Διά συχνότητα επαναλήψεως στη λίπανση γκαζόν, την περιποίηση χλοοτάπητα ή συντήρηση γκαζόν, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ γράφει συνέχεια και επαναλαμβάνει στα κείμενά της το πόσο δύσκολο είναι να κατορθώνει κάποιος να_Λίπανση γκαζόν με λιπασματοδιανομέα. ασχολείται επιτυχώς με τη συντήρηση γκαζόν και περιποίηση χλοοτάπητα, ώστε να εξασφαλίζει διαρκώς την ευημερία του. Πρέπει να υπολογίζονται τόσες πολλές παράμετροι, όπως είναι για παράδειγμα οι δυσμενείς ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, αλλά και να αφιερώνεται τόσος κόπος ή ανθρώπινη προσπάθεια, ώστε η μακροχρόνια διατήρηση του γρασιδιού να μετατρέπεται κάποιες φορές σε ηράκλειο άθλο. Μία από τις αρκετά σημαντικές παραμέτρους η οποία επηρεάζει την ανάπτυξη του γκαζόν, κυρίως στα βαριά και σχετικώς άγονα εδάφη, είναι η λίπανση και η συχνότητα επαναλήψεώς της με βάση το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τη λίπανση γκαζόν. Η συγκεκριμένη είναι μία δύσκολη περίπτωση μελέτης, αφού η λίπανση επηρεάζεται άμεσα από τις ανάγκες εκάστου κήπου. Επιπροσθέτως, οι φίλες και οι φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ δεν θα πρέπει να λησμονούν το ότι ένας ιδιωτικός και ιδιόχρηστος κήπος, ειδικώς στην Ελλάδα, κατά κανόνα δεν προσφέρει τις διευκολύνσεις ή τις ανέσεις χρήσεως εξειδικευμένων λιπαντικών σκευασμάτων ή μηχανημάτων.

Η διεξαγωγή της λιπαντικής διαδικασίας από τον αρμόδιο συντηρητή του κήπου είναι μία ενέργεια η οποία αποτελεί τη συνισταμένη της επεξεργασίας πλήθους άλλων γνώσεων και εμπειριών οι οποίες αφορούν στο γκαζόν. Για παράδειγμα η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, οι άνεμοι, το είδος ή η ποικιλία του γκαζόν, η υγεία των φυτών, οι αισθητικές προσδοκίες από το γρασίδι, αλλά και η οικονομική άνεση των ιδιοκτητών του κήπου, επηρεάζουν καταλυτικώς τη λίπανση. Όλοι οι σώφρονες κάτοχοι χώρων πρασίνου γνωρίζουν πολύ καλά ότι το γκαζόν τους είναι μία αρκετά ιδιόμορφη καλλιέργεια στον κήπο και συνήθως έχει μεγάλες ανάγκες σε μονάδες αζώτου κατά την περίοδο της βλαστικής αναπτύξεως. Για αυτό όταν διεξάγεται η λίπανση γκαζόν η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ προτείνει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούνται ειδικά λιπάσματα αργής αποδεσμεύσεως των συστατικών τους ή λιπάσματα με τεχνολογίες περιορισμού της δράσεως μικροοργανισμών. Τα συγκεκριμένα λιπάσματα προορίζονται αποκλειστικώς για το γρασίδι. Αυτό το τελευταίο δεν είναι μία εμμονή την οποία έχουμε στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, αλλά ερείδεται επί συγκεκριμένων καλλιεργητικών επιστημονικών δεδομένων, που είναι γνωστά ανά τον πλανήτη.

