Διά εκτοξευτήρες νερού και εκτοξευτήρες ποτίσματος διά το αυτόματο πότισμα γκαζόν με συνδέσεις ως είναι οι αρθρωτοί βραχίονες και οι εύκαμπτοι σωλήνες, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ υποστηρίζουμε συχνά την άποψη ότι κατά την κατασκευή κήπων χρειάζεται να λαμβάνεται πρωταρχική_Εκτοξευτήρες νερού ή irrigation sprinklers. μέριμνα για τη συγκρότηση ενός αξιόπιστου και αποδοτικού αρδευτικού δικτύου, ιδιαιτέρως για το αυτόματο πότισμα γκαζόν. Η φροντίδα και συντήρηση χλοοτάπητα ειδικώς κατά τις ξηροθερμικές εποχές, δηλαδή όταν το γρασίδι υφίσταται έντονη θερμική καταπόνηση, απαιτούν την κατανάλωση και σωστή διαβροχή σημαντικών όγκων νερού κατά την άρδευση κήπου. Ακόμα και σε άλλα κείμενα από τη δημοσιοποιημένη βάση δεδομένων με τα άρθρα κήπου, οι φίλες και οι φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ θα έχουν παρατηρήσει το γεγονός ότι συνεχώς υποστηρίζουμε την εγκατάσταση κατάλληλων εξαρτημάτων, που είναι οι εκτοξευτήρες νερού ή εκτοξευτήρες ποτίσματος γκαζόν, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατόν καλύτερη άρδευση χλοοτάπητα. Αυτοί οι εκτοξευτήρες διανέμουν καταλλήλως το νερό επειδή συνδέονται με τους σωλήνες παροχής νερού στο αρδευτικό δίκτυο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να επιτευχθεί μία τέτοια σύνδεση, αλλά θα επικεντρωθούμε αφ' ενός στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούνται αρθρωτοί βραχίονες ή swing joints και αφ' ετέρου στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία εφαρμόζονται οι εύκαμπτοι σωλήνες ή flexible swing pipes.

Τα προηγούμενα χρόνια, αρκετές φορές όταν πραγματοποιούσαμε εγκατάσταση εύκαμπτων σωλήνων, συνήθως κατά την οικιακή κατασκευή κήπων, στα σχέδια των απλών αρδευτικών δικτύων καταγράφαμε καταχρηστικώς αυτούς τους εύκαμπτους σωλήνες σαν αρθρωτούς βραχίονες. Αυτό γινόταν προκειμένου να διευκολύνουμε κάποιους ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν διέθεταν τις απαραίτητες γνώσεις για να αντιλαμβάνονται τις συνδέσεις των εκτοξευτήρων διαφορετικά από τις σωληνώσεις ροής ύδατος όλου του υπόλοιπου δικτύου. Αυτή η τακτική πλέον δεν εφαρμόζεται από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ και άπασες οι ιδιόμορφες συνδεσμολογίες προσδιορίζονται με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους για λόγους ακριβούς καταγραφής των δεδομένων και πληροφοριών των αρδευτικών δικτύων.

Έτσι, λοιπόν, οι αρθρωτοί βραχίονες αποτελούν την πιο αξιόπιστη, αλλά ίσως και την πιο δαπανηρή μορφή εγκαταστάσεως_Aρθρωτοί βραχίονες ή swing joints RAIN BIRD. και συνδέσεως για τους εκτοξευτήρες ποτίσματος γκαζόν στο αρδευτικό δίκτυο. Η χρησιμοποίησή τους ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου γνωρίζουμε εκ των προτέρων το γεγονός ότι οι εκτοξευτήρες θα υφίστανται αξιοσημείωτη μηχανική καταπόνηση ή είναι κρουστικού τύπου. Διαδραματίζουν το ρόλο μίας νοητής ισχυρής αναρτήσεως η οποία συγκρατεί γερά τον κάθε εκτοξευτήρα στη θέση του προστατεύοντας όσο το δυνατόν καλύτερα την επικοινωνία του με τον κεντρικό σωλήνα του δικτύου. Ένας τέτοιος αρθρωτός βραχίονας απαρτίζεται από σύνθετα πλαστικά τμήματα τα οποία παρεμβάλλονται ανάμεσα στους κεντρικούς σωλήνες παροχής νερού και στους εκτοξευτήρες νερού, αλλά διαμορφώνουν σχηματισμούς με πολλές γωνίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν επιπτώσεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία ροής του νερού στο ακροφύσιο του κάθε εκτοξευτήρα. Για αυτό το λόγο απαιτείται ένας προσεκτικός σχεδιασμός του αρδευτικού δικτύου, αλλά και χρήση αυστηρώς επιλεγμένων και ποιοτικών αρθρωτών βραχιόνων. Αυτό χρειάζεται διότι εξασφαλίζουμε περιορισμό των απωλειών πιέσεων λόγω ομαλότερης ροής του νερού χάρις εις την κατάλληλη διαμόρφωση του εσωτερικού των γωνιών του βραχίονα, αλλά και επειδή προσφέρουμε μακροβιότητα στην όλη κατασκευή.

