Διά εγκατάσταση γκαζόν ή τις απαιτήσεις που έχει ο χλοοτάπητας, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Ελάχιστοι θα διαφωνήσουν ότι ένα από τα πιο αξιοζήλευτα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των όμορφων κήπων με εκτάσεις_ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κήποι και γκαζόν. γκαζόν είναι ακριβώς αυτοί οι θεσπέσιοι και καλοδιατηρημένοι χλοοτάπητες οι οποίοι δεσπόζουν στο κηποτεχνικό τοπίο. Το εύμορφο γκαζόν έχει το μοναδικό χάρισμα να επιβάλλει το κάλλος του σε όλον τον κήπο και να προσδίδει μία αίσθηση μεγαλοπρεπείας στην όλη δημιουργία, ενώ παραλλήλως ενισχύει την εντύπωση ότι ο κάτοχος του κήπου ενδιαφέρεται προσωπικώς για το χώρο πρασίνου αδιαφορώντας για το κόστος ή το χρόνο που απαιτείται. Όσος κόπος και εάν καταβληθεί για τη συντήρησή του ή όση αγωνία και εάν δημιουργεί η άοκνος προσπάθεια για την επιτυχή διατήρησή του, είναι βέβαιον ότι τίποτα δεν μπορεί να εξαφανίσει το θεσπέσιο αίσθημα της δημιουργικής χαράς και αγαλλιάσεως που γεννάει μία καταπράσινη έκταση χλοοτάπητα στον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο που διαθέτουμε στην οικία ή τον επαγγελματικό χώρο.

Όπως προαναφέρθηκε, ο περισσότερος κόσμος έχει συνδυάσει το καλοσυντηρημένο γκαζόν με ένα αίσθημα μεγαλείου το οποίο σχετίζεται κυρίως με τις εικόνες των λαμπρών κήπων οι οποίοι έλκουν τις αρχιτεκτονικές τους καταβολές από την Αναγέννηση παραπέμποντας ασυνειδήτως ακόμα και στην αίγλη που διέθεταν οι αρχαίες επαύλεις. Επιπροσθέτως, οι ανοικτές εκτάσεις γκαζόν στον κήπο προσφέρουν ελεύθερο χώρο για αθλοπαιδιά στους χρήστες του. Παρ' όλο που τέτοιες πεποιθήσεις δεν είναι εσφαλμένες, δυστυχώς, πάρα πολλές φορές γίνονται ενδομύχως η αιτία ώστε διάφοροι ιδιοκτήτες ελληνικών χώρων πρασίνου να καταλήγουν σε λανθασμένες αποφάσεις όσον αφορά σε θέματα διαμορφώσεως ή αναδιαμορφώσεως αυτών των χώρων. Ένας κήπος όταν δημιουργείται πρέπει να συνδυάζει τη χρηστικότητα και τη λειτουργικότητα ώστε να μην επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες του με δυσβάστακτες ευθύνες για την κατασκευή και συντήρηση κήπου. Με αυτή τη λογική, η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ θα ήθελε να προτείνει στις φίλες και τους φίλους της να αναλογιστούν με υπευθυνότητα εάν πραγματικώς αξίζει να επενδυθεί ένα τεράστιο κεφάλαιο στον τομέα που λέγεται γκαζόν, εφ' όσον η εγκατάστασή του δεν είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση συγκεκριμένων ανθρωπίνων αναγκών, όπως είναι για παράδειγμα η ανάγκη για τη διεξαγωγή επαγγελματικών δεξιώσεων ή εκδηλώσεων. Πρακτικώς, λοιπόν, τίθεται το ερώτημα εάν το γκαζόν σε έναν ελληνικό ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο ειδικώς της νοτίου ή νησιωτικής Ελλάδος, μπορεί να προσδώσει μακροχρόνια και αδιάλειπτα όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά ομορφιάς που προσδοκούν οι ιδιοκτήτες του. Σε αυτή την περίπτωση η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ γνωρίζει ότι θα λυπήσει πολλούς αναγνώστες της, αλλά η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα ως αποτελέσματος επεξεργασμένης μακροχρονίου εμπειρίας και πείρας είναι δυστυχώς αρνητική. Δεν πρέπει να ξεγελάμε τον εαυτό μας από την πρώτη εντύπωση που προκαλεί η αρχική εμφάνιση κατά την εγκατάσταση κάποιων εντυπωσιακών πράσινων λωρίδων γκαζόν ή αμέσως μετά το φύτρωμα των σπόρων. Η πραγματική και ουσιαστική γνωριμία με τις ύπουλες και άγνωστες πτυχές της ζωής του χλοοτάπητος λαμβάνει χώρα κατά τη διαχείριση και συντήρηση γκαζόν, αφού τότε αποδεικνύεται εμπράκτως και απροκαλύπτως πόσο δαπανηρός, δύσκολος ή κοπιαστικός είναι ο αγώνας για την ικανοποίησή των απαιτήσεών του στις περισσότερες περιπτώσεις.

