Διά χλοοκοπτικές μηχανές διά κούρεμα γκαζόν, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Τα μηχανήματα κήπων είτε προορίζονται για επαγγελματική, είτε για ερασιτεχνική χρήση αποτελούν εργαλεία με τα οποία_Κούρεμα γκαζόν με χλοοκοπτική μηχανή. προσφέρουμε στο χώρο πρασίνου την απαραίτητη φροντίδα. Η φύση της εργασίας τους είναι τέτοια ώστε καταναγκαστικώς υπόκεινται σε συνεχείς καταπονήσεις και φθορές όταν χρησιμοποιούνται στην κατασκευή και συντήρηση κήπων. Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ ανέκαθεν έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ποιότητα και απόδοση τέτοιων εργαλείων, αφού αυτά τη βοηθάνε να διεκπεραιώνει αποτελεσματικώς τις απαραίτητες κηποτεχνικές και κηπουρικές εργασίες στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών στους πελάτες της. Επειδή λανθασμένοι χειρισμοί ή ακατάλληλα μηχανήματα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, πρέπει πάντοτε να φροντίζουμε έτσι ώστε όλες οι πράξεις μας να καθοδηγούνται από την επαρκή γνώση της λειτουργίας και των βασικών μηχανολογικών στοιχείων τους. Έτσι, με το παρόν κείμενο από τα δημοσιοποιημένα άρθρα κήπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε προς τις φίλες και τους φίλους μας μερικές χρήσιμες συμβουλές κηπουρικής γύρω από τη χρήση ενός από τα πιο συνηθισμένα μηχανήματα για την περιποίηση χλοοτάπητα, δηλαδή τη χλοοκοπτική μηχανή για το κούρεμα γκαζόν.

Έτσι, λοιπόν, προκειμένου να εξασφαλιστούν η καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των χειριστών κατά τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι χλοοκοπτικές μηχανές, η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ θα ήθελε να επισημάνει τα παρακάτω:

α΄) Προμηθευόμαστε μία από τις χλοοκοπτικές μηχανές η οποία θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χλοοτάπητα που διαθέτουμε. Εάν ο χλοοτάπητας αποτελείται από θερμόφιλα είδη τα οποία αναπτύσσουν στόλωνες προτιμούμε ισχυρότερη μηχανή.

β΄) Εάν αφήσαμε το γκαζόν να ψηλώσει υπερβολικώς και για κάποιον πολύ ειδικό λόγο πρέπει να κλαδευτεί αμέσως, τότε το κούρεμα γκαζόν γίνεται σε δύο στάδια έτσι ώστε να μην καταπονηθεί ο κινητήρας και να λειτουργήσει αποτελεσματικά η λεπίδα. Πρώτα κουρεύουμε υψώνοντας την ανάρτηση στο υψηλότερο σημείο και στο δεύτερο στάδιο χαμηλώνουμε στο κατάλληλο ύψος που επιθυμούμε.

γ΄) Καλό θα ήταν να μην ενεργοποιούμε τη χλοοκοπτική μηχανή μέσα στο γρασίδι, ειδικώς εάν έχει ψηλώσει πολύ το γκαζόν ή εάν έχει κινητήρα περιορισμένης ισχύος.

δ΄) Όσο πιο μικρή είναι σε μέγεθος μία χλοοκοπτική μηχανή, τόσο περισσότερο χρόνο θα χρειαστούμε για το κούρεμα. Οι μικρές σε μέγεθος μηχανές είναι πιο εύχρηστες, αλλά στερούνται ισχύος. Επίσης, συλλέγουν μικρότερη ποσότητα κομμένου χόρτου.

ε΄) Οι χλοοκοπτικές μηχανές της αγοράς οι οποίες χρησιμοποιούν κατά κανόνα περιστρεφόμενη λεπίδα, παράγουν κάποιον θόρυβο είτε είναι ηλεκτρικές, είτε βενζινοκίνητες. Πρέπει να προσέχουμε έτσι ώστε να μην ενοχλούμε με ενέργειες σε ακατάλληλες ώρες. Επίσης, φροντίζουμε πάντοτε για να διατηρείται καθαρό το σύστημα της εξατμίσεως το οποίο περιορίζει το θόρυβο.

ς΄) Φροντίζουμε η χλοοκοπτική μηχανή να έχει πάντα ενσωματωμένο κάδο συγκομιδής κομμένου χόρτου. Όσο πιο μεγάλος ο κάδος, τόσο πιο άνετη θα είναι η χρήση της χλοοκοπτικής και δεν θα εξαναγκαζόμαστε να σταματάμε συνέχεια προκειμένου να τον αδειάζουμε όταν διενεργούμε το κούρεμα γκαζόν.

ζ΄) Μετά από κάθε κούρεμα απενεργοποιούμε τη μηχανή και καθαρίζουμε με νερό από λάστιχο τόσο τον κάδο με τους αεραγωγούς, όσο και τον χώρο περιστροφής των λεπίδων στο κάτω τμήμα της.

η΄) Ελέγχουμε συχνά τις λεπίδες για φθορές και σταθερότητα στον άξονα που τις συγκρατεί. Εάν είναι κτυπημένες ή ατρόχιστες θα κόβουν προβληματικά το γκαζόν. Εάν τα κτυπήματα είναι εκτεταμένα και έχουν αφαιρεθεί μεγάλα τμήματα από αυτές ενδέχεται να εμφανιστεί σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλειά μας επειδή θα διαταραχθεί η ταλάντωση που πραγματοποιούν κατά την περιστροφή τους. Όλες οι λεπίδες, ακόμα και μετά από απόλυτα φυσιολογική χρήση, φθείρονται και πρέπει να τροχίζονται περιοδικώς.

