Διά εργασίες κήπου που απαιτεί ο μήνας Νοέμβριος, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Ακολουθούν ενδεικτικές προτεινόμενες εργασίες κήπου για τον μήνα Νοέμβριο:

 1. Όταν ο καιρός το επιτρέπει μπορούν να διεξαχθούν με φειδώ τα αναγκαία κλαδέματα, αλλά σε γενικές γραμμές περιορίζονται πλέον μόνο στα απολύτως αναγκαία.
 2. Οι κλιματολογικές συνθήκες σταδιακώς μεταβάλλονται και αποκτούν περισσότερο υγρόψυχρα χαρακτηριστικά. Πρέπει να εντατικοποιούνται οι εργασίες σχετικώς με την κατασκευή, αλλά και συντήρηση κήπων αναλόγως των βροχοπτώσεων και του ψύχους.
 3. Μπορεί να σχηματιστούν λάκκοι πέριξ και σε απόσταση εκ των κορμών, αλλά και να οργωθεί ή να αναμοχλευθεί το χώμα του κήπου όπου είναι αναγκαίο υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προσφάτως προηγηθεί βροχοπτώσεις οι οποίες έχουν καταστήσει το έδαφος λασπώδες ή υγρό. Συνδυαστικώς είναι δυνατή η καταπολέμηση ζιζανίων στον κήπο με κατάλληλα εγκεκριμένα σκευάσματα όπου είναι επιτρεπτό. Επίσης, πρέπει να τονισθεί ότι χρειάζεται να αποφεύγονται τα βαθειά οργώματα πέριξ των εσπεριδοειδών και ειδικώς της λεμονιάς.
 4. Όσοι διαθέτουν κατασκευές νερού (πχ λιμνούλες ή ρυάκια) καλό είναι να παρατηρούν για φαινόμενα υπερχειλίσεων μετά από βροχοπτώσεις. Επίσης, η συσσώρευση περίσσειας οργανικής ύλης εξ αιτίας κυρίως φυλλοπτώσεως ή καρποπτώσεως πρέπει να αποτρέπεται εντός των υδάτων. Προτείνουμε να καθαρίζονται οι μηχανισμοί των αντλιών και τα φίλτρα των εν λόγω κατασκευών ή να προφυλάσσονται από το ψύχος εάν είναι αναγκαίο. Ομοίως, εάν είναι απαραίτητο λαμβάνει εκκένωση όλων των απροστάτευτων υδατοδεξαμενών που τροφοδοτούν τις υδατοκατασκευές ειδικώς στη βόρειο Ελλάδα.
 5. Το γκαζόν εν γένει ψυχρόφιλων ειδών προτείνεται να μην κουρεύεται σε ύψος κάτω από τέσσαρα εκατοστά (4 cm). Μπορεί να λιπανθεί αυτός ο χλοοτάπητας με σύνθετα αζωτούχα λιπάσματα βραδείας αποδεσμεύσεως εάν ο καιρός είναι ήπιος, αλλιώς καλύτερα να γίνει λίπανση με σκευάσματα ισορροπημένης αναλογίας καλίου και αζώτου με ιχνοστοιχεία. Πολλά από τα θερμόφιλα είδη γκαζόν σταδιακώς μεταβαίνουν σε υπέργεια ληθαργική κατάσταση οπότε προτείνεται μία ελαφρά επέμβαση με κατάλληλα καλιούχα λιπάσματα που περιέχουν ιχνοστοιχεία.
 6. Η λίπανση μεταβάλλεται συναρτήσει της επικείμενης εκθέσεως των φυτών στο ψύχος ειδικώς στη βόρειο Ελλάδα ή σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο. Σε γενικές γραμμές προτείνεται η λελογισμένη τροφοδοσία με λίπασμα ιχνοστοιχείων το οποίο θα περιέχει λίγο φώσφορο και περίπου ίδιες ποσοστιαίες αναλογίες αζώτου και καλίου. Όσα καρποφόρα φυτά παρέχουν όψιμους καρπούς ενδεχομένως να υποστούν απώλειες εξ αιτίας κλιματολογικών συνθηκών.
 7. Παρατήρηση των φοινικοειδών για προηγούμενες προσβολές από τον κάνθαρο Rhynchophorus ferrugineus, την πεταλούδα Paysandisia archon ή άλλων παθογόνων, αλλά και των λοιπών φυτών (κυρίως Λέιλαντ και Γκολντ Κρεστ) για φυτοπαθολογικά προβλήματα ή προβλήματα σταθερότητας στο χώμα ιδίως όπου οι βροχές συνδυάζονται με ανέμους. Προτείνεται να αποφεύγεται ακόμα το κλάδεμα των φοινικοειδών για λόγους μέτρων προστασίας. Ειδικώς εάν οι κλιματολογικές συνθήκες συνδυάζονται από εναλλαγές ζεστών και ψυχρών περιόδων πρέπει να μην εφησυχάζουμε. Θεωρητικώς, οι κλιματολογικές συνθήκες θα πρέπει σταδιακώς να καθιστούν όλο και πιο δυσχερή την δραστηριότητα των παρασίτων, αλλά προληπτικώς προτείνεται να αποφεύγονται τα κλαδέματα.
