Διά χαλάζι και προβλήματα γκαζόν, περιποίηση χλοοτάπητα και φροντίδα γκαζόν, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Η χαλαζόπτωση, εξ αιτίας της οποίας το χαλάζι ταλαιπωρεί ποικιλοτρόπως τα φυτά τα οποία συνθέτουν έναν ιδιωτικό και_Προβλήματα γκαζόν μετά από χαλάζι. ιδιόχρηστο κήπο, είναι ένα φαινόμενο το οποίο θεωρητικώς χαρακτηρίζεται εκ της δυνατότητος να μπορεί να δημιουργεί ολιγότερο ή περισσότερο σοβαρά προβλήματα σε όλους τους φυτικούς οργανισμούς σε έναν χώρο πρασίνου. Παρ’ όλο που αποτελεί ένα συνήθως παροδικό, φυσικό και φυσιολογικό φαινόμενο δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ακόμα και ολίγα δευτερόλεπτα εκδηλώσεώς του είναι αρκετά για να επιφέρουν σημαντικά πλήγματα κατά των φυτικών ιστών ή ακόμα κατά της επιφανείας του εδάφους. Μεγάλο ενδιαφέρον προξενεί η επίδραση της χαλαζοπτώσεως και η δράση την οποία εμφανίζει το χαλάζι καθ’ άπασαν την έκταση του γκαζόν. Όσοι ασχολούνται επισταμένως με την περιποίηση χλοοτάπητα και τη φροντίδα γκαζόν, όπως κάνει η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κατά την εκτέλεση των κηποτεχνικών εργασιών της, γνωρίζουν πολύ καλά ότι το γρασίδι είναι ευαίσθητο στα προβλήματα τα οποία προξενεί το χαλάζι. Στους ελληνικούς κήπους εκτιμούμε ότι τη μεγαλύτερη ευαισθησία παρουσιάζουν οι χλοοτάπητες οι οποίοι εμπεριέχουν φεστούκα καλαμοειδή, δηλαδή Festuca arundinacea, αλλά και αυτοί οι οποίοι περιλαμβάνουν διχόντρα ή Dichondra repens.

Το χαλάζι μπορεί να αποδειχθεί πραγματικός πονοκέφαλος για τη χλόη μας όχι απλώς και μόνο κατά τη διάρκεια της χαλαζοπτώσεως, όσο κυρίως μακροπροθέσμως. Ενδεχομένως, αρκετές φορές ίσως να είναι καταστροφικότερο από την ομαλή χιονόπτωση. Εν αντιθέσει ως προς το χιόνι το οποίο απαρτίζεται από νιφάδες οι οποίες επισωρεύονται σταδιακώς, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι χαλαζόσφαιρες ή χαλαζόκοκκοι επιπίπτουν με μεγάλη βιαιότητα, ταχύτητα και σχετικώς βραχυχρονίως. Οι κρούσεις επί των απροετοίμαστων και απροστάτευτων φύλλων ή άλλων τμημάτων του γρασιδιού προξενούν σε αυτά με απότομο τρόπο διάφορα σχισίματα, θλάσεις, διατρήσεις, πιέσεις ή αποκοπές. Η μάζα από τους χαλαζόκοκκους, ειδικώς εάν αυτοί είναι συσσωρευμένοι μετά από συνεχή χαλαζόπτωση, είναι πολλή μεγάλη και συνήθως ανισομερώς κατανεμημένη επί του χλοοτάπητος. Επιπροσθέτως, το επιφανειακό τμήμα του εδάφους μουλιάζει και ενδέχεται να υφίσταται ανισομερή συμπίεση γεγονός το οποίον μελλοντικώς να λάβει μέρος στην εκδήλωση ή επιδείνωση υδροφοβικών φαινομένων ιδιαιτέρως εάν στην επιφάνεια του εδάφους υπάρχει ακατάλληλη συγκέντρωση αχρήστου οργανικής ύλης, αλλά και στην επιδείνωση της αποστραγγίσεως.

Το ερώτημα που αναφύεται εστιάζει στο πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί μία επικίνδυνη για το γκαζόν παρουσία από χαλάζι, αφού είναι αδιανόητο να προσπαθήσουμε να το υπερκαλύψουμε με κάποιο προστατευτικό υλικό σε όλη του την έκταση. Δυστυχώς, οι ενέργειές μας κατά κανόνα θα υλοποιηθούν μετά από τη χαλαζόπτωση και ο βασικός σύμμαχός τους στην προσπάθεια για βελτίωση των δυσμενών καταστάσεων οι οποίες θα προσδιορίζουν τα προβλήματα γκαζόν θα αποτελεί η μέχρι πρότινος δέουσα στρατηγική υγιεινής του γκαζόν, όπως είναι η σωστή λίπανση και κοπή. Έχουμε παρατηρήσει ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν την επιθυμία να κινούνται μέσα στο γκαζόν αμέσως μετά τη χαλαζόπτωση για να καθαρίσουν το χαλάζι που υπάρχει διασκορπισμένο επί της επιφανείας την οποία καλύπτει ο χλοοτάπητας ή ακόμα και να το απομακρύνουν αμέσως με φυσητήρες. Αυτές οι δραστηριότητες δεν είναι οι κατάλληλες διότι κατά την μεν πρώτη περίπτωση κυρίως επιβαρύνουμε περαιτέρω τον τραυματισμό των φυτών ή την συμπίεση του εδάφους, ενώ κατά την άλλη περίπτωση ενδέχεται όχι απλώς να τραυματίσουμε περισσότερο τα φυτά μας προξενώντας επιπρόσθετες κρούσεις κατά την βιαία μετατόπιση των χαλαζοκόκκων, αλλά με τον αέρα να προξενήσουμε τεχνητώς συνθήκες μικροπεριβάλλοντος παγετού.

