Διά χώμα κήπου ή το έδαφος για καλλιέργεια φυτών καθώς γράφει ο Κασσιανός Βάσσος και ο Βηρύτιος, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Άπαντες και ειδικότερα οι φίλες και οι φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ γνωρίζουν το γεγονός ότι το έδαφος, που περιλαμβάνει το_Μαύρο χώμα. χώμα κήπου, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο κατά την ανάπτυξη και εξασφάλιση της ευημερίας η οποία θα διακρίνει όλα τα καλλωπιστικά φυτά. Η καλλιέργεια φυτών σε ακατάλληλο έδαφος είναι βέβαιον ότι θα καταλήξει να γίνει προβληματική ή ακόμα και αδύνατη, αφού οι φυτικοί οργανισμοί δεν θα μπορούν κυρίως να αντλήσουν ή να αξιοποιήσουν τις αναγκαίες θρεπτικές ουσίες. Όμως, μετά από αμέτρητα χρόνια γεωλογικών μεταβολών, αλλά και περιβαλλοντικών επιδράσεων, δεν είναι δυνατόν τα υποστηριχθεί το ότι άπαντα τα εδάφη είναι ίδια όσον αφορά στη γονιμότητα, στη δομή και στη σύστασή τους. Υπάρχουν ακόμα και ακραίες διαφοροποιήσεις οι οποίες προσδιορίζουν διαφορετικά γνωρίσματα στα εδάφη, που κατά συνέπεια επιδρούν ποικιλοτρόπως στην ανάπτυξη των φυτών. Από την αρχαιότητα έγινε προσπάθεια έτσι ώστε να καταγραφούν ή να κατηγοριοποιηθούν ποιοτικώς τα εδάφη με σκοπό κάθε χώμα κήπου να διακρίνεται πιο εύκολα αναλόγως της καταλληλότητός του για την καλλιέργεια φυτών.

Όσον αφορά σε αυτή την κατηγοριοποίηση έχουν διατυπωθεί διάφορες γνώμες και θεωρίες. Από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι οι καταγεγραμμένες απόψεις τις οποίες υποστήριξε ο Βηρύτιος και μπορούν να εντοπισθούν στα κείμενα που υπέγραψε ο Κασσιανός Βάσσος. Στον Κασσιανό Βάσσο και τα πονήματά του η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ έχει αναφερθεί επίσης σε άλλα κείμενά της τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη δημοσιοποιημένη βάση δεδομένων με τα άρθρα κήπου.

Έτσι, λοιπόν, από τις υποδείξεις του Βηρυτίου διαφαίνεται ότι για πολλούς αιώνες οι καλλιεργητές αξιολογούσαν σαν καταλληλότερο χώμα αυτό με τη μελανόχρωμη εμφάνιση και αναγνώριζαν ότι ειδικώς αυτό το μαύρο χώμα ήταν το πιο ικανό στην φυσική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων προς όφελος των φυτών. Εν συνεχεία αξιόλογο χώμα έκριναν ότι ήταν τόσο το κοκκινόχωμα, όσο και η ποταμόχωστη άμμος. Επίσης, με εμπειρικές δοκιμές γευσιγνωσίας πολλοί καλλιεργητές έκριναν σαν κατάλληλο για καλλιέργεια φυτών το γλυκόγευστο χώμα το οποίο κρατάει ζέστη. Σε γενικές γραμμές τα προαναφερθέντα χώματα μπορούσαν να φιλοξενήσουν με ιδιαίτερη επιτυχία διάφορες καλλιέργειες, όπως ήταν για παράδειγμα αυτή της αμπέλου. Επιπροσθέτως, τα βαθιά χώματα έχαιραν ιδιαιτέρας εκτιμήσεως, αρκεί να ήταν ευκολοδούλευτα και κοκκώδη ή σπυρωτά. Τέλος, αξιοπρόσεκτη ιδιομορφία παρουσίαζαν οι δενδροφυτείες οι οποίες κατά την εκτίμηση του Βηρυτίου δεν απέδιδαν ικανοποιητικώς σε βαθιά γη ή στα κοκκινωπά χώματα.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Κατηγορίες για Χώμα Κήπου στο Έδαφος

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.