Διά σχέδια κήπου και εκπόνηση υπηρεσιών με μακροχρόνια προοπτική υλοποιήσεως, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Όπως είναι γνωστόν στις φίλες και τους φίλους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, οι δραστηριότητες μας επικεντρώνονται στις υπηρεσίες_Σχέδιο για το αυτόματο πότισμα από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. κηποτεχνίας και τις κηπουρικές εργασίες σχετικώς με την αρχιτεκτονική, κατασκευή και συντήρηση κήπων ή τη διαμόρφωση κήπου και τη συγκρότηση του αρδευτικού δικτύου για το αυτόματο πότισμα κήπου. Κάθε ένας κήπος πρέπει να αποτελεί έναν υπαίθριο, ιδιωτικό και ιδιόχρηστο χώρο πρασίνου. Βασική επιδίωξη της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ είναι πάντοτε η δημιουργία κήπου σχηματοποιημένης μορφής, γεγονός το οποίο δεν είναι συνηθισμένο στην Ελλάδα και για αυτό οι πάγιοι και μακροχρόνιοι πελάτες της συνδέονται μαζί της με πολύ ισχυρούς επαγγελματικούς και φιλικούς δεσμούς, ενώ αποτελούν μία ομάδα ανθρώπων με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσον αφορά στις κηποτεχνικές επιδιώξεις τους, αφού ο χώρος πρασίνου τον οποίο αποκτούν θεωρείται από αυτούς περισσότερο ωσάν ένα ακριβό συλλεκτικό δημιούργημα, παρά ένας ακόμα κήπος και για αυτό απαιτούν την αποφυγή οποιασδήποτε προβολής του. Ο σχηματοποιημένος κήπος δεν είναι μία απλή κατασκευή, όπως αρκετοί ανθρωποι εκτιμούν λανθασμένα, αλλά απαιτεί πολύ κόπο, υπομονή, προγραμματισμό, πειθαρχία και χρόνο. Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για πολύ καιρό δεν επεδίωκε να προβάλλεται στην αγορά, αφού διαθέτει πάγιο χαρτοφυλάκιο συνεργατών, αλλά όταν το έπραξε, τελικώς ανέκυψαν σοβαροί λόγοι οι οποίοι κατέδειξαν το ότι αυτή η ενέργειά μας πιθανώς να μην ήταν ορθή. Δεν θα θέλαμε να αναλύσουμε τους υποκειμενικούς λόγους για αυτό το γεγονός, αλλά αποφασίσαμε να αποσυρθούν οι διαφημίσεις μας από όπου ήταν εφικτό, καθώς και να μην ανανεώνονται οι ήδη υπάρχουσες. Διατηρήθηκε υπό τον απόλυτο έλεγχό μας μόνο ο ιστότοπος της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ λόγω εξαιρετικών συνθηκών συνεργασίας, αλλά και υποχρεωτικών δεσμεύσεών μας. Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, θέλοντας και μη, προβάλλεται πλέον δημοσίως μόνο μέσα από το διαδίκτυο. Όπως είναι φυσικό, κυρίως ο ιστότοπος μας έφερε σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους, που στην πλειονότητά τους είχαν μία νοοτροπία περί κηποτεχνίας η οποία δεν μπορούσε να ταυτιστεί με τη δική μας, αφού με πυξίδα αυτήν συνάπτουμε κάθε αξιόπιστη συνεργασία μας. Υπάρχουν, όμως, και πολλοί άλλοι οι οποίοι προσπαθούν να γνωρίσουν τον τρόπο εργασίας μας, αλλά διάφορες αντιξοότητες δεν τους επιτρέπουν να αποκτήσουν αυτό που επιθυμούν. Για αυτούς τους ανθρώπους εδώ και χρόνια προσφέρουμε μία ειδική υπηρεσία κηποτεχνίας η οποία αφορά στα σχέδια κήπου και τη μακροχρόνια υλοποίησή τους.

Κατά την κοινή αντίληψη η διαδικασία κατασκευής ενός ιδιωτικού και ιδιόχρηστου κήπου συνιστά μία εργολαβία η οποία διεκπεραιώνεται επειδή ο εργολάβος κατασκευαστής του κήπου επικεντρώνει την εργασία του για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε έναν συγκεκριμένο υπό διαμόρφωση χώρο πρασίνου. Όμως, αυτός ο κανόνας δεν είναι απόλυτος γιατί μπορεί να υπάρξει κάποια εξαίρεση η οποία προσδιορίζεται από μία διαφορετικής μορφής διεκπεραίωση την οποία προσφέρει η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Συγκεκριμένα, η διαδικασία ολοκληρώσεως ενός έργου είναι δυνατόν να εκτελεστεί σε πολλές διακοπτόμενες φάσεις, ενώ το χρονικό διάστημα το οποίο θα απαιτηθεί ενδέχεται να κυμαίνεται από μερικούς μήνες έως δύο ή τρία έτη. Η εκπόνηση σχεδίων με μακροχρόνια προοπτική υλοποιήσεως μπορεί να εφαρμοσθεί όταν κάποιος ιδιοκτήτης χώρου πρασίνου επιθυμεί να αποκτήσει μία πρωτότυπη δημιουργία, αλλά κάποια προσωπικά κωλύματα στερούν την δυνατότητα να προβεί στην υλοποίηση μίας παραδοσιακής διαδικασίας κατασκευής. Έτσι, αποφασίζεται από κοινού η επιλογή της μακροχρόνιας προοπτικής.

