Διά σταλάκτες εις το αρδευτικό δίκτυο διά το αυτόματο πότισμα κήπου, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Το αρδευτικό δίκτυο για το αυτόματο πότισμα κήπου απαρτίζεται από υλικά, αρκετά εκ των οποίων είναι διαρκώς_Ένας σταλάκτης ρυθμιζόμενης εκροής με λόγχη. εκτεθειμένα στο περιβάλλον. Δεν αποκλείεται το γεγονός ακόμα και το πιο καλοσυντηρημένο δίκτυο να υφίσταται ορισμένες φθορές, που είναι φυσική κατάληξη της σκληρής εργασίας την οποία επιτελεί. Όμως, όσο πιο άρτια εξοπλισμένο είναι ένα τέτοιο δίκτυο, χάρις εις τα καλής ποιότητος υλικά του μπορεί να ανταπεξέλθει σε πάρα πολλές αντιξοότητες. Από τα πιο χαρακτηριστικά τμήματά του είναι, βεβαίως, οι σταλάκτες οι οποίοι διατίθενται σε διάφορους τύπους αναλόγως της τεχνολογίας λειτουργίας, της δυνατότητος εκροής ή της μορφής τους. Όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα εξαρτήματα, έτσι και οι σταλάκτες μπορεί να εκδηλώνουν δυσλειτουργίες και φυσικά, η πιο συχνή είναι η έμφραξη. Μάλιστα, η έμφραξη εντοπίζεται κατά κανόνα στις οπές εκροής ύδατος των σταλακτών και η πρόκλησή της έχει φυσική ή χημική ή βιολογική καταγωγή. Επιπροσθέτως, καθώς είναι αυτονόητο, η προδιάθεση για να υποστεί κάποιος σταλάκτης έμφραγμα επηρεάζεται από την ποιότητα κατασκευής του, τη συντήρησή του, την ποιότητα των νερών και την έκθεσή του σε εργασίες για τη συντήρηση κήπων, αλλά και από την τεχνολογία λειτουργίας η οποία προσδιορίζει το μηχανισμό εκροής του.

Οι εμφράξεις βιολογικής καταγωγής στους σταλάκτες οφείλονται στην παρουσία διάφορων μικροοργανισμών ή άλλων οργανισμών, όπως είναι για παράδειγμα τα βακτήρια και τα άλγη. Αυτοί ο οργανισμοί είτε λόγω υπερσυγκεντρώσεως, είτε λόγω της φυσιολογικής τους δραστηριότητος, εμποδίζουν την ελεύθερη εκροή ύδατος από τις οπές κάποιου σταλάκτη. Μπορούν να εμφανιστούν με μεγαλύτερη συχνότητα σε αρδευτικά δίκτυα τα οποία αντλούν νερό από πηγάδια ή άλλες φυσικές πηγές και όχι από το δημόσιο δίκτυο υδροδοτήσεως του οποίου το νερό κατά κανόνα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία.

Τα χημικά εμφράγματα προκαλούνται από ιζήματα τα οποία διαχρονικώς συσσωρεύονται στις οπές εξ αιτίας της συστάσεως του νερού αρδεύσεως ή της εισαγωγής στο αρδευτικό δίκτυο χημικών ουσιών με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών λιπάνσεως του χώρου πρασίνου. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των εμφράξεων σε σταλάκτες δικτύων με συσκευές για λίπανση ταυτοχρόνως με το αυτόματο πότισμα κήπου. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο εξ αιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και της εξατμίσεως κατά τους θερινούς μήνες, ιδιαιτέρως όταν το νερό είναι βεβαρυμμένο με ανθρακικά άλατα ασβεστίου και μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ διαδοχικών ποτισμάτων.

Από την άλλη μεριά, τα φυσικά εμφράγματα εμφανίζονται από την παρουσία στερεών φερτών υλικών τα οποία επικάθονται στις οπές. Οι συγκεκριμένες ύλες είναι ανόργανης ή οργανικής προελεύσεως. Για παράδειγμα το χώμα, διάφορα κονιορτοποιημένα φύλλα ή οι μικρές πέτρες μπορούν να φράξουν έναν σταλάκτη.

Προκειμένου οι φίλες και οι φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ να κατορθώσουν να αποφύγουν το να έρθουν αντιμέτωποι με τέτοια_Εσωτερικό φίλτρου. δυσάρεστα φαινόμενα σχετικώς με το αυτόματο πότισμα κήπου και τους σταλάκτες, χρειάζεται να μεριμνούν έτσι ώστε το νερό ποτίσματος να είναι κατάλληλο προς τέτοια χρήση. Εάν υπάρχει η δυνατότητα, καλό θα ήταν να μην εγκαταλείπονται ασυντήρητοι οι σταλάκτες και η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ θα πρότεινε να χρησιμοποιούνται μαζί με λόγχες υποστηρίξεως για να αποφεύγεται η άμεση επαφή με το χώμα. Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τον καθαρισμό των σωληνώσεων στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία έχουν εισαχθεί μέσα τους διάφορα φερτά υλικά, κυρίως χώματα. Τέλος, η χρήση απλών ή πολύπλοκων φίλτρων ή συσκευών καθαρισμού και εξαγνίσεως ύδατος είναι μία λύση για την πρόληψη ενδεχόμενων προβλημάτων, ειδικώς εάν δε χρησιμοποιείται νερό από κατάλληλο δημόσιο δίκτυο υδροδοσίας. Αξίζει να επισημανθεί το γεγονός ότι εφ' όσον παρεμβληθούν φίλτρα στο αρδευτικό δίκτυο, οπωσδήποτε πρέπει να γνωρίζουμε εάν υπάρχει ενδεχόμενο να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά ροής του νερού.

Όσον αφορά σε εκδηλωμένα βιολογικά, χημικά ή φυσικά εμφράγματα, μπορεί να ληφθούν κάποια μέτρα για την αντιμετώπισή τους, αλλά πρακτικώς σε ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους είναι λίγο δύσκολο να εφαρμοστούν λόγω ελλείψεως κατάλληλων εγκαταστάσεων ή επικινδυνότητας των υλών εφαρμογής. Η χρήση θειικού χαλκού με αυστηρά συγκεκριμένες αραιές συγκεντρώσεις μπορεί να αντιμετωπίσει βιολογικά προβλήματα. Το ίδιο μπορεί να κάνει και η δράση του υδροχλωρικού οξέως ή του θειικού οξέως, αλλά τα τελευταία προτιμώνται περισσότερο για την καταπολέμηση των αλάτων.

Βεβαίως, οι σταλάκτες οι οποίοι έχουν υποστεί έμφραξη μπορούν να αντικατασταθούν εάν έχουν αχρηστευθεί ή να καθαριστούν με υπομονή. Ο καθαρισμός γίνεται με απαλό και ποτέ βίαιο τρίψιμο των οπών τους, καθώς και με αφαίρεση των άχρηστων υλικών κάμνοντας προσεκτική χρήση κάποιου αιχμηρού αντικειμένου ώστε να μην τραυματιστεί το εσωτερικό τύμπανο εάν υπάρχει. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί οικιακά εκκαθαριστικά αλάτων και μετά ακολούθησε σχολαστικός καθαρισμός των σταλακτών, αλλά δεν σας προτείνουμε να προβείτε σε μία τέτοια ενέργεια, αφού μπορεί να προκληθούν επιπτώσεις στο υλικό των σταλακτών.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Προβλήματα με Σταλάκτες στο Πότισμα Κήπου

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.