Διά αυτόματο πότισμα βεράντας ή μπαλκονιού και την άρδευση με αρδευτικό δίκτυο, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Δεν είναι σπάνιες οι φορές κατά τις οποίες αρκετοί άνθρωποι, που δεν διαθέτουν υπαίθριους ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους_Προγραμματιστής ποτίσματος μπαταρίας RAIN BIRD WP1. χώρους πρασίνου, καταφεύγουν στην καλλιέργεια φυτών μέσα σε γλάστρες τις οποίες διατηρούν στον εξώστη, στο μπαλκόνι ή στη βεράντα. Ιδιαιτέρως η άναρχη και εκτεταμένη αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών κατέστρεψε ή περιόρισε τους διαθέσιμους καλλιεργήσιμους χώρους κοντά στις κατοικίες. Παρ' όλα αυτά, η ανάγκη για επαφή με τη Φύση, η αισθητική απόλαυση που προσφέρεται από τα φυτά και η προσδοκία για παραγωγή εδώδιμων υλικών με οικιακά προϊόντα, δεν απέτρεψε πολλές φίλες, αλλά και φίλους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ από το να αποκτήσουν τεχνητούς χώρους πρασίνου μέσα σε γλάστρες. Όμως, αυτά τα φυτά τα οποία υπάρχουν στο δώμα ή στη βεράντα και το μπαλκόνι, όπως συμβαίνει με κάθε φυτικό οργανισμό, χρειάζονται συνέχεια νερό το οποίο χορηγείται από τους ιδιοκτήτες τους. Αυτή η τροφοδοσία μπορεί να καταλήξει να γίνει μία άχαρη και μονότονη επαναλαμβανόμενη κηπουρική εργασία, ενώ πολύ συχνά διάφορα άτομα αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη φροντίδα των φυτών όταν χρειάζεται να απουσιάσουν για σχετικώς μεγάλες χρονικές περιόδους. Τη λύση σε αυτό το πρόβλημα παρέχει η εγκατάσταση ενός αρδευτικού δικτύου για το αυτόματο πότισμα βεράντας ή μπαλκονιού, που μπορεί να γίνει είτε από τους ίδιους τους ερασιτέχνες ιδιοκτήτες, είτε από κάποιον έμπειρο επαγγελματία εργολάβο, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες των ξηροθερμικών περιόδων και να απαλλαχθούν οριστικώς οι ιδιοκτήτες τους από το άγχος της προσωπικής συμμετοχής τους στο πότισμα.

Αρκετά συχνά οι φίλες και φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ θέτουν διάφορα ερωτήματα για αυτό το αυτόματο πότισμα μπαλκονιού ή βεράντας. Η εκτίμησή μας είναι ότι όπως συμβαίνει με κάθε άλλη κατασκευή κήπων, έτσι και σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται η στοιχειώδης γνώση ορισμένων πληροφοριών για να βοηθήσει στην αρτιότητα του έργου, όσο απλού και εάν είναι. Για αυτό η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ θα προσδιορίσει ορισμένα ενημερωτικά στοιχεία τα οποία κατά την άποψή της σκιαγραφούν βασικούς κατευθυντήριους άξονες πληροφοριών προκειμένου το αρδευτικό δίκτυο να είναι μακρόβιο και αποσυνδεδεμένο από το άγχος των ενδεχόμενων δυσλειτουργιών. Έτσι, λοιπόν, λαμβάνοντας κατά νου το ότι η τροφοδοσία σε νερό προέρχεται από κάποια βρύση του κτηρίου, θα επισημάνουμε τα παρακάτω:

α΄) Το πρώτο πράγμα που πρέπει να διαπιστώσουμε είναι το μέγεθος της στατικής πιέσεως του νερού στην βρύση που θα χρησιμοποιήσουμε. Πολλές περιοχές στην Ελλάδα διαθέτουν κοινόχρηστα αστικά δίκτυα υδροδοτήσεως όπου οι τιμές των χαρακτηριστικών ροής ύδατος, ειδικώς όσον αφορά εις την πίεση, είναι έως και υπερβολικές για απλές οικιακές αρδευτικές εγκαταστάσεις. Εάν γνωρίζουμε το μέγεθος της στατικής πιέσεως μπορούμε να επιλέξουμε το κατάλληλο σύστημα ηλεκτροβαλβίδος και προγραμματιστού προκειμένου να μην δημιουργούνται έντονες καταπονήσεις τόσο σε αυτήν την βαλβίδα, όσο και ενδεχομένως στο υπόλοιπο δίκτυο. Με αυτή τη γνώση θα αποτρέψουμε την εκδήλωση επιμέρους δυσλειτουργιών, όπως είναι για παράδειγμα τα υδραυλικά πλήγματα.