Μία τέτοια εργολαβία εκτελείται κατά στάδια τα οποία προσδιορίζει ο αρμόδιος επικεφαλής της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ αναλόγως των ιδιομορφιών της κατασκευής και των δυνατοτήτων του εκάστοτε ιδιοκτήτη. Το τεράστιο πλεονέκτημά της εστιάζεται κατά κανόνα στον επιμερισμό του κόστους κατασκευής σε μεγάλα χρονικά διαστήματα με βάση τα στάδια του έργου. Παραλλήλως, μπορεί να προσαρμοσθεί στους ρυθμούς αλλότριων δραστηριοτήτων ως προς το κηποτεχνικό έργο, όπως είναι για παράδειγμα οι αναπαλαιώσεις, ανακατασκευές ή κατεδαφίσεις κτηρίων. Παρέχει, επίσης, την δυνατότητα ευκολότερης προσβάσεως σε ευρύτερη ποικιλία φυτών, αφού ορισμένα εξ αυτών είναι πολύ πιο δύσκολο να προμηθευτούν σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους. Τέλος, όσον αφορά στην επεξεργασία του εδάφους και δη στις εκτάσεις οι οποίες προορίζονται για χλοοτάπητες, μπορεί να γίνει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα άνευ πιέσεως χρόνου.

Από την άλλη μεριά, όμως, υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα. Είναι ευνόητο το ότι πρακτικώς είναι αδύνατον να προσδιορισθεί εξ αρχής το ακριβές τελικό κόστος κατασκευής, αφού στον χρόνο που μεσολαβεί μπορεί να επέλθουν μεταβολές στις τιμές αγοράς και προμήθειας των υλικών. Επίσης, για όσο διάστημα διαρκέσει η δημιουργία του κήπου ενδεχομένως να πρέπει να τηρούνται ευλαβικώς επί μακρόν ορισμένοι κανόνες ασφαλείας και συμπεριφοράς, έτσι ώστε να μην ζημιώνονται εγκατεστημένα υλικά ή οι ήδη εκπονημένες εργασίες. Χρειάζεται να υπάρχει υπομονή και εμπιστοσύνη γιατί η μακροχρόνια δραστηριότητα δημιουργεί μία μακροχρόνια αλληλοεξαρτημένη σχέση συνεργασίας η οποία δεσμεύει τον μελλοντικό χρόνο και τους πόρους των εμπλεκομένων μερών. Τέλος, είναι μία εργολαβία η οποία επιλέγεται προκειμένου να εκτελεσθεί με πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια από την μεριά μας. Το τελευταίο συμβαίνει διότι η συνεργασία πρέπει να διέπεται εξ αρχής από ένα αμοιβαίο αίσθημα εμπιστοσύνης ώστε να εξασφαλίσει η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ το ότι δεν θα κατασταθεί έρμαιο των διαθέσεων ενός υποψήφιου συνεργάτη του οποίου το μόνο μέλημα είναι η απόσπαση κάποιων σχεδίων ή πληροφοριών εν γένει. Για αυτό το λόγο στην συντριπτική τους πλειοψηφία αυτές οι κηπουρικές εργασίες προσφέρονται με προϋποθέσεις σε άτομα τα οποία προέρχονται από σύσταση ήδη μακροχρόνιων πελατών μας.

Σε γενικές γραμμές η μελέτη και εκπόνηση σχεδίων με μακροχρόνια προοπτική είναι μία διέξοδος σε περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιο άτομο θέλει ένα αξιόπιστο έργο, αλλά κωλύεται να το υλοποιήσει αμέσως. Είναι ακόμα μία πρωτότυπη υπηρεσία της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ η οποία προσφερόταν και συνεχίζει να προσφέρεται επιλεκτικώς. Τελειώνοντας, θα θέλαμε να συμβουλεύσουμε ότι ενώ σαν ιδέα φαντάζει εύκολη στην υλοποίησή της, πρακτικώς δεν είναι καθόλου εύκολη εργασία διότι αναφύονται δυσχέρειες τις οποίες μόνο κάποιος ο οποίος έχει ανάλογη εμπειρία είναι εις θέσιν να αντιμετωπίσει με ευκολία. Σε διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσματα μπορεί να είναι αποκαρδιωτικά καθιστώντας το έργο προβληματικό στην υλοποίησή του.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Σχέδια Κήπου και Ειδικές Κηπουρικές Εργασίες

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.