Αυτό το οποίον μπορούμε να πράξουμε σε ένα πρώτο στάδιο αμέσως μόλις παύσει η χαλαζόπτωση είναι να ενεργοποιήσουμε το αυτόματο πότισμα για να διαβρέξουμε το χαλαζόπληκτο γκαζόν με σκοπό να διαλύσουμε κατά το δυνατόν γρηγορότερα και περισσότερο το χαλάζι για να απελευθερωθούν τα φύλλα ή τα λοιπά τμήματα του γρασιδιού. Μάλιστα, ιδανικό θα ήταν να ενεργοποιήσουμε το ποτιστικό μας κατά την διάρκεια της χαλαζοπτώσεως, αλλά κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει μόνον εάν έχουμε εξασφαλίσει ότι οι εκτοξευτήρες μπορούν να ανταπεξέλθουν των κρούσεων του χαλαζιού χωρίς να καταστραφούν. Εξυπακούεται ότι τέτοια διαβροχή δεν θα κάνουμε εάν η χαλαζόπτωση ακολουθείται από βροχόπτωση ή όταν σπανιότερα υπάρχει αναμονή εμφανίσεως κυρίως καθολικού παγετού, αφού κατά αυτήν την τελευταία περίπτωση χρειάζονται λεπτοί χειρισμοί από εξειδικευμένο επαγγελματία, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να καταψυχθεί το γκαζόν. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι εάν υπάρχει μετεωρολογική πρόβλεψη για την εκδήλωση χαλαζοπτώσεως ή εμπειρική πρόβλεψη με παρατήρηση του ουρανού για τον εντοπισμό των συννέφων με τη χαρακτηριστική φαιομελανή απόχρωση, αρκετοί θεωρούν ότι καλό θα ήταν να μεριμνήσουμε προηγουμένως να ποτίσουμε το γκαζόν μας ώστε να μην είναι στεγνό όταν δεχθεί επίθεση από χαλάζι, αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο. Εμείς στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ θα τηρήσουμε μία ουδετέρα στάση επ’ αυτού υποστηρίζοντας ότι όπως και να έχει η συγκεκριμένη αντιπαράθεση, το γρασίδι πρέπει πάντοτε να έχει εξασφαλισμένη φυσιολογική υγρασία εδάφους υπό υγιείς συνθήκες αναπτύξεως, οπότε το χώμα δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ ξερό, αλλά ούτε πολύ υγρό.

Επειδή η χαλαζόπτωση προξενεί ποικίλες ζημίες στους φυτικούς ιστούς, εμποδίζει την φυσιολογική ανόρθωση των φύλλων και περιορίζει την κινητικότητά μας εντός του γκαζόν πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να προβούμε σε καταναγκαστικές ενέργειες φυτοπροστασίας κατά τη φροντίδα γκαζόν. Όταν απομακρυνθεί το χαλάζι αποφεύγουμε την κοπή του χλοοτάπητα για τουλάχιστον μία εβδομάδα, αλλά μπορούμε κατά αυτό το διάστημα να χρησιμοποιούμε έναν φυσητήρα σε μέτριες στροφές λειτουργίας όταν λιώσει το χαλάζι για να υποβοηθήσουμε τα φυτά να ανορθωθούν από το χώμα αποφεύγοντας τα σαπίσματα. Επίσης, αποφεύγουμε τις εκτεταμένες λιπάνσεις γιατί πρέπει αμέσως μετά την απομάκρυνση του χαλαζιού να διενεργήσουμε έναν τουλάχιστο ψεκασμό φυτοπροστασίας κατά των μυκήτων, κυρίως των φυτοφθορικών, προσαρμόζοντας βραχυχρονίως κατάλληλα το αρδευτικό πρόγραμμα. Μάλιστα, δεν θα ήταν καθόλου κακή στρατηγική να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα τα οποία εμπεριέχουν ταυτοχρόνως λιπαντικά στοιχεία και μυκητοκτόνες ουσίες τα οποία δρουν υπέρ της ενισχύσεως της αμύνης των φυτών για να ανταπεξέλθουν τάχιστα της καταπονήσεως που υπέστησαν. Δυστυχώς, στην ελληνική αγορά δεν έχει επεκταθεί ευρέως η παρουσία και διάθεση τέτοιων προϊόντων, αλλά ενδεχομένως να επιτευχθεί αυτό στο μέλλον.

Τέλος, αφού απελευθερωθεί ο χλοοτάπητα από το χαλάζι, ένα έμπειρο μάτι μπορεί να διακρίνει την κατάσταση της υγείας του για αυτό καλό θα ήταν να αναζητηθεί η αρωγή κάποιου εξειδικευμένου επαγγελματία. Εάν το γκαζόν δεν δείξει ότι έχει υποστεί σημαντική ή μη αναστρέψιμη φθορά, τότε μπορεί να γίνουν κατάλληλες επεμβάσεις ακόμα και με ειδικούς διεγέρτες ή ενισχυτικά σκευάσματα ώστε να επανέλθει πλήρως όσο το δυνατόν γρηγορότερα στους φυσιολογικούς του ρυθμούς λειτουργίας με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες της εποχής.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Χαλάζι, Συντήρηση και Περιποίηση Γκαζόν

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.