Διά όργωμα χωραφιού, την επεξεργασία εδάφους και το όργωμα γης, καθώς έγραψε ο Θεόφραστος, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Στην αρχαιότητα οι καλλιεργητές είχαν την πεποίθηση ότι πριν από κάθε σπορά και καλλιέργεια φυτών πρέπει να προηγείται το όργωμα χωραφιού και η επεξεργασία εδάφους. Καθώς γνωρίζουν οι φίλες και οι φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, αυτή η τακτική ακολουθείται ακόμα και σήμερα, παρ' όλο που υπάρχουν κάποιες απόψεις οι οποίες θεωρούν ότι το όργωμα δημιουργεί προβλήματα στην ποιότητα της δομής και συστάσεως του εδάφους.

Όμως, με βάση τις υποδείξεις που έχει καταγράψει ο Θεόφραστος, στο πρόσωπο του οποίου έχουμε αναφερθεί σε άλλα κείμενα από τη δημοσιοποιημένη βάση δεδομένων με τα άρθρα κήπου, προκριμένου να διευκολυνθεί η καλλιέργεια πρέπει προηγουμένως έχει ολοκληρωθεί το κατάλληλο όργωμα χωραφιού. Αυτή η επεξεργασία εδάφους θα προσφέρει τα εχέγγυα για την καλύτερη μελλοντική αξιοποίησή του. Χάρις εις αυτή την τακτική κατά κάποιον τρόπο εξημερώνουμε σταδιακώς τη γη η οποία εμπλουτίζεται στη συνέχεια τεχνητώς με θρεπτικά και εδαφοβελτιωτικά στοιχεία, όπως είναι για παράδειγμα η κατάλληλη κοπριά. Το όργωμα πρέπει να διενεργείται το καλοκαίρι και τον χειμώνα, έτσι ώστε το χώμα στο μεσοδιάστημα να εκτίθεται απροστάτευτο στις κλιματολογικές επιδράσεις. Είναι μία σκληρή και επίπονη διαδικασία η οποία υποχρεωτικώς πρέπει να στοχεύει στο καλό επαναλαμβανόμενο ανακάτεμα του χώματος για να αποκτήσει το τελευταίο βελτιωμένη δομή και σύσταση και να απαλλαχθεί από ζιζάνια. Με αυτόν το τρόπο μπορεί να γίνει πιο εύχρηστο για τον καλλιεργητή.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Όργωμα χωραφιού και Θεόφραστος

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.