Διά βοτανοθεραπεία με διάφορα βότανα και πληροφορίες για ειδική χρήση παρασκευασμάτων, καθώς είναι ο κυκεών ή κυκεώνας, που επισημαίνει ο Ιπποκράτης, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Αξίζει να επισημάνουμε προς τις φίλες και τους φίλους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ το γεγονός ότι σε άλλα κέιμενα από τη δημοσιοποιημένη βάση δεδομένων με τα άρθρα κήπου, έχει γίνει αναφορά στο τρόπο με τον οποίο παρασκευάζεται ο κυκεών ή κυκεώνας με βάση την Ιλιάδα του Ομήρου. Φαίνεται, όμως, ότι ο κυκεών ήταν ένα ποτό με διάφορες παραλλαγές κατά τη δημιουργία του. Ο Ιπποκράτης αναφέρεται σε κάποιες από αυτές τις παραλλαγές παραθέτοντας τις απόψεις του σχετικώς με τη δυνατότητα χρήσεώς του σαν μέσο φαρμακευτικής δράσεως για τον άνθρωπο, όπως γίνεται με τη βοτανοθεραπεία και τα βότανα.

Έτσι, με βάση τον Ιπποκράτη, ο κυκεών ο οποίος παρασκευάζεται μόνο με κριθάρι και νερό είναι ένα θρεπτικό και δροσιστικό μείγμα. Εάν προστεθεί κρασί στο κριθάρι τότε προσφέρει αίσθηση θερμότητος και γίνεται στυπτικός. Στην περίπτωση που στο μείγμα προστεθεί αραιωμένο μέλι περιορίζονται οι θερμαντικές και στυπτικές ιδιότητές του, αλλά γίνεται περισσότερο υπακτικός. Τέλος, ο κυκεώνας με γάλα είναι ιδιαιτέρως θρεπτικός και εάν το γάλα είναι προβατίσιο, τότε το ποτό είναι στυπτικό, ενώ εάν είναι κατσικίσιο γίνεται υπακτικό.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Κυκεών ή Κυκεώνας και Ιπποκράτης

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.