Διά θέματα ως είναι ο πολλαπλασιασμός φυτών ή πολλαπλασιασμός καμέλιας με μοσχεύματα για καμέλια ιαπωνική ή Camellia japonica, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Η καμέλια ιαπωνική ή Camellia japonica είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς ανθοφόρους θάμνους, που μπορεί να_Άνθος από καμέλια ή Camellia japonica. ευδοκιμήσει ακόμα και στην Ελλάδα όταν φυτευτεί σε κατάλληλο χώμα, καθώς και σε χώρο με αρκετά υψηλή σχετική ατμοσφαιρική υγρασία και με προστασία από την απ' ευθείας έκθεση στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία ή του βορεινούς ανέμους. Εντυπωσιάζει τόσο με την κόμη της, όσο κυρίως με τα άνθη της τα οποία διακοσμούν την κόμη για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Πολλές φίλες και φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι αρκετά συχνά επιχειρούν να πολλαπλασιάσουν ένα φυτό καμέλιας. Ο πολλαπλασιασμός καμέλιας ιαπωνικής μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους, αλλά σε ερασιτεχνικό επίπεδο η πιο εύκολη μέθοδος αφορά στην τακτική με τα μοσχεύματα. Εξ άλλου ο πολλαπλασιασμός φυτών με μοσχεύματα είναι ιδιαιτέρως συνήθης τακτική σε ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους, αφού απαιτεί ελάχιστα έξοδα και χαρακτηρίζεται από αρκετά ικανοποιητικά ποσοστά επιτυχίας.

Ο πολλαπλασιασμός καμέλιας με μοσχεύματα μπορεί να λάβει χώρα κατά το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο. Επιλέγουμε το κατάλληλο φυτό το οποίο ενδιαφέρει για να το πολλαπλασιάσουμε με βάση τα υποκειμενικά αξιολογικά κριτήριά μας, αλλά και προσπαθώντας να εντοπίσουμε εκείνο που σφύζει από υγεία. Κάθε μόσχευμα χρειάζεται να είναι όσο το δυνατόν πιο ευθυτενές με μήκος περίπου δέκα με δεκαπέντε εκατοστά και να προέρχεται από υγιές φυτό. Αυτός ο βλαστός που θα χρησιμοποιηθεί σαν μόσχευμα καλύτερα να μην έχει ξυλοποιηθεί πλήρως, αλλά να βρίσκεται στο στάδιο της ξυλοποιήσεως, τότε που το χρώμα του θα μεταβαίνει από το χλωρό πράσινο στο καστανογκρίζο.

Από κάθε μόσχευμα της Camellia japonica αφαιρούνται τα κατώτερα φύλλα, ενώ τα ανώτερα παραμένουν στη θέση τους με την προϋπόθεση ότι θα τα κόψουμε στη μέση. Έτσι ελαχιστοποιούμε τις απώλειες ύδατος, αφού τα μοσχεύματα αρχικώς δεν διαθέτουν ριζικό σύστημα. Επιπροσθέτως, μέχρι ένα ή δύο εκατοστά, το κατώτατο τμήμα του κάθε μοσχεύματος ξεφλουδίζεται προσεκτικώς ή σχίζεται εγκαρσίως με μία αιχμηρή λεπίδα στην τομή από όπου έχει αποκοπεί από το μητρικό φυτό. Κατόπιν εμβαπτίζουμε σε σχετική ορμόνη ριζοβολίας το μόσχευμα το οποίο θέλουμε να ριζοβολήσει και το εγκαθιστούμε σε κατάλληλο εδαφικό υπόστρωμα.

Το χώμα το οποίο θα υποδεχθεί το μόσχευμα για να επιτευχθεί ο πολλαπλασιασμός καμέλιας χρειάζεται να έχει όξινα χαρακτηριστικά και καλό θα ήταν να βρίσκεται σε μία σχετικώς μικρή γλάστρα. Η ξανθιά τύρφη με περλίτη και ποταμίσια άμμο σε ίσες αναλογίες είναι μία καλή επιλογή. Πρέπει να μεριμνούμε για να μην είναι εκτεθειμένο απ' ευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία, αλλά να βρίσκεται σε έναν χώρο με ημισκιά. Η θερμοκρασία του χώματος καλό θα ήταν να διατηρείται στους περίπου δεκαεπτά βαθμούς της κλίμακος Κελσίου, ενώ αυτή του περιβάλλοντος στους περίπου είκοσι δύο βαθμούς της κλίμακος Κελσίου. Η σχετική ατμοσφαιρική υγρασία καλύτερα να είναι όσο το δυνατόν πιο υψηλή και το χώμα πρέπει να μην είναι υγρό, αλλά κανονικώς νοτισμένο.

Όταν μετά από εβδομάδες ριζοβολήσουν και ριζοπιάσουν τα μοσχεύματα, τότε πρέπει να μεταφυτευθούν σε μεγαλύτερες γλάστρες με αντίστοιχο όξινου χαρακτήρα χώμα το οποίο θα είναι κατάλληλα λιπασμένο με ισορροπημένο λίπασμα το οποίο εμπεριέχει ιχνοστοιχεία. Αυτές οι γλάστρες πρέπει να διατηρούνται σε αντίστοιχο χώρο, όπως και αρχικώς, μέχρι τα μοσχεύματα να αναπτύξουν ισχυρό ριζικό σύστημα.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Πολλαπλασιασμός Καμέλιας με Μοσχεύματα

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.