Από την άλλη μεριά η επιλογή της χρήσεως των εύκαμπτων σωλήνων, πιθανώς να είναι η πιο κατάλληλη για τους_Δείγματα και εύκαμπτοι σωλήνες ή flexible swing pipes. ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους χώρους πρασίνου. Οι εύκαμπτοι σωλήνες μπορούν να εφαρμοσθούν άνετα στο αρδευτικό δίκτυο όταν η λειτουργική πίεση του αρδευτικού δικτύου δεν ξεπερνάει τα πέντε bar και η θερμοκρασία του νερού τους σαράντα βαθμούς της κλίμακος Κελσίου, κάτι το οποίο πρακτικώς είναι αδιανόητο να συμβεί. Είναι μία μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται κατά κόρον, αλλά πολλές φορές με λάθος τρόπο. Καταφεύγουμε σε αυτή διότι μας παρέχει τη δυνατότητα να συνδέουμε τους εκτοξευτήρες ακόμα και σε θέσεις όπου η απ' ευθείας σύνδεση στις σέλες των υπόγειων σωληνώσεων δεν είναι εφικτή. Στη συγκεκριμένη μορφή συνδέσεως, μεταξύ του κάθε εκτοξευτήρα και της αντίστοιχης σέλας, που βρίσκεται εγκατεστημένη στον υπόγειο σωλήνα ροής ύδατος, παρεμβάλλεται ένας άλλος ειδικού τύπου ευλύγιστος σωλήνας. Έτσι, μπορούν να απορροφώνται κατά το δυνατόν διάφοροι κραδασμοί ή βίαια κτυπήματα και κρούσεις τα οποία καταπονούν κάθε εκτοξευτήρα χωρίς να ζημιώνεται το υπόγειο τμήμα των σωληνώσεων.

Δυστυχώς, στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ έχουμε τη γνώμη ότι κάποιες φορές οι συνδέσεις εκτοξευτήρων νερού όπου συμμετέχουν_Εύκαμπτοι σωλήνες ή flexible swing pipes. εύκαμπτοι σωλήνες προσφέρουν άλλοθι για την κατασκευή κήπου με ένα αρδευτικό δίκτυο το οποίο δεν πληροί τις γεωμετρικές διατάξεις που χρειάζονται με βάση τα τεχνικά εγχειρίδια των βιομηχανιών αρδευτικών συστημάτων. Οι εύκαμπτοι σωλήνες δείχνουν να εγκαθίστανται αλόγιστα, χωρίς φειδώ και μέτρο στην εκτίμηση του μήκους που πρέπει να έχουν. Αυτοί οι σωλήνες πρέπει να αποσκοπούν στο να υποστηρίζουν αποκλειστικώς τους εκτοξευτήρες ποτίσματος γκαζόν και όχι την ευκολία μας κατά την εγκατάσταση των δικτύων επειδή περιορίζουμε για παράδειγμα τις αυλακώσεις που οφείλουμε να διανοίξουμε στο έδαφος. Το σύστημα στο οποίο στηρίζονται οι εύκαμπτοι σωλήνες στην ουσία απαρτίζεται στη συνηθέστερη των περιπτώσεων από έναν ειδικό ελαστικό σωλήνα μήκους κατά κανόνα περίπου τριάντα εκατοστών και δύο σπαρωτές γωνίες ή spiral barb fittings. Αυτές οι ειδικές γωνίες είναι ειδικοί ορθογώνιοι σύνδεσμοι των οποίων το ένα άκρο έχει ειδικές σπειροειδείς ανάγλυφες προεκτάσεις με σκοπό να βιδώνεται υδατοστεγώς στον εύκαμπτο σωλήνα και το άλλο να προσαρμόζεται στον εκτοξευτήρα ή στη σέλλα. Από την άλλη μεριά ο ειδικός σωλήνας, που έχει συνήθως διατομή ø16, καλό θα ήταν να μην ξεπερνάει σε μήκος τα πενήντα εκατοστά. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τις φίλες και τους φίλους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για το ότι υποστηρίζουμε την άποψη ότι δεν πρέπει να εφαρμόζεται ο κοινός αρδευτικός σωλήνας τον οποίο χρησιμοποιούμε στον κήπο διότι αυτό είναι μεγάλο λάθος που γίνεται πολύ συχνά, αφού απαιτείται ειδικό ενισχυμένο υλικό το οποίο να έχει την ιδιότητα να αντέχει σε καταπονήσεις και να εφαρμόζει απόλυτα ερμητικά στις σπαρωτές γωνίες.

Τέλος, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση αρθρωτών βραχιόνων, έτσι και στην εγκατάσταση των εύκαμπτων σωλήνων έχει μεγάλη σημασία η ποιότητα και αξιοπιστία των υλικών που χρησιμοποιούνται στο αρδευτικό δίκτυο. Ακατάλληλα ή αναξιόπιστα φθηνά υλικά μάλλον δεν είναι σε θέση να διασφαλίσουν την επάρκεια των τεχνικών χαρακτηριστικών λειτουργίας και την προστασία από μελλοντικές διαρροές στο δίκτυο διότι δεν θα μπορούν να διαχειρίζονται σωστά τις ροές ύδατος στο εσωτερικό τους και να ανταποκρίνονται πρακτικώς στις προδιαγραφές ασφαλείας. Μία τέτοια προβληματική εγκατάσταση συνεπάγεται ανεπάρκεια αρδεύσεως και φυσικά δυσανάλογα μεγάλο κόστος επιδιορθώσεων οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεστούν αποτελεσματικώς από άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν σε βάθος τα στοιχεία για το αυτόματο πότισμα των κήπων.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Συνδέσεις για Εκτοξευτήρες Ποτίσματος Γκαζόν

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.