Διά καρποφορία και υπερπύκνωση καρπών, καθώς γράφει ο Θεόφραστος για το θέμα "καρποί", αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Κάποιες φορές σε ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους με καρποφόρα δέντρα παρατηρείται έντονη καρποφορία η οποία_Βατόμουρα από κήπο ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. οδηγεί στην υπερπύκνωση καρπών. Αυτό το γεγονός μπορεί με μία πρώτη ματιά να ικανοποιεί του κατόχους αυτών των χώρων πρασίνου, αλλά κάτι τέτοιο δεν σημαίνει ότι είναι πάντοτε αρεστό ή αποδεκτό φαινόμενο. Οι λόγοι οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε αυτήν την κατάσταση είναι πάρα πολλοί. Όσο και εάν είναι περίεργο η υπερβολική καρποφορία σε έναν τέτοιο κήπο μπορεί να θέλγει τις αισθήσεις μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι που επιδιώκουμε όσον αφορά στην επίτευξη υψηλής ποιότητος παραγωγής. Η συγκεκριμένη υπερπύκνωση ή υπερπληθώρα καρπών είναι ένα πρόβλημα το οποίο ήδη από την αρχαιότητα συνιστούσε μία ενοχλητική κατάσταση και για αυτό ασχολήθηκε με το πρόβλημα ο ίδιος ο Θεόφραστος. Αξίζει να επισημάνουμε το ότι στο πρόσωπό του η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ έχει αναφερθεί σε άλλα κείμενα από τη δημοσιοποιημένη βάση δεδομένων με τα άρθρα κήπου.

Έτσι, λοιπόν, με βάση τον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο η αφθονία καρπών ακόμα και σε άγρια δένδρα επηρεάζει δυσμενώς τα προσδοκώμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους. Θεωρεί ότι δεν επιτρέπει στα φυτά να καρποτοκήσουν με τρόπο που θα μπορούν να διαθέσουν και να κατανείμουν τις τροφοδοτικές δυνάμεις τους πιο αποδοτικά και συγκεντρωμένα σε λίγους εν δυνάμει απογόνους τους, αλλά αντιθέτως περισπά το δυναμισμό των χυμών για να δημιουργηθούν πολλοί καρποί. Κατά μία έννοια από μόνα τους τα φυτά και δη τα άγρια τείνουν να δίδουν έμφαση στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα των καρπών που παράγουν.

Ο Θεόφραστος υποστηρίζει επίσης το ότι η γεωργία επινοήθηκε μεταξύ άλλων και από την ανάγκη του ανθρώπου να επηρεάζει προς όφελός του την εκδήλωση των λειτουργιών των φυτών. Έτσι, προκειμένου να εξασφαλίσουμε καλύτερη ποιότητα και ωρίμανση καρπών αυτό που χρειάζεται να κάμνουμε όταν παρατηρούμε πολλούς καρπούς ή εν γένει εν δυνάμει καρποφόρα τμήματα είναι να τα περιορίζουμε πληθυσμιακώς αφαιρώντας εσκεμμένως αυτά τα οποία κρίνουμε ότι θα ζημιώσουν ποιοτικώς την μελλοντική παραγωγή.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Θεόφραστος, Καρποφορία και Καρποί

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.