β΄) Η βαλβίδα την οποία θα επιλέξουμε για να συνδέσουμε στην βρύση μας προτείνουμε να είναι διαφραγματική ηλεκτροβαλβίδα με διέγερση του πηνίου της από μπαταρία επειδή αυτού του τύπου χρησιμοποιείται κατά κόρον στην Ελλάδα, ενώ υπάρχουν και άλλου τύπου, όπως είναι για παράδειγμα οι υδραυλικές. Η διαφραγματική ηλεκτροβαλβίδα χρησιμοποιεί διαφοροποιημένη τεχνολογία ενεργοποιήσεως και λειτουργίας σε σχέση με τις αντίστοιχες συνηθισμένες ηλεκτροβαλβίδες τις οποίες εγκαθιστούμε για παράδειγμα μέσα σε φρεάτια για την άρδευση του γκαζόν. Βασίζει τη λειτουργία της σε μία ή περισσότερες μπαταρίες και το πηνίο της δραστηριοποιείται με στιγμιαία ενεργοποίηση ενός ηλεκτρομαγνητικού πεδίου με απλούς παλμούς, δηλαδή στιγμιαίες παροχές ρεύματος από τον προγραμματιστή. Η επιλογή της ηλεκτροβαλβίδος είναι σημαντική υπόθεση διότι επηρεάζει την λειτουργία όλου του δικτύου, αλλά και το εν γένει κόστος κατασκευής. Η μία περίπτωση είναι να αγοράσουμε ένα ενιαίο σύστημα το οποίο απαρτίζεται από τον προγραμματιστή και την ηλεκτροβαλβίδα σαν μία ενιαία μονάδα και η άλλη επιλογή είναι η απόκτηση περισσότερο επαγγελματικού τύπου όπου τα μηχανήματα συνήθως δεν είναι ενσωματωμένα, αλλά συνδέονται με κάποια κατάλληλα εξωτερικά καλώδια. Το ενιαίο σύστημα κατά την γνώμη μας έχει περισσότερο ερασιτεχνικά χαρακτηριστικά και απευθύνεται στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, αλλά επιπλέον μπορεί ενδεχομένως να αποβεί επικίνδυνο εάν εγκατασταθεί κυρίως χωρίς κατάλληλο έλεγχο των χαρακτηριστικών ροής ύδατος γιατί η ηλεκτροβαλβίδα του κατά κανόνα είναι μικρής διατομής εισόδου και εξόδου νερού επηρεάζοντας κυρίως δυσμενώς την ποσότητα του αρδευόμενου ύδατος που πρόκειται να κυκλοφορήσει στους σωλήνες αρδεύσεως. Από την άλλη μεριά οι ποιοτικές κατασκευές οι οποίες θέλουμε να μας εξασφαλίσουν από ποικίλες δυσάρεστες εκπλήξεις προτείνουμε να χρησιμοποιούν τα επαγγελματικού τύπου συστήματα ηλεκτροβαλβίδων διότι αυτές διαθέτουν πολύ μεγαλύτερες αντοχές σε καταπονήσεις, είναι διαμορφωμένες με κατάλληλες διατομές και εσωτερικά διαφράγματα για να επιτρέπουν σε μεγάλους όγκους ύδατος να ρέουν στους σωλήνες, ενδεχομένως να είναι εφοδιασμένες με επιπρόσθετους μηχανισμούς ελέγχου ροής νερού, μπορεί να είναι ικανές να χρησιμοποιηθούν σε συνθήκες χαμηλής παροχής με χρήση ειδικών φίλτρων και σε περίπτωση βλάβης είναι εις θέσιν να επιδιορθωθούν πιο εύκολα ή να αντικατασταθούν ανεξάρτητα από τον προγραμματιστή τους. Στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ εκτιμούμε και προτείνουμε το ότι εάν η στατική πίεση στην βρύση μας υπερβαίνει μονίμως τις πέντε ατμόσφαιρες πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτροβαλβίδα επαγγελματικού τύπου διότι έχει μεγαλύτερες αντοχές και ανοχές στις καταπονήσεις που ασκεί το νερό. Τέλος, συστήνουμε η ηλεκτροβαλβίδα να προστατεύεται από τον ήλιο, να συντηρείται ετησίως και εάν είναι δυνατόν να απομακρύνεται ή τουλάχιστον να εκκενώνεται από νερό όταν επίκειται χιονόπτωση ή καθολικός παγετός.

