Διά προβλήματα γκαζόν εις τη συντήρηση χλοοτάπητα ή φροντίδα χλόης και τη σπορά γκαζόν ή επισπορά γκαζόν με υπερπύκνωση γρασιδιού, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Η εμφάνιση και οι συνθήκες υγιεινής του καλλωπιστικού γκαζόν σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο χώρο πρασίνου, που_Υπερπύκνωση στη σπορά γκαζόν. δημιουργείται με σπορά εκ του μηδενός ή που υφίσταται επισπορά, επηρεάζονται ακόμα και καθοριστικώς από την πυκνότητα με την οποία διανέμονται και τοποθετούνται στο έδαφος οι σπόροι του. Τόσο η σπορά γκαζόν, όσο και η επισπορά γκαζόν, ακολουθούν κάποιους κανόνες επεξεργασίας του εδάφους και διατάξεως των σπόρων αναλόγως της φυτρωτικότητός τους, του είδους και της ποικιλίας τους με βάση τις υποδείξεις τις κατασκευάστριας βιομηχανίας η οποία χορηγεί στην αγορά τους σπόρους. Συνήθως, αυτές είναι δύο κηπουρικές εργασίες οι οποίες γίνονται με ειδικούς σποροδιανομείς οι οποίοι μπορεί να φέρουν πρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά με σκοπό να τους προσδίδουν ειδικές ικανότητες ενσωματώσεως των σπόρων στο έδαφος ή ισοκατανομής στην εδαφική επιφάνεια. Όμως, είναι δυνατόν να γίνουν και με το χέρι εάν το επιτρέπει η έκταση του έργου, αλλά κάτι τέτοιο απαιτεί εμπειρία προκειμένου η σποροκατανομή να είναι ομοιόμορφη.

Πάρα πολλές φορές, ειδικώς όταν κάποιοι φιλόδοξοι ιδιοκτήτες κήπων θέλουν να διενεργήσουν μόνοι τους την οποιαδήποτε επισπορά ή σπορά γκαζόν, το τελικό αποτέλεσμα των ενεργειών τους μπορεί να μην είναι αισθητικώς το αναμενόμενο. Τις περισσότερες φορές αρκετές φίλες και διάφοροι φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ παρασύρονται εκ της παρορμήσεως να δουν γρήγορα έναν πυκνό χλοοτάπητα και σπέρνουν σπόρους γκαζόν υπερβολικώς πυκνά ή ακόμα διαλέγοντας ποικιλίες με χαρακτηριστικά τα οποία δεν ταιριάζουν στη δομή του χλοοτάπητα, κάτι το οποίο αποδεικνύεται όχι και τόσο συνετή απόφαση. Όμως, η πυκνότητα των σπόρων κατά τη σπορά ή επισπορά γκαζόν πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα νέα φυτά που θα προκύψουν να έχουν αρκετό ζωτικό χώρο τόσο στο υπέργειο περιβάλλον, όσο και υπογείως, για να αναπτυχθούν φυσιολογικώς. Στα πρώτα στάδια της βλαστήσεώς τους αυτά τα φυτά θα είναι λεπτά και το γκαζόν ενδέχεται να προξενεί την ψευδαίσθηση ότι είναι κάπως αραιό, αλλά με την παρέλευση του χρόνου η φυσιολογική ανάπτυξή τους θα τα καταστήσει εύρωστα και πυκνότερα.

Δυστυχώς, η εξ αρχής υπερβολικά πυκνή σπορά είναι μία προβληματική κατάσταση η οποία υποθηκεύει το μέλλον του γκαζόν. Ευθύνεται για την επικίνδυνη υπερπύκνωση γρασιδιού η οποία επιφέρει ποικίλα προβλήματα γκαζόν. Στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να επισημάνουμε το ότι η υπερπύκνωση γκαζόν: α΄) Προκαλεί ανώμαλο και έντονο ανταγωνισμό στα φυτά τα οποία προσπαθούν να επιβιώσουν εις βάρος των γειτονικών τους και τελικώς αραιώνουν αντί να πυκνώνουν, β΄) Διαταράσσει την ομαλή κατανομή ύδατος, αέρος ή λιπασμάτων στο μικροπεριβάλλοντα χώρο, γ΄) Δημιουργεί εύκολα και γρήγορα άχρηστη οργανική ύλη εξ αιτίας των περισσότερων οργανικών υπολειμμάτων, δ΄) Εξαναγκάζει τα φυτά να αναπτύσσονται με τρόπο ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στους φυσιολογικούς ρυθμούς, όπως είναι το ξελαίμιασμα, η λεπτοφυλλία και το περιορισμένο ή αδύναμο ριζικό σύστημα, ε΄) Δημιουργεί αντιαισθητικά σχέδια σαν στάμπες από ξεμαλλιασμένο χαλί μέσα στο υπάρχον γκαζόν, ς΄) Ευνοεί την παρουσία ή ανάπτυξη αποικιών φυτοπαθογόνων οργανισμών οι οποίοι εκμεταλλεύονται την πυκνότητα προκειμένου να παρασιτήσουν, και ζ΄) Δυσκολεύει την κίνηση της χλοοκοπτικής μηχανής και την ομαλή κοπή η οποία όταν ολοκληρώνεται μπορεί να φανερώνει πιο ωχρές τις πυκνές περιοχές εξ αιτίας της αφύσικης αναπτύξεως των φυτών.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση και για αυτό πρέπει να αποφεύγεται από την αρχή η πυκνή σπορά ή επισπορά γκαζόν. Η χρήση ειδικών μηχανημάτων εξαραιώσεως ή αποβρυώσεως δεν έχει πρακτικό αποτέλεσμα σε τέτοια νεαρά φυτά, αφού μπορεί να προξενήσει ακόμα και την ολοκληρωτική αφαίρεσή τους από το έδαφος. Επομένως, χρειάζεται υπομονή για να φανεί μελλοντικώς ποια φυτά θα επιβιώσουν και περιστασιακώς να καθαρίζεται προσεκτικά και ευγενικά η πάσχουσα περιοχή από τα νεκρά υπολείμματα με μία πλαστική τσουγκράνα. Επιπροσθέτως, τονίζεται το ότι η περιστασιακή αφαίρεση με το χέρι των φυτών του γκαζόν με σκοπό να αραιώσουν οι πυκνές περιοχές πρέπει να διεξάγεται με πολλή προσοχή και με αργές κινήσεις ή αλλιώς να αποφεύγεται διότι οι συμπλεκόμενες ρίζες και φυλλικές επιφάνειες θα ευθύνονται για την ανεξέλεγκτη απομάκρυνση φυτών. Τέλος, εάν το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί, τότε ίσως πρέπει να ξαναγίνει επισπορά ή σπορά γκαζόν με τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Σπορά Γκαζόν, Επισπορά και Υπερπύκνωση

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.