Διά ηλιακά εγκαύματα, που εμφανίζουν οι νεαροί βλαστοί φυτών, όπως ο τραυματισμός φυτών, όταν επιδρά ο ήλιος και το γυαλί, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Τα φυτά, όπως και άλλοι οργανισμοί, χάρις εις τους αμυντικούς μηχανισμούς και τη δομή της εξωτερικής επιφανείας την_Έγκαυμα μανταρινιάς από ήλιο και γυαλί μέσα σε αυτοκίνητο. οποία διαθέτουν μπορούν να προστατεύονται σε κάποιο βαθμό από τις δυσμενείς επιδράσεις της ηλιακής ακτινοβολίας. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο χρόνο διαθέτουν οι φυτικοί ιστοί προκειμένου να αναπτυχθούν και να βελτιώσουν την αμυντική τους ικανότητα με τη βοήθεια των εξωτερικών επιφανειακών στοιβάδων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ξυλοποίηση των βλαστών και κορμών, που παρέχει τη δυνατότητα μεγαλύτερης αντιστάσεως και ανοχής στις επιδράσεις τις οποίες ασκεί η απ’ ευθείας παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο. Δυστυχώς, όμως, αρκετές φορές ειδικώς οι νεαροί βλαστοί, που είναι μαλακοί και τρυφηλοί, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ικανοποιητικώς έναντι τέτοιων καταπονήσεων με επίπτωση να βλάπτονται οι ιστοί τους επειδή υφίστανται εγκαύματα. Αυτά τα ηλιακά εγκαύματα είναι ένα αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται στα εσπεριδοειδή δέντρα του κήπου, αλλά και σε άλλα καλλωπιστικά φυτά. Μάλιστα, υπάρχουν συχνές περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτά τα νεαρά φυτά υφίστανται εγκαύματα πριν ακόμα εγκατασταθούν στον κήπο και συγκεκριμένα κατά τη μεταφορά τους μέσα σε αυτοκίνητα όπου η αποπνικτική ατμόσφαιρα του εσωτερικού του οχήματος και το διαφανές γυαλί των παραθύρων τα εξασθενούν.

Δεν είναι μόνο το γυαλί των αυτοκινήτων το οποίο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, αλλά κάθε διαφανής επιφάνεια από γυαλί υπό την οποία αναπτύσσονται τα φυτά κήπου, όπως συμβαίνει μέσα στα θερμοκήπια για παράδειγμα. Αναλόγως της εντάσεως της ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά και τη φορά την οποία έχει αυτή η προσπίπτουσα ακτινοβολία, μπορεί το γυαλί να λειτουργήσει σαν φακός εστιάσεως των ακτινών μεγεθύνοντας την καταστρεπτική τους δράση. Ταυτοχρόνως, είναι ένα υλικό το οποίο δημιουργεί αποπνικτική ατμόσφαιρα εάν αποτελεί δομικό συστατικό ενός κακώς αεριζόμενου χώρου. Οι ακτίνες του ηλίου προξενούν λύσεις κυττάρων όταν η ακτινοβολία λάβει κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία, δυστυχώς, απαντώνται όλο και πιο συχνά στον ελληνικό κήπο. Ακόμα και όταν ο ήλιος προσβάλλει απότομα τα φυτά εξ αιτίας προβλημάτων σκιάσεως, χωρίς τα τελευταία να μπορέσουν να προσαρμόσουν φυσιολογικώς τη βιολογική τους λειτουργία και την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, πάλι μπορεί να υποστούν εγκαύματα σε διάφορα τμήματά τους και όχι μόνο στους νεαρούς βλαστούς.