γ΄) Ο προγραμματιστής που θα ελέγχει την ροή του αρδευόμενου ύδατος είναι επίσης ένα σημαντικό εξάρτημα του δικτύου μας. Μπορεί να είναι παλαιάς τεχνολογίας απλός αναλογικός και να ενεργοποιείται με διακόπτες και γρανάζια, συγχρόνου τεχνολογίας ηλεκτρονικός και συνήθως να διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων ή τεχνολογίας υβριδικής και να συνδυάζει χαρακτηριστικά των δύο προηγουμένων. Οι υβριδικοί και κυρίως οι ηλεκτρονικοί προγραμματιστές προσφέρουν περισσότερες ευκολίες κατά τη χρήση τους, διαθέτουν περισσότερα πρόσθετα χαρακτηριστικά λειτουργίας και ενδεχομένως εξασφαλίζουν καλύτερες δυνατότητες επεκτασιμότητος, όπως με περισσότερες στάσεις ή συνδέσεις αισθητήρων. Στηρίζουν την τροφοδοσία τους σε ρεύμα στις μπαταρίες τις οποίες διαθέτουν. Για αυτό προτείνουμε να επιλέγονται προγραμματιστές οι οποίοι δεν είναι εφοδιασμένοι με μεγάλες οθόνες, αλλά μικρές οι οποίες θα ήταν ιδανικό να σβήνουν αυτομάτως για μεγίστη εξοικονόμηση ενεργείας. Έτσι, μία καλή μπαταρία θα μας εξασφαλίσει από οποιαδήποτε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, αφού ο προγραμματιστής μας δεν θα εξαρτάται από αυτήν την δημόσια υπηρεσία. Συστήνουμε να μην επιλέγονται μηχανήματα με βάση το πόσο μας αρέσουν στο μάτι με πρόσθετα μπιχλιμπίδια και σχεδιαστικά θέλγητρα, αλλά με βάση την εμπειρία και αξιοπιστία μίας καθολικώς αναγνωρισμένης κατασκευάστριας βιομηχανίας. Όπως προαναφέρθηκε, δεν συστήνουμε την αγορά προγραμματιστών οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι σε ενιαίο σύνολο με την ηλεκτροβαλβίδα, αλλά ανεξάρτητων και εάν γίνεται τόσο αυτός, όσο και η βαλβίδα να κατάγονται από τον ίδιο κατασκευαστή. Πρέπει άπαντες να γνωρίζουν το ότι πάρα πολλοί προγραμματιστές παρ’ όλο που τοποθετούνται στις βρύσες των μπαλκονιών ή στις ταράτσες, δηλαδή σε εξωτερικούς χώρους, δεν ενδείκνυνται να βρίσκονται εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες και κυρίως τον πάγο, την βροχή και τον ήλιο, αλλά πρέπει να προστατεύονται διαρκώς ή να απομακρύνονται εάν προβλέπονται χιονοπτώσεις και συνθήκες καθολικού παγετού. Για αυτό συστήνουμε οπωσδήποτε προς όλους τους φίλους μας που θέλουν να προμηθευτούν από την αγορά έναν τέτοιον προγραμματιστή να φροντίζουν να τον προστατεύουν από τον ήλιο, εάν γίνεται να τον απομακρύνουν πριν τον παγετό και πάντοτε να επιλέγουν προϊόντα τα οποία υποχρεωτικώς θα είναι δημιουργημένα με βάση το διεθνές πιστοποιητικό κατασκευής ΙΡ68, δηλαδή να είναι παντελώς αδιάβροχοι και ικανοί να λειτουργούν με δύσκολες συνθήκες. Τέλος, αξίζει να τονίσουμε το γεγονός ότι με τη χρήση προγραμματιστού μπαταρίας πρέπει να χρησιμοποιούμε μόνο ειδικού τύπου ηλεκτροβαλβίδες με τα κατάλληλα πηνία τα οποία έχουν το πλεονέκτημα ότι σε περίπτωση που διακοπεί η δημόσια υδροδότηση κατά την διάρκεια του ποτίσματος δεν θα υποστούν ενδεχομένως φθορά εξ αιτίας υπερθερμάνσεως και έμφραξη του εσωτερικού στελέχους.