Το καλλωπιστικό γκαζόν, ειδικώς σε περιοχές με έντονα ξηροθερμικά κλιματικά χαρακτηριστικά αρκετούς μήνες του έτους και αργιλοπηλώδη εδάφη, όπως είναι η νότιος Αττική για παράδειγμα, έχει κάποιες συγκεκριμένες και αυξημένες απαιτήσεις σε εδαφοκλιματικές συνθήκες οι οποίες κατά κανόνα δεν υφίστανται στην έκταση που πρέπει. Είτε είναι ψυχρόφιλο, είτε θερμόφιλο το καλλωπιστικό γκαζόν έχει πάντοτε κάποιες αδήριτες ανάγκες ή απαιτήσεις προκειμένου να διατηρείται όσο το δυνατό πιο ακμαίο. Αλλά αποδεικνύεται ότι η έλλειψη γνώσεων περί της καλλιέργειάς του, η απουσία γόνιμων εδαφών, η προβληματικά έντονος ηλιοφάνεια και οι έντονες μεταβολές τις σχετικής υγρασίας ή θερμοκρασίας είναι παράγοντες οι οποίοι υπονομεύουν τη διατήρησή του σε ιδανικά επίπεδα ή αρκετές φορές έστω σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Από την άλλη μεριά πρέπει να τονιστεί με σαφήνεια ότι η εγκατάσταση κάποιου χλοοτάπητα οποιασδήποτε προελεύσεως ή συστάσεως πρέπει να καθορίζεται από κάποιους κανόνες και όχι από την παρόρμηση. Αυτοί οι κανόνες έχουν να κάμνουν με την αρχιτεκτονική κήπων, την άρδευση, τη φυτοπαθολογία, τις εδαφοκλιματικές συνθήκες κλπ. Το υψηλής ποιότητος γκαζόν πρέπει να αναπτύσσεται σε εύφορα χώματα και ανοικτούς χώρους αναπεπταμένων πεδίων οι οποίοι διαθέτουν μεταξύ άλλων κατάλληλη φωτεινότητα και αερισμό, οπότε δεν είναι δυνατόν στους περιορισμένους σε έκταση κήπους να προσπαθούμε να συσσωρεύσουμε όλα τα φυτά που θα θέλαμε να έχουμε, απλώς και μόνο για να νοιώθουμε την ικανοποίηση ότι διαθέτουμε κήπο. Επιπλέον, η εγκατάσταση γκαζόν έπεται κάποιου σχεδιασμού ο οποίος θα πρέπει να λαμβάνει κατά νου όλες τις πιθανές μελλοντικές μεταβολές των φυτών και των κτισμάτων που πιθανόν θα το επηρεάσουν. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η πεποίθηση ότι δεν είναι σωστό το γρασίδι του κήπου να αναπτύσσεται πολύ κοντά σε άλλα φυτά τα οποία όχι μόνο θα επιδράσουν στη δική του ανάπτυξη, αλλά μπορεί να επηρεάσουν ακόμα και τη λειτουργία του αρευτικού συστήματος για το αυτόματο πότισμα. Επίσης, χρειάζεται να διευκρινισθεί ότι για λόγους προστασίας των κτισμάτων από την υγρασία δεν είναι δυνατόν να εγκαθιστούμε το χλοοτάπητα χωρίς να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα τα επηρεάσει δυσμενώς, όπως για παράδειγμα καταστρέφοντας τα χρώματα τοίχων, προξενώντας άλγη, δημιουργώντας ανεπιθύμητες υγρασίες, φθείροντας μέταλλα, βλάπτοντας πλαστικές ή γυάλινες επιφάνειες κλπ.

