Διά αλληλοπάθεια φυτών ή allelopathy, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Όπως όλοι γνωρίζουν, τα φυτά στον κήπο δεν αποτελούν απλώς και μόνο μερικά διακοσμητικά ή καλλωπιστικά στοιχεία τα_Αλληλοπάθεια φυτών ή allelopathy με κυπάρισσο στην Ακρόπολη Αθηνών. οποία αποσκοπούν στο να ικανοποιούν τους ανθρώπους. Είναι οργανισμοί οι οποίοι διαθέτουν βιολογικές λειτουργίες και εκδηλώνουν ποικιλοτρόπως την παρουσία τους μέσα από ορατές ή μη ορατές στον άνθρωπο αξιοπρόσεκτες λειτουργίες. Οι τελευταίες συνιστούν αποτέλεσμα της βιολογικής εξελίξεως και προσαρμογής στο περιβάλλον του κάθε φυτικού οργανισμού. Είναι ευνόητο, λοιπόν, ότι τα φυτά μας εις την προσπάθειά τους να επιβιώνουν και να ανταπεξέρχονται διαρκώς έναντι των ανταγωνισμών και καταπονήσεων που υφίστανται έχουν δημιουργήσει διάφορους αμυντικούς μηχανισμούς οι οποίοι συμβάλλουν στην ισχυροποίηση της παρουσίας τους έναντι άλλων φυτών. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές αμυντικές τακτικές τους είναι η αλληλοπάθεια φυτών ή allelopathy.

Η αλληλοπάθεια φυτών είναι μία διαβολικώς έξυπνη και απλή, αλλά ιδιαιτέρως αποτελεσματική τακτική επιβιώσεως. Κατ' ουσίαν και με απλουστευμένα λόγια αναφέρεται στην άσκηση της επιρροής κάποιου φυτού επί της δυνατότητος αναπτύξεως άλλων φυτών. Τα φυτά, όπως για παράδειγμα ένα δένδρο πεύκης, έχουν κατά κανόνα την ικανότητα να δημιουργούν χημικές ουσίες τις οποίες διοχετεύουν με με διάφορες διαδικασίες στον περιβάλλοντα χώρο ή εντός του εδάφους. Αυτές οι ουσίες εξαπλώνονται στο εύρος του ζωτικού χώρου των φυτών και ταυτοχρόνως παρεμποδίζουν ή αναστέλλουν το φύτρωμα ή την ανάπτυξη άλλων φυτικών ειδών ή ενδεχομένως ακόμα και φυτικών οργανισμών του ίδιου είδους. Η συγκεκριμένη παρεμπόδιση μπορεί να επιτυγχάνεται διαρκώς με άμεσο επίδραση επί των σπόρων ή των φυταρίων, αλλά και με έμμεσο τρόπο διά της παρεμβάσεως στη χημική ή μηχανική σύσταση του εδάφους.

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις ανταγωνισμού των φυτών, ιδιάζων και σημαντικός αρωγός της αλληλοπαθείας φυτών διά των χημικών ουσιών μπορεί να συνιστάει η δημιουργία προβληματικών και δυσμενών μικροκλιματικών συνθηκών οι οποίες προξενούν επιπρόσθετη ενόχληση του φυτρώματος ή της αναπτύξεως ανταγωνιστικών φυτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σκίαση η οποία δημιουργείται από ταχυαυξή φυτά, που δεν επιτρέπει σε άλλα φυτά να επιβιώσουν κάτω από την κόμη τους.

Παρ' όλο που η αλληλοπάθεια φυτών μπορεί να είναι ένα γεγονός το οποίο κάμνει ορισμένους ανθρώπους να δυσανασχετούν, επειδή θεωρούν ότι η Φύση δεν είναι δυνατόν να καταφεύγει σε τέτοιες μορφές εξοντώσεως των φυτικών οργανισμών, δυστυχώς τα γεγονότα μας εξαναγκάζουν να αναγνωρίσουμε και να αποδεχθούμε αυτήν τη σκληρή πραγματικότητα.

Στην Ελλάδα η αλληλοπάθεια μπορεί να γίνει ευκόλως αντιληπτή σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήσεως κωνοφόρων δένδρων όπως είναι η πεύκη και ο κυπάρισσος, που δημιουργούν απίστευτες δυσκολίες σε άλλα δένδρα τα οποία επιχειρούν να αναπτυχθούν στο ζωτικό τους χώρο. Δυστυχώς, όμως, χρειάζεται να επισημανθεί ότι η ανά τους αιώνες ανθρώπινος δραστηριότης επηρέασε δυσμενώς την φυσική εφαρμογή της αλληλοπαθείας φυτών διότι η καταστροφή φυτών ή αιωνόβιων δασών, όπως για παράδειγμα της βαλανιδιάς, έδωσε τη δυνατότητα σε ανταγωνιστικά είδη να επικρατήσουν πολύ εύκολα. Αυτή η επικράτηση πιθανώς να ήταν ακόμη και μία αδύνατος πράξις εάν δεν δρούσε ο ανθρώπινος παράγων κυρίως με την υπερβολική υλοτομία. Ενδεχομένως, σήμερα τα ελληνικά δάση να είχαν λιγότερο ή περισσότερο διαφορετική σύσταση φυτών, έτσι ώστε αντί να υφίστανται μεγάλες εκτάσεις από πευκοδάση να υπήρχαν για παράδειγμα εντυπωσιακοί δρυμοί.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Αλληλοπάθεια Φυτών ή Allelopathy

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.