Διά σωστό κλάδεμα φυτών κήπου κατά τον Θεόφραστο, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Οι φίλες και οι φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το πόσο ευαίσθητοι είμαστε στο θέμα το οποίο αφορά_Προύνος πισσάρδειος με άνθη σε κήπο ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. εν γένει στο κλάδεμα φυτών κήπου. Όπως συχνά αναφέρεται καταφανώς στα κείμενά μας, ενώ οι κηπουρικές εργασίες για το κλάδεμα θεωρητικώς μπορούν να διεξαχθούν αυθαιρέτως από οποιονδήποτε το επιθυμεί, ειδικώς εάν αυτό το άτομο είναι εξοπλισμένο με κατάλληλα μηχανήματα κήπου, στην πράξη είναι μία ιδιαιτέρως δύσκολη, κοπιαστική και μακροχρόνια διαδικασία προκειμένου να είναι διαρκώς αποδοτικό προς όφελος της υγείας και ευημερίας των φυτικών οργανισμών. Οι γνώσεις και εμπειρίες οι οποίες είναι προαπαιτούμενα για μία επιτυχή εργασία είναι πολλές και αρκετές φορές χρειάζεται να είναι αυστηρώς εξειδικευμένες στις απαιτήσεις των καλλιεργούμενων φυτών. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά κείμενα για το κλάδεμα φυτών, ενώ έχουν ασχοληθεί αρκετοί άνθρωποι με τη βελτίωση των τεχνικών διεξαγωγής του. Ήδη από την αρχαιότητα υπάρχουν σχετικά γραπτά μνημεία της ανθρωπότητος με περιεχόμενο που μας εντυπωσιάζει ακόμα και κατά τη σύγχρονη εποχή.

Όπως έχουμε αναφέρει και σε αρκετά άλλα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, ο Έλληνας φιλόσοφος Θεόφραστος υπήρξε μία κολοσσιαία μορφή του Αρχαίου Κόσμου. Στα κορυφαία έργα του συγκαταλέγονται κείμενα τα οποία αναφέρονται διεξοδικώς στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη φύση των φυτών με βάση τις αντιλήψεις της εποχή όπου βίωνε την ιστορική πραγματικότητα και επομένως δεν ήταν δυνατόν να μην αφιερώσει χρόνο στο θέμα το οποίο σχετίζεται με το κλάδεμα. Ειδικώς στα βιβλία του, που απαρτίζουν το έργο "ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ", γίνονται διάσπαρτες αναφορές στο κλάδεμα, αλλά ιδιαιτέρως στο έβδομο κεφάλαιο του δευτέρου βιβλίου προσδιορίζεται το βασικό αξίωμα που το διέπει και για αυτό η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ προτείνει σε όλους εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν περισσότερο με τον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο τους για να ξεχωρίσουν από τους υπόλοιπους, να μελετήσουν όλα αυτά τα κείμενα της αρχαιοελληνικής γραμματείας.

Έτσι λοιπόν ο Θεόφραστος, δηλαδή ο Πατέρας της βοτανικής, επισημαίνει ότι το κλάδεμα και η εν γένει φροντίδα των φυτών έχουν υποκειμενικά χαρακτηριστικά ώστε να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες εκάστου φυτού. Αυτό, όμως, που τονίζει ιδιαιτέρως σε σχέση με το σωστό κλάδεμα φυτών και πολλοί το έχουν παρεξηγήσει ακόμα και σήμερα, δεν είναι η κοπή και απομάκρυνση του υγιούς ξύλου, αλλά του νεκρού φυτικού ιστού. Ο Θεόφραστος διασαφηνίζει ότι ειδικώς όλα τα δένδρα πρέπει να κλαδεύονται συνέχεια ώστε να απαλλάσσονται από τη νεκρά και ξηρή μάζα τους, γράφοντας συγκεκριμένα στο προαναφερθέν βιβλίο "...ΔΙΑΚΑΘΑΙΡΕΣΘΑΙ ΔΕ ΠΑΝΤΑ ΖΗΤΕΙ. ΒΕΛΤΙΩ ΓΑΡ ΤΩΝ ΑΥΩΝ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΩΣΠΕΡ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ, Α ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΤΡΟΦΑΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ…". Δηλαδή, αυτό που πρέπει να γίνεται τακτικώς είναι ο καθαρισμός τους και όχι η αυθαίρετη κοπή τους προκειμένου να αναπτύσσονται αξιοποιώντας αποτελεσματικώς τα θρεπτικά στοιχεία. Αντιθέτως, όταν το δένδρο μεταβεί στη φάση της γηράνσεώς του, τότε με βάση πάλι τις υποδείξεις από τον Θεόφραστο θα μπορούσαμε να επέμβουμε πιο δραστικά στο κλάδεμα του υγιούς ξύλου με την προσδοκία να αναπτυχθεί από το γηρασμένο φυτό νέα βλάστηση.

Απόρροια αυτού του αξιώματος είναι η κατανόηση του γεγονότος ότι τα διάφορα φυτά έχουν διαφορετικές ανάγκες και εντάσεις κλαδέματος υγιούς ξύλου, αφού διακρίνονται από επίσης διαφορετικούς ρυθμούς ή τρόπους αναπτύξεως, αλλά και από ανόμοιες ικανότητες ανοχής ή αντοχής έναντι ποικίλων καταπονήσεων.

Στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ προσπαθούμε να καταστήσουμε σαφές προς άπαντες οι οποίοι ανατρέχουν στη βοήθειά μας ότι δεν είναι δυνατόν να κλαδεύουμε κατά το δοκούν τα φυτά απλά και μόνο για να θεωρούμε σαν ιδιοκτήτες κήπων ότι εκπληρώσαμε τις υποχρεώσεις μας απέναντί τους. Αυτό είναι λάθος. Επομένως, όταν κάνουμε εγκαταστάσεις φυτών σε έναν χώρο πρασίνου κάθε φορά που διενεργείται μία κατασκευή ή διαμόρφωση κήπου, είμαστε υποχρεωμένοι να λαμβάνουμε υπ' όψιν εξαρχής κατά την αρχιτεκτονική κήπων το ότι η υπέργεια επιφάνεια και το υπόγειο τμήμα τους κατά κανόνα θα μεταβάλλονται προϊόντος του χρόνου. Για αυτό πρέπει να φυτεύονται σε περιοχές του κήπου μας όπου δεν θα παρενοχλούν ειδικώς όταν μεγαλώσουν στο μέλλον. Κατά συνέπεια το ουσιαστικό κλάδεμα υγιούς ξύλου θα είναι προϊόν συνειδητής προσπάθειας για τη βελτίωση ή ανανέωσή τους ή για άλλους ειδικούς λόγους και όχι εξαναγκαστική ενέργεια προκειμένου να τα απομακρύνουμε από τους ζωτικούς μας χώρους.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Σωστό Κλάδεμα Φυτών Κήπου

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.