Διά φυτρωτική ικανότητα και βλαστική ικανότητα την οποία έχουν οι σπόροι γκαζόν κατά τη σπορά γκαζόν ή την επισπορά χλοοτάπητα, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Ένα καλλωπιστικό γρασίδι μπορεί να δημιουργηθεί με τη διενέργεια της σποράς ή να επιδιορθωθεί με την επισπορά_Σπόροι γκαζόν με ετικέτα. χλοοτάπητα. Παρ' όλο που οι σωστά συσκευασμένοι και αποθηκευμένοι σπόροι έχουν μία αρκετά σημαντική χρονική διάρκεια ζωής, ίσως είναι ευνόητο το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να διατηρούνται άφθαρτοι. Η παρέλευση του χρόνου σε συνδυασμό με τις συνθήκες διατηρήσεώς τους περιορίζουν σταδιακώς τη φυτρωτική ικανότητα που τους διακρίνει μέχρι τη στιγμή κατά την οποία πλέον δεν θα είναι ικανοί να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία γκαζόν. Συνιστούμε στις φίλες και τους φίλους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ να προσπαθούν να ενημερώνονται καταλλήλως για την ποιότητα των σπόρων τους οποίους προμηθεύονται και εάν είναι δυνατό να φροντίζουν για να είναι αυτοί σε κατάλληλες συσκευασίες όπου συγκεκριμένες ετικέτες πιστοποιούν την ταυτότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να διεκπεραιώνουν πιο αποδοτικά τις κηπουρικές εργασίες τους. Κάποιες φορές, όμως, για διάφορους λόγους μπορεί να μην είμαστε εις θέσιν να προσδιορίζουμε εξ αρχής τη φυτρωτική ικανότητα, αλλά και τη βλαστική ικανότητα των σπόρων. Αυτό δεν χρειάζεται να αποτελεί τροχοπέδη στις δραστηριότητες, αφού με μία απλή εμπειρική μέθοδο είναι πολύ εύκολο το να μάθουμε τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειαζόμαστε.

Η συγκεκριμένη εμπειρική διαδικασία μοιάζει με παιχνίδι και ακριβώς για αυτό στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ μερικές φορές την πραγματοποιούμε παραλλαγμένη δημιουργώντας αστείες πλαγγόνες προκειμένου να εξοικειωθούν με τα φυτά και ταυτοχρόνως να ψυχαγωγηθούν τα μικρά παιδιά. Έτσι, λοιπόν, τα μόνα απλά πράγματα που θα χρειαστούμε εκτός των σπόρων είναι ένα ανοικτό, πλαστικό και υδατοστεγές δοχείο με βαμβάκι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα τα μεγάλα δοχεία από τα παγωτά ή τα γιαούρτια τα οποία βρίσκουμε στα καταστήματα τροφίμων.

Στον πάτο ενός τέτοιου δοχείου που επιλέξαμε εναποθέτουμε μία στρώση βάμβακος πάχους τουλάχιστον δύο εκατοστών η οποία προηγουμένως έχει νοτιστεί με νερό. Αυτό το βαμβάκι θα διαδραματίσει το ρόλο του εδαφικού υποστρώματος για τους σπόρους μας και δεν υπάρχει ανάγκη να είναι μούσκεμα, αλλά αρκεί να είναι υγρό. Κατόπιν τοποθετούμε επάνω στο νοτισμένο υπόστρωμα τους σπόρους μας οι οποίοι αφαιρούνται τυχαία από τη συσκευασία όπου βρίσκονται. Προτείνουμε οι σπόροι οι οποίοι θα υποστούν έλεγχο να έχουν πρώτα καταμετρηθεί, έτσι ώστε να είναι ακριβώς εκατό προκειμένου στο τέλος να έχουμε μία εύκολη ποσοστιαία αναλογία προσδιορισμού για τη φυτρωτική ικανότητα.

Μόλις τοποθετήσουμε τους σπόρους πρέπει να τους καλύψουμε απαλά με ένα λεπτό στρώμα από επίσης νοτισμένο_Σπόροι γκαζόν για έλεγχο. βαμβάκι για να τους προστατεύσουμε από το περιβάλλον ακριβώς όπως κάνουμε όταν τους παραχώνουμε στο έδαφος. Το πάχος αυτού του βάμβακος δεν χρειάζεται να ξεπερνάει το μισό εκατοστό. Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία τοποθετώντας το δοχείο μας σε ένα φωτεινό μέρος του σπιτιού και σε θερμοκρασία δωματίου μακριά από τη συνεχή έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως ή τα ρεύματα αέρος. Έτσι, τεχνητώς δημιουργούμε μία προσομοίωση αναπτύξεως σπόρων γκαζόν στο έδαφος. Από αυτή τη στιγμή και ύστερα η μόνη υποχρέωσή μας περιορίζεται απλώς στο να φροντίζουμε να διατηρούμε συνεχώς τα βαμβάκια νοτισμένα με την περιοδική προσθήκη μικρών ποσοτήτων νερού υποκαθιστώντας με αυτόν τον τρόπο τους διάφορους εκτοξευτήρες ή άλλους μηχανισμούς διαβροχής για το αυτόματο πότισμα, έτσι ώστε οι σπόροι να μην αφυδατωθούν και αχρηστευθούν.

