Διά εργασίες κήπου που απαιτεί ο μήνας Ιούνιος, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Ακολουθούν ενδεικτικές προτεινόμενες εργασίες κήπου για τον μήνα Ιούνιο:

 1. Παρ’ όλο που έπρεπε να είχε ληφθεί σχετική μέριμνα κατά τους παρελθόντες μήνες, εάν υπάρχει μεγάλη ανάγκη μπορούν να καθαρίζονται και όχι να κλαδεύονται τα φυτά και ειδικά τα εσπεριδοειδή από τη νεκρά και άχρηστη ύλη τους (πχ ξερά κλαδιά). Επίσης, μπορούν να απομακρύνονται τα απανθισμένα τμήματά τους.
 2. Οι κλιματολογικές συνθήκες γίνονται ξηροθερμικές και αυτό δεν ευνοεί την εκτεταμένη εκτέλεση όλων των σταδίων στα έργα κατασκευής κήπων ειδικά στη νότιο Ελλάδα. Όλες οι εργασίες κατασκευής και δη αυτές που αφορούν στη φύτευση και φυτοπροστασία πρέπει να εκτελούνται με ιδιαιτέρα προσοχή.
 3. Όσοι διαθέτουν κατάλληλες κατασκευές νερού (πχ λιμνούλες ή ρυάκια) μπορούν να εγκαθιστούν σε αυτές υδροχαρή φυτά.
 4. Το γκαζόν ψυχρόφιλων ειδών δεν πρέπει να κουρεύεται σε ύψος κάτω από τέσσαρα εκατοστά (4 cm).
 5. Μπορεί να διεξάγεται λίπανση με μεικτά λιπάσματα με ιχνοστοιχεία δίδοντας έμφαση στο άζωτο και το κάλιο και με προτίμηση στη χρήση λιπασμάτων βραδείας αποδεσμεύσεως. Σταδιακά η λίπανση πρέπει να τροποποιείται και να βαίνει μειούμενη με βάση το πρόγραμμα λιπάνσεως κήπου. Όσο αυξάνουν επικίνδυνα υψηλά οι θερμοκρασίες, τότε πρέπει να λαμβάνεται οπωσδήποτε κατά νου ότι η λίπανση θα πρέπει να στρέφεται προς την ενίσχυση του καλίου λόγω καταπονήσεως των φυτών εξ αιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και της χαμηλής σχετικής υγρασίας περιβάλλοντος.
 6. Συνεχής προσοχή και παρατήρηση των φοινικοειδών για προσβολές από τον κάνθαρο Rhynchophorus ferrugineus, την πεταλούδα Paysandisia archon ή άλλων κολεόπτερων, αλλά και των λοιπών φυτών (κυρίως Λέιλαντ και Γκολντ Κρεστ) για φυτοπαθολογικά προβλήματα ή προβλήματα σταθερότητας στο χώμα. Αποφεύγετε οπωσδήποτε το κλάδεμα των φοινικοειδών για λόγους εκτάκτων μέτρων προστασίας.
 7. Καλό θα ήταν να αρχίζει να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των κηπευτικών του κήπου κατά την έκθεση σε ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία.
 8. Οι μεταφυτεύσεις και ειδικά οι φυτεύσεις σε γενικές γραμμές δεν ενδείκνυνται υπό υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή σχετική ατμοσφαιρική υγρασία.
 9. Διεξάγεται συνεχής έλεγχος για το σύστημα του αυτομάτου ποτίσματος και ειδικά τα ακροφύσια των εκτοξευτήρων, τους σταλλάκτες ή τα πηνία των ηλεκτροβαλβίδων προκειμένου να απομακρύνονται τυχόν φερτά υλικά (πχ μικρές πέτρες) τα οποία επηρεάζουν δυσμενώς τη λειτουργία τους.
 10. Ενδέχεται να απαιτείται εντόνως η ενίσχυση των αρδεύσεων αναλόγως των καιρικών συνθηκών και του τύπου εδάφους στον κήπο.
 11. Οι διαδικασίες περιποιήσεως χλοοτάπητα, όπως η αποβρύωση (βλ. σχετικά άρθρα για γκαζόν της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ) επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο κατά εκτίμηση των συνθηκών υπό τις οποίες λειτουργεί ο κήπος.
 12. Καλό θα ήταν να αποφεύγεται η σπορά ψυχρόφιλων ειδών γκαζόν (πχ ποικιλίες Festuca arundinacea).
 13. Μπορεί να διεξαχθεί η σπορά θερμόφιλων ειδών χλοοτάπητα (πχ κικούγιο).
 14. Μπορούν να μεταφέρονται τα υπό προστασία φυτά από το εσωτερικό του σπιτιού ή του θερμοκηπίου σε εξωτερικό χώρο, αλλά με προσοχή ώστε να μην εκτίθενται απότομα στην ηλιακή ακτινοβολία και υποστούν βλάβες (πχ εγκαύματα, φωτολύσεις κλπ).
 15. Τα παγετόπληκτα φυτά πρέπει να έχουν διαμορφώσει τη βασική εικόνα των ζημιών που έχουν υποστεί. Έτσι, μπορεί να εντατικοποιηθεί η φροντίδα τους.
 16. Μπορούν να εγκαθίστανται εντομοπαγίδες.
 17. Συνεχίζεται με ιδιαιτέρα προσοχή η καταστροφή των ζιζανίων με σκαλίσματα, φρεζαρίσματα ή χειροβοτανίσματα.
 18. Τα οπωροφόρα και κυρίως τα εσπεριδοειδή πρέπει να ψεκάζονται περιοδικώς με χαλκούχα ή άλλα σκευάσματα. Ειδική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται σε περιοχές όπου το πρόβλημα της προσβολής από μύκητες κορυφοξήρας ή ίσκας μπορεί να γίνει πολύ έντονο.
 19. Από αρχές Ιουνίου μπορούν να καταπολεμούνται πολλά κοκκοειδή τα οποία δημιουργούν νέες γενεές (πχ λεκάνιο, κηροπλάστης).

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Μήνας Ιούνιος και Εργασίες Κήπου

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.