θ΄) Ποτέ δεν συνεχίζουμε το κούρεμα εάν ο κάδος γεμίσει με κομμένο χόρτο. Όχι μόνο δε θα συνεχίσει να συλλέγει, αλλά τα κεκλιμένα φτερά των λεπίδων θα επιβαρύνονται επικίνδυνα λόγω αδυναμίας απομακρύνσεως του πλεονάζοντος φορτίου.

ι΄) Όταν κουρεύουμε γκαζόν σε έδαφος με σημαντική κλίση πάντοτε κινούμαστε καθέτως προς αυτήν την κλίση. Ποτέ δεν σπρώχνουμε το χλοοκοπτικό μηχάνημα κατά τρόπο που εμείς θα είμαστε σε κατώτερο επίπεδο από αυτό.

ια΄) Κατά το κούρεμα γκαζόν σε έδαφος με κλίση ενδέχεται να αυξηθεί η κατανάλωση καυσίμου.

ιβ΄) Πρέπει να φροντίζουμε έτσι ώστε στο γκαζόν να μην υπάρχουν υλικά τα οποία θα βλάψουν ή θα βλαφθούν από χλοοκοπτικές μηχανές, όπως είναι για παράδειγμα τα σπασμένα κλαδιά, οι μεγάλες πέτρες, τα προεξέχοντα σίδερα ή οι σωλήνες του αρδευτικού δικτύου.

ιγ΄) Καλό θα ήταν όταν πρόκειται να κουρέψουμε να μην έχουμε περπατήσει μέσα στο γκαζόν για να είναι όλα τα φύλλα σηκωμένα.

ιδ΄) Κατά τη διάρκεια της κοπής πρέπει να φοράμε όλα τα απαραίτητα προστατευτικά και όλοι όσοι μπορεί να υποστούν ή να προξενήσουν τραυματισμούς δεν πρέπει να προσεγγίζουν, δηλαδή για παράδειγμα τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι ή τα κατοικίδια ζώα.

ιε΄) Ποτέ δεν κουρεύουμε με ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, όπως είναι η βροχή ή η υπερβολική ζέστη. Ο πιο κατάλληλος χρόνος κοπής είναι όταν η θερμοκρασία της ημέρας είναι σχετικώς χαμηλή. Προτείνεται όσο το δυνατόν ενωρίτερα στην ημέρα ή εάν υπάρχει ανάγκη κατά το απόγευμα.

ις΄) Αποφεύγουμε το κούρεμα γκαζόν όταν ο χλοοτάπητας είναι πολύ υγρός.

ιζ΄) Ποτέ δε χρησιμοποιούμε χλοοκοπτική μηχανή κοντά σε επικίνδυνα σημεία, όπως είναι οι δεξαμενές καυσίμων ή όταν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα υγείας.

ιη΄) Ποτέ δε χρησιμοποιούμε μία ηλεκτρική χλοοκοπτική μηχανή απρόσεκτα και με ακατάλληλο καλώδιο ρεύματος. Φροντίζουμε το καλώδιο να έχει επαρκή τεχνικά χαρακτηριστικά και πάντοτε να βρίσκεται στο αντίθετο μέρος από την κατεύθυνση που πρόκειται να στίψουμε τη χλοοκοπτική μηχανή.

ιθ΄) Ο καθαρισμός του χλοοκοπτικού μηχανήματος πρέπει να γίνεται με βάση τις υποδείξεις των κατασκευαστών και όχι με προσωπικές μας πρωτοβουλίες.

κ΄) Ελέγχουμε τακτικώς και αλλάζουμε όταν απαιτείται τα όποια υπάρχοντα φίλτρα, μπουζί και λιπαντικά με βάση τις υποδείξεις των κατασκευαστών.

κα΄) Αποφεύγουμε να κινούμε ή να μεταφέρουμε τη χλοοκοπτική μηχανή με υπερβολική κλίση διότι θα δημιουργήσουμε πρόβλημα στην κατανάλωση καυσίμων και λιπαντικών ή οι λεπίδες δε θα μπορούν να κόβουν ομοιόμορφα.

κβ΄) Ποτέ δεν εγκαταλείπουμε τη χλοοκοπτική μηχανή με καύσιμα στη δεξαμενή της.

κγ΄) Ποτέ δεν αφήνουμε τη μηχανή εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες ή σε φθοροποιά στοιχεία.

κδ΄) Ποτέ δεν σπρώχνουμε βίαια τη μηχανή όταν λειτουργεί. Εάν έχει δυνατότητα αυτοκινήσεως ακολουθούμε το ρυθμό της, αλλιώς κινούμαστε με το συνήθη ρυθμό βαδίσματος.

κε΄) Εάν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε κάποια προγραμματισμένη ενέργεια για τη συντήρηση του χλοοκοπτικού μηχανήματος, τότε προηγουμένως φροντίζουμε να βεβαιωθούμε για το ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ενεργοποιήσεως των λεπίδων από τις ενέργειές μας. Απομακρύνουμε τα καλώδια από ρευματοδότες ή αποσυνδέουμε τα καλώδια για μπουζί.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Συμβουλές Κήπου για Χλοοκοπτικές Μηχανές

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.