Οι νεαροί βλαστοί που υποφέρουν από ηλιακά εγκαύματα μοιάζουν ωσάν να έχει καψαλιστεί η φλούδα τους η οποία_Έγκαυμα από εσπεριδοειδή δέντρα από ήλιο και γυαλί. αποκτά πάρα πολύ γρήγορα μία κάπως θαμπή ωχροκαφετιά απόχρωση. Επιπλέον, πιθανώς να μοιάζει σαν να αποκολλάται από το φυτό. Παρ’ όλο που πολλές φίλες και φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ απογοητεύονται από αυτήν την εικόνα θεωρώντας ότι το φυτό τους υπέστη καταστροφή, στην πραγματικότητα η κατάσταση μπορεί να μην είναι τόσο δυσάρεστη. Κατ’ αρχάς δεν θα πρέπει να αφαιρείται η φλούδα του βλαστού, ούτε να αποκόπτεται ο βλαστός αμέσως μόλις παρατηρηθεί το φαινόμενο. Εάν το έγκαυμα είναι πολύ βαριάς μορφής τότε κατά πάσα πιθανότητα μετά από ολίγες ημέρες ο βλαστός θα αρχίσει να ξηραίνεται, οπότε τότε θα μπορούσε να αποκοπεί από το υπόλοιπο φυτό και η πληγή να σφραγισθεί με μία πάστα επουλώσεως πληγών εάν είναι δυνατόν. Συνήθως, όμως, η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ εκ της εμπειρίας της έχει διαπιστώσει ότι για την περίπτωση των ιδιωτικών και ιδιόχρηστων κήπων τα εγκαύματα δεν αποβαίνουν μοιραία, αρκεί να εντοπίζονται εγκαίρως. Επομένως, στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ προτείνουμε να μην απομακρύνονται οι πάσχουσες περιοχές, αλλά να αφήνονται ώστε το ίδιο το φυτό να πολεμήσει για την επιβίωσή του. Ακόμα και εάν τα ηλιακά εγκαύματα είναι εκτεταμένα χρειάζεται επικουρικώς να επαλείφονται απαλά οι περιοχές τους με μία εγκεκριμένη πάστα επουλώσεως πληγών αφού προηγουμένως ψεκασθούν με ένα ελαφρύ χαλκούχο μυκητοκτόνο διάλυμα και στη συνέχεια να αναμένουμε την αντίδραση του φυτού. Αυτό μπορεί να κατορθώσει να αναπληρώσει τη ζημία που υπέστη με την πάροδο του χρόνου, να συνεχίσει τη ροή χυμών και θρεπτικών στοιχείων από ή προς τη φυλλική επιφάνεια και τελικώς να αποκαταστήσει μόνο του τη φθορά. Εξ άλλου, τα φυτά έχουν εκπληκτικές ικανότητες αυτοϊάσεως.

Βεβαίως, ηλιακά εγκαύματα μπορούν να υποστούν τόσο τα φύλλα ή οι καρποί, όσο και τα πιο ισχυρά ή ξυλοποιημένα τμήματα των φυτών του κήπου, όπως είναι για παράδειγμα ο κεντρικός κορμός ή οι βραχίονες. Η καταπόνηση την οποία υφίσταται ένα φυτό λόγω εντόνου ηλιακής ακτινοβολίας και υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος, μπορεί να είναι τρομακτική επηρεάζοντας δυσμενώς την εκδήλωση πολλών λειτουργιών του, όπως είναι η φωτοσύνθεση, η διαπνοή και η παραγωγή των υδατανθράκων. Όμως, στο παρόν άρθρο η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ αναφέρεται μόνο στην περίπτωση των νεαρών και τρυφηλών βλαστών. Δεν ενδείκνυται αυτοί οι τρυφηλοί βλαστοί να καλύπτονται με ασβέστη καθώς ενδεχομένως υπάρχει η δυνατότητα να συμβαίνει σε έναν ξυλοποιημένο κορμό ενός εσπεριδοειδούς δέντρου. Εάν ένα ευπαθές φυτό βρίσκεται συνεχώς υπό κάποιας διαφανούς επιφανείας από γυαλί εκτεθειμένο στον ήλιο και τη ζέστη, τότε καλό θα ήταν να βάφεται αυτή η επιφάνεια προσωρινώς με κάποιο υλικό, όπως ο πολύ αραιός ασβέστης, κατά τη χρονική περίοδο που προβλέπεται έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Επιπροσθέτως, η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει στη δημιουργία νέων και εντυπωσιακών φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων για τη φυλλική επιφάνεια με εξελιγμένες και ασφαλείς για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον δραστικές ουσίες, που παρέχουν τη δυνατότητα σε ένα φυτό να ενισχύσει κατά πολύ την αντοχή του στις καταπονήσεις εξ αιτίας της ζέστης ή της ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας, αλλά και να βελτιώσει τη φωτοσυνθετική λειτουργία του. Όμως, σε πάσα περίπτωση η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ συστήνει προς τις φίλες και τους φίλους της το να αποφεύγεται η τοποθέτηση φυτών, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, κάτω από γυαλί όταν επικρατεί ζέστη, έντονη ηλιοφάνεια και ο αερισμός του χώρου είναι ανεπαρκής.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Ήλιος, Γυαλί, Βλαστοί Φυτών και Εγκαύματα

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.