 8. Τα κωνοφόρα και τα εσπεριδοειδή, κυρίως οι λεμονιές, καλό θα ήταν να υφίστανται προληπτικό ψεκασμό με κατάλληλα κατά περίπτωση μυκητοκτόνα (πχ χαλκούχα).
 9. Τα κηπευτικά να καθαρίζονται και να αραιώνονται.
 10. Συνεχίζεται η φύτευση ή σπορά κηπευτικών (πχ σπανάκι, μαρούλι, λάχανο, μπρόκολο κλπ) για χειμερινή ή ανοιξιάτικη παραγωγή.
 11. Οι έτοιμοι καρποί μπορούν να αφαιρούνται από τα φυτά, ενώ εκείνοι οι καρποί οι οποίοι πέφτουν στο έδαφος να απομακρύνονται. Τα ετήσια κηπευτικά από τα οποία έχουν παραληφθεί οι αναμενόμενοι καρποί καλύτερα να απομακρύνονται από τον κήπο και να καταστρέφονται.
 12. Οι μεταφυτεύσεις γυμνόρριζων μπορούν να διενεργούνται σε προστατευμένους χώρους και οι φυτεύσεις φυτών με ικανοποιητικό ριζικό σύστημα ή βολβών μπορούν επίσης να διεξάγονται.
 13. Μπορούν να πραγματοποιούνται λήψεις μοσχευμάτων προκειμένου να διενεργηθεί πολλαπλασιασμός εάν κριθεί κάτι τέτοιο αναγκαίο.
 14. Η άρδευση θεωρητικώς μειώνεται αισθητώς, αλλά το πότισμα θα καθοριστεί από την ένταση και τη μορφή των κλιματολογικών συνθηκών. Προσοχή στο πότισμα των γλαστρών όπου οι απώλειες ύδατος λόγω καιρού θα αρχίσουν να περιορίζονται. Επίσης προσοχή στην άρδευση των καρποφόρων φυτών τα οποία φέρουν όψιμους καρπούς προκειμένου αυτοί να μην σκάσουν.
 15. Οι διαδικασίες περιποιήσεως χλοοτάπητος όπως ο αερισμός εδάφους (βλ. τα σχετικά άρθρα ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για το γκαζόν κήπου) μπορούν να διενεργούνται μόνο κατά εκτίμηση της περιπτώσεως που αφορά σε έκαστο κήπο, αλλά σε γενικές γραμμές καλύτερα να αποφεύγονται.
 16. Μπορεί να διενεργηθεί η εγκατάσταση έτοιμων χλοοταπήτων, αλλά και η σπορά ψυχρόφιλων ειδών γκαζόν (πχ ποικιλίες Festuca arundinacea) εάν οι βροχοπτώσεις και οι εν γένει εδαφοκλιματικές συνθήκες το επιτρέπουν. Η σπορά θερμόφιλων ειδών προτείνεται να αποφεύγεται. Επίσης, το ίδιο διάστημα προσφέρεται για την επισπορά ή επανασπορά γκαζόν εάν οι εδαφοκλιματικές συνθήκες και οι προστατευμένοι χώροι το επιτρέπουν.
 17. Προσοχή για την εκδήλωση μορφών παγετών (βλ. τα σχετικά άρθρα της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για τον παγετό). Η φροντίδα των παγετόπληκτων φυτών πρέπει να συνεχίζεται όπου και όταν χρειάζεται. Εάν προβλέπεται παγετός τα καταλλήλου μεγέθους φυτά μπορούν να προστατεύονται με ειδικά καλύμματα, ενώ είναι δυνατή η προστατευτική επέμβαση πέριξ του κορμού με οργανική ύλη (πχ φύλλα). Για τα μεγάλα σε μέγεθος φυτά στους ιδιωτικούς κήπους η αντιπαγετική προστασία είναι συνήθως δυσχερής.
 18. Εάν είναι απαραίτητο μπορεί να συνεχισθεί η εγκατάσταση εντομοπαγίδων.
 19. Συνεχίζεται με ιδιαίτερη προσοχή η καταστροφή των ζιζανίων με σκαλίσματα ή χειροβοτανίσματα.
 20. Πρέπει να καταπολεμούνται εντατικώς τα φυτοπαθογόνα παράσιτα.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Μήνας Νοέμβριος και Εργασίες Κήπου

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.