Μόλις αγγίξουν την υγρή επιφάνεια του βάμβακος οι υγιείς σπόροι θα αρχίσουν να αντιδρούν σε αυτήν την αλλαγή του_Σπόροι γκαζόν με φυτρωτική ικανότητα. μικροπεριβάλλοντός τους. Δεν χρειάζεται να περιγράψουμε τους μηχανισμούς διεγέρσεώς τους για τις φίλες και τους φίλους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, αλλά πρέπει να τονίσουμε την καθοριστική σημασία του νερού στην επιτυχία της σποράς. Εάν οι σπόροι διατηρούν ακόμα τη φυτρωτική ικανότητα, τότε εντός των επόμενων περίπου πέντε ημερών θα αρχίσουν να δείχνουν τα πρώτα σημάδια τα οποία θα υποδεικνύουν την ανάπτυξη της αρχικής κεντρικής ρίζας και των νεότευκτων φύλλων. Το πολύ σε μία εβδομάδα ή περίπου δέκα ημέρες θα είναι ευκόλως διακριτή η νέα βλάστηση η οποία θα προσπαθεί να ανασηκώσει το λεπτό στρώμα βάμβακος που την καλύπτει. Μόλις παρέλθει το διάστημα των δέκα ημερών θα μπορέσουμε να καταμετρήσουμε τους ικανούς σπόρους οι οποίοι φύτρωσαν σχηματίζοντας τα φύλλα που συνιστούν το χλοοτάπητα. Το πιο πιθανό είναι να μην έχουν φυτρώσει όλοι οι σπόροι μας, αλλά κάποιοι να παρέμειναν ανενεργοί. Οι τελευταίοι είναι οι άστοχοι ή πιο απλά οι άχρηστοι για σπορά και η φυτρωτική ικανότητά τους είναι εκμηδενισμένη. Εάν απαριθμήσουμε όλους τους φυτρωμένους και άστοχους σπόρους θα είμαστε εις θέσιν να προσδιορίσουμε εμπειρικώς την ποσοστιαία αναλογία των ικανών σπόρων του τυχαίου δείγματος που χρησιμοποιήσαμε και κατ' επέκτασιν θα μπορούμε να εκτιμήσουμε τους ικανούς σπόρους τους οποίους περιέχει η συσκευασία του συνόλου των σπόρων που προμηθευτήκαμε. Αυτή τη γνώση θα τη χρησιμοποιήσουμε κατά τον προσδιορισμό της μάζας των σπόρων που θα χρησιμοποιήσουμε στην πραγματική σπορά προκειμένου να εξασφαλίσουμε περιορισμό των απωλειών.

Όταν βεβαιωθούμε για τη φυτρωτική ικανότητα των σπόρων, αφού θα έχουν φυτρώσει, τότε θα μπορέσουμε να_Σπόροι γκαζόν με βλαστική ικανότητα. προσδιορίσουμε και τη βλαστική ικανότητα, δηλαδή με απλά λόγια την ικανότητα που τους διακρίνει για να βλαστήσουν και να αναπτυχθούν περαιτέρω. Δυστυχώς, οι φίλες και οι φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ θα πρέπει να γνωρίζουν το γεγονός ότι για την καλλιέργεια γκαζόν από σπορά δεν επαρκεί μόνο η ανεξάρτητη γνώση της φυτρωτικής ικανότητας, αφού αυτή δεν μας πιστοποιεί τη μελλοντική δυνατότητα επιβιώσεώς τους. Σε γενικές γραμμές, στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ εκτιμούμε υποκειμενικώς με βάση την εμπειρία μας το ότι ένα ποσοστό για βλαστική ικανότητα το οποίο κυμαίνεται κάτω του 85% με 80% κρίνεται κάπως προβληματικό. Αντιθέτως, από 85% έως 90% αξιολογείται ικανοποιητικό και όσο πιο πάνω από το 90% τόσο πιο ιδανικό, όπως ακριβώς συμβαίνει με το δείγμα των φωτογραφιών μας. Πρακτικώς, είναι μάλλον αδιανόητο να εξασφαλιστεί φυτρωτική ικανότητα κατά 100%. Σε γενικές γραμμές, οι καλά αποθηκευμένοι και συντηρημένοι σπόροι διατηρούν πολύ υψηλά όσον αφορά τόσο στη βλαστική ικανότητα, όσο και στη φυτρωτική ικανότητα, για τουλάχιστον μία τριετία.

Κλείνοντας χρειάζεται να διευκρινίσουμε το ότι η δειγματοληψία και η πραγματική σπορά πρέπει να γίνονται σε εποχές κατά τις οποίες ενδείκνυται η χρήση των σπόρων. Η πραγματική σπορά στο έδαφος ενός ιδιωτικού και ιδιόχρηστου κήπου, βεβαίως, είναι πολύ πιο δύσκολη σε σχέση με το απλό πείραμα που πραγματοποιήσαμε, αφού οφείλουμε να λαμβάνουμε υπ' όψιν πολλούς αντικειμενικούς παράγοντες καλλιέργειας οι οποίοι δυσχεραίνουν την επιτυχία της. Όμως, η γνώση των ποσοστών βλαστικότητος και φυτρωτικότητος είναι απαραίτητο εχέγγυο επιτυχίας διότι συμμετέχει μεταξύ άλλων και στη διαμόρφωση των πραγματικών αναλογιών σποράς.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Φυτρωτική Ικανότητα και Βλαστική Ικανότητα

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.