δ΄) Οι σωλήνες οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά του ύδατος της αρδεύσεως δεν επιλέγονται τυχαία, αλλά με βάση κάποιες συγκεκριμένες παραμέτρους. Κατ’ αρχήν πρέπει να προσδιορίσουμε περίπου πόση θα είναι τουλάχιστον η θεωρητική πίεση λειτουργίας του δικτύου μας και να γνωρίζουμε την αντίστοιχη θεωρητική παροχή νερού την οποία θα εξυπηρετούν οι σωλήνες κατά την άρδευση. Μην παρασύρεστε βασισμένοι στην παρόρμηση ή στην ενδεχόμενη θεωρητική ευκολία κατασκευής που προσφέρεται από περίτεχνα στην εμφάνιση σετ αυτομάτου ποτίσματος τα οποία πωλούνται κατά κόρον στην αγορά εάν ο πρωταρχικός σκοπός σας είναι η υψηλή ποιότητα κατασκευής. Προτού αγοράσετε οποιοδήποτε από αυτά τα προϊόντα βεβαιωθείτε για την ποιότητά τους, την μακροβιότητά τους, αλλά και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις δικές σας πραγματικές ανάγκες. Το ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα αρδευτικό δίκτυο το οποίο ίσως θα λειτουργεί ακόμα και με συνθήκες μικροαρδεύσεως δεν συνεπάγεται το ότι θα επιλέγουμε τα πιο μικρά υλικά από άποψη μεγέθους ή διατομών. Προτείνουμε να επιλέγονται μελανόχρωμοι σωλήνες πολυαιθυλενίου καταλλήλου πυκνότητος και ικανότητος αντοχής λειτουργικής πιέσεως τουλάχιστον έξι ατμοσφαιρών. Αυτοί οι σωλήνες έχουν πάρα πολλή μεγάλη διάρκεια ζωής, περιορίζουν λόγω της δομής της εσωτερικής επιφανείας τους την εναπόθεση ή δημιουργία αλάτων, καθώς και διαθέτουν απίστευτα εντυπωσιακή αντοχή σε καταπονήσεις εξ αιτίας της επιδράσεως της ηλιακής ακτινοβολίας, της απροστάτευτης εκθέσεώς τους στις περιβαλλοντικές συνθήκες ή της επιδράσεως πολλών χημικών. Η διατομή του σωλήνος που θα χρησιμοποιήσουμε είναι κατά κανόνα απόρροια της παροχής του νερού που μας προσφέρεται από την βρύση μας σε συνδυασμό με την παροχή νερού που χρειαζόμαστε για να ποτίζουμε τα φυτά μας. Όσο πιο μικρή η διατομή και πιο μεγάλο το μήκος του σωλήνος, τόσο πιο πολύ θα περιορίζεται ο αξιοποιήσιμος όγκος του νερού που μπορεί να ρέει μέσα σε αυτόν ειδικώς προς τα απομακρυσμένα τμήματά του. Σε γενικές γραμμές πρέπει να ενημερώσουμε τις φίλες και τους φίλους μας για το ότι οι σωλήνες αρδεύσεως που χρησιμοποιούμε στην κατασκευή και συντήρηση κήπων ικανοποιούν συγκεκριμένα και προκαθορισμένα χαρακτηριστικά αρδεύσεως τα οποία έχουν καταγραφεί σε ειδικούς πίνακες από τις κατασκευάστριες βιομηχανίες.

ε΄) Προτείνουμε οι συνδέσεις των σωληνώσεων να μην γίνονται με εξαρτήματα σπαρωτά φις, αλλά με τους ειδικούς τύπους από πολυαιθυλένιο των συνδέσμων, γωνιών ή με τα λεγόμενα ταυ σπειρώματος. Αυτή η επιλογή είναι πιο ακριβή σε κόστος, αλλά αντισταθμίζεται από τα προσφερόμενα ασύγκριτα πλεονεκτήματα στεγανότητος, σταθερότητος, ασφαλείας και μακροβιότητος.