Με βάση την εμπειρία μας θα υποστηρίζαμε ότι αυτό το οποίο ισχύει σήμερα τις περισσότερες φορές σε αρκετούς_Πότισμα γκαζόν με εκτοξευτήρα  RAIN BIRD. ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους είναι το να χορηγούνται μονομιάς κάποιες ποσότητες λιπασμάτων ανά κάποιες μεγάλες χρονικές περιόδους. Με αυτόν τον τρόπο πιθανώς εξοικονομείται χρόνος εργασίας κατά την συντήρηση του γκαζόν, ενώ επίσης αρκετοί θεωρούν ότι έτσι απαλλάσσονται από το άχθος της λιπάνσεως ή την ανάγκη αποθηκεύσεως λιπασμάτων. Η συγκεκριμένη τακτική, όμως, η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ φρονεί ότι δεν είναι η πιο κατάλληλη για την υποστήριξη του χλοοτάπητος, ειδικώς εάν δεν χρησιμοποιούνται τα εξειδικευμένα λιπάσματα για γκαζόν και απαιτούνται συχνές αρδεύσεις. Φαινόμενα, όπως είναι για παράδειγμα το ξέπλυμα του εδάφους, η αλατότητα, η υδροφοβία του εδάφους, η ζέστη, η ακατάλληλη κοκκομετρία των λιπασμάτων ή ο τρόπος διαλύσεώς τους μπορούν να αχρηστεύσουν τα χορηγούμενα λιπάσματα δημιουργώντας ενδεχομένως μακροπρόθεσμα επιπρόσθετα προβλήματα στο έδαφος και το γκαζόν.

Το να προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε επακριβώς τη συχνότητα επαναλήψεως για τη λίπανση γκαζόν είναι αρκετά παρακινδυνευμένο. Υποθέτοντας ότι πρέπει να αναφερθούμε σε έναν υγιή χλοοτάπητα, κυρίως ψυχρόφιλων ειδών, ο οποίος λιπαίνεται με τα κατάλληλα λιπάσματα γκαζόν, θα υποστηρίζαμε στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ το ότι μία κατάλληλη επαναληπτική περίοδος λιπάνσεως είναι αυτή η οποία προσδιορίζεται από το δεκαπενθήμερο ή εικοσαήμερο κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο. Δηλαδή, ανά είκοσι ημέρες μπορεί να λαμβάνει χώρα η επαναλαμβανόμενη χορήγηση μικρότερων ποσοτήτων λιπάσματος κατά την διάρκεια της βλαστικής αναπτύξεως του γρασιδιού σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο. Η μάζα του λιπάσματος ανά ρίψη θα προσδιορίζεται πάντοτε από το είδος του λιπάσματος, την σύστασή του και τις ανάγκες του αδηφάγου καλλωπιστικού γκαζόν γιατί όταν λιπαίνουμε πρέπει να ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με βάση κάποιους κανόνες, όπως είναι η προσαρμογή στις εποχικές ανάγκες. Αυτή η περιοδικότητα στις λιπαντικές επεμβάσεις έχει το τεράστιο πλεονέκτημα ότι μας παρέχει τη δυνατότητα να προσαρμόζουμε την λίπανση με βάση τις άμεσες ανάγκες του χλοοτάπητος χωρίς να περιμένουμε μεγάλα χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια των οποίων τα χορηγούμενα λιπαντικά στοιχεία μπορεί να μην είμαστε εις θέσιν να ελέγξουμε ως προς τα πρακτικά αποτελέσματά τους. Από την άλλη μεριά το μειονέκτημα αυτής της στρατηγικής έγκειται κυρίως στο ότι ενδέχεται να απαιτηθεί λίγο μεγαλύτερο χρηματικό κόστος κατά τα πρώτα στάδια της εφαρμογής της, αλλά μακροπροθέσμως τα έμπρακτα αποτελέσματά της θα αποζημιώσουν γιατί ήδη θα έχει ευνοηθεί η αξιόλογη ανάπτυξη του υπέργειου και υπόγειου τμήματος της χλόης .

Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε στις φίλες και τους φίλους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ το ότι η τελική διαμόρφωση ενός προγράμματος λιπάνσεων καλό θα ήταν να μην είναι προϊόν κάποιων βεβιασμένων ενεργειών ώστε να ικανοποιούνται οι παρορμητικές επιθυμίες μας. Είναι επιβεβλημένη ανάγκη να υπάρχει οπωσδήποτε υπομονή ώστε ο συντηρητής του κήπου, που στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν θα διαθέτει κάποια εδαφολογική ή φυλλοδιαγνωστική ανάλυση, να γνωρίσει στην πράξη τον κήπο με τις ανάγκες και τα μυστικά του. Έτσι, χάρις εις την εξοικείωση με τον χώρο θα είναι δυνατή μία πιο αποτελεσματική εφαρμογή των λιπασμάτων και μακροπροθέσμως θα εξασφαλισθεί μείωση του κόστους των λιπάνσεων.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Περιποίηση Χλοοτάπητα και Λίπανση Γκαζόν

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.