πολλοί αγνοούν το ότι ένας τέτοιος εκτοξευτήρας με κάποιες προϋποθέσεις είναι εις θέσιν να ασκήσει μικρή αναρρόφηση ύδατος από τα λιμνάζοντα ύδατα πέριξ της κεφαλής του οπότε άχρηστα υλικά δεν αποκλείεται να τον ζημιώσουν με την πάροδο του χρόνου. Επιπροσθέτως, όταν το κινούμενο στέλεχός του ανυψώνεται και κυρίως, όταν κατεβαίνει μπορεί να παρασύρει μικρές πέτρες οι οποίες γρατζουνούν την επιφάνειά του βλάπτοντας την στεγανότητά του, αφού φθείρουν το δακτύλιο μονώσεως και υδρολιπάνσεως στη βάση του και φράσσουν το ακροφύσιο.

Όπως συμβαίνει αρκετά συχνά σε όλες τις κηποτεχνικές και κηπουρικές εργασίες για την κατασκευή και συντήρηση κήπων, ακόμα και η εγκατάσταση των εκτοξευτήρων μπορεί σε κάποιους να φαντάζει ότι είναι μία απλή υπόθεση, αλλά κρύβει κάποια μυστικά τα οποία μόνο η εμπειρία είναι εις θέσιν να προσδιορίσει. Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο περίπλοκα εάν διαθέτουμε χώρους πρασίνου με ανισόπεδες επιφάνειες και έντονες κλίσεις. Καλό θα ήταν εάν κάποιος θελήσει να πραγματοποιήσει μόνος του τέτοιες εργασίες να ενημερωθεί πρώτα για τις τεχνικές δυνατότητες των αρδευτικών εξαρτημάτων και υλικών που διαθέτει από τις βιομηχανίες κατασκευής οι οποίες αρκετές φορές δημοσιεύουν πολλές τεχνικές πληροφορίες ακόμα και στο διαδίκτυο. Τέλος, εάν για κάποιο λόγο μία φίλη ή ένας φίλος της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ υποχρεωτικώς θελήσει να αλλάξει τη θέση ενός εκτοξευτήρα νερού είτε προς τα άνω, είτε προς τα κάτω, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τους υπόλοιπους, τότε καλό θα ήταν να μην ενεργήσει αυθορμήτως. Ενδεχομένως να πρέπει να σκεφτεί ακόμα και να τον αντικαταστήσει με κάποιον άλλον διαθέσιμο εκτοξευτήρα διαφορετικών διαστάσεων οι οποίες ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Προβληματική Εγκατάσταση και Εκτοξευτήρες

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.