ς΄) Εάν κρίνουμε ότι το νερό της βρύσης μας δεν επαρκεί για να ποτίσει με ικανοποιητική απόδοση όλες τις γλάστρες μας, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προγραμματιστές μπαταρίας με δυνατότητα ελέγχου περισσότερης της μία στάσεως ή ζώνης αρδεύσεως. Έτσι, θα δημιουργήσουμε ένα πιο πολύπλοκο και ακριβό αρδευτικό δίκτυο κατανέμοντας τα φυτά μας σε ομάδες, αλλά θα εξασφαλίσουμε την πλήρη ικανοποίησή τους σε νερό, κυρίως όταν υποφέρουν από θερμικές καταπονήσεις.

ζ΄) Όταν από μία βρύση σκοπεύουμε να ποτίσουμε φυτά τα οποία βρίσκονται σε ανισόπεδες επιφάνειες και κυρίως σε μπαλκόνια διαφορετικών ορόφων, τότε υποχρεωτικώς θα επιλέξουμε την βρύση η οποία βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του κτηρίου και προτείνουμε να μην έχουμε φυτά σε περιοχές όπου για να ποτιστούν πρέπει το νερό να κινηθεί με φορά προς ανώτερο όροφο. Επιπλέον, όταν φτιάξουμε ένα τέτοιο αρδευτικό δίκτυο, δηλαδή εκτεινόμενο σε περισσότερους του ενός ορόφου, τότε θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η υψομετρική διαφορά με βάση τους νόμους της υδραυλικής φυσικής θα εξαναγκάσει το νερό να εκκενώσει τους σωλήνες κυρίως από τους σταλάκτες που βρίσκονται στο κατώτερο σημείο μετά την παύση της λειτουργίας του δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσέχουμε πώς θα ποτίζουμε τα φυτά που βρίσκονται σε αυτές τις κατώτερες περιοχές, αλλά και να αποφεύγουμε να ακουμπούμε τους σταλάκτες απευθείας στο χώμα διότι ενδεχομένως θα γίνεται αναρρόφηση άχρηστων υλικών κατά την εκκένωση. Για τέτοιου είδους δίκτυα δεν θεωρούμε ότι υπάρχει λόγος να εγκαθιστούμε ειδικές βαλβίδες εξαερισμού ή αποστραγγίσεως.