Υπάρχει μία κηποτεχνική αντίληψη ότι η πιο όμορφη και επιβλητική δημιουργία υπαίθριου κήπου με χλοοτάπητα είναι_Κήπος ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ με όνομα UFO. εκείνη όπου το γκαζόν έχει κάποια μορφής καμπυλότητα στο σχήμα του ή όταν διαμορφώνονται αυστηρά και διακριτά γεωμετρικά σχήματα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ξεγελαστεί το μάτι αποφεύγοντας να εστιάσει σε κάποια ανεπιθύμητα σημεία και εντυπωσιάζεται ιδιαιτέρως ο επισκέπτης του χώρου. Αλλά κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του κόστους κατασκευής και συντηρήσεως ακόμα και λόγω της παρεπόμενης ιδιομορφίας στην κατασκευή του αρδευτικού συστήματος προκειμένου να εξασφαλίζεται διαρκώς η σωστή διαβροχή. Ομοίως και η κατασκευή ορθογώνιων ή αυστηρών γεωμετρικών σχημάτων απαιτεί μία σωστή διάταξη των υλικών του αυτόματου ποτίσματος και εμπειρία στη διάταξη των φυτικών οργανισμών. Επειδή η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ εξειδικεύεται στη δημιουργία ιδιωτικών και ιδιόχρηστων σχηματοποιημένων κήπων οι οποίοι είναι κατά κανόνα χώροι απομονώσεως των ιδιοκτητών τους και απρόσιτοι ή απροσπέλαστοι από τρίτους, γνωρίζει όσο ελάχιστοι άλλοι δημιουργοί κήπων στην Ελλάδα ότι ο σχηματοποιημένος κήπος συνεπάγεται μοιραίως ένα αυξημένο κόστος κατασκευής και συντηρήσεως το οποίο δεν μπορεί να επωμιστεί κάθε ιδιοκτήτης χώρου πρασίνου. Για αυτό η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ προτείνει στις φίλες και τους φίλους της όταν ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τον κήπο τους να μην ενεργούν παρορμητικώς, αλλά να λαμβάνουν κατά νου όλες τις συμβουλές που τους χορηγούνται σχετικώς με το γκαζόν, διαφορετικώς ενδέχεται στο άμεσο μέλλον να δυσφορήσουν από τα αποτελέσματα των αρχικών επιλογών τους. Ακόμα και όταν γίνει προσπάθεια να διορθωθεί οποιαδήποτε κακοτεχνία ή δημιουργική αστοχία μετά από το πέρας της αρχικής κατασκευής θα απαιτήσει πολύ κόπο και κόστος.

Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ έχει την πεποίθηση ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική καλλιέργεια φυτών η οποία να είναι_Γιουνίπερος εδαφοκαλυπτικός. εις θέσιν να αντικαταστήσει πλήρως και επαξίως το γκαζόν. Εάν, όμως, κάποιος αποφασίσει για τους προσωπικούς του λόγους να το υποκαταστήσει με μία άλλη δημιουργία, τότε μάλλον τρεις είναι οι εναλλακτικές λύσεις στις οποίες μπορεί να καταφύγει, αλλά καμμία δεν μπορεί να φθάσει το φυσικό κάλλος ενός καλοδιατηρημένου χλοοτάπητα. Η μία περίπτωση είναι εκείνη όπου το υποψήφιο προς κάλυψη τμήμα του κήπου τελικώς να παραμένει χωρίς καμμία εγκατάσταση γκαζόν ή άλλης καλλιέργειας, δηλαδή να είναι γυμνή με το χώμα ή με στρατηγικώς τοποθετημένα άλλα φυτά ώστε να μην υπάρχει η αίσθηση του κενού χώρου ή να περιορίζονται οι λάσπες και οι σκόνες. Η άλλη έχει να κάνει με την κάλυψη του χώρου με αδρανή υλικά ή άλλες κατασκευές εάν υπάρχει η δυνατότητα, όπως είναι για παράδειγμα τα χαλίκια, κάποιο γκαζέμπο κλπ. Τέλος, η τρίτη λύση είναι η σταδιακή κάλυψη του εδάφους με άλλα εδαφοκαλυπτικά φυτά όπως είναι για παράδειγμα η βίνκα μείζων, ο τηλέγραφος, οι εδαφοκαλυπτικοί γιουνίπεροι και τα κυδωνίαστρα, η απτένια και άλλα μεσημβριάνθεμα, που πιθανόν να περιορίζουν την κινητικότητα των ανθρώπων στον κήπο.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Εγκατάσταση Γκαζόν και Συμβουλές Κηποτεχνίας

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.