Ελληνική μυθολογία ή μύθοι με φυτά, καθώς και πρόσωπα ή θεοί ως είναι Γαία, Έρωτας, Χάος, Ουρανός, από την κοσμογονία, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Πάρα πολύ συχνά, όταν δημιουργείται ένας κήπος, χρειάζεται να ληφθεί ειδική μέριμνα για τη βελτίωση του εδάφους. Αυτό είναι ένα κοινό μυστικό το οποίο κατά κόρον προβάλλεται μέσα από τα κείμενα τα οποία βρίσκονται στη δημοσιοποιημένη βάση δεδομένων με τα άρθρα κήπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για τις φίλες και τους φίλους της. Η σημασία της γης για την καλλιέργεια και επιτυχία της παραγωγής ή διατηρήσεως ενός φυτού είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Αυτό το γεγονός γίνεται αμέσως αντιληπτό από οποιοδήποτε άτομο ασχολείται με τους φυτικούς οργανισμούς. Ταυτοχρόνως, στη συνείδηση των αρχαίων Ελλήνων η γη είχε συνδυαστεί με την εκδήλωση φυσικών φαινομένων τα οποία επηρέαζαν τη συμπεριφορά ή αντίληψη των ανθρώπων για την καθημερινότητά τους είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω εντυπωσιασμού. Το πόσο πολύ οι Έλληνες είχαν εντυπωσιαστεί με τη γη, καθώς και με ό, τι σχετίζεται με αυτήν φαίνεται από τη θέση την οποία είχαν αφιερώσει σε αυτήν στο πάνθεον των ηρώων της ελληνικής μυθολογίας.

Η αρχέγονη θεότητα, που μάλιστα θεωρείται μία πρόδρομος του παραδοσιακού, πανίσχυρου δωδεκάθεου, ήταν η μοναδική Γαία. Μαζί με τον Ουρανό έθεσαν τις βάσεις για τη δημιουργία του Κόσμου, όπως φαίνεται μέσα από την ελληνική κοσμογονία. Αρκετοί ταυτίζουν τη Γαία με μία πεπερασμένη εδαφική επικράτεια, αλλά στην πραγματικότητα αυτή η θεότητα ήταν η προσωποποίηση της άπλαστης, αδιαφοροποίητης και αδιαμόρφωτης ύλης. Για αυτό η Γαία, αλλά και ο Έρωτας μαζί με το Χάος αποτελούσαν τα βασικά συστατικά στοιχεία στην κοσμοπλασία. Η θεοποίηση των φυσικών στοιχείων από την ελληνική μυθολογία αρκετές φορές επεξέτεινε την αντιλαμβανόμενη έννοια της Γαίας προσδίδοντας διαφοροποιήσεις στο πεδίο του υλικού κόσμου τον οποίο προσωποποιούσε, οπότε για αυτό αρκετές φορές ταυτίζεται με τη Γη τόσο στο καλλιεργούμενο επιφανειακό τμήμα της, όσο και στο τμήμα υπό της επιφανείας της.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Γαία και Ελληνική Μυθολογία

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.