η΄) Το άλλο νευραλγικής σημασίας τμήμα του αρδευτικού μας δικτύου είναι φυσικά οι σταλάκτες οι οποίοι συνήθως πρέπει να συνδέονται στον κεντρικό σωλήνα μέσω του μικρής διατομής σωλήνος με το κοινόχρηστο όνομα "μακαρονάκι", αφού πρώτα ανοίξουμε στον κεντρικό σωλήνα τις κατάλληλες οπές προσαρμόζοντας σε αυτές τις ειδικές λήψεις. Ο αριθμός των σταλακτών που πρέπει να εγκαθίστανται στο δίκτυο πρέπει να καταναλώνει νερό περίπου όσο το ενενήντα τοις εκατό όλης της παροχής που νερού που κυκλοφορεί στους σωλήνες με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του συστήματος. Καλό θα ήταν οι φίλες και οι φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ να προσέχουν έτσι ώστε το μακαρονάκι να έχει λίγο μεγαλύτερο μήκος από όσο χρειάζεται για να καταλήξει στις γλάστρες προκειμένου να αξιοποιηθεί μελλοντικώς εάν χρειαστεί να αφαιρεθεί ο σταλάκτης ή να μην δημιουργούνται προβλήματα με μετακινήσεις γλαστρών. Στις οικιακές εγκαταστάσεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα οι σταλάκτες διακρίνονται κατά κανόνα σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη περιλαμβάνει εκείνους οι οποίοι είναι ρυθμιζόμενοι και στηρίζουν τη λειτουργία τους στην ρυθμιζόμενη παροχή κατά την έξοδο του νερού, οπότε επιτυγχάνεται κατά βούλησιν η μεταβολή του όγκου του νερού που εκρέει εξ αυτών. Η άλλη κατηγορία περιλαμβάνει όλους εκείνους οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με το χαρακτηριστικό γνώρισμα να αποβάλλουν πάντοτε μία μόνο συγκεκριμένη ποσότητα ύδατος. Αυτές οι δύο κατηγορίες διαθέτουν υποκατηγορίες αναλόγως της τεχνολογίας που υιοθετούν όσον αφορά στην λειτουργία τους ή την εμφάνιση και διάρθρωσή τους. Εμείς προτείνουμε να χρησιμοποιούνται αυτοί οι οποίοι ρυθμίζουν την εκροή τους με περιστροφή της κεφαλής τους ή εκείνοι οι οποίοι είναι σταθερού όγκου εκροής, αλλά με ικανότητα αυτορυθμίσεως. Όσοι σταλάκτες είναι μεταβλητού όγκου εκροής έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να τους διαμορφώσουμε κατά το δοκούν όσον αφορά στο πότισμα, θεωρητικώς φράζουν πιο δύσκολα από φερτές ύλες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άνεση εάν πρέπει να ποτίσουμε πολύ μικρό αριθμό γλαστρών, αλλά δυστυχώς συχνά δεν προσφέρουν υψηλή αξιοπιστία όσον αφορά στον εξ αρχής προσδιορισμό της ακρίβειας του νερού που θα αποβάλλουν. Από την άλλη μεριά οι αυτορυθμιζόμενοι σταλάκτες σταθερού όγκου συνήθως βασίζουν τη λειτουργία τους στην διαφορά δυναμικού πιέσεως που ασκεί το νερό σε μία ειδική μεμβράνη η οποία είναι εγκατεστημένη σε ειδικό θάλαμο στο εσωτερικό τους και η οποία τους δίδει τη δυνατότητα να αποβάλλουν πάντοτε συγκεκριμένη ποσότητα νερού ανεξαρτήτως της θέσεώς τους στο δίκτυο. Εμείς στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ προτιμούμε τους αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες διότι θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο το πότισμα είναι πιο αποδοτικό στην περιοχή του ριζικού συστήματος λόγω του ρυθμού εκροής ύδατος και προσφέρουν μεγάλη αξιοπιστία λειτουργίας, ειδικώς όταν η πίεση είναι χαμηλή ακόμα και στις απομακρυσμένες γλάστρες μας, ενώ έχουμε διαπιστώσει ότι παρουσιάζουν καλύτερη συμπεριφορά και επιβίωση κατά το πέρασμα του χρόνου, εάν βεβαίως προέρχονται από αξιόπιστες βιομηχανίες. Όμως, εδώ υπάρχει ένα πολύ σημαντικό μυστικό όσον αφορά στην λειτουργία των σταλακτών που χρησιμοποιούμε στις συνήθεις οικιακές εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα, είναι κατασκευασμένοι έτσι ώστε να αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, αναλόγως βεβαίως του τύπου εκάστου σταλάκτη, συνήθως όταν η πίεση λειτουργίας του δικτύου κυμαίνεται από μία ατμόσφαιρα έως τρεισήμισι περίπου ατμόσφαιρες. Επομένως, μην ενθουσιάζεστε εάν έχετε πολλή πίεση νερού στο σπίτι γιατί μπορεί να δυσλειτουργούν οι σταλάκτες, ενώ εάν είναι ιδιαιτέρως χαμηλή η πίεση κατά πάσα πιθανότητα θα είναι περιορισμένη και η παροχή του νερού. Έτσι, στην πρώτη περίπτωση απλώς μειώνουμε την πίεση του νερού εκτιμώντας πάντοτε την επίδρασή της μειώσεως στην παροχή του νερού, ενώ στην δεύτερη καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε σταλάκτες σε ένα δίκτυο με περισσότερες της μίας στάσεως ή ζώνης.

θ΄) Πρέπει να αποφεύγουμε οι σταλάκτες που αρδεύουν τα φυτά μας να ποτίζουν με ανεξέλεγκτα μεγάλες ποσότητες νερού ώστε πολλές φορές να παρατηρούμε ακόμα και λιμνούλες από νερά στο πάτωμα. Η υπερβολική άρδευση με μεγάλες ποσότητες ύδατος ενδεχομένως να δημιουργήσει φυτοπαθολογικά προβλήματα στην περιορισμένη ριζόσφαιρα της γλάστρας μας ή να προξενήσει χλωρώσεις και τροφοπενίες επειδή θα ξεπλένεται εύκολα και γρήγορα το χώμα από τα αναγκαία λιπαντικά θρεπτικά στοιχεία.

