Διά μύκητες και μυκητολογικές ασθένειες τριανταφυλλιάς, όπως το ωίδιο Spaerotheca pannosa var. rosae ή μπάστρα, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Η τριανταφυλλιά ή ρόδο είναι αναμφισβητήτως ένα από τα πιο δημοφιλή ανθοφόρα φυτά τα οποία μπορούμε να_Ωίδιο σε τριανταφυλλιά Spaerotheca pannosa var. rosae. εντοπίσουμε όχι μόνο στους ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους ελληνικούς κήπους, αλλά σε όλο τον πλανήτη. Αποτελεί έναν εντυπωσιακό θάμνο και σαν φυτό συνιστά το πάθος πολλών ανθρώπων κυρίως χάρις εις τα άνθη του με τις ποικίλες διαφοροποιήσεις τους όσον αφορά στην απόχρωση ή την οσμή. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι είναι ένα από τα ελάχιστα φυτά τα οποία είναι σε θέση να μετέχουν κατά αποκλειστικότητα στη δημιουργία ενός κήπου όπου δεν χρειάζεται να υπάρχουν επιπλέον άλλα καλλωπιστικά φυτά. Με αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται ένας όμορφος ροδώνας. Οι τριανταφυλλιές οι οποίες καλλιεργούνται σε έναν κήπο κατά κανόνα προέρχονται από την ένωση κάποιου εμβολίου σε ένα υποκείμενο άγριας τριανταφυλλιάς. Παρ' όλο που είναι σε γενικές γραμμές ένα αρκετά ανθεκτικό σε καταπονήσεις φυτό, δεν θα πρέπει να αγνοούμε το ότι υφίσταται τις συνεχείς επιθέσεις από διάφορα πάσης φύσεως παράσιτα. Κατά πάσα πιθανότητα η πιο συνηθισμένη από τις ασθένειες τριανταφυλλιάς είναι το ωίδιο. Εμφανίζεται άλλοτε με μεγαλύτερη και άλλοτε με μικρότερη ένταση σε πάρα πολλές ποικιλίες του ρόδου και οι οποίες παρουσιάζουν διαφορετικό μέγεθος αντοχής ή ανοχής στην προσβολή.

Από τις μυκητολογικές ασθένειες τριανταφυλλιάς το ωίδιο είναι εκείνο που οφείλεται σε έναν μύκητα του οποίου η τέλεια_Κατσαρωμένα φύλλα τριανταφυλλιάς από ωίδιο. αναπτυγμένη μορφή φέρει το όνομα Spaerotheca pannosa var. rosae. Η ατελής μορφή του μύκητα είναι ο Oidium leucoconium Desm. ο οποίος ζει επί της επιφανείας του φυτού ώστε να εισάγει ειδικούς μυζητήρες στα επιδερμικά κύτταρα των προσβεβλημένων φυτικών ιστών. Η διαχείμαση γίνεται σε διάφορα υπέργεια τμήματα της τριανταφυλλιάς, αλλά και σε πεσμένα φύλλα της επί του εδάφους. Η εντατικοποίηση της δράσεως του μύκητα προσδιορίζει την εκδήλωση των ορατών συμπτωμάτων της προσβολής στην τριανταφυλλιά. Τα τελευταία γίνονται ιδιαιτέρως αισθητά από την άνοιξη με την εμφάνιση ενός υπόλευκου επιχρίσματος σαν σκόνη κυρίως στα νεαρά φύλλα, στους βλαστούς και στα άνθη. Πολλά φύλλα μπορεί να συστρέφονται ή τελικά να νεκρώνονται, ενώ υποβαθμίζεται γενικά η αισθητική αξία του φυτού.

Η προσβολή από τον φυτοπαθογόνο μύκητα ευνοείται υπό των υγροθερμικών συνθηκών και ιδίως από τις διακυμάνσεις_Λεπτομέρεια φύλλου τριανταφυλλιάς με ωίδιο. στη σχετική ατμοσφαιρική υγρασία κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Είναι άκρως μεταδοτική ασθένεια, παγκοσμίως γνωστή. Ακόμη και ένα φύσημα ανέμου ή μία απλή επαφή μπορεί να την εξαπλώσει. Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ θα ήθελε να προτείνει προς τις φίλες και τους φίλους της να αποφεύγεται η διαβροχή των φύλλων και του φυτού εν γένει διότι κάτι τέτοιο ενώ αφ' ενός μπορεί ενδεχομένως να μετριάσει την προσβολή στην αρχή, δυστυχώς αφ' ετέρου κατά πάσα πιθανότητα θα δημιουργήσει συσσωρευτικά προβλήματα εξ αιτίας των συχνών εναλλαγών της μικροπεριβαλλοντικής σχετικής ατμοσφαιρικής υγρασίας ευνοώντας την ανάπτυξη άλλων παθογόνων μυκήτων. Επίσης, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιρού άνω των είκοσι επτά βαθμών της κλίμακος Κελσίου αναστέλλουν την παραγωγή κονιδιοσπορίων του μύκητα, οπότε θα είναι προς όφελος των φωτόφιλων τριανταφυλλιών να εγκαθίστανται σε ανοικτούς προσήλιους τόπους. Δηλαδή, ο ήλιος είναι δυνητικός σύμμαχος του φυτού στον πόλεμο κατά του ωιδίου.

Προκειμένου να προφυλαχθούν οι συγκεκριμένοι ανθοφόροι θάμνοι από τη συγκεκριμένη ασθένεια, συνιστάται η κοπή και_Διάφορα μυκητοκτόνα για το ωίδιο τριανταφυλλιάς. απομάκρυνση ή καύση των προσβεβλημένων τμημάτων, αλλά και η αποκομιδή όλων των πεσμένων φύλλων τριανταφυλλιάς από το έδαφος. Η χημική καταπολέμηση είναι δυνατό να έχει προληπτικό ή κατασταλτικό χαρακτήρα και υλοποιείται με την προσεκτική χρήση κατάλληλων, εγκεκριμένων ωιδιοκτόνων σκευασμάτων. Μπορεί να πραγματοποιείται λίγο πριν την ενεργοποίηση, δηλαδή το φούσκωμα, των οφθαλμών, καθώς και κατά την ανάπτυξη νέων βλαστών ή όταν παρατηρείται αρχικά προσβολή ψεκασμός με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα. Πολύ καλά αποτελέσματα έχει η σωστή χρήση της θειοχαλκίνης ή του θειαφιού είτε υπό της μορφής σκόνης επιπάσεως σε θειαφιστήρι, είτε σαν βρέξιμο θειάφι. Τέλος, τα σκευάσματα με το θειάφι θεωρητικώς μπορεί να είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον, αλλά οφείλουμε να τα χορηγούμε με προσοχή κατά τις πρώτες πρωινές ή απογευματινές ώρες υπό συνθηκών άπνοιας και καλύπτοντας όλη την επιφάνεια του φυτού όταν δεν επικρατεί έντονη ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν ξεπερνάει τους είκοσι έξι βαθμούς της κλίμακος Κελσίου.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Ωίδιο και Ασθένειες Tριανταφυλλιάς

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.