ι΄) Προκειμένου να διαπιστώσουμε το πόση είναι η στατική πίεση του νερού της βρύσης μας και να υπολογίσουμε την αντίστοιχη παροχή νερού προτείνουμε να διενεργήσουμε περισσότερες της μίας μετρήσεις, σε διαφορετικές ημέρες και σε διάφορες ώρες της ημέρας, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι το νερό το οποίο θα χρησιμοποιούμε θα έχει σταθερά χαρακτηριστικά ροής ή αλλιώς να υπολογίσουμε κάποιες μέσες τιμές βάσει των οποίων θα κατασκευάσουμε το δίκτυό μας.

ια΄) Όσον αφορά στα φίλτρα μάλλον δεν τίθεται τόσο μεγάλο θέμα περί της ανάγκης χρησιμοποιήσεώς τους εκτός και εάν ξέρουμε ότι το νερό της βρύσης έχει μέσα ακατάλληλα φερτά σωματίδια, αλλά τότε υπάρχει πρόβλημα με την δημόσια υδροδότηση. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που χρησιμοποιούμε ηλεκτροβαλβίδες χαμηλής παροχής. Βεβαίως, εάν υπάρχει πρόβλημα στο νερό με επικίνδυνες ή ακατάλληλες χημικές ουσίες τότε τα φίλτρα που θα πρέπει να εγκατασταθούν είναι πολύ εξειδικευμένα και δεν έχουν σχέση με αυτά τα οποία βλέπει συνήθως το καταναλωτικό κοινό στην αγορά. Αντιθέτως, εάν υπάρχουν προβλήματα αλατότητος, τότε το πρόβλημα είναι σοβαρό και σαν πρώτο μέτρο συστήνουμε να προσέξετε εάν θέλετε να εγκαταστήσετε κοινά φίλτρα σήτας διότι αυτά υφίστανται εύκολα εμφράξεις και να προτιμήσετε ρυθμιζόμενους σταλάκτες μεταβλητού όγκου εκροής. Βεβαίως, η ακατάλληλη αλατότητα θα επηρεάσει δυσμενώς τόσο τη λειτουργία και απόδοση του αρδευτικού δικτύου, όσο και το χώμα στις γλάστρες και την υγεία των φυτών.

ιβ΄) Ιδίως οι σωλήνες του αρδευτικού δικτύου είναι εκτεθειμένες σε επιθέσεις των κατοικιδίων μας και κυρίως των σκυλιών εάν είναι νεαράς ηλικίας. Επιβάλλεται να φροντίζουμε έτσι ώστε το σκυλί ή όποιο άλλο κατοικίδιο διαθέτουμε να μην δαγκώνουν ή γρατζουνάνε τους σωλήνες, τους σταλάκτες ή ακόμα και τον προγραμματιστή διότι μπορεί να ζημιώσουν το αρδευτικό δίκτυο για το αυτόματο πότισμα βεράντας ή μπαλκονιού. Πρέπει να δώσουμε ιδιαιτέρα έμφαση για να μην προσεγγίζουν ιδίως την περιοχή του προγραμματιστού και των πρώτων τριών μέτρων των σωλήνων. Είναι ευνόητο ότι όποια ζημία στο δίκτυο γίνει από το ζώο αυτή θα επηρεάσει δυσμενώς την άρδευση και θα μας εξαναγκάσει να πληρώνουμε περισσότερα χρήματα τόσο για επιδιορθώσεις, όσο και για τη σπατάλη πολύτιμων υδάτινων πόρων.

ιγ΄) Συνιστούμε οι σωληνώσεις να ασφαλίζονται στα άκρα τους με ειδικές τάπες ασφαλείας και όχι με τσάκιση του σωλήνος η οποία χρησιμοποιεί συνήθως κάποιο διόφθαλμο για τη συγκράτησή του.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Αυτόματο Πότισμα Βεράντας και Μπαλκονιού

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.